ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drive

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drive-, *drive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drive(n) การขับรถ, See also: การขับขี่
drive(n) การตี (ลูกกอล์ฟ)
drive(n) การผลักดัน, See also: แรงขับ, แรงผลักดัน, Syn. impetus, impulse
drive(vi) ขับรถ, See also: ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์, Syn. go, journey, ride
drive(vt) ขับรถ, See also: ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์, Syn. go, journey, ride
drive(n) ถนน, Syn. lane, street, avenue
drive(vt) บังคับ, See also: ควบคุม
drive(vt) พยายาม, See also: ออกแรง, กระตุ้น, Syn. prompt, motivate, urge, Ant. soothe, calm
drivel(n) คำพูดไร้สาระ, Syn. chatter, banter, twaddle
drivel(n) น้ำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drive(ไดรฟว) { drove, driving, drives } vt. ขับ, ขับไล่, ไล่, ผลัก, ไส, ผลักดัน, ขับขี่, ต้อน (สัตว์เลี้ยง) , ลอย (ซุง) vi. แล่น, พุ่ง, ขับรถ, ตี (ลูกกอล์ฟ, ตะปู) , มุ่งหมาย n. การขับ, การขับขี่, ทางรถ, สัตว์ที่ไล่ตาม, สัตว์ (ที่ต้อน) , การรุกทางทหาร, พลังงาน, แรงกระตุ้น, กลไกในการขับ, หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
drive aA:ไดรฟ์เอหมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
drive-in(ไดรฟ'อิน) n. โรงภาพยนตร์ธนาคารที่ลูกค้าเอารถเข้าจอดชมหรือจอดรับจ่ายเงินได้
drivel(ดริฟ'เวิล) { drivelled, driveling, drivels } v ปล่อยให้น้ำมูกหรือน้ำลายไหลย้อนออกมา, พูดเหลวไหล n. คำพูดที่เหลวไหล, น้ำมูกหรือน้ำลายที่ไหลย้อยออกมา., See also: driveler n. ดูdrivel driveller n. ดูdrivel drivelingly adv. ดูdrivel drivellingly a
driven(ดริฟ'เวิน) v. กริยาช่องที่3ของdrive
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่, คนขับรถ, คนต้อนปศุสัตว์, เครื่องตอกเสาเข็ม, ค้อน, แรงผลักดัน, ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
driveway(ไดรฟว'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะส่วนตัว) ที่เข้าหาถนนใหญ่, ทางรถ
bus driverตัวขับบัสหมายถึง อุปกรณ์เครื่องขยายกำลังสัญญาณขับบัส
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่, คนขับรถม้า
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
drive(n) การขับรถ, แรงขับ, แรงกระตุ้น, ความพยายาม, พลังงาน
drive(vt) ขับรถ, ขับ, ไล่, กระตุ้น, ผลักไส, ผลักดัน, ต้อน
drivel(vi) พูดเหลวไหล, พูดสุ่มสี่สุ่มห้า, พูดโง่ๆ, น้ำมูกไหล, น้ำลายไหล
driven(vt pp ของ) drive
driver(n) ผู้ขับขี่, คนขับรถ, คนต้อนสัตว์, แรงผลักดัน, เครื่องตอกเสาเข็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
driveหน่วยขับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
drive๑. แรงผลักดัน๒. (จิตเวช.) แรงขับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
driveชุดขับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
driveหน่วยขับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive lineชุดเพลาขับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive pinion; driving pinionเฟืองขับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive shaftเพลาขับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive train; power trainขบวนส่งกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive-fit; press-fitการสวมอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
driveabilityการเอื้อต่อการขับขี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
driveหน่วยขับ [คอมพิวเตอร์]
Driveแรงขับ, แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น(ทางเพศ), กำลังผลักดัน [การแพทย์]
Driveหน่วยขับเคลื่อน [การแพทย์]
Drive, Internalแรงผลักดันภายใน [การแพทย์]
Drive, Loss ofการขาดแรงขับ [การแพทย์]
Drive, Organicแรงขับภายในร่างกาย [การแพทย์]
Drive, Primaryแรงขับเบื้องต้น [การแพทย์]
Driver, Outputวงจรส่งออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย Rebecca (1940)
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)
I'll drive you somewhere in the car.- งั้นผมขับรถพาไปให้ Rebecca (1940)
Right, drive on. It is bad.มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีพิลึก How I Won the War (1967)
Two months ago he took her for a drive with another boyfriend.สองเดือนที่ผ่านมาเขาพาเธอสำหรับไดรฟ์กับแฟนอีก The Godfather (1972)
-You drive him and pick him up.- คุณขับรถเขาและรับเขาขึ้น The Godfather (1972)
I'll drive to you.I'll drive to you. The Godfather (1972)
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย... Blazing Saddles (1974)
Drive me off this picture!พาฉันไปจากหนังเรื่องนี้ที Blazing Saddles (1974)
And the kind that can Drive grownups wildเธอเป็นเด็กที่ทำให้ผู้ใหญ่บ้าคลั่ง The Little Prince (1974)
Hooper drives the boat, Chief.- ฮูเปอร์ขับเรือ สารวัตร Jaws (1975)
Some can do evil only when passion drives them to itจำนวนหนึ่งสามารถทำสิ่งที่ไม่ดี when passion เท่านั้น ขับพวกเขาให้มัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
driveA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
driveA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
driveA car in itself is neither good nor bad; it depends on the driver.
driveAccident was caused by an error on the part of the driver.
driveActivists are stepping up their protest drive.
driveA driver is deeply attached to his old car.
driveA driver was sleeping in the car.
driveAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
driveAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
driveAll my doubts about it have been driven away.
driveAll you need is to get a driver's license.
driveAn hour's drive brought us to the airport.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ต้อน(v) drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai Definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
แรงขับ(n) drive, Syn. กำลังขับ, Example: หัวหน้าหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมแรงขับของพนักงานให้เพิ่มขึ้นได้, Thai Definition: การจูงใจแบบหนึ่งซึ่งมีปัจจัยบางอย่างมาผลักดันให้คนหรือสัตว์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป โดยไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า
แรงขับ(n) drive, Example: Freud เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนมีแรงขับ ซึ่งเป็นความต้องการสำหรับความอยู่รอดคอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง, Thai Definition: แรงผลักดันทางจิตใจที่ทำให้เกิดพลังในการกระทำสิ่งต่างๆ
เฉดหัว(v) expel, See also: drive out, sack, kick out, oust, dismiss, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ขับไล่, Example: ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน
ผลักไสไล่ส่ง(v) push away, See also: drive, exclude, repel, get rid of, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ผลักไส, ขับไล่, Example: เขารู้สึกเหมือนกับถูกผลักไสไล่ส่งให้ห่างอกพ่อแม่
ขับไส(v) expel, See also: drive out, kick out, cast out, eject, Syn. ขับไสไล่ส่ง, เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่, Example: ไม่มีใครจะมาบังคับขับไสผมได้
เพ้อเจ้อ(v) drivel, See also: blather, babble, prate, Syn. พร่ำเพ้อ, เพ้อฝัน, Example: ปล่อยให้เขาเพ้อเจ้อไปคนเดียวเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย, Thai Definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
พูดเหลวไหล(v) talk nonsense, See also: drivel, talk through one's hat, blather, babble, prate, Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดพร่ำเพ้อ, พูดเพ้อเจ้อ, Example: พ่อว่าน้องพูดเหลวไหลเรื่องผีที่เจอในห้องนอน, Thai Definition: พูดอย่างไม่มีสาระเชื่อถือไม่ได้
เกณฑ์(v) force, See also: drive, urge, enroll, conscript, press, enlist, push, Syn. กะเกณฑ์, บังคับ, Example: ข้าพเจ้าถูกเกณฑ์ให้มาบรรยาย โดยจำกัดให้กล่าวตามหัวข้อที่วิทยาลัยกำหนดไว้, Thai Definition: บังคับหรือขอร้องแกมบังคับ
ขี่(v) drive, See also: operate, Syn. ขับ, ขับขี่, Example: ถ้าเธอเป็นคนขี่ฉันไม่นั่งด้วยหรอก, Thai Definition: ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบขับขี่[bai khapkhī] (n, exp) EN: driver's licence  FR: permis de conduire [ m ]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[bai khapkhī taløt chīp] (n, exp) EN: lifetime driver's licence
เฉด[chēt] (v) EN: drive away ; expel ; dismiss  FR: renvoyer ; chasser
เฉดหัว[chēt hūa] (v, exp) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss
โชเฟอร์[chōfoē] (n) EN: chauffeur (inf.); driver (inf.)  FR: chauffeur (inf.) [ m ]
ฟาดเคราะห์[fāt khrǿ] (v, exp) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
เกณฑ์[kēn] (v) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ขบวนการ[khabūankān] (n) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang  FR: mouvement [ m ] ; organisation [ f ]
ไขควง[khaikhūang] (n) EN: screwdriver  FR: tournevis [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
drive
drivel
driven
driver
drives
drive's
drivers
drive-by
driver's
drivers'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drive
drivel
driven
driver
drives
drivels
drivers
drive-in
driveway
drive-ins

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驾车[jià chē, ㄐㄧㄚˋ ㄔㄜ,   /  ] drive a vehicle #6,825 [Add to Longdo]
[hāng, ㄏㄤ, ] drive piles #15,173 [Add to Longdo]
驾照[jià zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄠˋ,   /  ] driver's license #16,574 [Add to Longdo]
传动[chuán dòng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] drive (transmission in an engine) #19,501 [Add to Longdo]
驱动器[qū dòng qì, ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ,    /   ] drive #36,509 [Add to Longdo]
驾驶执照[jià shǐ zhí zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄓˊ ㄓㄠˋ,     /    ] driver's license #49,143 [Add to Longdo]
传动轴[chuán dòng zhóu, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄡˊ,    /   ] drive shaft #68,675 [Add to Longdo]
一号木杆[yī hào mù gān, ㄧ ㄏㄠˋ ㄇㄨˋ ㄍㄢ,     /    ] driver (golf) [Add to Longdo]
传动器[chuán dòng qì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ,    /   ] drive (engine) [Add to Longdo]
开车人[kāi chē rén, ㄎㄞ ㄔㄜ ㄖㄣˊ,    /   ] driver; person driving a vehicle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtriebsritzel { n } [ techn. ]drive pinion [Add to Longdo]
Antrieb { m } (Getriebe)drive train [Add to Longdo]
Antriebsaggregat { n }drive assembly [Add to Longdo]
Antriebsanlage { f }; Antriebssystem { n }; Kraftübertragung { f }drive line; drive line system; driveline [Add to Longdo]
Antriebskombination { f }drive combination [Add to Longdo]
Antriebsloch { n } der Diskettedrive hole [Add to Longdo]
Antriebsrad { m } [ techn. ]drive wheel; driving wheel; power wheel [ Am. ]; traction wheel [Add to Longdo]
Antriebsrad { n } [ techn. ]drive gear [Add to Longdo]
Antriebsregelung { f } [ techn. ]drive control [Add to Longdo]
Antriebsritzel { n }drive pinion [Add to Longdo]
Antriebsscheibe { f } [ auto ]drive pulley [Add to Longdo]
Antriebsseite { f } [ techn. ]drive end [Add to Longdo]
Antriebssystem { n } [ techn. ]drive system [Add to Longdo]
Antriebswelle { f } [ techn. ]drive shaft; motor shaft [Add to Longdo]
Autorestaurant { n }drive inn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドライバー(P);ドライバ[doraiba-(P); doraiba] (n) (1) driver (of a vehicle); (2) (abbr) screwdriver; (3) driver (golf); (4) { comp } driver (device driver); (P) #2,863 [Add to Longdo]
ドライブ[doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs, vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs, vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P) #4,073 [Add to Longdo]
ライナー[raina-] (n, adj-no) liner; line drive (baseball); (P) #6,343 [Add to Longdo]
前進[ぜんしん, zenshin] (n, vs) advance; drive; progress; (P) #8,844 [Add to Longdo]
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u, vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P) #9,337 [Add to Longdo]
駆使[くし, kushi] (n) (1) free use; (vs) (2) to use freely; to make free use of; to have good command (e.g. of a language); (3) to drive someone on; (P) #10,246 [Add to Longdo]
去る(P);避る[さる, saru] (v5r, vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r, vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf, v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant #11,001 [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t, vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) #11,867 [Add to Longdo]
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s, vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P) #16,434 [Add to Longdo]
打ち出し;打出し[うちだし, uchidashi] (n) (1) embossing a pattern; repoussé; hammering; (2) (See 打ち出し太鼓) drum signaling the end of a performance; (3) serve (e.g. in tennis); drive (in golf) #17,642 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive [Add to Longdo]
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive [Add to Longdo]
ターゲットドライブ[たーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive [Add to Longdo]
ヅアル運転[ヅアルうんてん, duaru unten] dual drive [Add to Longdo]
テープドライブ[てーぷどらいぶ, te-pudoraibu] tape drive [Add to Longdo]
テープ装置[テープそうち, te-pu souchi] tape device, tape drive [Add to Longdo]
ディスクドライブ[でいすくどらいぶ, deisukudoraibu] disk drive [Add to Longdo]
ディスク駆動機構[ディスクくどうきこう, deisuku kudoukikou] disk drive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drive \Drive\ (dr[imac]v), v. t. [imp. {Drove} (dr[=o]v),
   formerly {Drave} (dr[=a]v); p. p. {Driven} (dr[i^]v'n); p.
   pr. & vb. n. {Driving}.] [AS. dr[imac]fan; akin to OS.
   dr[imac]ban, D. drijven, OHG. tr[imac]ban, G. treiben, Icel.
   dr[imac]fa, Goth. dreiban. Cf. {Drift}, {Drove}.]
   1. To impel or urge onward by force in a direction away from
    one, or along before one; to push forward; to compel to
    move on; to communicate motion to; as, to drive cattle; to
    drive a nail; smoke drives persons from a room.
    [1913 Webster]
 
       A storm came on and drove them into Pylos. --Jowett
                          (Thucyd. ).
    [1913 Webster]
 
       Shield pressed on shield, and man drove man along.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Go drive the deer and drag the finny prey. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To urge on and direct the motions of, as the beasts which
    draw a vehicle, or the vehicle borne by them; hence, also,
    to take in a carriage; to convey in a vehicle drawn by
    beasts; as, to drive a pair of horses or a stage; to drive
    a person to his own door.
    [1913 Webster]
 
       How . . . proud he was to drive such a brother!
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. To urge, impel, or hurry forward; to force; to constrain;
    to urge, press, or bring to a point or state; as, to drive
    a person by necessity, by persuasion, by force of
    circumstances, by argument, and the like. " Enough to
    drive one mad." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       He, driven to dismount, threatened, if I did not do
       the like, to do as much for my horse as fortune had
       done for his.             --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   4. To carry or; to keep in motion; to conduct; to prosecute.
    [Now used only colloquially.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The trade of life can not be driven without
       partners.               --Collier.
    [1913 Webster]
 
   5. To clear, by forcing away what is contained.
    [1913 Webster]
 
       To drive the country, force the swains away.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining) To dig Horizontally; to cut a horizontal gallery
    or tunnel. --Tomlinson.
    [1913 Webster]
 
   7. To pass away; -- said of time. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   8. Specif., in various games, as tennis, baseball, etc., to
    propel (the ball) swiftly by a direct stroke or forcible
    throw.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. to operate (a vehicle) while it is on motion, by
    manipulating the controls, such as the steering,
    propulsion, and braking mechanisms.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drive \Drive\, v. i.
   1. To rush and press with violence; to move furiously.
    [1913 Webster]
 
       Fierce Boreas drove against his flying sails.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Under cover of the night and a driving tempest.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       Time driveth onward fast,
       And in a little while our lips are dumb. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To be forced along; to be impelled; to be moved by any
    physical force or agent; to be driven.
    [1913 Webster]
 
       The hull drives on, though mast and sail be torn.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
       The chaise drives to Mr. Draper's chambers.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. To go by carriage; to pass in a carriage; to proceed by
    directing or urging on a vehicle or the animals that draw
    it; as, the coachman drove to my door.
    [1913 Webster]
 
   4. To press forward; to aim, or tend, to a point; to make an
    effort; to strive; -- usually with at.
    [1913 Webster]
 
       Let them therefore declare what carnal or secular
       interest he drove at.         --South.
    [1913 Webster]
 
   5. To distrain for rent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Golf) To make a drive, or stroke from the tee.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. to go from one place to another in a vehicle, serving as
    the operator of the vehicle; to drive[9] a vehicle from
    one location to another. He drove from New York to Boston
    in four hours.
    [PJC]
 
   {To let drive}, to aim a blow; to strike with force; to
    attack. "Four rogues in buckram let drive at me." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drive \Drive\, n.
   1. In various games, as tennis, cricket, etc., the act of
    player who drives the ball; the stroke or blow; the flight
    of the ball, etc., so driven.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Golf) A stroke from the tee, generally a full shot made
    with a driver; also, the distance covered by such a
    stroke.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: Drive, in all its senses, implies forcible or violent
      action. It is the reverse of to lead. To drive a body
      is to move it by applying a force behind; to lead is to
      cause to move by applying the force before, or in
      front. It takes a variety of meanings, according to the
      objects by which it is followed; as, to drive an
      engine, to direct and regulate its motions; to drive
      logs, to keep them in the current of a river and direct
      them in their course; to drive feathers or down, to
      place them in a machine, which, by a current of air,
      drives off the lightest to one end, and collects them
      by themselves. "My thrice-driven bed of down." --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drive \Drive\ (dr[imac]v), p. p.
   Driven. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drive \Drive\ (dr[imac]v), n.
   1. The act of driving; a trip or an excursion in a carriage,
    as for exercise or pleasure; -- distinguished from a ride
    taken on horseback.
    [1913 Webster]
 
   2. A place suitable or agreeable for driving; a road prepared
    for driving.
    [1913 Webster]
 
   3. Violent or rapid motion; a rushing onward or away; esp., a
    forced or hurried dispatch of business.
    [1913 Webster]
 
       The Murdstonian drive in business.  --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   4. In type founding and forging, an impression or matrix,
    formed by a punch drift.
    [1913 Webster]
 
   5. A collection of objects that are driven; a mass of logs to
    be floated down a river. [Colloq.]
 
   Syn: See {Ride}.
     [1913 Webster]
 
   6. a private road; a driveway.
    [PJC]
 
   7. a strong psychological motivation to perform some
    activity.
    [PJC]
 
   8. (Computers) a device for reading or writing data from or
    to a data storage medium, as a {disk drive}, a {tape
    drive}, a {CD drive}, etc.
    [PJC]
 
   9. an organized effort by a group to accomplish a goal within
    a limited period of time; as, a fund-raising drive.
    [PJC]
 
   10. a physiological function of an organism motivating it to
     perform specific behaviors; as, the sex drive.
     [PJC]
 
   11. (Football) the period during which one team sustains
     movement of the ball toward the opponent's goal without
     losing possession of the ball; as, a long drive
     downfield.
     [PJC]
 
   12. an act of driving a vehicle, especially an automobile;
     the journey undertaken by driving an automobile; as, to
     go for a drive in the country.
     [PJC]
 
   13. the mechanism which causes the moving parts of a machine
     to move; as, a belt drive.
     [PJC]
 
   14. the way in which the propulsive force of a vehicle is
     transmitted to the road; as, a car with four-wheel drive,
     front-wheel drive, etc.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drive
   n 1: the act of applying force to propel something; "after
      reaching the desired velocity the drive is cut off" [syn:
      {drive}, {thrust}, {driving force}]
   2: a mechanism by which force or power is transmitted in a
     machine; "a variable speed drive permitted operation through
     a range of speeds"
   3: a series of actions advancing a principle or tending toward a
     particular end; "he supported populist campaigns"; "they
     worked in the cause of world peace"; "the team was ready for
     a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery";
     "contributed to the war effort" [syn: {campaign}, {cause},
     {crusade}, {drive}, {movement}, {effort}]
   4: a road leading up to a private house; "they parked in the
     driveway" [syn: {driveway}, {drive}, {private road}]
   5: the trait of being highly motivated; "his drive and energy
     exhausted his co-workers"
   6: hitting a golf ball off of a tee with a driver; "he sliced
     his drive out of bounds" [syn: {drive}, {driving}]
   7: the act of driving a herd of animals overland
   8: a journey in a vehicle (usually an automobile); "he took the
     family for a drive in his new car" [syn: {drive}, {ride}]
   9: a physiological state corresponding to a strong need or
     desire
   10: (computer science) a device that writes data onto or reads
     data from a storage medium
   11: a wide scenic road planted with trees; "the riverside drive
     offers many exciting scenic views" [syn: {drive}, {parkway}]
   12: (sports) a hard straight return (as in tennis or squash)
   v 1: operate or control a vehicle; "drive a car or bus"; "Can
      you drive this four-wheel truck?"
   2: travel or be transported in a vehicle; "We drove to the
     university every morning"; "They motored to London for the
     theater" [syn: {drive}, {motor}]
   3: cause someone or something to move by driving; "She drove me
     to school every day"; "We drove the car to the garage"
   4: force into or from an action or state, either physically or
     metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives
     me mad" [syn: {force}, {drive}, {ram}]
   5: to compel or force or urge relentlessly or exert coercive
     pressure on, or motivate strongly; "She is driven by her
     passion"
   6: cause to move back by force or influence; "repel the enemy";
     "push back the urge to smoke"; "beat back the invaders" [syn:
     {repel}, {drive}, {repulse}, {force back}, {push back}, {beat
     back}] [ant: {attract}, {draw}, {draw in}, {pull}, {pull in}]
   7: compel somebody to do something, often against his own will
     or judgment; "She finally drove him to change jobs"
   8: push, propel, or press with force; "Drive a nail into the
     wall"
   9: cause to move rapidly by striking or throwing with force;
     "drive the ball far out into the field"
   10: strive and make an effort to reach a goal; "She tugged for
     years to make a decent living"; "We have to push a little to
     make the deadline!"; "She is driving away at her doctoral
     thesis" [syn: {tug}, {labor}, {labour}, {push}, {drive}]
   11: move into a desired direction of discourse; "What are you
     driving at?" [syn: {drive}, {get}, {aim}]
   12: have certain properties when driven; "This car rides
     smoothly"; "My new truck drives well" [syn: {drive}, {ride}]
   13: work as a driver; "He drives a bread truck"; "She drives for
     the taxi company in Newark"
   14: move by being propelled by a force; "The car drove around
     the corner"
   15: urge forward; "drive the cows into the barn"
   16: proceed along in a vehicle; "We drive the turnpike to work"
     [syn: {drive}, {take}]
   17: strike with a driver, as in teeing off; "drive a golf ball"
   18: hit very hard, as by swinging a bat horizontally; "drive a
     ball"
   19: excavate horizontally; "drive a tunnel"
   20: cause to function by supplying the force or power for or by
     controlling; "The amplifier drives the tube"; "steam drives
     the engines"; "this device drives the disks for the
     computer"
   21: hunting: search for game; "drive the forest"
   22: hunting: chase from cover into more open ground; "drive the
     game"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top