ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circle

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circle-, *circle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circle(n) การหมุนเวียนครบรอบ, Syn. cycle, round
circle(n) วงกลม, Syn. ring, loop, wheel
circle(n) เส้นวงกลม
circlet(n) วงกลมวงเล็กๆ
circle over(phrv) บินวน
circle about(phrv) บินวน, See also: หมุนวน, Syn. circle around
circle about(phrv) วนเวียนอยู่รอบๆ
circle round(phrv) บินวน, Syn. circle about
circle round(phrv) วนเวียนอยู่รอบๆ
circle around(phrv) บินวน, See also: หมุนวน, Syn. circle about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circle { circledn. วงกลม, วงเวียน, วงแหวน, วัฎจักร, วงการ, ขอบเขต, บริเวณ, ปริมณฑล, อาณาจักร, ที่นั่งเป็นรูปวงกลม, โรงละครสัตว์, เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน, เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ, โคจรรอบ, หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring, cycle
circles }n. วงกลม, วงเวียน, วงแหวน, วัฎจักร, วงการ, ขอบเขต, บริเวณ, ปริมณฑล, อาณาจักร, ที่นั่งเป็นรูปวงกลม, โรงละครสัตว์, เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน, เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ, โคจรรอบ, หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring, cycle
circlet(เซอ'คลิท) n. วงกลเล็ก ๆ
arctic circleเส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่ 23 องศา 28'S ของขั้วโลกเหนือ (imaginary line)
encircle(เอนเซอร์'เคิล) { encircled, encircling, encircles } vt. ล้อมรอบ, ตีวง, เวียนรอบ., See also: encirclement n. ดูencircle
semicircle(เซมมิเซอ'เคิล) n. ครึ่งวงกลม, รูปครึ่งวงกลม., See also: semicircular adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
circle(n) วงกลม, วงแหวน, วงเวียน, บริเวณ, ขอบเขต, หมู่คณะ, การหมุนเวียน, วัฏจักร
circle(vt) ล้อมรอบ, วง, พัน, ม้วน, หมุนรอบ, โคจรรอบ
circlet(n) วงแหวน, รัดเกล้า
encircle(vt) ล้อมวง, ล้อมรอบ, ตีวง, โอบล้อม
semicircle(n) รูปครึ่งวงกลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circleวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circle diagramแผนภาพวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circle of curvatureวงกลมความโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circle, reflex; arc, reflexวงรีเฟล็กซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circle, viciousวัฏจักรเลวร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
circleวงกลม, เซตของจุดบนระนาบซึ่งแต่ละจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะทางเท่ากัน  จุดคงที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Circle of Willisเซอร์เคิลออฟวิลลิส, หลอดเลือดแดง;เซอร์เคิลออฟวิลลิส;วงหลอดเลือดแดงในสมอง;เซอร์เคิลของวิลลิส [การแพทย์]
Circle, Two Manสองคนวงกลม [การแพทย์]
Circlet, Simpleตะขอโอบฟัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He will begin to circle soon.เขาจะเริ่มเร็ว ๆ นี้วงกลม The Old Man and the Sea (1958)
Naturally, the white folks didn't let us travel in their circle so we made our own.พวกคนขาวไม่ให้เราร่วมวนด้วย... ...เราจึงต้องวนเอง Blazing Saddles (1974)
CIRCLE OF MANIASวงกลมของความบ้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
CIRCLE OF SHITวงกลมของอุจจาระ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
CIRCLE OF BLOODวงกลมของเลือด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"This call Columbus Circle becauseที่ถูกเรียกอย่างนั้นเพราะว่า... Punchline (1988)
Because there is a circle there.เพราะมันมีวงกลมตรงนั้นไง Rambo III (1988)
Only a circle of salt can protect thy victims from thy power.การเทเกลือเป็นวงกลมเท่านั้นถึงจะป้องกัน ผู้เคราะห์ร้ายจากพลังเหล่านั้น. Hocus Pocus (1993)
Uh, it says form a circle of salt to protect from zombies, witches and old boyfriends.มันบอกว่าถ้าโรยเกลือเป็นวงกลม มันจะป้องกันเราจากซอมบี้, แม่มดและแฟนเก่า. Hocus Pocus (1993)
The new chief screw had the yard painted... and I was back walking in circles again.สกรูหัวหน้าใหม่ ทาสีลานมี ... และฉันก็กลับ เดินในวงการอีกครั้ง In the Name of the Father (1993)
Only left is Wachootoo Circle of Death.ดีใจที่พวกคุณให้ความชื่นชม แต่ผมเป็นเพียงผู้ต่ำต้อย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
A phenomenon known in psychiatric circles as a self-reinforcing delusion.ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในจิตเวช วงการเป็นความเข้าใจ ผิดในตัวเองเสริม Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circleA helicopter circled over us.
circleAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
circleCape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.
circleCircle in red pencil.
circleDraw a circle.
circleDraw a small circle.
circleI belong to the literary circle.
circleI drew a circle with compasses.
circleIn my circle of friends there are two people who are professional singers.
circleIn the English class sometimes we sit in a circle to talk about a book we are reading.
circleI really like him, but not his circle of friends.
circleIt is difficult to break the vicious circle of wages and prices.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวดวง(n) circle, Syn. วงการ, กลุ่ม, สังคม
วงการ(n) circle, See also: field, quarter, coterie, society, Syn. แวดวง, Example: Aristotle มีอิทธิพลต่อวงการศึกษา และวงการนักปรัชญาศาสนามาเป็นเวลานาน, Count Unit: วงการ, Thai Definition: หน่วยงาน, กลุ่มบุคคล
มณฑล(n) precinct, See also: circle, county, province, circumference, Syn. เขต, บริเวณ, Example: ชาวฮั่นอพยพมาจากมณฑลอื่นๆ เพื่อแสวงโชคและหางานทำ, Count Unit: มณฑล, Thai Definition: เขตปกครองที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วงกลม(n) circle, See also: ring, orb, globe, sphere, Example: โปรแกรมนี้ช่วยให้เราเขียนรูปวงกลมบนจอคอมพิวเตอร์ได้, Thai Definition: รูปวงที่กลมรอบมีรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบมีขนาดเท่ากันหมด
วลัย(n) circle, Syn. วงกลม, Thai Definition: ของที่เป็นวงกลม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฉวัดเฉวียน(v) circle, See also: hover, wheel, circumrotate, swoop about, buzz, Syn. โฉบ, วนเวียน, วกวน, เวียน, วน, Example: เครื่องบินสตูก้ากับเครื่องบินดำทิ้งระเบิดเมดเชอร์ชมิดท์ก็ฉวัดเฉวียนทำความพินาศวอดวายให้แก่สัมพันธมิตร, Thai Definition: อาการที่บินวนเวียนไปมาอย่างผาดโผน, แล่นเร็วอย่างผาดโผน
บินวน(v) circle, Example: ฝูงนกนางนวลบินวนเหนือพื้นน้ำเพื่อจะจับเหยื่อให้ได้, Thai Definition: บินไปบินมาโดยรอบในพื้นที่บริเวณนั้น
แวดวง(n) circle (e.g. of friends), See also: (e.g. academic) world, Syn. วงการ, Example: ชื่อเสียงของปู่อุทัยเป็นที่กล่าวถึงในแวดวงของนักดนตรีอย่างกว้างขวาง, Count Unit: แวดวง, Thai Definition: กลุ่มที่สังกัดอยู่
แวดวง(n) circle (e.g. of friends), See also: (e.g. academic) world, Syn. วงการ, Example: ชื่อเสียงของปู่อุทัยเป็นที่กล่าวถึงในแวดวงของนักดนตรีอย่างกว้างขวาง, Count Unit: แวดวง, Thai Definition: กลุ่มที่สังกัดอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินวน[binwon] (v) EN: circle  FR: survoler en cercle ; décrire un cercle
ดวง[dūang] (n) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain  FR: disque [ m ] ; sphère [ f ] ; globe [ m ] ; cercle [ m ] ; point [ m ]
ห้อม[høm] (v) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose  FR: entourer ; mettre autour
ห้อมล้อม[hømløm] (v) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround  FR: entourer ; se grouper autour
หัวเก่า[hūakao] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)  FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวออก[hūa-øk] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)  FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
กัดหางตัวเอง[kat hāng tūa-ēng] (v, exp) EN: talk in circles
เขียนวงกลม[khīen wongklom] (v, exp) EN: draw a circle  FR: tracer un cercle
โคจร[khōjøn] (v) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate  FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
ขด[khot] (n) EN: coil ; ring ; circle ; loop ; curl  FR: bobine [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
circle
circled
circles
circle's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circle
circled
circles
circlet
circlets

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quān, ㄑㄩㄢ, ] circle; ring; loop; classifier for loops or orbits #1,719 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] circle; round; circular; spherical; (of the moon) full; unit of Chinese currency (Yuan); tactful; to justify #2,719 [Add to Longdo]
循环[xún huán, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ,   /  ] circle; loop; cycle; circulate #2,952 [Add to Longdo]
圈子[quān zi, ㄑㄩㄢ ㄗ˙,  ] circle; ring #10,017 [Add to Longdo]
圆圈[yuán quān, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢ,   /  ] circle #25,946 [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] circle; encircle #66,810 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] circle; round #66,810 [Add to Longdo]
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, ] circle shrines and make sacrifices [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekanntenkreis { m }circle of acquaintances; acquaintances [Add to Longdo]
Fachkreis { m } | Fachkreise { pl }circle of experts | circles of experts [Add to Longdo]
Kreisschablone { f }circle template [Add to Longdo]
Wagenburg { f } [ hist. ]circle of wagons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円(P);圓(oK)[えん(P);まる, en (P); maru] (n) (1) (えん only) Yen; money; (2) circle; (P) #395 [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant #677 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, n-suf) (1) sphere; circle; range; (2) { math } category (only in the context of "category theory") #927 [Add to Longdo]
[まる, maru] (n) (1) circle; (pref) (2) full (e.g. month, day, etc.); (3) perfection; purity; (4) suffix for ship names; (P) #1,073 [Add to Longdo]
輪(P);環[わ, wa] (n) (1) ring; circle; loop; (2) (See フープ) hoop; (3) wheel; (4) circle (e.g. of friends); (P) #2,035 [Add to Longdo]
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P) #2,130 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
業界[ぎょうかい, gyoukai] (n) business world; business circles; (the) industry; (P) #3,346 [Add to Longdo]
包囲[ほうい, houi] (n, adj-no, vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P) #5,087 [Add to Longdo]
サークル[sa-kuru] (n) circle; club (e.g. company sports club); (P) #5,389 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
照準記号[しょうじゅんきごう, shoujunkigou] aiming symbol, aiming circle, aiming field [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circle \Cir"cle\, v. t. [imp. & p. p. {Circled}; p. pr. & vb. n.
   {Circling}.] [OE. cerclen, F. cercler, fr. L. circulare to
   make round. See {Circle}, n., and cf. {Circulate}.]
   [1913 Webster]
   1. To move around; to revolve around.
    [1913 Webster]
 
       Other planets circle other suns.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To encompass, as by a circle; to surround; to inclose; to
    encircle. --Prior. Pope.
    [1913 Webster]
 
       Their heads are circled with a short turban.
                          --Dampier.
    [1913 Webster]
 
       So he lies, circled with evil.    --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   {To circle in}, to confine; to hem in; to keep together; as,
    to circle bodies in. --Sir K. Digby.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circle \Cir"cle\, v. i.
   To move circularly; to form a circle; to circulate.
   [1913 Webster]
 
      Thy name shall circle round the gaping through.
                          --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circle \Cir"cle\ (s[~e]r"k'l), n. [OE. cercle, F. cercle, fr. L.
   circulus (Whence also AS. circul), dim. of circus circle,
   akin to Gr. kri`kos, ki`rkos, circle, ring. Cf. {Circus},
   {Circum-}.]
   [1913 Webster]
   1. A plane figure, bounded by a single curve line called its
    circumference, every part of which is equally distant from
    a point within it, called the center.
    [1913 Webster]
 
   2. The line that bounds such a figure; a circumference; a
    ring.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) An instrument of observation, the graduated limb
    of which consists of an entire circle.
    [1913 Webster]
 
   Note: When it is fixed to a wall in an observatory, it is
      called a {mural circle}; when mounted with a telescope
      on an axis and in Y's, in the plane of the meridian, a
      {meridian circle} or {transit circle}; when involving
      the principle of reflection, like the sextant, a
      {reflecting circle}; and when that of repeating an
      angle several times continuously along the graduated
      limb, a {repeating circle}.
      [1913 Webster]
 
   4. A round body; a sphere; an orb.
    [1913 Webster]
 
       It is he that sitteth upon the circle of the earth.
                          --Is. xi. 22.
    [1913 Webster]
 
   5. Compass; circuit; inclosure.
    [1913 Webster]
 
       In the circle of this forest.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. A company assembled, or conceived to assemble, about a
    central point of interest, or bound by a common tie; a
    class or division of society; a coterie; a set.
    [1913 Webster]
 
       As his name gradually became known, the circle of
       his acquaintance widened.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. A circular group of persons; a ring.
    [1913 Webster]
 
   8. A series ending where it begins, and repeating itself.
    [1913 Webster]
 
       Thus in a circle runs the peasant's pain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. (Logic) A form of argument in which two or more unproved
    statements are used to prove each other; inconclusive
    reasoning.
    [1913 Webster]
 
       That heavy bodies descend by gravity; and, again,
       that gravity is a quality whereby a heavy body
       descends, is an impertinent circle and teaches
       nothing.               --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   10. Indirect form of words; circumlocution. [R.]
     [1913 Webster]
 
        Has he given the lie,
        In circle, or oblique, or semicircle. --J.
                          Fletcher.
     [1913 Webster]
 
   11. A territorial division or district.
     [1913 Webster]
 
   Note:
 
   {The Circles of the Holy Roman Empire}, ten in number, were
    those principalities or provinces which had seats in the
    German Diet.
    [1913 Webster]
 
   {Azimuth circle}. See under {Azimuth}.
 
   {Circle of altitude} (Astron.), a circle parallel to the
    horizon, having its pole in the zenith; an almucantar.
 
   {Circle of curvature}. See {Osculating circle of a curve}
    (Below).
 
   {Circle of declination}. See under {Declination}.
 
   {Circle of latitude}.
     (a) (Astron.) A great circle perpendicular to the plane
       of the ecliptic, passing through its poles.
     (b) (Spherical Projection) A small circle of the sphere
       whose plane is perpendicular to the axis.
 
   {Circles of longitude}, lesser circles parallel to the
    ecliptic, diminishing as they recede from it.
 
   {Circle of perpetual apparition}, at any given place, the
    boundary of that space around the elevated pole, within
    which the stars never set. Its distance from the pole is
    equal to the latitude of the place.
 
   {Circle of perpetual occultation}, at any given place, the
    boundary of the space around the depressed pole, within
    which the stars never rise.
 
   {Circle of the sphere}, a circle upon the surface of the
    sphere, called a great circle when its plane passes
    through the center of the sphere; in all other cases, a
    small circle.
 
   {Diurnal circle}. See under {Diurnal}.
 
   {Dress circle}, a gallery in a theater, generally the one
    containing the prominent and more expensive seats.
 
   {Druidical circles} (Eng. Antiq.), a popular name for certain
    ancient inclosures formed by rude stones circularly
    arranged, as at Stonehenge, near Salisbury.
 
   {Family circle}, a gallery in a theater, usually one
    containing inexpensive seats.
 
   {Horary circles} (Dialing), the lines on dials which show the
    hours.
 
   {Osculating circle of a curve} (Geom.), the circle which
    touches the curve at some point in the curve, and close to
    the point more nearly coincides with the curve than any
    other circle. This circle is used as a measure of the
    curvature of the curve at the point, and hence is called
    circle of curvature.
 
   {Pitch circle}. See under {Pitch}.
 
   {Vertical circle}, an azimuth circle.
 
   {Voltaic circuit} or {Voltaic circle}. See under {Circuit}.
    
 
   {To square the circle}. See under {Square}.
 
   Syn: Ring; circlet; compass; circuit; inclosure.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circle
   n 1: ellipse in which the two axes are of equal length; a plane
      curve generated by one point moving at a constant distance
      from a fixed point; "he calculated the circumference of the
      circle"
   2: an unofficial association of people or groups; "the smart set
     goes there"; "they were an angry lot" [syn: {set}, {circle},
     {band}, {lot}]
   3: something approximating the shape of a circle; "the chairs
     were arranged in a circle"
   4: movement once around a course; "he drove an extra lap just
     for insurance" [syn: {lap}, {circle}, {circuit}]
   5: a road junction at which traffic streams circularly around a
     central island; "the accident blocked all traffic at the
     rotary" [syn: {traffic circle}, {circle}, {rotary},
     {roundabout}]
   6: street names for flunitrazepan [syn: {R-2}, {Mexican valium},
     {rophy}, {rope}, {roofy}, {roach}, {forget me drug},
     {circle}]
   7: a curved section or tier of seats in a hall or theater or
     opera house; usually the first tier above the orchestra;
     "they had excellent seats in the dress circle" [syn:
     {circle}, {dress circle}]
   8: any circular or rotating mechanism; "the machine punched out
     metal circles" [syn: {circle}, {round}]
   v 1: travel around something; "circle the globe"
   2: move in circles [syn: {circle}, {circulate}]
   3: form a circle around; "encircle the errors" [syn: {encircle},
     {circle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top