ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piece

P IY1 S   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piece-, *piece*
English-Thai: Longdo Dictionary
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piece[N] ชิ้น, See also: อัน, สิ่ง, แผ่น, Syn. part, portiion, unit
piece[N] ส่วน, See also: กอง, ส่วนหนึ่ง
piece[N] เรื่องในหนังสือพิมพ์, See also: บทความ
piece[N] เหรียญกษาปณ์, See also: เงินเหรียญ, Syn. coin
piece[N] บทประพันธ์เพลง, See also: เพลง, Syn. musical composition, song
piece[N] ปืนพก (คำสแลง), See also: ปืน, Syn. firearm
piece[N] ตัวหมากรุก
piece[N] ระยะทางช่วงสั้นๆ
piece[VT] รวบรวม, Syn. assemble
piece up[PHRV] ซ่อมแซม, See also: ซ่อม, ปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
piecemeal(พีสฺ'มีล) adv.,adj. เป็นชิ้น ๆ ,เป็นเศษ ๆ ,เป็นอัน ๆ, Syn. piece by piece
piecework(พีสฺ'เวิร์ค) n. งานที่คิดค่าแรงเป็นรายชิ้น., See also: pieceworker n.
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
apiece(อะพีซฺ') adv. แต่ละ,ชิ้นละ,อันละ
bilge piecen. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
chimney piecen. หิ้งเตาไฟฝาผนัง,สิ่งประดับตกแต่งเหนือเตาไฟ
earpiecen. ส่วนที่ปิดหู,หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์
fruit piecen. รูปภาพผลไม้
hairpiecen. วิกผม,ปอยผม

English-Thai: Nontri Dictionary
piece(vt) แบ่งเป็นชิ้น,ซ่อม,ปะ,ต่อ,รวบรวม
piecemeal(adv) ทีละชิ้น,เป็นชิ้น,เป็นเศษ
piecework(n) งานชิ้น
apiece(adv) อันละ,แต่ละชิ้น
frontispiece(n) ภาพตรงข้ามกับหน้าบอกชื่อหนังสือ
hairpiece(n) ปอยผม,วิกผม
mantelpiece(n) หิ้ง,แท่นเหนือเตาผิง
masterpiece(n) งานชิ้นเยี่ยม,งานชิ้นเอก,งานชิ้นโบแดง
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก
timepiece(n) นาฬิกา,เครื่องจับเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piece mouldแม่พิมพ์ชิ้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piecewise continuous; sectionally continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Piece Of MePiece Of Me
piece of shit (slang ) ห่วยแตก, ไม่ได้ความ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good piece of wood too.ชิ้นส่วนที่ดีของไม้มากด้วย Pinocchio (1940)
She had struck her head on a heavy piece of ship's tackle.ศีรษะของหล่อนฟาดเข้ากับลูกรอกของเรือ Rebecca (1940)
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้ Rebecca (1940)
- Wanna piece of gum?- วรรณาชิ้นส่วนของหมากฝรั่ง? 12 Angry Men (1957)
I will. Now, let's take two pieces of testimony and try to put them together.ฉันจะ ตอนนี้ขอใช้เวลาสองชิ้นส่วนของพยานหลักฐานและพยายามที่จะนำพวกเขาเข้าด้วยกัน 12 Angry Men (1957)
Not a piece of fish!ไม่ได้ชิ้นส่วนของปลา! The Ugly American (1963)
All the world is birthday cake, So take a piece but not too muchทั่วโลกคือเค้กวันเกิด เพื่อใช้คือชิ้น แค่ไม่มากเกินไป Yellow Submarine (1968)
She's the greatest piece of ass I've had and I've had them all over the world.เธอเป็นชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาฉันมีและฉันได้มีพวกเขาทั่วโลก The Godfather (1972)
He'll give a piece of the action. I don't know how much.เขาจะให้ชิ้นส่วนของการกระทำ ผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่ The Godfather (1972)
If we don't get a piece of that action, we risk everything in 10 years' time.ถ้าเราไม่ได้รับชิ้นส่วนของการกระทำที่เรามีความเสี่ยงทุกอย่างในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา The Godfather (1972)
He took a piece out of Albert's arm.มันขย้ำแขน อัลเบิรต์ ออกเป็นชิ้นๆ. Suspiria (1977)
- What a piece of cowshit.- สิ่งที่ ชิ้นส่วนของอึ I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pieceAfter she had read the letter, she tore it to pieces.
pieceA girl gave me an orange in exchange for a piece of cake.
pieceA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
pieceAll the competitors are trying to get their piece of the pie.
pieceA new piece of evidence to prove his innocence.
pieceA piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
pieceA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
pieceBefore forks and chopsticks, people usually ate food with a piece of flat bread.
pieceBoston Dynamic's robot, RHex, is an amazing piece of work that can run over various terrains.
pieceBring me a piece of chalk.
pieceBring me two pieces of chalk.
pieceCan I tempt you to try another piece of cake?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะติดปะต่อ[V] patch, See also: piece together, put together, Syn. ประสมประเส, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ขี้แร่[N] ore cinder, See also: piece of coal, Example: มีขี้แร่ตกอยู่ตามซอกหินเต็มไปหมด, Thai definition: หินกรวดทรายในแร่เมื่อคัดแร่ออก
ลูกบิด[N] piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument, Count unit: ลูก, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับปิดช่วงหรือลดสายเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดหรือเครื่องสีให้ตึงหรือหย่อน มักทำด้วยไม้หรืองา
เศษกระดาษ[N] scarp of paper, See also: piece of paper, waste paper, bits of paper, Example: คนญี่ปุ่นรักษาความสะอาดของบ้านเมืองไม่ทิ้งเศษกระดาษ ขยะมูลฝอยตามถนนหนทาง, Thai definition: กระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ทิ้งรกเกลื่อน
เตี่ยว[N] piece of cloth used as a cover for a pot, Example: เธอใช้ผ้าเตี่ยวคาดปากหม้อกันไม่ให้ความร้อนออกมา, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าชิ้นน้อยยาวสำหรับคาดปากหม้อ กันไม่ให้ไอร้อนออกเวลานึ่งของ
ถมปรักมาศ[N] pieces of niello worked in gold or silver designs, Thai definition: ถมเงินและถมทอง
ท่อนไม้[N] log, See also: piece of wood, Example: ช้างลากท่อนไม้ไปตามทาง, Count unit: ท่อน, Thai definition: ส่วนของต้นไม้ที่ตัดออกเป็นตอนๆ
ท่อน[N] bit, See also: piece, strip, section, fraction, Syn. แท่ง, ลิ่ม, ต้น, ดุ้น, Example: ช่างไม้เลื่อยไม้เป็นท่อนเล็กๆ, Count unit: ท่อน, Thai definition: ส่วนที่ตัดหรือทอนออกเป็นตอนๆ
เบ็ดเตล็ด[ADJ] piecemeal, See also: various, small and varied, fragmentary, Example: กล่องไม้ที่เขาซื้อให้เป็นของขวัญ ฉันเอาไว้ใส่ของเบ็ดเตล็ดต่างๆ เต็มไปหมด, Thai definition: ที่เล็กๆ น้อยๆ หลายๆ อย่างรวมกัน
ชิ้น[N] piece, See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, portion, Syn. อัน, Example: แม่หั่นขนมปังเป็นชิ้นสามเหลี่ยม, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อันละ[X] (an la) FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
บัตรประจำตัว[n. exp.] (bat prajamtūa) EN: identity card ; i.d. card ; identification card   FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
บ่อน้ำ[n.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
บทละคร[n.] (bot lakhøn) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script   FR: pièce de théâtre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIECE P IY1 S
PIECED P IY1 S T
PIECES P IY1 S AH0 Z
PIECES P IY1 S IH0 Z
PIECEMEAL P IY1 S M IY2 L
PIECEWORK P IY1 S W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piece (v) pˈiːs (p ii1 s)
pieced (v) pˈiːst (p ii1 s t)
pieces (v) pˈiːsɪz (p ii1 s i z)
piecemeal (j) pˈiːsmiːl (p ii1 s m ii l)
piecework (n) pˈiːswɜːʳk (p ii1 s w @@ k)
piece-goods (n) pˈiːs-gudz (p ii1 s - g u d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一片[yī piàn, ㄧ ㄆㄧㄢˋ, ] piece; slice [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bastelarbeit {f}; Bastelei {f}piece of handicraft work [Add to Longdo]
Beweisstück {n}piece of evidence [Add to Longdo]
Druckerzeugniss {n}piece of printed matter [Add to Longdo]
Einzelteile {pl}piece parts [Add to Longdo]
Filet {n} (zum Braten) | Filets {pl}piece of sirloin; piece of tenderloin | tenderloins [Add to Longdo]
Glasscherbe {f}piece of broken glass [Add to Longdo]
Indizienbeweis {m}; Indiz {n} | Indizienbeweise {pl}; Indizien {pl}piece of circumstantial evidence | circumstantial evidence [Add to Longdo]
Kuchenstück {n}piece of cake [Add to Longdo]
Kulisse {f}; Theaterkulisse {f} | Kulissen {pl} | hinter den Kulissenpiece of scenery | scenery | behind the scenes; offstage [Add to Longdo]
Möbelstück {n}piece of furniture [Add to Longdo]
Papierbogen {m}piece of paper [Add to Longdo]
Rippenstück {n} [cook.]piece of rib [Add to Longdo]
Scheit {n}; Holzscheit {n}piece of wood [Add to Longdo]
Schmähschrift {f}piece of invective [Add to Longdo]
Schmiedearbeit {f}piece of wrought-iron work [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pièce de monnaie(n) la, = เหรียญเงิน, See also: S. la monnaie,-s,

Japanese-English: EDICT Dictionary
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[, zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) [Add to Longdo]
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
ちょちょいのちょい[, chochoinochoi] (exp) piece of cake; a walk in the park [Add to Longdo]
ちりちり[, chirichiri] (adv,n,adj-na,vs) (on-mim) bits and pieces; frizzily (as in perm) [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piece \Piece\, n. [OE. pece, F. pi[`e]ce, LL. pecia, petia,
   petium, probably of Celtic origin; cf. W. peth a thing, a
   part, portion, a little, Armor. pez, Gael. & Ir. cuid part,
   share. Cf. {Petty}.]
   1. A fragment or part of anything separated from the whole,
    in any manner, as by cutting, splitting, breaking, or
    tearing; a part; a portion; as, a piece of sugar; to break
    in pieces.
    [1913 Webster]
 
       Bring it out piece by piece.     --Ezek. xxiv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   2. A definite portion or quantity, as of goods or work; as, a
    piece of broadcloth; a piece of wall paper.
    [1913 Webster]
 
   3. Any one thing conceived of as apart from other things of
    the same kind; an individual article; a distinct single
    effort of a series; a definite performance; especially:
    (a) A literary or artistic composition; as, a piece of
      poetry, music, or statuary.
    (b) A musket, gun, or cannon; as, a battery of six pieces;
      a following piece.
    (c) A coin; as, a sixpenny piece; -- formerly applied
      specifically to an English gold coin worth 22
      shillings.
    (d) A fact; an item; as, a piece of news; a piece of
      knowledge.
      [1913 Webster]
 
   4. An individual; -- applied to a person as being of a
    certain nature or quality; often, but not always, used
    slightingly or in contempt. "If I had not been a piece of
    a logician before I came to him." --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Thy mother was a piece of virtue.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His own spirit is as unsettled a piece as there is
       in all the world.           --Coleridge.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   5. (Chess) One of the superior men, distinguished from a
    pawn.
    [1913 Webster]
 
   6. A castle; a fortified building. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Of a piece}, of the same sort, as if taken from the same
    whole; like; -- sometimes followed by with. --Dryden.
 
   {Piece of eight}, the Spanish piaster, formerly divided into
    eight reals.
 
   {To give a piece of one's mind to}, to speak plainly,
    bluntly, or severely to (another). --Thackeray.
 
   {Piece broker}, one who buys shreds and remnants of cloth to
    sell again.
 
   {Piece goods}, goods usually sold by pieces or fixed
    portions, as shirtings, calicoes, sheetings, and the like.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piece \Piece\, v. t. [imp. & p. p. {Pieced}; p. pr. & vb. n.
   {Piecing}.]
   1. To make, enlarge, or repair, by the addition of a piece or
    pieces; to patch; as, to piece a garment; -- often with
    out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite; to join; to combine. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       His adversaries . . . pieced themselves together in
       a joint opposition against him.    --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piece \Piece\, v. i.
   To unite by a coalescence of parts; to fit together; to join.
   "It pieced better." --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piece
   n 1: a separate part of a whole; "an important piece of the
      evidence"
   2: an item that is an instance of some type; "he designed a new
     piece of equipment"; "she bought a lovely piece of china";
   3: a portion of a natural object; "they analyzed the river into
     three parts"; "he needed a piece of granite" [syn: {part},
     {piece}]
   4: a musical work that has been created; "the composition is
     written in four movements" [syn: {musical composition},
     {opus}, {composition}, {piece}, {piece of music}]
   5: an instance of some kind; "it was a nice piece of work"; "he
     had a bit of good luck" [syn: {piece}, {bit}]
   6: an artistic or literary composition; "he wrote an interesting
     piece on Iran"; "the children acted out a comic piece to
     amuse the guests"
   7: a portable gun; "he wore his firearm in a shoulder holster"
     [syn: {firearm}, {piece}, {small-arm}]
   8: a serving that has been cut from a larger portion; "a piece
     of pie"; "a slice of bread" [syn: {piece}, {slice}]
   9: a distance; "it is down the road a piece"
   10: a work of art of some artistic value; "this store sells only
     objets d'art"; "it is not known who created this piece"
     [syn: {objet d'art}, {art object}, {piece}]
   11: a period of indeterminate length (usually short) marked by
     some action or condition; "he was here for a little while";
     "I need to rest for a piece"; "a spell of good weather"; "a
     patch of bad weather" [syn: {while}, {piece}, {spell},
     {patch}]
   12: a share of something; "a slice of the company's revenue"
     [syn: {slice}, {piece}]
   13: game equipment consisting of an object used in playing
     certain board games; "he taught me to set up the men on the
     chess board"; "he sacrificed a piece to get a strategic
     advantage" [syn: {man}, {piece}]
   v 1: to join or unite the pieces of; "patch the skirt" [syn:
      {patch}, {piece}]
   2: create by putting components or members together; "She pieced
     a quilt"; "He tacked together some verses"; "They set up a
     committee" [syn: {assemble}, {piece}, {put together}, {set
     up}, {tack}, {tack together}] [ant: {break apart}, {break
     up}, {disassemble}, {dismantle}, {take apart}]
   3: join during spinning; "piece the broken pieces of thread,
     slivers, and rovings"
   4: eat intermittently; take small bites of; "He pieced at the
     sandwich all morning"; "She never eats a full meal--she just
     nibbles" [syn: {nibble}, {pick}, {piece}]
   5: repair by adding pieces; "She pieced the china cup" [syn:
     {piece}, {patch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top