Search result for

piece

(112 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piece-, *piece*.
English-Thai: Longdo Dictionary
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Piece Of MePiece Of Me
piece of shit (slang ) ห่วยแตก, ไม่ได้ความ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piece    [N] ชิ้น, See also: อัน, สิ่ง, แผ่น, Syn. part, portiion, unit
piece    [N] ส่วน, See also: กอง, ส่วนหนึ่ง
piece    [N] เรื่องในหนังสือพิมพ์, See also: บทความ
piece    [N] เหรียญกษาปณ์, See also: เงินเหรียญ, Syn. coin
piece    [N] บทประพันธ์เพลง, See also: เพลง, Syn. musical composition, song
piece    [N] ปืนพก (คำสแลง), See also: ปืน, Syn. firearm
piece    [N] ตัวหมากรุก
piece    [N] ระยะทางช่วงสั้นๆ
piece    [VT] รวบรวม, Syn. assemble
piece up    [PHRV] ซ่อมแซม, See also: ซ่อม, ปะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piece mouldแม่พิมพ์ชิ้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piecewise continuous; sectionally continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pieceThis old French table is a very valuable piece of furniture.
pieceIf you break the back, the rest will be just a piece of cake.
pieceGive these children three pieces each.
pieceWould you mind writing it down on this piece of paper?
pieceThis poem reads like a piece of prose.
pieceThis essay is about a piece of luggage.
pieceThis essay is about a piece of luggage.
pieceThis is, indeed, a great piece of news.
pieceCut this into very fine pieces.
pieceWho'd have thought this is how the pieces fit?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
piecemeal(พีสฺ'มีล) adv.,adj. เป็นชิ้น ๆ ,เป็นเศษ ๆ ,เป็นอัน ๆ, Syn. piece by piece
piecework(พีสฺ'เวิร์ค) n. งานที่คิดค่าแรงเป็นรายชิ้น., See also: pieceworker n.
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
apiece(อะพีซฺ') adv. แต่ละ,ชิ้นละ,อันละ
bilge piecen. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
chimney piecen. หิ้งเตาไฟฝาผนัง,สิ่งประดับตกแต่งเหนือเตาไฟ
earpiecen. ส่วนที่ปิดหู,หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์
fruit piecen. รูปภาพผลไม้
hairpiecen. วิกผม,ปอยผม

English-Thai: Nontri Dictionary
piece(vt) แบ่งเป็นชิ้น,ซ่อม,ปะ,ต่อ,รวบรวม
piecemeal(adv) ทีละชิ้น,เป็นชิ้น,เป็นเศษ
piecework(n) งานชิ้น
apiece(adv) อันละ,แต่ละชิ้น
frontispiece(n) ภาพตรงข้ามกับหน้าบอกชื่อหนังสือ
hairpiece(n) ปอยผม,วิกผม
mantelpiece(n) หิ้ง,แท่นเหนือเตาผิง
masterpiece(n) งานชิ้นเยี่ยม,งานชิ้นเอก,งานชิ้นโบแดง
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก
timepiece(n) นาฬิกา,เครื่องจับเวลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะติดปะต่อ    [V] patch, See also: piece together, put together, Syn. ประสมประเส, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ขี้แร่    [N] ore cinder, See also: piece of coal, Example: มีขี้แร่ตกอยู่ตามซอกหินเต็มไปหมด, Thai definition: หินกรวดทรายในแร่เมื่อคัดแร่ออก
ลูกบิด    [N] piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument, Count unit: ลูก, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับปิดช่วงหรือลดสายเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดหรือเครื่องสีให้ตึงหรือหย่อน มักทำด้วยไม้หรืองา
เศษกระดาษ [N] scarp of paper, See also: piece of paper, waste paper, bits of paper, Example: คนญี่ปุ่นรักษาความสะอาดของบ้านเมืองไม่ทิ้งเศษกระดาษ ขยะมูลฝอยตามถนนหนทาง, Thai definition: กระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ทิ้งรกเกลื่อน
เตี่ยว [N] piece of cloth used as a cover for a pot, Example: เธอใช้ผ้าเตี่ยวคาดปากหม้อกันไม่ให้ความร้อนออกมา, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าชิ้นน้อยยาวสำหรับคาดปากหม้อ กันไม่ให้ไอร้อนออกเวลานึ่งของ
ถมปรักมาศ    [N] pieces of niello worked in gold or silver designs, Thai definition: ถมเงินและถมทอง
ท่อนไม้    [N] log, See also: piece of wood, Example: ช้างลากท่อนไม้ไปตามทาง, Count unit: ท่อน, Thai definition: ส่วนของต้นไม้ที่ตัดออกเป็นตอนๆ
ท่อน    [N] bit, See also: piece, strip, section, fraction, Syn. แท่ง, ลิ่ม, ต้น, ดุ้น, Example: ช่างไม้เลื่อยไม้เป็นท่อนเล็กๆ, Count unit: ท่อน, Thai definition: ส่วนที่ตัดหรือทอนออกเป็นตอนๆ
เบ็ดเตล็ด [ADJ] piecemeal, See also: various, small and varied, fragmentary, Example: กล่องไม้ที่เขาซื้อให้เป็นของขวัญ ฉันเอาไว้ใส่ของเบ็ดเตล็ดต่างๆ เต็มไปหมด, Thai definition: ที่เล็กๆ น้อยๆ หลายๆ อย่างรวมกัน
ชิ้น    [N] piece, See also: slice, flake, part, lump, chunk, bit, portion, Syn. อัน, Example: แม่หั่นขนมปังเป็นชิ้นสามเหลี่ยม, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ก้อนหรือแผ่นเล็กที่ตัด แล่ แบ่ง แยก หรือแตกออกจากส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อันละ[X] (an la) FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
บัตรประจำตัว[n. exp.] (bat prajamtūa) EN: identity card ; i.d. card ; identification card   FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
บ่อน้ำ[n.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
บทละคร[n.] (bot lakhøn) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script   FR: pièce de théâtre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIECE    P IY1 S
PIECED    P IY1 S T
PIECES    P IY1 S AH0 Z
PIECEMEAL    P IY1 S M IY2 L
PIECEWORK    P IY1 S W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piece    (v) (p ii1 s)
pieced    (v) (p ii1 s t)
pieces    (v) (p ii1 s i z)
piecemeal    (j) (p ii1 s m ii l)
piecework    (n) (p ii1 s w @@ k)
piece-goods    (n) - (p ii1 s - g u d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stückweisepiece by piece [Add to Longdo]
Stückgut {n}piece goods [Add to Longdo]
Waldstück {n}piece of woodlands [Add to Longdo]
Stücklohn {m}piece wage [Add to Longdo]
Papierbogen {m}piece of paper [Add to Longdo]
Glasscherbe {f}piece of broken glass [Add to Longdo]
Einzelteile {pl}piece parts [Add to Longdo]
Beweisstück {n}piece of evidence [Add to Longdo]
Kuchenstück {n}piece of cake [Add to Longdo]
Möbelstück {n}piece of furniture [Add to Longdo]
Schmuckstück {n}piece of jewellery; piece of jewelry [Add to Longdo]
Ziselierarbeit {f}piece of engraved work; chased work [Add to Longdo]
Schmähschrift {f}piece of invective [Add to Longdo]
Schmiedearbeit {f}piece of wrought-iron work [Add to Longdo]
Druckerzeugniss {n}piece of printed matter [Add to Longdo]
Schwabenstreich {m}piece of folly [Add to Longdo]
Rippenstück {n} [cook.]piece of rib [Add to Longdo]
Scheit {n}; Holzscheit {n}piece of wood [Add to Longdo]
Bastelarbeit {f}; Bastelei {f}piece of handicraft work [Add to Longdo]
Filet {n} (zum Braten) | Filets {pl}piece of sirloin; piece of tenderloin | tenderloins [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pièce de monnaie(n) la, = เหรียญเงิน, See also: S. la monnaie,-s,

Japanese-English: EDICT Dictionary
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[, zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) [Add to Longdo]
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
ちょちょいのちょい[, chochoinochoi] (exp) piece of cake; a walk in the park [Add to Longdo]
ちりちり[, chirichiri] (adv,n,adj-na,vs) (on-mim) bits and pieces; frizzily (as in perm) [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一片[yī piàn, ㄧ ㄆㄧㄢˋ, ] piece; slice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piece \Piece\, n. [OE. pece, F. pi[`e]ce, LL. pecia, petia,
   petium, probably of Celtic origin; cf. W. peth a thing, a
   part, portion, a little, Armor. pez, Gael. & Ir. cuid part,
   share. Cf. {Petty}.]
   1. A fragment or part of anything separated from the whole,
    in any manner, as by cutting, splitting, breaking, or
    tearing; a part; a portion; as, a piece of sugar; to break
    in pieces.
    [1913 Webster]
 
       Bring it out piece by piece.     --Ezek. xxiv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   2. A definite portion or quantity, as of goods or work; as, a
    piece of broadcloth; a piece of wall paper.
    [1913 Webster]
 
   3. Any one thing conceived of as apart from other things of
    the same kind; an individual article; a distinct single
    effort of a series; a definite performance; especially:
    (a) A literary or artistic composition; as, a piece of
      poetry, music, or statuary.
    (b) A musket, gun, or cannon; as, a battery of six pieces;
      a following piece.
    (c) A coin; as, a sixpenny piece; -- formerly applied
      specifically to an English gold coin worth 22
      shillings.
    (d) A fact; an item; as, a piece of news; a piece of
      knowledge.
      [1913 Webster]
 
   4. An individual; -- applied to a person as being of a
    certain nature or quality; often, but not always, used
    slightingly or in contempt. "If I had not been a piece of
    a logician before I came to him." --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Thy mother was a piece of virtue.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His own spirit is as unsettled a piece as there is
       in all the world.           --Coleridge.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   5. (Chess) One of the superior men, distinguished from a
    pawn.
    [1913 Webster]
 
   6. A castle; a fortified building. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Of a piece}, of the same sort, as if taken from the same
    whole; like; -- sometimes followed by with. --Dryden.
 
   {Piece of eight}, the Spanish piaster, formerly divided into
    eight reals.
 
   {To give a piece of one's mind to}, to speak plainly,
    bluntly, or severely to (another). --Thackeray.
 
   {Piece broker}, one who buys shreds and remnants of cloth to
    sell again.
 
   {Piece goods}, goods usually sold by pieces or fixed
    portions, as shirtings, calicoes, sheetings, and the like.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piece \Piece\, v. t. [imp. & p. p. {Pieced}; p. pr. & vb. n.
   {Piecing}.]
   1. To make, enlarge, or repair, by the addition of a piece or
    pieces; to patch; as, to piece a garment; -- often with
    out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite; to join; to combine. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       His adversaries . . . pieced themselves together in
       a joint opposition against him.    --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piece \Piece\, v. i.
   To unite by a coalescence of parts; to fit together; to join.
   "It pieced better." --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piece
   n 1: a separate part of a whole; "an important piece of the
      evidence"
   2: an item that is an instance of some type; "he designed a new
     piece of equipment"; "she bought a lovely piece of china";
   3: a portion of a natural object; "they analyzed the river into
     three parts"; "he needed a piece of granite" [syn: {part},
     {piece}]
   4: a musical work that has been created; "the composition is
     written in four movements" [syn: {musical composition},
     {opus}, {composition}, {piece}, {piece of music}]
   5: an instance of some kind; "it was a nice piece of work"; "he
     had a bit of good luck" [syn: {piece}, {bit}]
   6: an artistic or literary composition; "he wrote an interesting
     piece on Iran"; "the children acted out a comic piece to
     amuse the guests"
   7: a portable gun; "he wore his firearm in a shoulder holster"
     [syn: {firearm}, {piece}, {small-arm}]
   8: a serving that has been cut from a larger portion; "a piece
     of pie"; "a slice of bread" [syn: {piece}, {slice}]
   9: a distance; "it is down the road a piece"
   10: a work of art of some artistic value; "this store sells only
     objets d'art"; "it is not known who created this piece"
     [syn: {objet d'art}, {art object}, {piece}]
   11: a period of indeterminate length (usually short) marked by
     some action or condition; "he was here for a little while";
     "I need to rest for a piece"; "a spell of good weather"; "a
     patch of bad weather" [syn: {while}, {piece}, {spell},
     {patch}]
   12: a share of something; "a slice of the company's revenue"
     [syn: {slice}, {piece}]
   13: game equipment consisting of an object used in playing
     certain board games; "he taught me to set up the men on the
     chess board"; "he sacrificed a piece to get a strategic
     advantage" [syn: {man}, {piece}]
   v 1: to join or unite the pieces of; "patch the skirt" [syn:
      {patch}, {piece}]
   2: create by putting components or members together; "She pieced
     a quilt"; "He tacked together some verses"; "They set up a
     committee" [syn: {assemble}, {piece}, {put together}, {set
     up}, {tack}, {tack together}] [ant: {break apart}, {break
     up}, {disassemble}, {dismantle}, {take apart}]
   3: join during spinning; "piece the broken pieces of thread,
     slivers, and rovings"
   4: eat intermittently; take small bites of; "He pieced at the
     sandwich all morning"; "She never eats a full meal--she just
     nibbles" [syn: {nibble}, {pick}, {piece}]
   5: repair by adding pieces; "She pieced the china cup" [syn:
     {piece}, {patch}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top