ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วัสดุ

   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัสดุ-, *วัสดุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัสดุ[N] material, See also: substance, matter, stuff, Syn. วัตถุ, อุปกรณ์, สิ่งของ, Example: ตุ๊กตาประเภทนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เด็กเล่น มักทำอย่างง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ใกล้ๆ, Thai definition: วัตถุที่นำมาใช้
วัสดุก่อสร้าง[N] construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
วัสดุสังเคราะห์[N] synthetic material

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัสดุ(วัดสะดุ) น. วัตถุที่นำมาใช้ เช่น วัสดุก่อสร้าง
วัสดุของใช้ที่มีอายุการใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ (ใช้แก่การงบประมาณ).
เทือกวัสดุที่มีความเหนียว ใช้สำหรับติดสิ่งของต่าง ๆ เช่น เทือกรัก เทือกปูน.
สื่อวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้มีความหมายตามแนวคิด ซึ่งศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นนั้น เช่น สื่อผสม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fire stopวัสดุกั้นอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
archival materialวัสดุจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure indicating pasteวัสดุชี้บอกแรงกด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
refractory investmentวัสดุทำเบ้าทนไฟ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting investmentวัสดุทำเบ้าเพื่อหล่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
soldering investmentวัสดุทำเบ้าเพื่อเชื่อม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
roof lining; headliningวัสดุบุหลังคา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
headlining; roof liningวัสดุบุหลังคา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
room-temperature-vulcanising sealant; aerobic gasket material; rom-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rom-temperature-vulcanising sealant; aerobic gasket material; room-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Nonbook materialวัสดุไม่ตีพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ, วัสดุที่มากับตัวเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Composite materialsวัสดุเชิงประกอบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanoparticlesวัสดุโครงสร้างนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanostructured materialวัสดุโครงสร้างนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Smart materialวัสดุฉลาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomedical materialวัสดุทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Porous materialวัสดุรูพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed.เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย Yellow Submarine (1968)
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน Blazing Saddles (1974)
All supplies must be requisitioned from the people's bond.วัสดุสิ้นเปลืองทุกคนจะต้อง เด็ดขาดจาก Mad Max (1979)
Then we can trust the material.แล้วเราสามารถไว้วางใจวัสดุ The Russia House (1990)
"I will bring more material."ผมจะนำวัสดุอื่น ๆ . The Russia House (1990)
May I present Hollywood Montrose, our chief of visual merchandising and an artist, in every sense of the word.ผมขอแนะนำ ฮอลลีวู้ด มอนท์โรส ห้วหน้าแผนกสินค้าโสตทัศนวัสดุของเรา และก็ยังศิลปินตัวจริงเสียงจริงอีกด้วย Mannequin: On the Move (1991)
Men, materials, you name it.ชาย, วัสดุ, คุณชื่อมัน The Shawshank Redemption (1994)
You recently returned from a trip to Gotan, in Northern Africa and you just took a nasty spill because of some shoddy masonry work.เพิ่งกลับมาจากการเดินทางในโกทัน อาฟริกาเหนือ... ...แล้วก็เพิ่งสะดุดล้ม เพราะเดินผ่าน... ...กองวัสดุก่อสร้าง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
That's what this war is about."ขี้ค้าวคาวเป็นวัสดุดิบหลักของการทำไนเตรต..." Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
SI team reviewed the material and concluded that the design impact is negligible.ทีม เอสไอ ตรวจสอบวัสดุ และสรุปได้ว่าส่งผลกระทบ ต่อการออกแบบเป็นเล็กน้อย Contact (1997)
The material is changing.วัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลง Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัสดุ[n.] (watsadu) EN: material ; matter ; object ; article ; store ; stock ; inventory ; thing   FR: matériel [m] ; matériau [m] ; matière [f] ; objet [m]
วัสดุก่อสร้าง[n. exp.] (watsadu køsāng) EN: building materials   FR: matériaux de construction [mpl]
วัสดุการสอน[n. exp.] (watsadu kān søn) EN: teaching material   
วัสดุดำมืด[n. exp.] (watsadu dam meūt) EN: dark matter   FR: matière noire [f]
วัสดุภัณฑ์[n.] (watsaduphan) EN: incidentals   
วัสดุมืด[n. exp.] (watsadu meūt) EN: missing matter   FR: matière noire [f] ; matière sombre [f]
วัสดุศาสตร์[n. exp.] (watsadusāt) EN: materials science   FR: science des matériaux [f]
วัสดุสร้าง[n. exp.] (watsadu sāng) EN: building materials   FR: matériaux de construction [mpl]
วัสดุสำนักงาน[n. exp.] (watsadu samnakngān) EN: office supplies   FR: fournitures de bureau [mpl]
วัสดุห่อของ[n. exp.] (watsadu hø khøng) EN: packaging material   

English-Thai: Longdo Dictionary
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center
mulch(n) วัสดุคลุมดิน
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices. , R. board

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blacktop[N] วัสดุราดผิวถนน
caulk[N] วัสดุที่ใช้อุดรอยรั่ว, Syn. calk
facings[N] วัสดุที่นำมาตกแต่งเสื้อผ้าบริเวณปกเสื้อหรือกระเป๋า, Syn. garment
fencing[N] วัสดุสำหรับทำรั้ว
flooring[N] วัสดุที่ใช้ทำพื้นห้อง
materials[N] เครื่องมือ, See also: วัสดุ, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์
pavement[N] วัสดุสำหรับปูหรือราดถนน, Syn. paving
punk[N] วัสดุสำหรับจุดไฟ
ticky-tacky[SL] ของราคาถูก, See also: วัสดุราคาต่ำ
seating[N] วัสดุที่ทำที่นั่ง, See also: ฐานยึดที่นั่ง, แท่น, ฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decoupage(เดคูพาจ') n. ศิลปะหรือวิธีการประดับตกแต่งด้วยชิ้นดาษพลาสติกหรือวัสดุแบบอื่น ๆ ,สิ่งที่เกิดจากศิลปะหรือวิธีการดังกล่าว
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม <คำอ่าน>หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
fencing(เฟน'ซิง) n. การฟันดาบ,ศิลปะการฟันดาบ,การพูดหลบหลีก,รั้ว,วัสดุสำหรับทำรั้ว
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
germanium(เจอเม'เนียม) adj. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งเป็นวัสดุอย่างหนึ่งใช้ทำสารกึ่งตัวนำกระแสไฟฟ้า (semiconductor) ได้ดีมาก แต่ปัจจุบันนิยมใช้ซิลิคอน (silicon) กันมากกว่า
magnetic drumดรัมแม่เหล็กหมายถึง วัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอก ฉาบด้วยสารแม่เหล็ก ในการบันทึกข้อมูลลงบนพื้นผิวของดรัม จะบันทึกผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) ดรัมจึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าแถบบันทึก (tape) แต่ยังช้ากว่าจานบันทึก (disk)
marble(มาร์'เบิล) n. หินอ่อน,สิ่งสลักด้วยหินอ่อน,วัสดุที่คล้ายหินอ่อน,ลูกหินหรือลูกแก้วที่เด็กเล่น adj. ประกอบด้วยหินอ่อน,คล้ายหินอ่อน (แข็ง เย็น ลื่นและอื่น ๆ) vt. ระบายสีหินอ่อน,ทำเป็นลายหินอ่อน,คาดหินอ่อน, See also: marbles n. เกมเล่นลูกหินของเด็ก,สติ
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
materiel(มะเทีย'เรียล) n. วัสดุของใช้ต่าง ๆ ,อาวุธกระสุนปืน และเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย
munition(มิวนิช'เชิน) n. ยุทโธปกรณ์,วัสดุอุปกรณ์. vt. จัดให้มียุทโธปกรณ์,จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
roofing(n) วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,การมุงหลังคา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consumable (n ) วัสดุสิ้นเปลือง
growing media (n ) วัสดุปลูก
Impression Materialวัสดุพิมพ์
packaging (n ) วัสดุที่ใช่ห่อหุ้มหรือป้องกันสินค้า materials used to wrap or protect goods.+++

German-Thai: Longdo Dictionary
Lappen|der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:
Leder(n) |das, nur Sg.| วัสดุหนัง, หนังจากสัตว์ เช่น Ich möchte meinem Freund eine Jacke aus Leder schenken. ฉันอยากให้เสื้อแจ็คเก็ตหนังเป็นของขวัญแก่แฟนของฉัน
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top