ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assault

AH0 S AO1 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assault-, *assault*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assault(n) การข่มขืน, Syn. rape, sexual assault
assault(n) การจู่โจม, See also: การโจมตี, การทำร้ายร่างกาย, Syn. attack, charge, onslaught
assault(n) การทำลาย, Syn. destruction
assault(n) การประชาทัณฑ์
assault(vi) โจมตี, See also: เล่นงาน, จู่โจม
assault(vt) โจมตี, See also: จู่โจม, เล่นงาน, Syn. attack, assail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง, การจู่โจม, การข่มขืน, การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี, จู่โจม, ทำลาย, ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack, abuse, rape

English-Thai: Nontri Dictionary
assault(n) การเข้าทำร้าย, การจู่โจม, การโจมตี, การข่มขืน
assault(vt) ทำร้าย, โจมตี, จู่โจม, ข่มขืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assault๑. การประทุษร้าย๒. การขู่ว่าจะประทุษร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assaultการทำร้ายร่างกาย [ ดู battery ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assault and batteryการลงมือทำร้ายร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assault riskภัยจากการจู่โจมทำร้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assault, indecentการกระทำอนาจาร (ต่อร่างกาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assault and Batteryมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย [การแพทย์]
Assaultive Behaviorการทำร้ายคนอื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An assault on the ghetto.ทำลายชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
We were lucky to get a murder case. I figured us for an assault or burglary.เราโชคดีที่จะได้รับคดีฆาตกรรม ฉันคิดว่าเราสำหรับการโจมตีหรือการลักทรัพย์ 12 Angry Men (1957)
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม" Gandhi (1982)
They made their choice based on his criminal record to make an assault on the upcoming secret meeting.โดยเลือกจากบันทึกอาชญากรรม ให้เขาโจมตีการประชุมลับที่จะมาถึง Ghost in the Shell (1995)
I am the leader of a terrorist organisation... ..responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.ผลิตไนโตรกลีเซอรีนจำนวนมาก แผนคือ ระเบิดสำนักงานใหญ่ Fight Club (1999)
Very soon, he'll have summoned an army great enough for an assault upon Middle-earth.เร็วๆนี้ เขาจะสร้างกองทัพ ที่ยิ่งใหญ่พอที่จะบุกมิดเดิลเอิร์ท The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Ready assault teams. All hands on deck.เตรียมทีมจู่โจมประจำการบนดาดฟ้าเรือ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
But at least 3 years would be appropriate for an assault on an elderly woman.แต่อย่างน้อยก็ 3 ปีก็น่าจะพอ สำหรับข้อหาทำร้ายร่างกายของผู้สูงอายุ Sweet 18 (2004)
You skipped out on your assault hearing yesterday.นายพ้นข้อหา จากการพิจารณาคดีทำร้ายร่างกายเมื่อวานนี้ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Now, I don't know about y'all, but I occasionally have the impulse to physically assault one of our finer correctional officers.พวกแกยังไงไม่รู้นะ แต่บางวันฉันก็ตีนคัน... อยากกระทืบไอ้ผู้คุมกลับบ้างเหมือนกัน The Longest Yard (2005)
The contents of this document are a matter of national security constituting an assault on the character of several important party members as well as a blatant violation of the Articles of Allegiance.เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ... ...ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรง ต่อสมาชิกของพรรคเราหลายท่าน... ...มันจะทำลาย ความจงรักภักดีต่อชาติอย่างยิ่ง. V for Vendetta (2005)
This violent and unparalleled assault to our security will not go undefended.ความรุนแรงที่มุ่งร้ายและเป็นภัยยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติเรานี้... ...จะไม่ได้รับการปกป้อง V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assaultHe was charged with assault and battery.
assaultThe guardsman was assaulted by a robber.
assaultThe key is that Asuka abuses Shinji. So, rarely, Shinji flips and assaults Asuka. Then Asuka is surprisingly meek.
assaultThe King was assaulted by terrorists.
assaultThe middle aged man was charged with assault.
assaultThey will make an assault on the summit, weather permitting.
assaultWe were not prepared for the assault.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต๊ะอั๋ง(v) take liberties with, See also: assault sexually, Syn. ลวนลาม, Example: พวกลามกชอบฉวยโอกาสแต๊ะอั๋งผู้หญิงบนรถเมล์, Thai Definition: ฉวยโอกาสถูกต้องเนื้อตัวผู้หญิง, Notes: (จีน)
กล่าวโจมตี(v) attack verbally, See also: assault, strike, verbally, criticize, Syn. จวก, สับ, Example: นายประมวลออกมากล่าวโจมตีรัฐมนตรีคลังเรื่องดอกเบี้ย, Thai Definition: กล่าวถึงความไม่ดีหรือความผิดของผู้อื่นอย่างรุนแรง
ปลุกปล้ำ(v) force (a woman), See also: assault and try to rape, Example: เธอให้การกับตำรวจว่า ขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้าน พ่อเลี้ยงของเธอก็เข้าปลุกปล้ำเธอ, Thai Definition: ใช้กำลังเพื่อข่มขืน
ล่วงเกิน(v) molest, See also: assault, Syn. ลวนลาม, Example: ที่หมู่บ้านนี้ในหมู่หญิงสาวจะมีหญิงแก่กำกับดูแลอยู่ด้วย เพื่อมิให้ชายหนุ่มล่วงเกินแก่หญิงในที่อันไม่สมควร, Thai Definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยล่วงจารีตประเพณี
ลวนลาม(v) molest, See also: assault, Syn. ล่วงเกิน, Example: ร้อยเวรได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีเด็กนักเรียนช่างกลลวนลามนักเรียนหญิง 2 คน บนรถเมล์สาย 134, Thai Definition: ล่วงเกินในลักษณะเช่นแสดงกิริยามารยาทแก่ผู้อื่นเกินสมควรจนขาดความสุภาพ
การถล่ม(n) attack, See also: assault, assailing, bomb, Syn. การโจมตี, การทิ้งระเบิด, การบอมบ์, Example: ในช่วงสงคราโลกประเทศต่างๆ ได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจากการถล่มอย่างหนักหน่วงของฝูงเครื่องบินรบของฝ่ายพันธมิตร
เล่นงาน(v) attack, See also: assault, get even with, reprimand, scold, blame, reproach, criticize, tackle, Example: ฝ่ายโน้นเล่นงานเราเข้าแล้ว, Thai Definition: ว่าหรือทำร้าย โดยอีกฝ่ายหนึ่งมักไม่อาจตอบโต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจมตี[jōmtī] (v) EN: attack ; assault ; raid  FR: attaquer ; charger ; assaillir
จู่โจม[jūjōm] (v) EN: attack ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack
กระทำชำเรา[krathamchamrao] (v) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force  FR: violer ; abuser
เล่นงาน[lenngān] (v) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle
ลวนลาม[lūanlām] (v) EN: take liberties with ; molest ; assault  FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ไม้มืด[māimeūt] (n) EN: ambush ; ambuscade ; an assault by surprise  FR: embuscade [ f ] ; embûche [ f ]
รุกราน[rukrān] (v) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into  FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
โทรม[sōm] (v) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse  FR: violer ; abuser
ทำร้ายร่างกาย[thamrāi rāngkāi] (v, exp) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASSAULT AH0 S AO1 L T
ASSAULTS AH0 S AO1 L T S
ASSAULTED AH0 S AO1 L T IH0 D
ASSAULTING AH0 S AO1 L T IH0 NG
ASSAULTIVE AH0 S AO1 L T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assault (v) ˈəsˈɔːlt (@1 s oo1 l t)
assaults (v) ˈəsˈɔːlts (@1 s oo1 l t s)
assaulted (v) ˈəsˈɔːltɪd (@1 s oo1 l t i d)
assaulting (v) ˈəsˈɔːltɪŋ (@1 s oo1 l t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angriff { m }; Ansturm { m } | Angriffe { pl }; Anstürme { pl } | tätlicher Angriffassault | assaults | assault and battery [Add to Longdo]
Sturmboot { n } | Sturmboote { pl }assault boat | assault boats [Add to Longdo]
Sturmgeschütz { n } [ mil. ] | Sturmgeschütze { pl }assault gun | assault guns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
突撃[とつげき, totsugeki] (n, vs) assault; charge; attack #7,126 [Add to Longdo]
暴行[ぼうこう, boukou] (n, vs) assault; outrage; act of violence; (P) #8,843 [Add to Longdo]
加害[かがい, kagai] (n, vs) assault; violence; damaging (someone) #14,240 [Add to Longdo]
襲う[おそう, osou] (v5u, vt) (1) to attack; to assail; to make an assault; to strike; to hunt down; (2) to succeed (someone in a post, role, etc.); (3) to make a sudden visit; (P) #14,703 [Add to Longdo]
傷害[しょうがい, shougai] (n, vs, adj-no) (1) wound; injury; accident; casualty; (2) assault; (P) #14,935 [Add to Longdo]
強襲[きょうしゅう, kyoushuu] (n, vs) assault; violent attack #15,648 [Add to Longdo]
アサルト[asaruto] (n) assault [Add to Longdo]
アサルトライフル[asarutoraifuru] (n) assault rifle [Add to Longdo]
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1, vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something [Add to Longdo]
急襲[きゅうしゅう, kyuushuu] (n, vs) raid; assault; descent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assault \As*sault"\, n. [OE. asaut, assaut, OF. assaut, asalt,
   F. assaut, LL. assaltus; L. ad + saltus a leaping, a
   springing, salire to leap. See {Assail}.]
   1. A violent onset or attack with physical means, as blows,
    weapons, etc.; an onslaught; the rush or charge of an
    attacking force; onset; as, to make assault upon a man, a
    house, or a town.
    [1913 Webster]
 
       The Spanish general prepared to renew the assault.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       Unshaken bears the assault
       Of their most dreaded foe, the strong southwest.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. A violent onset or attack with moral weapons, as words,
    arguments, appeals, and the like; as, to make an assault
    on the prerogatives of a prince, or on the constitution of
    a government. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) An apparently violent attempt, or willful offer with
    force or violence, to do hurt to another; an attempt or
    offer to beat another, accompanied by a degree of
    violence, but without touching his person, as by lifting
    the fist, or a cane, in a threatening manner, or by
    striking at him, and missing him. If the blow aimed takes
    effect, it is a battery. --Blackstone. Wharton.
    [1913 Webster]
 
       Practically, however, the word assault is used to
       include the battery.         --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Attack; invasion; incursion; descent; onset; onslaught;
     charge; storm.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assault \As*sault"\, v. t. [imp. & p. p. {Assaulted}; p. pr. &
   vb. n. {Assaulting}.] [From {Assault}, n.: cf. OF. assaulter,
   LL. assaltare.]
   1. To make an assault upon, as by a sudden rush of armed men;
    to attack with unlawful or insulting physical violence or
    menaces.
    [1913 Webster]
 
       Insnared, assaulted, overcome, led bound. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To attack with moral means, or with a view of producing
    moral effects; to attack by words, arguments, or
    unfriendly measures; to assail; as, to assault a
    reputation or an administration.
    [1913 Webster]
 
       Before the gates, the cries of babes newborn, . . .
       Assault his ears.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the latter sense, assail is more common.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To attack; assail; invade; encounter; storm; charge. See
     {Attack}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assault
   n 1: close fighting during the culmination of a military attack
   2: a threatened or attempted physical attack by someone who
     appears to be able to cause bodily harm if not stopped
   3: thoroughbred that won the triple crown in 1946
   4: the crime of forcing a woman to submit to sexual intercourse
     against her will [syn: {rape}, {violation}, {assault},
     {ravishment}]
   v 1: attack someone physically or emotionally; "The mugger
      assaulted the woman"; "Nightmares assailed him regularly"
      [syn: {assail}, {assault}, {set on}, {attack}]
   2: force (someone) to have sex against their will; "The woman
     was raped on her way home at night" [syn: {rape}, {ravish},
     {violate}, {assault}, {dishonor}, {dishonour}, {outrage}]
   3: attack in speech or writing; "The editors of the left-leaning
     paper attacked the new House Speaker" [syn: {attack},
     {round}, {assail}, {lash out}, {snipe}, {assault}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top