ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entertainment

EH2 N T ER0 T EY1 N M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entertainment-, *entertainment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertainment(n) ความบันเทิง, See also: ความสนุกสนาน, Syn. amusement, enjoyment, pleasure
entertainment(n) มหรสพ, สันทนาการ, Syn. performance, play, show

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน, การต้อนรับแขก, สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน, การแสดง, การยอมรับ, การรับพิจารณา, Syn. amusement
entertainment taxn. ภาษีมโหรสพ

English-Thai: Nontri Dictionary
entertainment(n) การบันเทิง, การให้ความเพลิดเพลิน, การต้อนรับ, การแสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entertainmentการบันเทิง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entertainment facilities in shopping centersสถานบริการความบันเทิงในศูนย์การค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little mediaeval entertainment in the ghetto!ไปสนุกกันให้เต็มที่ ในชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.We figure that entertainment would draw gamblers to the casino. The Godfather (1972)
Ramica, the wedding tonight... is only temporal entertainment in my long life.รามิกา งานแต่งคืนนี้... ก็แค่ความสุขชั่วครั้งคราว ในชีวิตของพ่อเท่านั้น Vampire Hunter D (1985)
Well, if it isn't the entertainment staff.นี่เห็นว่าเป็นพนักงานให้ความบันเทิงน๊ะ Dirty Dancing (1987)
Don't be scared, because I'm funny Steve with a lampshade on his head who is singing and dancing, for your entertainment his own rendition of Singing in the Rain!- อย่ากลัวเลย ผมสตีฟขี้เล่น... ...ใส่โป๊ะไฟที่หัว... ...คนที่ร้องเพลงและเต้นรำ เพื่อความสำราญของคุณ... Punchline (1988)
Produced by Fuji Television Network Watanabe Entertainment Shogakukan Hello.หวัดดี Platonic Sex (2001)
Presented by CJ Entertainment in association with Discovery Venture Capitalบทบรรยายไทย จาก โดย IronYoJin, Nizaz, vagabond36, Raito79, arramboy, นายที, เต๋า My Tutor Friend (2003)
As a business though they also know that if they want to get into other forms of entertainment that does not fit family magic they do not brand it Disney.ในความเป็นธุรกิจ พวกเขารู้ว่าถ้าอยากทำอะไร ที่เป็นความบันเทิงรูปแบบอื่น The Corporation (2003)
And I'm Ferrari. You may recognize us as stars of the adult entertainment industry.คุณคงจะจำกันได้ว่าพวกฉัน เป็นดาราหนังอย่างว่า The Girl Next Door (2004)
A Taewon Entertainment ProductionA Taewon Entertainment Production Everybody Has a Little Secret (2004)
That's some high-class entertainment if you ask me.ตลกชั้นสูงนะนั่น Brokeback Mountain (2005)
Co-Presented by CJ Entertainment and Choongmooro FundCo-Presented by CJ Entertainment and Choongmooro Fund The King and the Clown (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entertainmentAustralians excel at sports and entertainment.
entertainmentHe is familiar with the entertainment world.
entertainmentThe entertainment expense was borne by our group.
entertainmentThere was very little in the way of entertainment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานบริการ(n) entertainment spot, Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์, Example: สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า
มหรสพ(n) entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai Definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
สถานบันเทิง(n) place of amusement, See also: entertainment venue, Syn. สถานเริงรมย์, Example: ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ สถานบันเทิงหลายแห่งพากันปิดกิจการกันลง เนื่องจากไม่มีลูกค้า, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่ให้ความสุขสนุกสนาน
เรื่องบันเทิง(n) entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, Syn. เรื่องสนุก, Ant. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส, Example: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม, Count Unit: เรื่อง
สาระบันเทิง(n) entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation, Example: หนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นสาระบันเทิงสำหรับเด็ก
มโหรสพ(n) entertainment, See also: amusement, Syn. มหรสพ, Example: ในงานรื่นเริงประจำปีของจังหวัดขอนแก่นมีมหรสพต่างๆ มากมาย, Count Unit: ประเภท, ชนิด, Thai Definition: การเล่นรื่นเริงมีโขนละครหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กรีฑา(n) amusement, See also: entertainment, Syn. การเล่นสนุก, Example: กรีฑามีความหมายอีกนัยหนึ่งว่าการเล่นสนุก, Thai Definition: การเล่นสนุก
การละเล่น(n) amusement, See also: entertainment, recreation, Syn. มหรสพ, Example: กุลาตีไม้เป็นการละเล่นของหลวงอย่างหนึ่ง, Count Unit: อย่าง, ชนิด, Thai Definition: มหรสพ, การแสดงต่างๆ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง
ความบันเทิง(n) entertainment, Syn. สันทนาการ, Example: เขาหลงใหลความบันเทิงในทุกรูปแบบ, Thai Definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเบิกบาน เช่น การแสดงต่างๆ
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ(n) entertainment expense, Syn. ค่าเลี้ยงดู, Example: หล่อนต้องการค่าเลี้ยงดูปูเสื่อไม่มาก แค่พอไม่ให้ลำบากเท่านั้นเอง, Thai Definition: เงินที่ให้อุดหนุนเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[banthoēng] (n) EN: amusement ; entertainment ; recreation  FR: distraction [ f ]
บันเทิงคดี[banthoēngkhadī] (n) EN: fiction ; light entertainment
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[bīalīeng khā raprøng] (n, exp) EN: entertainment allowance
การบันเทิง[kān banthoēng] (n) EN: entertainment ; recreation  FR: loisirs et sports [ mpl ]
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ[khā līengdū pū seūa] (n, exp) EN: entertainment expense
ค่ารับรอง[khā raprøng] (n, exp) EN: entertainment expenses
ความบันเทิง[khwām banthoēng] (n) EN: entertainment ; amusement  FR: distraction [ f ]
ความบันเทิงภายในบ้าน[khwām banthoēng phāinai bān] (n, exp) EN: home entertainment
แหล่งเริงรมย์[laeng roēng-rom] (n, exp) EN: entertainment centre ; amusement centre  FR: lieu de divertissement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENTERTAINMENT EH2 N T ER0 T EY1 N M AH0 N T
ENTERTAINMENT EH2 N ER0 T EY1 N M AH0 N T
ENTERTAINMENTS EH2 N T ER0 T EY1 N M AH0 N T S
ENTERTAINMENTS EH2 N ER0 T EY1 N M AH0 N T S
ENTERTAINMENT'S EH2 N T ER0 T EY1 N M AH0 N T S
ENTERTAINMENT'S EH2 N ER0 T EY1 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertainment (n) ˌɛntətˈɛɪnmənt (e2 n t @ t ei1 n m @ n t)
entertainments (n) ˌɛntətˈɛɪnmənts (e2 n t @ t ei1 n m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娱乐[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ, / ] entertainment #1,655 [Add to Longdo]
游艺[yóu yì, ㄧㄡˊ ㄧˋ, / ] entertainment #39,354 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterhaltung { f }; Animation { f } | Unterhaltungen { pl }entertainment | entertainments [Add to Longdo]
Unterhaltungsfilm { m }entertainment film [Add to Longdo]
Vergnügungssteuer { f } [ fin. ]entertainment tax; amusement tax [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
芸能[げいのう, geinou] (n) public entertainment; accomplishments; attainments; (P) #1,977 [Add to Longdo]
興行[こうぎょう, kougyou] (n, vs) entertainment industry; show business; (P) #2,619 [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (n) (1) interest; entertainment; pleasure; (2) (See 六義・1) implicit comparison (style of the Shi Jing); (P) #2,733 [Add to Longdo]
エンターテインメント(P);エンタテイメント(P);エンターテイメント;エンタテインメント[enta-teinmento (P); entateimento (P); enta-teimento ; entateinmento] (n) entertainment; (P) #6,727 [Add to Longdo]
演芸[えんげい, engei] (n) entertainment; performance; (P) #10,289 [Add to Longdo]
祇園[ぎおん, gion] (n) entertainment district in Kyoto; (P) #10,514 [Add to Longdo]
木戸[きど, kido] (n) (1) wicket gate; wooden door; (2) entrance to an entertainment venue (i.e. sumo arena, etc.); (P) #11,729 [Add to Longdo]
接待(P);摂待[せったい, settai] (n, vs) (1) reception; welcome; serving (food); (2) wining and dining; business entertainment; corporate entertainment; entertaining politicians; (P) #19,086 [Add to Longdo]
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertainment \En`ter*tain"ment\, n. [Cf. OF. entretenement.]
   1. The act of receiving as host, or of amusing, admitting, or
    cherishing; hospitable reception; also, reception or
    treatment, in general.
    [1913 Webster]
 
       The entertainment of Christ by faith. --Baxter.
    [1913 Webster]
 
       The sincere entertainment and practice of the
       precepts of the gospel.        --Bp. Sprat.
    [1913 Webster]
 
   2. That which entertains, or with which one is entertained;
    as:
    (a) Hospitality; hospitable provision for the wants of a
      guest; especially, provision for the table; a
      hospitable repast; a feast; a formal or elegant meal.
    (b) That which engages the attention agreeably, amuses or
      diverts, whether in private, as by conversation, etc.,
      or in public, by performances of some kind; amusement.
      [1913 Webster]
 
         Theatrical entertainments conducted with greater
         elegance and refinement.     --Prescott.
      [1913 Webster]
 
   3. Admission into service; service.
    [1913 Webster]
 
       Some band of strangers in the adversary's
       entertainment.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Payment of soldiers or servants; wages. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The entertainment of the general upon his first
       arrival was but six shillings and eight pence. --Sir
                          J. Davies.
 
   Syn: Amusement; diversion; recreation; pastime; sport; feast;
     banquet; repast; carousal.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entertainment
   n 1: an activity that is diverting and that holds the attention
      [syn: {entertainment}, {amusement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top