ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยึดตาม

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยึดตาม-, *ยึดตาม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And headquarters has declared that we must take that ridiculous flyspeck even if all of us are killed.และกองบัญชาการก็ประกาศไว้ ว่าต่อให้ต้องตายกันหมด เราก็ต้อง... ...เราต้องยึดตามดระยำนั่นให้ได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
All right, i want you to stay on it.โอเค เราจะยึดตามนี้แล้วกัน Brothers in Arms (2008)
What's the point of booking an appointment if they can't stick to it?มันจะมีประโยชน์อะไรที่จะนัดเวลา ถ้าคุณยึดตามเวลาไม่ได้ The Blind Banker (2010)
You're being too literal.เธอนี่ก็ยึดตามหลักเกิน The Agreement Dissection (2011)
- We stick to the original plan.พวกเรายึดตามแผนเดิม Glass Houses (2011)
In a crisis, we should stick to protocol.ในสถาการณ์ฉุกเฉิน เราควรยึดตามระเบียบการ The Outsiders (2011)
Well, it's not a literal...ไม่ใช่การยึดตามตัวอักษรแบบนั้น Suspicion Song (2011)
_เราจะยึดตามแผน Entanglement (2012)
How do you propose we seize our rightful place in the hierarchy of beings when we're helpless as hamsters for 12 hours out of the day?จะเอาหลักอะไรมายึดว่าถูกต้อง ยึดตามหลักพวกขุนนางยุคแรกหรอ? ตอนเราไร้ซึ่งที่พึ่งดั่งหนูจนตรอก Gone, Gone, Gone (2012)
According to the DNA.ยึดตามDNA The Tiger in the Tale (2012)
Based on the vertical head diameter of the humerus,ยึดตามเส้นผ่าศูนย์กลางของกระดูกต้นแขน The Patriot in Purgatory (2012)
Based on the lateral epicondylitis of the elbow joint as well as the high level of strontium...ยึดตามโรคข้อศอกแบบนักเทนนิส ที่พบบนข้อศอก เข่นเดียวกับระดับของธาตุสทรอนเชียม The Patriot in Purgatory (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in line with[IDM] เป็นไปตาม (ความคิด, หลักการ, กฎเกณฑ์), See also: ยึดตาม, Syn. be out of, Ant. be out of
stand on[PHRV] ยึดตาม, See also: ยึด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตาม English: to follow
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตามแบบ English: to apply to
基づく[もとづく, motoduku] Thai: ยึดตาม English: to base on

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top