ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chancellery

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chancellery-, *chancellery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี, สำนักงานเสนาบดี, รัฐมนตรี, ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ, สถานเอกอัครราชฑูต, สถานกงสุลใหญ่, เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) , เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) , นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) , ตุลาการใหญ่ของบางประเ

English-Thai: Nontri Dictionary
chancellery(n) ตำแหน่ง, สถานกงสุล, สถานทูต

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chancellery (n) tʃˈaːnsəlriː (ch aa1 n s @ l r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Botschaftskanzlei { f } | Botschaftskanzleien { pl }chancellery | chancelleries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
門下省[もんかしょう, monkashou] (n) (See 三省・さんしょう) Chancellery (Tang-dynasty China) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Chancellery \Chan"cel*ler*y\, n. [Cf. {Chancery}.]
     Chancellorship. [Obs.] --Gower.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chancellery
      n 1: a government building housing the office of a chancellor

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top