ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล้มเหลว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้มเหลว-, *ล้มเหลว*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know the penalty if you fail.คุณจะรู้ว่าโทษถ้าคุณล้มเหลว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But to make doubly sure you do not fail, แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นทวีคูณ คุณไม่ได้ล้มเหลว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And then I must eat the bonito so I will not have a failure of strength.แล้วฉันต้องกิน โบนีโท ดังนั้นฉันจะไม่ได้มีความ ล้มเหลวของความแข็งแรง The Old Man and the Sea (1958)
I could not fail myself now and die on a fish like this.ฉันไม่สามารถล้มเหลวใน ตัวเอง ในขณะนี้และตายปลาเช่นนี้ The Old Man and the Sea (1958)
- I've never seen anything like it.ฉันไม่เคยเห็นอะไรเช่นนั้น เพชรพลอย คุณได้ล้มเหลว Help! (1965)
Made in America you see. Another failure.ความล้มเหลวอีกไม่ได้คุณ นักวิทยาศาสตร์ Help! (1965)
- This is a dreadful miscarriage.นี่คือความล้มเหลวที่น่ากลัว Help! (1965)
The beast has failed.อสูรล้มเหลว Blazing Saddles (1974)
And when the beast fails, it's time to call in beauty.เมื่ออสูรล้มเหลว ก็ต้องพึ่งโฉมงาม Blazing Saddles (1974)
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.ตรงจุดนี้ ระบบย่อยอาหารจะล้มเหลว ที่เกิดขึ้นเพราะ การท้องอืดแบบควบคุมไม่ได้ Airplane! (1980)
He went all to pieces on a particular mission.มีภารกิจหนึ่งที่เขาล้มเหลวอย่างหนัก Airplane! (1980)
Hi. Has my friend arrived yet? He failed to report in yesterday.ไฮ เพื่อนของผมมาหรือยัง เขาล้มเหลวในการรายงานผมเมื่อวานนี้ The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้มเหลว[lomlēo] (v) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through  FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asleep at the wheel(idm) ล้มเหลว, See also: ไม่ได้ผล
blow up(phrv) แพ้ไม่เป็นท่า (โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชน), See also: ล้มเหลว
break down(phrv) เสื่อมโทรม (สุขภาพ), See also: ล้มเหลว การเจรจา
collapse(vi) ล้ม (ธุรกิจ), See also: ล้มเหลว, Syn. fail, break down
crack(vi) ล้มเหลว, Syn. fail
cave in(phrv) ล้มเหลว, See also: พังทลาย, พัง, ล้มละลาย, ล่มจม, ขาดทุน, Syn. fail
crash about one's ears(idm) ล้มเหลวทันที, See also: ล้มครืน, Syn. fall about
crash around one's ears(idm) ล้มเหลวทันที, See also: ล้มครืน, Syn. fall about
drop through(phrv) ล้มเหลวที่จะทำให้สำเร็จ, Syn. fall down, fall flat, fall throuh
fail in(phrv) ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่อง, See also: ล้มเหลวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
bankruptcy(แบงคฺ'รัพซี) n. ภาวะล้มละลาย, ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว, ความล้มเหลว, Syn. failure
bomb(บอมบ์) { bombed, bombing, bombs } n. ระเบิด, ลูกระเบิด, ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ, ระเบิดภูเขาไฟ, ความล้มเหลวสิ้นเชิง, อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด, ทิ้งลูกระเบิด, ยิงลูกระเบิด, ล้มเหลว, Syn. missile
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว, การล้มเจ็บ, การไม่สบาย, การสลายตัว, การวิเคราะห์, การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
bust(บัสทฺ) { busted, busting, busts } n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) , ทรวงอก, อก, ความล้มเหลว, การตี, การต่อย, ภาวะลดต่ำลง, การจับกุม adj. ล้มละลาย, ไร้เงิน vi., vt. (ทำให้) แตกออก, ล้มละลาย, ล้มลง, จับกุม, ต่อย, ต
chin(ชิน) { chinned, chinning, chins } n. คาง -keep (have) one's chin up อย่าท้อใจ, ไม่ท้อ -take it on the chin แพ้, ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง, ยกคางขึ้น, คุย, สนทนา. -vi. คุย, ยกคางตัวเองขึ้น
crash(แคร?) { crashed, crashing, crashes } vt., vi. ชนโครม, ปะทะโครม, มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง, มีเสียงกระทบหรือชนกัน, พุ่งชน, พัง, ล้มเหลว, พ่ายแพ้, ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) , การตกของเครื่องบิน, ความล้มเหลว, ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
cropper(ครอพ'เพอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว, ผู้เพาะปลูก, คนตัดไม้ประดับ, เครื่องมือตัดหญ้า, เครื่องมือตัดไม้ประดับ, เครื่องตัดผ้า, ล้มหัวทิ่ม, การประสบความล้มเหลวอย่างกะทันหันหรืออย่างสิ้นเชิง
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้, ชนะ, ทำให้เสีย, ยกเลิก, ลบล้าง, กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้, การได้ชัยชนะ, ความพ่ายแพ้, ความล้มเหลว, Syn. failure
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ, ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก, ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย, สิ่งที่ใช้ระบาย, การค่อย ๆ ไหลออก, ทางระบาย, การหมดเปลือง, การสูญเสีย, นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร, ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
collapse(vi) พังทลาย, ล้มเหลว, ยุบลง
fail(vi) ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ, ไม่เกิดผล, ไม่สามารถ, สอบตก
failing(n) ความล้มเหลว, ข้อบกพร่อง, ความอ่อนแอ, ความผิดหวัง, ความพ่ายแพ้
failure(n) ความล้มเหลว, การล้มละลาย, การสอบตก
fold(n) การพับ, คอก, การไขว้, ความล้มเหลว, การทบ
founder(vi) ล่ม, จมน้ำ, อับปาง, ล้ม, ทรุดลง, ล้มเหลว, เสียหาย
HEART heart attack(n) หัวใจวาย, หัวใจล้มเหลว
HEART heart failure(n) หัวใจล้มเหลว, หัวใจวาย
miscarriage(n) ความผิดพลาด, การคลอดก่อนกำหนด, การแท้งลูก, ความล้มเหลว
miscarry(vi) ผิดพลาด, ล้มเหลว, แท้งลูก, หลงทาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
失敗[しっぱい, shippai] (vi) ล้มเหลว

German-Thai: Longdo Dictionary
schief gehen(vi) |ging schief, ist schief gegangen| ผิดพลาดจากที่ควรเป็น เช่น Der Versuch ist schief gegangen. การทดลองล้มเหลว
Herzinfarkt(n) |der, pl. Herzinfarkte| หัวใจล้มเหลว เช่น Vichai hat einen Herzinfarkt gleich nach dem Essen bekommen. คุณวิชัยมีอาการหัวใจล้มเหลวหลังทานอาหาร
an etw.(Dat.) sterben(vi) เสียชีวิตด้วยสาเหตุหนึ่งใด เช่น Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. เขาสิ้นใจด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
Versuch(n) |der, pl. Versuche| การทดลอง, การทดสอบ เช่น der chemische Versuch การทดลองเคมี, Der Versuch, aus dem Gefängnis zu entfliehen, mißlang. ความพยายามที่จะหนีออกจากคุกนั้นล้มเหลว
mißlingen(vi) |mißlang, ist mißlungen, + jmdm.| ล้มเหลว, ไม่เป็นผลสำเร็จ เช่น Der Versuch, sie zum Lachen zu bringen, ist ihm völlig mißlungen. ความพยายามของเขาที่จะทำให้เธอหัวเราะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง, See also: A. gelingen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top