ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saying

S EY1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saying-, *saying*, say
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saying(n) สุภาษิต, See also: คำพังเพย, คติพจน์, คำกล่าว, คำบอกเล่า, Syn. adage, epigram, maxim, motto, proverb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saying(เซ'อิง) n. คำพูด, คำกล่าว, คำบอก, คำเล่าลือ, คติพจน์, สุภาษิต -Phr. (go without saying เชื่อมั่นในตนเองที่สุด), Syn. maxim

English-Thai: Nontri Dictionary
saying(n) สุภาษิต, คำพูด, คติพจน์, คำกล่าว, ภาษิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you hear what they're saying about Schultz hiding in the ghetto?คุณไม่รู้ว่า ชูลท์ซ หลบอยู่ในชุมชนยิวเหรอ The Great Dictator (1940)
Ah, yes, Skinny, as I was saying to the Duchess only yesterday--อ่าใช่ผอมขณะที่ฉันกำลังบอก ว่า ดัชเชสเมื่อวานนี้เท่านั้น โอ! Pinocchio (1940)
Don't mind my saying so, but why don't you do something about your hair?อย่าถือสานะ เเต่ทําไม คุณไม่ทําอะไรกับทรงผมบ้าง Rebecca (1940)
Oh, I liked her very much, but she kept saying that I was quite different from what she expected.- ฉันชอบหล่อนมากเลยค่ะ แต่หล่อนเอาแต่พูดว่า ฉันไม่เหมือนอย่างที่หล่อนคาดไว้ Rebecca (1940)
You know what I feel without my saying it.- ผมบรรยายเป็นคำพูดออกมาคงไม่หมด Rebecca (1940)
- I'm just saying a coincidence is possible.- ฉันแค่บอกเรื่องบังเอิญเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
The fact that she described the stabbing by saying she saw the boy raise his arm over his head and stab down into the father's chest.And two: 12 Angry Men (1957)
I was saying seven o'clock would be a reasonable time...I was saying seven o'clock would be a reasonable time... 12 Angry Men (1957)
# Before she gets to saying goodbyeก่อนที่เธอจะได้รับการบอกลา เธอควรจะคิดว่าสองครั้ง Help! (1965)
# Before she gets to saying goodbyeก่อนที่เธอจะได้รับการบอกลา เธอควรจะคิดว่าสองครั้ง Help! (1965)
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs, คือการที่เราไม่มีปืนกลมือ ไม่มีตลับหมึกที่ไม่มีขอบไม่มี ระเบิดกระทบ ไม่มีสนามยิงปืนใหญ่ไม่มีรถถัง มาก How I Won the War (1967)
All I'm saying is that it may not be the shark. It's just a slight...ผมเเค่พูดว่ามันอาจจะไม่ใช่ มันเเค่... Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sayingAre you in earnest in saying so?
sayingAre you saying that our plan was accepted? I hope you're not showing me any premature happiness here.
sayingAre you taking in all he is saying?
saying"A rolling stone gathers no moss" is a saying.
sayingAs the saying goes, "Nothing ventured, nothing gained."
sayingAt first I could not make out what he was saying.
sayingAt first I couldn't figure out what he was saying.
sayingBeautiful women die young - or so the saying goes. If so then my wife is going to live a long life.
sayingBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
sayingBill interrupted the story saying.
sayingCan you make sense of what the writer is saying?
sayingCould you make out what he was saying?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธภาษิต(n) Buddha's proverbs, See also: saying of the Buddha, Example: พระพุทธภาษิตเป็นถ้อยคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัย, Thai Definition: ถ้อยคำอันเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้า
ภาษิต(n) proverb, See also: saying, motto, maxim, adage, dictum, byword, saw, Syn. สุภาษิต, Example: เขาจบคำปราศรัยของเขาลงด้วยภาษิตบทหนึ่ง, Count Unit: ภาษิต, ข้อ, บท, Thai Definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ, Notes: (สันสกฤต)
สุภาษิต(n) proverb, See also: saying, adage, maxim, saw, moral, Example: สุภาษิตไทยมีคติสอนใจที่ดีแฝงอยู่, Thai Definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ
คำกล่าว(n) saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, Syn. คำพูด, คำบอกเล่า, Example: ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง, Count Unit: คำ
คำบอกเล่า(n) saying, See also: hearsay, report, rumor, account, Example: สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เป็นการเตือนว่าอย่าเชื่อคำบอกเล่าจนกว่าจะดูให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเอง, Thai Definition: ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการที่ได้มาจากการพูดที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
คำปรารภ(n) saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, mention, Syn. คำกล่าว, Example: ผมมักจะได้ยินคำปรารภว่า ครูควรจะสอนภาษาไทยธุรกิจแทนภาษาไทยธรรมดา
พจี(n) word, See also: saying, utterance, remark, advice, order, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, Example: กว่าเขาจะเอื้อนเอ่ยพจีได้แต่ละคำ ช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำบอกเล่า[khambøklao] (n) EN: saying ; hearsay ; report ; rumor ; account
คำกล่าว[khamklāo] (n) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance  FR: paroles [ fpl ] ; dires [ mpl ] ; mots [ mpl ]
คำพังเพย[kham phangpoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; adage [ m ]
คติธรรม[khatitham] (n) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement
มิจฉาวาจา[mitchāwājā] (n) EN: wrong saying/language ; wrong utterance/speech
พังเพย[phangphoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; devise [ f ] ; adage [ m ]
ภาษิต[phāsīt] (n) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw  FR: proverbe [ m ] ; pensée [ f ] ; dicton [ m ] ; maxime [ f ] ; adage [ m ]
พจน์[phot] (n) EN: word ; speech ; saying ; diction ; term  FR: mot [ m ] ; parole [ f ] ; terme [ m ]
พูดกรอกหูทุกวัน[phūt krøk hū thuk wan] (xp) EN: keep saying the same thing everyday ; keep after s.o. day after day
พูดติดลม[phūt titlom] (v, exp) EN: be long-winded ; get caught up in what one is saying

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAYING S EY1 IH0 NG
SAYINGS S EY1 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saying (v) sˈɛɪɪŋ (s ei1 i ng)
sayings (n) sˈɛɪɪŋz (s ei1 i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名言[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ, ] saying, #14,883 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Redensart { f }; Sprichwort { n }; Spruch { m } | Redensarten { pl }; Sprichwörter { pl }; Sprüche { pl }saying | sayings [Add to Longdo]
verabschiedendsaying good bye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp, adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp, v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to, adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something) [Add to Longdo]
バイバイ[baibai] (int) (1) bye-bye; good-bye; see you; so long; (n, vs) (2) saying goodbye; parting [Add to Longdo]
庵点[いおりてん, ioriten] (n) part alternation mark (symbol indicating the following words are taken from a song or that the person saying the words is singing); Unicode U+303D symbol [Add to Longdo]
一言も言わず[ひとこともいわず, hitokotomoiwazu] (exp) without saying a word [Add to Longdo]
一口同音[いっくどうおん, ikkudouon] (n) reading in unison; saying the same thing [Add to Longdo]
云為[うんい, un'i] (n, vs) sayings and doings; words and deeds [Add to Longdo]
音無しの構え[おとなしのかまえ, otonashinokamae] (n) lying low; saying nothing and waiting for an opportunity [Add to Longdo]
下世話[げせわ, gesewa] (n) common saying; common phrase; juicy (story) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Say \Say\, v. t. [imp. & p. p. {Said} (s[e^]d), contracted from
   sayed; p. pr. & vb. n. {Saying}.] [OE. seggen, seyen, siggen,
   sayen, sayn, AS. secgan; akin to OS. seggian, D. zeggen, LG.
   seggen, OHG. sag[=e]n, G. sagen, Icel. segja, Sw. s[aum]ga,
   Dan. sige, Lith. sakyti; cf. OL. insece tell, relate, Gr.
   'e`nnepe (for 'en-sepe), 'e`spete. Cf. {Saga}, {Saw} a
   saying.]
   1. To utter or express in words; to tell; to speak; to
    declare; as, he said many wise things.
    [1913 Webster]
 
       Arise, and say how thou camest here. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To repeat; to rehearse; to recite; to pronounce; as, to
    say a lesson.
    [1913 Webster]
 
       Of my instruction hast thou nothing bated
       In what thou hadst to say?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       After which shall be said or sung the following
       hymn.                 --Bk. of Com.
                          Prayer.
    [1913 Webster]
 
   3. To announce as a decision or opinion; to state positively;
    to assert; hence, to form an opinion upon; to be sure
    about; to be determined in mind as to.
    [1913 Webster]
 
       But what it is, hard is to say.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To mention or suggest as an estimate, hypothesis, or
    approximation; hence, to suppose; -- in the imperative,
    followed sometimes by the subjunctive; as, he had, say
    fifty thousand dollars; the fox had run, say ten miles.
    [1913 Webster]
 
       Say, for nonpayment that the debt should double,
       Is twenty hundred kisses such a trouble? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {It is said}, or {They say}, it is commonly reported; it is
    rumored; people assert or maintain.
 
   {That is to say}, that is; in other words; otherwise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saying \Say"ing\, n.
   That which is said; a declaration; a statement, especially a
   proverbial one; an aphorism; a proverb.
   [1913 Webster]
 
      Many are the sayings of the wise,
      In ancient and in modern books enrolled. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Declaration; speech; adage; maxim; aphorism; apothegm;
     saw; proverb; byword.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saying
   n 1: a word or phrase that particular people use in particular
      situations; "pardon the expression" [syn: {saying},
      {expression}, {locution}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top