ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gdp

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gdp-, *gdp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
GDP(n, abbrev) ย่อมาจาก Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gdpAre the Chinese GDP figures a case of the boy crying wolf?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเติบโตทางเศรษฐกิจ[kān toēptō thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic growth ; GDP   FR: croissance économique [ f ]
ผลิตภัณฑ์มวลรวม[phalittaphan mūan rūam] (n, exp) EN: Gross Domestic Product (GDP)
ผลิตภัณฑ์ในประเทศ[phalittaphan nai prathēt] (n, exp) EN: Gross Domestic Product (GDP)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
BIP : Bruttoinlandsprodukt { n }GDP : Gross Domestic Product [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
国内総生産[こくないそうせいさん, kokunaisouseisan] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
実質GDP[じっしつジーディーピー, jisshitsu ji-dei-pi-] (n) real GDP [Add to Longdo]
実質国内総生産[じっしつこくないそうせいさん, jisshitsukokunaisouseisan] (n) real gross domestic product; real GDP [Add to Longdo]
名目GDP[めいもくジーディーピー, meimoku ji-dei-pi-] (n) nominal GDP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GDP
   n 1: the measure of an economy adopted by the United States in
      1991; the total market values of goods and services
      produced by workers and capital within a nation's borders
      during a given period (usually 1 year) [syn: {gross
      domestic product}, {GDP}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top