ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกศร

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกศร-, *ลูกศร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกศร[N] arrow, Syn. ลูกธนู, Example: หมอกำลังรักษาคนที่ถูกลูกศรยิงที่หลัง, Count unit: ดอก, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะยาว ตรง ปลายข้างหนึ่งแหลม ใช้เป็นอาวุธระยะไกล โดยมีคันยิงส่งลูกออกไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกศรน. เครื่องหมายที่ใช้ชี้บอกทางเป็นต้น มีลักษณะคล้ายส่วนปลายของลูกศร รูปดังนี้
ลูกศรลูกธนู, ลักษณนามว่า ดอก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- How was it, Ringo?คือยังไง ริงโก้ กำลังลูกศร Yellow Submarine (1968)
You know, the funny thing is, on the outside, I was an honest man, straight as an arrow.คุณรู้ว่าสิ่งที่ตลกคือ ที่อยู่ข้างนอกผมเป็นคนซื่อสัตย์ตรงตามลูกศร The Shawshank Redemption (1994)
Yes. I was resolved when I let my arrow fly.ใช่ ฉันได้รับการแก้ไขเมื่อฉันปล่อยให้ลูกศรบินของฉัน Princess Mononoke (1997)
Don't waste your arrows.ดอนเว็บไซต์นั้นทีเสียลูกศรของคุณ Princess Mononoke (1997)
Take this. My last arrow broke.เวลานี้ ลูกศรสุดท้ายของฉันยากจน Princess Mononoke (1997)
But not you, no. By noon this day you will be dead men.ลูกศรเราจะบดบังแสงอาทิตย์ 300 (2006)
You could have just let go.แค่เธอปล่อยลูกศรออกไปเท่านั้น The Host (2006)
The silver-tipped arrow, right in his heart.ด้วยลูกศรหัวเงิน ตรงหัวใจมัน Bloodlust (2006)
See that? Those flashing arrows? That is not good.ดูนั่นสิ เส้นลูกศรที่กระพริบอยู่น่ะ / มันดูไม่ค่อยดีเลย Live Free or Die Hard (2007)
They had arrows, but there are rules to combat.เขามีลูกศร แต่มีกฏสำหรับการต่อสู้ In the Valley of Elah (2007)
"an arrow pierces through the memories"ลูกศรอันหนึ่งทะลุทะลวง ผ่านความทรงจำ Namastey London (2007)
We can't let the arrows hit the oil.เราต้องไม่ให้ลูกศรนั่นถูกน้ำมัน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกศร[n.] (lūksøn) EN: arrow   FR: flèche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrow[N] ลูกธนู, See also: ลูกศร, เกาทัณฑ์
arrow[N] ลูกศร, See also: ลูกศรชี้ทิศทาง, สัญลักษณ์รูปลูกศร
quarrel[N] ลูกศร, See also: ลูกธนู, Syn. arrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู,ลูกศร,เกาทัณฑ์,สิ่งที่คล้ายลูกศร,ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile,missile)
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
arrowhead(แอร์'โรเฮด) n. หัวลูกศร,สิ่งที่คล้ายลูกศร,พืชจำพวก Sagittaria ซึ่งมีใบคล้ายลูกศร,พืชจำพวก เห็ดเมตตา
arrowwood(แอร์'โรวูด) n. พืชจำพวก wahoo มีรากแข็งและตรงชาวอินเดียแดงใช้ทำลูกศร
arrowy(แอร์'โรวี) adj. คล้ายลูกศร,รวดเร็วเหมือนลูกศร, Syn. swift,piercing)
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
bowshot(โบ'ชอท) n. ระยะทางที่ลูกศรถูกยิงไปถึง

English-Thai: Nontri Dictionary
arrow(n) ลูกศร,เกาทัณฑ์,ลูกธนู
arrowy(adj) เหมือนลูกศร
quiver(n) แล่ง,กระบอกใส่ลูกศร,การสั่น,การสั่นเทา

German-Thai: Longdo Dictionary
Pfeil(n) |der, pl. Pfeile| ลูกศร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top