ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ธนู

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธนู-, *ธนู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธนู[N] bow, See also: arbalest, Syn. ศร, Count unit: คัน, Thai definition: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง เรียกว่า คันธนู ลูกมีลักษณะปลายแหลม เรียกว่า ลูกธนู เรียกสายคันธนูว่า สายธนู, Notes: (บาลี)
ธนูศิลป์[N] art of archery, Thai definition: การฝึกหัดยิงธนู, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธนูน. ชื่ออาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันธนูซึ่งมีสายขึงอยู่ระหว่างปลายคันธนูทั้ง ๒ ข้าง สำหรับน้าวยิง และลูกธนูที่มีปลายแหลม
ธนูชื่อกลุ่มดาวรูปธนู เรียกว่า ราศีธนู เป็นราศีที่ ๘ ในจักรราศี
ธนูชื่อดาวฤกษ์อนุราธา.
ธนูศิลป์น. ศิลปะในการยิงธนู, ฝีมือยิงธนู, การฝึกหัดยิงธนู.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had a bottle of water in the bow of the skiff... ... and that was all he needed for the day.ในคันธนูของเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ที่ และนั่นคือทั้งหมดที่เขา ต้องการสำหรับวันที่ The Old Man and the Sea (1958)
He was given full knowledge of the true objective and instructed not to reveal anything to Bowman or Poole.เขาได้รับความรู้อย่างเต็ม รูปแบบจากของจริง วัตถุประสงค์และสั่งไม่เปิดเผย อะไรที่จะยิงธนูหรือพูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Several warning shots were fired across her bow.ภาพเตือนหลายคนถูกยิง ข้ามไปยังธนูของเธอและเธอไม่ ตอบสนอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Katharine Archer, please. It's Armand Goldman.แคทธารีธนูกรุณา มันเป็นอาร์มันด์โกลด์แมน The Birdcage (1996)
Katie Archer. Or is it Mrs. something?เคธี่ธนู หรือมันเป็นสิ่งที่นาง? The Birdcage (1996)
I've still got your bow.เซอร์ผมได้ยังคงมีคันธนูของคุณ Princess Mononoke (1997)
If you like that arrow, I can make you a bow.ถ้าคุณชอบธนูอันนั้น ฉันจะทำให้คุณอันหนึ่ง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
My gift for you, Legolas, is a bow of the Galadhrim.ของขวัญจากข้า เลโกลัส คันธนูแห่งกาลาดริม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Worthy of the skill of our woodland kin.เหมาะมากกับทักษะธนูของพวกเจ้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Never touch the bow.- อย่าจับคันธนู The Scorpion King (2002)
He left his bow behind.มันทิ้งคันธนูไว้ข้างหลัง The Scorpion King (2002)
Just recently he shot an arrow at Eunuch Kim Chuh-Sun who only spoke frankly to him before the dancers and officialsไม่นานมานี้มีขุนนางคนนึงถูกประหารโดยยิงธนูใส่ แค่เพียงไปทูลเตือนพระองค์ ต่อหน้าขุนนางทั้งหลาย The Great Jang-Geum (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธนู[n.] (thanū) EN: bow ; bow and arrow ; arrow   FR: arc [m] ; flèche [f]
ธนู[n. prop.] (Thanū ) EN: Sagittarius   
ธนูศิลป[n.] (thanūsinlapa = thanūsin) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
ธนูศิลป์ [n.] (thanūsin) EN: art of archery   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aglet(แอก' ลิท) n. โลหะหุ้มหรือปลอกหุ้ม (ใช้ติดกับสิ่งอื่น เช่น สายเชือกรองเท้า) สายสะพายเครื่องแบบ, อินธนูของเครื่องแบบทหาร., Syn. aiglet
archer(อาร์'เคอะ) n. ผู้ยิงธนู,มือธนู,ชื่อกลุ่มดาว, Syn. bowman, sign of Sagittarius)
archery(อาร์'ชะรี) n. การยิงธนู,กลุ่มพลธนูอุปกรณ์การยิงธนู
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู,ลูกศร,เกาทัณฑ์,สิ่งที่คล้ายลูกศร,ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile,missile)
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
bowman(โบ'เมิน) n. นายธนู,นายขมังธนู,สมอหัวเรือ
bowstring(โบ'สทริง) n. สายธนู -v. ประหารชีวิต
bowyer(โบ`เยอะ) n. คนขายธนู
butt shaftลูกธนูหัวทู่
crossbow(ครอส'โบ) n. หน้าไม้,ธนูมีคานสำหรับวางลูกธนู มีที่เหนี่ยวและปล่อยลูกธนู

English-Thai: Nontri Dictionary
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
archery(n) การยิงธนู
arrow(n) ลูกศร,เกาทัณฑ์,ลูกธนู
bowman(n) นายขมังธนู
bowstring(n) สายธนู
crossbow(n) หน้าไม้,ธนู
epaulet(n) อินทรธนู
SHOULDER shoulder strap(n) อินทรธนู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top