ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exothermic

EH2 K S OW0 TH ER1 M IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exothermic-, *exothermic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exothermic reactionปฏิกิริยาแบบคายความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exothermicพลังงานที่คายออกมา [การแพทย์]
exothermic changeการเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน, การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานส่วนเกินออกสู่สิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Exothermic Processขบวนการคายความร้อน [การแพทย์]
exothermic reactionปฏิกิริยาคายความร้อน, ปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีพลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานความร้อนส่วนเกินออกสู่สิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, we're going to combine these chemicals with ordinary dish soap, creating a little exothermic release of oxygen.ทีนี้ เราก็เอาสองอย่างนี่ มาผสมกัน กับน้ำยาล้างจานธรรมดา ก่อให้เกิดการคาย ออกซิเจนออกมา The Vengeance Formulation (2009)
Well, if we had a freezer, the condensed liquid would cool more quickly, because, of course, this is an exothermic reaction, which means "giving off heat,"ผม ผมรู้ อีกนานแค่ไหน? ถ้าเรามีเครื่องแช่แข็ง Ozymandias (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXOTHERMIC EH2 K S OW0 TH ER1 M IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放热反应[fàng rè fǎn yìng, ㄈㄤˋ ㄖㄜˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] exothermic reaction, #151,176 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exothermic \Ex`o*ther"mic\, a. [Pref. exo- + thermic.] (Chem.)
   Characterized by, or formed with, evolution of heat; as, an
   exothermic reaction; -- opposed to {endothermic}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exothermic
   adj 1: (of a chemical reaction or compound) occurring or formed
       with the liberation of heat [syn: {exothermic},
       {exothermal}, {heat-releasing}] [ant: {endothermal},
       {endothermic}, {heat-absorbing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top