ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be out of

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be out of-, *be out of*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be out of(phrv) อยู่ข้างนอก, See also: ไม่อยู่ใน, อยู่ด้านนอก, Syn. come out from, come out of, get out of, take out of
be out of(phrv) ถูกนำออกไป, See also: กำจัดออกไป
be out of(phrv) หมด, See also: ขาด, ไม่มี, Syn. give out, run out, run out of
be out of(phrv) เป็นอิสระจาก, See also: เลิก สถานภาพหรือการมีสภาพบางอย่าง, Syn. get into
be out of it(idm) ไม่เข้าพวก (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้สึกเป็นส่วนเกิน, แตกต่างจากกลุ่ม, Syn. feel out of, leave out
be out of date(idm) ล้าสมัย, See also: หมดสมัย, Syn. be up to
be out of hand(idm) ควบคุมไม่ได้, Syn. get out of
be out of line(idm) ทำผิด, See also: ประพฤติผิด, ออกนอกลู่นอกทาง, Syn. be in with, bring into
be out of luck(idm) โชคร้าย, Syn. be in
be out of step(idm) แตกต่างจาก, Ant. be in, keep in

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm telling you, some of you people in here must be out of your minds.ฉันบอกคุณบางส่วนของคุณคนในที่นี่จะต้องออกจากจิตใจของคุณ 12 Angry Men (1957)
Yeah, you'll be out of here in a week.ใช่คุณจะออกจากที่นี่ในสัปดาห์ที่ Bloodsport (1988)
I want to be out of here by first light.ไปก่อนอรุณจะรุ่ง Casualties of War (1989)
They'll be out of the stockade before you know it.ไม่เท่าไหร่ก็ออกมาเดินปร๋อแล้ว Casualties of War (1989)
They'll be out of the stockade before you know it.ไม่เท่าไหร่ก็ออกมาเดินปร๋อแล้ว Casualties of War (1989)
I must be out of my mind.ฉันต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆ Field of Dreams (1989)
$7, 000, that ain't peanuts. I don't mean to be out of order-เจ็ดพันเหรียญ ไม่ได้ตอแหล ฉันไม่ได้จะมาออกคำสั่งนายนะ Goodfellas (1990)
Don't mean to be out of order?ไม่ได้ออกคำสั่งเหรอ? Goodfellas (1990)
It's good you don't mean to be out of order.ดีแล้วที่นายไม่ได้จะมาออกคำสั่ง Goodfellas (1990)
By sunset we will be man and wife, and the Queen, bless her soul, will be out of my life.เมื่ออาทิตย์อัสดง เราก็จะเป็นสามีภรรยากัน ส่วนพระราชินี ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนาง และก็ออกไปจากชีวิตของข้า Mannequin: On the Move (1991)
Well, she wished to be out of my company now, at any rate.หล่อนดูเหมือน อยากจะไปให้พ้นหน้าฉันนะ ในตอนนี้ Wuthering Heights (1992)
We'll be out of here in a minute.งั้นเราคงต้องออกไปจากที่นี่กันสักแป๊บนึง In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be out ofI am very glad to be out of high school.
be out ofMedicine should be out of the way of children.
be out ofSince this heater seems to be out of order, I'll have him repair it.
be out ofThe door will not open; lock must be out of order.
be out ofThe elevator seems to be out of order.
be out ofThe lock must be out of order.
be out ofThis large sofa would be out of place in a small room.
be out ofThis time he dressed down, having realized that the smart suit would be out of place.
be out ofTo behave like that, he must be out of his mind.
be out ofYou must be out of your mind to say that.
be out ofYour opinion seems to be out of date.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวน(v) be askew, See also: be out of shape, go haywire, Syn. ไม่ตรง, โย้, เซซวน, ไม่เป็นระเบียบ, Example: ถ้าวันเวลาที่ได้เซตไปแล้วยังเกิดรวนอีก ให้ตรวจดูว่าแบตเตอรี่ของนาฬิกาในระบบหมดไฟแล้วหรือยัง
หมดยุค(v) be outdated, See also: be out of date, be old-fashion, Syn. หมดสมัย, สิ้นยุค, สิ้นสมัย, หมดยุคหมดสมัย, Example: ปัจจุบันนี้หมดยุคของเครื่องพิมพ์ดีดแล้ว กลายเป็นยุคของคอมพิวเตอร์แทน, Thai Definition: หมดความนิยม, ไม่ทันสมัย
ออกฤทธิ์(v) run wild, See also: be out of control, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Thai Definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ
ออกฤทธิ์ออกเดช(v) be out of control, See also: create a disturbance, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Example: แม่มีวิธีจัดการลูกชายที่กำลังออกฤทธ์ออกเดชร้องให้ซื้อของเล่นให้, Thai Definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ
ผิดรูป(v) be out of shape, Syn. ผิดรูปผิดรอย, ผิดแบบ, Example: ส่วนล่างของรูปปั้นดูผิดรูปไปหน่อย เพราะถูกไฟไหม้หายไป, Thai Definition: ไม่ได้ขนาดหรือสัดส่วนตามที่ต้องการ
พ้นสมัย(v) be out-of-date, See also: be out of fashion, be old-fashioned, be obsolete, be outmoded, be outdated, Syn. เลยสมัย, หมดสมัย, หมดยุค, Example: ี้ค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงมันพ้นสมัยไปแล้ว เอามาใช้ตอนนี้ไม่ได้หรอก, Thai Definition: เลยจากเวลานั้นหรือยุคนั้น
พ้นอันตราย(v) be out of danger, See also: escape danger, Syn. รอดอันตราย, Example: ฉันพ้นอันตรายมาได้ก็เพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆ, Thai Definition: หลุดได้จากอันตราย, รอดจากอันตราย
ขาดมือ(v) run out of, See also: be out of stock, be wanting, be short of hands, Syn. หมด, Example: เงินของเขาขาดมือมา 3 อาทิตย์แล้ว, Thai Definition: ไม่มีหรือไม่ผ่านเข้ามาให้ใช้เป็นการชั่วคราว
ขาดตลาด(v) be lack of, See also: be out of stock, be in short supply, Syn. ขาดแคลน, Ant. เต็มตลาด, Example: ตอนนี้น้ำตาลทรายขาดตลาดเพราะพ่อค้ากักตุนไว้, Thai Definition: ไม่มีขายในท้องตลาด
ปลอดภัย(v) be safe, See also: be out of danger, be free from harm, be secure, Example: เด็กๆ จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุหากได้รับความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และผู้ใช้รถใช้ถนน, Thai Definition: พ้นภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุด[chamrut] (v) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair
ชำรุดทรุดโทรม[chamrutsutsōm] (v, exp) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown
หายหัว[hāihūa] (v) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen  FR: se faire rare
ขาดดุลการค้า[khātdun kānkhā] (v, exp) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket
ขาดมือ[khātmeū] (v) EN: run out of ; be wanting ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand
ขาดตลาด[khāttalāt] (v) EN: be lack of ; be out of stock ; be in short supply
ขาดทุน[khātthun] (v) EN: lose ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket ; lose money ; lose one's capital  FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
คด[khot] (v) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment  FR: serpenter ; zigzaguer
กระหืดกระหอบ[kraheūtkrahøp] (v) EN: feel breathless ; be out of breath ; gasp ; pant  FR: haleter ; avoir le souffle coupé
ไม่สมฐานะ[mai som thāna] (v, exp) EN: be out of keeping with one's status ; be incompatible with one's status ; be infra dig

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在野[zài yě, ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ,  ] be out of (political) office; out of power #41,249 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[zureru (P); zure ru] (v1, vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
ピントがずれる;ピントがズれる[pinto gazureru ; pinto ga zu reru] (exp, v1) (1) (See ずれる) to be out of focus; (2) to be off the point (e.g. of a plan); to have not got the point [Add to Longdo]
ピントが外れる[ピントがはずれる, pinto gahazureru] (v1, exp) (1) to be out of focus; (2) to be off the point; to not have got the point [Add to Longdo]
堪忍袋の緒が切れる[かんにんぶくろのおがきれる, kanninbukuronoogakireru] (exp, v1) to be out of patience; to be unable to put up with something anymore [Add to Longdo]
死線を越える[しせんをこえる, shisenwokoeru] (exp, v1) (See 峠を越す) to be out of danger [Add to Longdo]
種切れになる[たねぎれになる, tanegireninaru] (exp) to be out of resources; to run out of stock [Add to Longdo]
酒を絶やす[さけをたやす, sakewotayasu] (exp, v5s) to run out of sake; to be out of sake; to run out of alcohol [Add to Longdo]
出切る[できる, dekiru] (v5r, vt) to be out of; to have no more at hand [Add to Longdo]
世離れる[よばなれる, yobanareru] (v1, vi) (See 世間離れ) to become unworldly; to stop keeping up with social norms; to be out of touch with reality [Add to Longdo]
切らす[きらす, kirasu] (v5s, vt) to be out of; to run out of; to be short of; to be out of stock; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
故障している[こしょうしている, koshoushiteiru] to be out of commission [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top