ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วงรอบ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วงรอบ-, *วงรอบ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quit fooling around with that kid!เลิกหลอกลวงรอบกับเด็กที่! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Champions,in a circle around meทุกคน ล้อมวงรอบตัวฉัน Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Per years you have burnt those arround you enough lies and deceipts.ต่อปี คุณทำลายชีวิตของคนอื่น คุณโกหกและหลอกลวงรอบๆตัวคุณ Saw II (2005)
Freed yourself from the decadence of a corrupt Church.หลุดพ้นจากวงรอบของโบสถ์ที่ฉ้อโกง The Other Boleyn Girl (2008)
Law enforcement never links his kill cyclesการบังคับใช้กฏหมายไม่ได้รวมถึงวงรอบของการฆ่าของมันเลย Dirty Harry (2009)
- the cycle, the ritual,- วงรอบ,พิธีกรรม Dirty Harry (2009)
I identified the perimortem ring fracture on the base of the skull as well as the corresponding damage on the top of the spinal column.ผมทำการตรวจสอบวงรอบ ๆ รอยแตก บนผิวของกะโหลก เช่นเดียวกัน ความเสียหายจากส่วนบนสุด ของแนวกระดูกสันหลังเหมือนกัน The Plain in the Prodigy (2009)
OBEYING ISAAC NEWTON'S LAWS OF GRAVITY.วงรอบนี้กระพุ้งกลาง Beyond the Darkness (2010)
That's the atoms that we're made of have little negatively charged electrons whirling around a big, bulky, positive nucleus.มีอิเล็กตรอนน้อยประจุลบ วงรอบใหญ่เทอะทะ นิวเคลียสบวก และ อะตอมป้องกัน? What Are We Really Made Of? (2010)
♪ Gather round the table, we'll give you a treat ♪#ล้อมวงรอบโต๊ะ เราจะให้ของแก่คุณ# Glee, Actually (2012)
♪ Gather round the table, we'll give you a treat ♪#ล้อมวงรอบโต๊ะ เราจะให้ของแก่คุณ# Glee, Actually (2012)
♪ Gather round the table, we'll give you a treat ♪#ล้อมวงรอบโต๊ะ เราจะให้ของแก่คุณ# Glee, Actually (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ring round[PHRV] ลากเส้นรอบ, See also: วงรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joystickก้านควบคุม <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีสายเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) มีคันโยก ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ หมุนได้เป็นวงรอบ ใช้ควบคุมการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่าง ๆ ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ไปสู่จุดต่าง ๆ บนจอภาพ นำมาใช้กับการเล่นเกมเท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top