ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

algorithm

AE1 L G ER0 IH2 DH AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -algorithm-, *algorithm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
algorithm(n) ชุดของคำสั่งที่สร้างไว้ตามขั้นตอน, See also: อัลกอริธึม, คำสั่ง, ขั้นตอนวิธี
algorithm(n) ลำดับขั้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
algorithmขั้นตอนวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
algorithmขั้นตอนวิธี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
algorithmขั้นตอนวิธี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
algorithmic complexityความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
algorithmic languageภาษาขั้นตอนวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Algorithmขั้นตอนวิธี, Example: ลำดับการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Algorithmic languageภาษาอัลกอล, Example: ภาษาคอมพิวเตอร์สำคัญภาษาหนึ่งที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2500 ระหว่างการประชุมวิชาการที่มีนักคอมพิวเตอร์จากประเทศเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮอลแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกามาประชุมกัน แม้ว่าภาษานี้จะไม่ประสบความสำเร็จในทางการค้าคือมีใช้เฉพาะในมหาวิทยาลัย และงานวิจัยทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องกล่าวว่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาปาสกาล ภาษาซี และภาษาเอดา [คอมพิวเตอร์]
Algorithmsขั้นตอนวิธี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They said they were a software firm that had developed some kind of a new algorithm and they just wanted to see if it could be cracked.พวกมันบอกว่าเป็นบริษัทซอฟแวร์ / และกำลังพัฒนา อะไรใหม่ๆ และพวกมันแค่ต้องการรู้ว่า / ระบบนั่นมันถูกเจาะได้รึเปล่า Live Free or Die Hard (2007)
I know dude, you wrote a mutating algorithm security code that's probably being used right now by Thomas Gabriel.ฉันรู้นายเขียนโปรแกรมรหัสรักษาความปลอดภัย ตอนนี้โทมัส กาบรีล ก็คงใช้มันอยู่ Live Free or Die Hard (2007)
Graduated from the Air Force Academy at 21, with an advanced degree in parallel algorithms and quantum electronics.จบโรงเรียนนายเรืออากาศ ตอนอายุ 21 ด้วยปริญญาขั้นสูง ในสาขาอัลกอลิทึม กับ ควอนตัม อิเลกทรอนิกส์ Eagle Eye (2008)
I've never seen algorithms this complex.ไม่เคยเห็นระบบงานแบบนี้เลย มันซับซ้อนมาก Knight Rider (2008)
The designer of this algorithm built a backdoor into his code.คนสร้างโค้ดนี้ สร้างช่องทางซ่อนเอาไว้ในรหัส Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I can turn his algorithm upside-down and let us hear what he really sounds like.ผ่านขั้นตอนที่ทำให้เราได้ยินเสียงจริงๆ Saw VI (2009)
Now we're using N.S.A.'s echelon network algorithm to intercept any suspicious words and to look for patterns.ตอนนี้่เราใช้ขั้นตอนวิธีเครือข่าย การจัดระบบตำแหน่ง ของ N.S.A. เพื่อเอาข้อความต้องสงสัย นำไปสร้างรูปแบบแผน White to Play (2009)
No, I need the algorithm you use to rank chess players.ไม่ใช่ ฉันอยากได้อัลกอริธึ่มที่นาย ใช้จัดอันดับคนเล่นหมากรุกน่ะ The Social Network (2010)
I'm developing an algorithm to define the connection between Jewish guys and Asian girls.ฉันกำลังพัฒนาอัลกอริธึ่ม ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างหนุ่มชาวยิวกับสาวเอเชีย The Social Network (2010)
Remember the algorithm on the window at Kirkland?จำอัลกอริธึ่มบนหน้าต่าง หอเคิร์กแลนด์ได้ไหม The Social Network (2010)
It's a quantum algorithm used for integer factorization.มันเป็นอัลกอริทึมควอนตัม สำหรับจำนวนเต็มในการแก้ปัญหา Human (2010)
No classical algorithm is known that can factor in polynomial time.ไม่ใช่แบบดั้งเดิม อัลกอริทึ่มเป็นที่รู้จัก ว่า มันสามารถแก้สมการได้ในหลากหลาย Human (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นตอนวิธี(n) algorithm, Syn. ลำดับวิธี, Example: พ่อครัวให้ความสำคัญกับรายละเอียดของขั้นตอนวิธีต่างๆ มาก, Thai Definition: ลำดับขั้นตอนก่อนหลังของกระบวนการนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลกอริทึม[ankøritheum] (n) EN: algorithm  FR: algorithme [ m ]
ขั้นตอนวิธี[khantønwithī] (n) EN: algorithm  FR: algorithme [ m ]
ขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม[khantønwithī baēp sum] (n, exp) EN: randomized algorithm
ลำดับวิธี[lamdap withī] (n, exp) EN: algorithm

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALGORITHM AE1 L G ER0 IH2 DH AH0 M
ALGORITHMS AE1 L G ER0 IH2 DH AH0 M Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Algorithmus { m } | Algorithmen { pl }algorithm | algorithms [Add to Longdo]
algorithmischalgorithmic [Add to Longdo]
algorithmisch { adv }algorithmically [Add to Longdo]
algorithmische Programmiersprache { f }algorithmic language [Add to Longdo]
algorithmisierento algorithmize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルゴリズム[arugorizumu] (n, adj-no) { comp } algorithm; (P) #9,549 [Add to Longdo]
アルゴリズミック[arugorizumikku] (adj-na, n) algorithmic [Add to Longdo]
アルゴル[arugoru] (n) (1) { comp } Algol (algorithmic language); (2) Algol (beta perseus) [Add to Longdo]
ジェネティックアルゴリズム[jieneteikkuarugorizumu] (n) genetic algorithms [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] (n) { comp } generic cell rate algorithm; GCRA [Add to Longdo]
スキャンライン法[スキャンラインほう, sukyanrain hou] (n) { comp } scanline algorithm [Add to Longdo]
セキュアハッシュアルゴリズム[sekyuahasshuarugorizumu] (n) { comp } secure hash algorithm [Add to Longdo]
セルレートアルゴリズム[serure-toarugorizumu] (n) { comp } cell rate algorithm [Add to Longdo]
デジタル署名アルゴリズム[デジタルしょめいアルゴリズム, dejitaru shomei arugorizumu] (n) { comp } digital signature algorithm [Add to Longdo]
ハッシュアルゴリズム[hasshuarugorizumu] (n) { comp } hash algorithm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] generic cell rate algorithm (GCRA) [Add to Longdo]
セルレートアルゴリズム[せるれーとあるごりずむ, serure-toarugorizumu] cell rate algorithm [Add to Longdo]
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm [Add to Longdo]
演算手順[えんざんてじゅん, enzantejun] algorithm [Add to Longdo]
算法[さんぽう, sanpou] algorithm, arithmetic [Add to Longdo]
算法言語[さんぽうげんご, sanpougengo] algorithmic language [Add to Longdo]
複合法[ふくごうほう, fukugouhou] composite algorithm [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top