ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrow

AE1 R OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrow-, *arrow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrow(n) ลูกธนู, See also: ลูกศร, เกาทัณฑ์
arrow(n) ลูกศร, See also: ลูกศรชี้ทิศทาง, สัญลักษณ์รูปลูกศร
arrowhead(n) หัวลูกศร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู, ลูกศร, เกาทัณฑ์, สิ่งที่คล้ายลูกศร, ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile, missile
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย, ขวา, บน, ล่าง)
arrowhead(แอร์'โรเฮด) n. หัวลูกศร, สิ่งที่คล้ายลูกศร, พืชจำพวก Sagittaria ซึ่งมีใบคล้ายลูกศร, พืชจำพวก เห็ดเมตตา
arrowroot(แอร์'โรรุท) n. พืชจำพวก Maranta arudinaceae, ต้นไม้เท้ายายม่อม, ต้นสามสิบ, แป้งไม้เท้ายายม่อม, แป้งของพืชจำพวก ดังกล่าว
arrowwood(แอร์'โรวูด) n. พืชจำพวก wahoo มีรากแข็งและตรงชาวอินเดียแดงใช้ทำลูกศร
arrowy(แอร์'โรวี) adj. คล้ายลูกศร, รวดเร็วเหมือนลูกศร, Syn. swift, piercing
barrow(แบร์'โร) n. รถสาลี่, รถเข็น, หิ้งหาบ
disk harrown. คราดจานกลม
handbarrown. รถเข็น, หิ้งยกของที่มีมือจับ, Syn. handcart
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด, ทรมานจิตใจ, ข่มขืนชำเรา, ทำให้เจ็บช้ำ, แย่ง, ย่ำยี, ปล้นสะดม, See also: harrower n.

English-Thai: Nontri Dictionary
arrow(n) ลูกศร, เกาทัณฑ์, ลูกธนู
arrowy(adj) เหมือนลูกศร
barrow(n) รถเข็น, รถสาลี่
farrow(n) เล้าหมู, ลูกหมูคอกหนึ่ง
farrow
harrow(n) คราด
harrow(vi) ไถคราด, ลงคราด
marrow(n) เยื่ออ่อน, ไขกระดูก, ส่วนสำคัญที่สุด
narrow(adj) แคบ, จำกัด, คับแคบ, หวุดหวิด
narrow(vt) ทำให้แคบ, ทำให้คับแคบ, จำกัด, กวดขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrow keyแป้นลูกศร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arrow point tracerตัวทำรอยหัวลูกศร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrow keysแป้นลูกศร, Example: แป้นสำหรับใช้ขยับเลื่อเคอร์เซอร์ไปในทิศต่างๆ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. I was resolved when I let my arrow fly.ใช่ ฉันได้รับการแก้ไขเมื่อฉันปล่อยให้ลูกศรบินของฉัน Princess Mononoke (1997)
Take this. My last arrow broke.เวลานี้ ลูกศรสุดท้ายของฉันยากจน Princess Mononoke (1997)
Just recently he shot an arrow at Eunuch Kim Chuh-Sun who only spoke frankly to him before the dancers and officialsไม่นานมานี้มีขุนนางคนนึงถูกประหารโดยยิงธนูใส่ แค่เพียงไปทูลเตือนพระองค์ ต่อหน้าขุนนางทั้งหลาย The Great Jang-Geum (2003)
An arrow struck her side, so she won't survive longAn arrow struck her side, so she won't survive long The Great Jang-Geum (2003)
Follow the arrows on the map.ดูตามแผนที่นี้ไปให้ถึงห้องสุดท้าย Kung Fu Hustle (2004)
In his left arm he held the cloak of invisibility, while he slipped his middle arm behind his back to pull the final arrow from his quiver.ส่วนแขนด้านซ้ายของเขา ซ่อนเอาไว้ในเสื้อคลุม ในขณะนั้นเขาขยับมือ ที่ซ่อนอยู่ทางด้านหลังของเขา เพื่อดึงลูกธนูดอกสุดท้าย ออกจากกระบอกบรรจุลูกธนูของเขา Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
I once fought two days with an arrow through my testicle.มือเขาเจ็บอยู่นะ ใต้เท้า. Kingdom of Heaven (2005)
Our arrows will blot out the sun.กำแพงเสร็จแล้ว ทำหน้าที่บีบ เพอร์เชินเข้าสู่ทวารร้อนรุ่ม 300 (2006)
Warfare with spears and bows and arrows and rifles and machine guns, that's one thing.การรบด้วยหอกและธนู ด้วยปืนและปืนกล เป็นเรื่องหนึ่ง An Inconvenient Truth (2006)
And they're covered in a skin that arrows of stone cannot pierce.And they're covered in a skin that arrows of stone cannot pierce. Pathfinder (2007)
I'm using a red arrow so I know who I kill.ฉันใช้ธนูแดงจะได้รู้ว่า ฆ่าใครบ้าง The Simpsons Movie (2007)
"an arrow pierces through the memories"ลูกศรอันหนึ่งทะลุทะลวง ผ่านความทรงจำ Namastey London (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrowAn arrow passed through the hawk.
arrowBy the age of seven he had already made his own bow and arrows.
arrowHe has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.
arrowHe shot an arrow at the deer.
arrowHe shot an arrow at the soldier.
arrowI hit the mark with the arrow.
arrowThe arrow fell short of the target.
arrowThe arrow fell wide of the mark.
arrowThe arrow glance off the tree.
arrowThe arrow hit the target.
arrowThe arrow indicates the way to go.
arrowThe arrow indicates the way to Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัลย์(n) arrow, Syn. ลูกศร
กุทัณฑ์(n) arrow, See also: bow, bowknot, Syn. เกาทัณฑ์, ธนู, Example: ภาพสลักตามผนังถ้ำเป็นหลักฐานที่ดีว่ามนุษย์รู้จักยิงกุทัณฑ์ล่าสัตว์แทนการพุ่งหอกพุ่งหลาวมาไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันปี, Count Unit: คัน, Thai Definition: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง
พาณ(n) arrow, Syn. ลูกธนู
ลูกธนู(n) arrow, Syn. ลูกศร, Example: คนสมัยก่อนใช้ลูกธนูเป็นอาวุธสำคัญในการล่า, Count Unit: ดอก, Thai Definition: สิ่งที่มีลักษณะยาว ตรง ปลายข้างหนึ่งแหลม ใช้เป็นอาวุธระยะไกล โดยมีคันยิงส่งลูกออกไป
ลูกศร(n) arrow, Syn. ลูกธนู, Example: หมอกำลังรักษาคนที่ถูกลูกศรยิงที่หลัง, Count Unit: ดอก, Thai Definition: สิ่งที่มีลักษณะยาว ตรง ปลายข้างหนึ่งแหลม ใช้เป็นอาวุธระยะไกล โดยมีคันยิงส่งลูกออกไป
ศร(n) arrow, Syn. ลูกศร, ลูกธนู, ลูกหน้าไม้, Count Unit: เล่ม, ดอก, Thai Definition: อาวุธชนิดหนึ่งใช้ยิงด้วยกำลังสายให้ลัดลูกแล่นออกไป, Notes: (สันสกฤต)
กำพต(n) arrow, Syn. ลูกศร, ลกดอก, ลูกธนู, Example: เขาเอายาพิษทากำพต, Count Unit: เล่ม, ดอก
หัวลูกศร(n) arrowhead, Syn. ลูกศร, Example: เราควรเดินไปตามทางที่มีหัวลูกศรชี้บอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานชื่นหนู[bāncheūn nū] (n, exp) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia
หัวธนู[hūa thanū] (n, exp) EN: arrowhead ; delta
ใจแคบ[jaikhaēp] (adj) EN: narrow-minded ; small-minded  FR: mesquin ; étroit d'esprit
จวน[jūan] (adv) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon  FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
แคบ[khaēp] (adj) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide  FR: étroit ; exigu ; petit
ไขกระดูก[khai kradūk] (n, exp) EN: bone marrow  FR: moelle osseuse [ f ]
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted  FR: étroit ; exigu
คอด[khøt] (adj) EN: narrowed ; constricted  FR: resserré ; rétréci
คราด[khrāt] (n) EN: harrow ; rake ; curry-comb  FR: rateau [ m ] ; ratissoire [ f ] ; herse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARROW AE1 R OW0
ARROW EH1 R OW0
ARROWS EH1 R OW0 Z
ARROWS AE1 R OW0 Z
ARROW'S EH1 R OW0 Z
ARROW'S AE1 R OW0 Z
ARROWOOD AE1 R OW0 W UH2 D
ARROWHEAD AE1 R OW0 HH EH2 D
ARROWROOT EH1 R OW0 R UW2 T
ARROWHEAD EH1 R OW0 HH EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrow (n) ˈærou (a1 r ou)
arrows (n) ˈærouz (a1 r ou z)
arrowhead (n) ˈærouhɛd (a1 r ou h e d)
arrowroot (n) ˈærouruːt (a1 r ou r uu t)
arrowheads (n) ˈærouhɛdz (a1 r ou h e d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] arrow, #5,017 [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, ] arrow; dart, #13,346 [Add to Longdo]
箭头[jiàn tóu, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, / ] arrow, #21,740 [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, / ] arrowhead; sharp, #105,840 [Add to Longdo]
慈姑[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, ] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant), #117,386 [Add to Longdo]
[guā, ㄍㄨㄚ, ] arrow end, #302,924 [Add to Longdo]
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] arrow-quiver, #608,250 [Add to Longdo]
[zēng, ㄗㄥ, ] arrow with a streamer, #742,108 [Add to Longdo]
茨菰[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, ] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant) [Add to Longdo]
[zōu, ㄗㄡ, ] arrow; weeds [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maßpfeil { m }arrow head [Add to Longdo]
Pfeil { m } | Pfeile { pl } | Pfeil und Bogenarrow | arrows | bow and arrow [Add to Longdo]
Pfeilstrecker { m }arrow straightener [Add to Longdo]
Pfeiltaste { f }arrow key [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[kechi] (n, adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
せせこましい[sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ひょろ長い[ひょろながい, hyoronagai] (adj-i) long and narrow; lanky; gangling; spindly [Add to Longdo]
やっと[yatto] (adv) (1) (on-mim) at last; at length; (2) (on-mim) barely; narrowly; just; by the skin of one's teeth; (P) [Add to Longdo]
アズマギンザメ[azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera [Add to Longdo]
アルム[arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
アロー[aro-] (n) arrow; (P) [Add to Longdo]
アロー戦争[アローせんそう, aro-sensou] (n) (See 阿片戦争) Arrow War (the second Opium War, 1856-1860) [Add to Longdo]
カミン[kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナローバンド[なろーばんど, naro-bando] narrowband [Add to Longdo]
下位語[かいご, kaigo] narrower term [Add to Longdo]
下向き矢印[したむきやじる, shitamukiyajiru] down arrow [Add to Longdo]
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key [Add to Longdo]
狭帯域[きょうたいいき, kyoutaiiki] narrowband [Add to Longdo]
矢印[やじるし, yajirushi] arrow [Add to Longdo]
矢印キー[やじるしキー, yajirushi ki-] arrow key [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrow \Ar"row\, n. [OE. arewe, AS. arewe, earh; akin to Icel.
   ["o]r, ["o]rvar, Goth. arhwazna, and perh. L. arcus bow. Cf.
   {Arc}.]
   A missile weapon of offense, slender, pointed, and usually
   feathered and barbed, to be shot from a bow.
   [1913 Webster]
 
   {Broad arrow}.
   (a) An arrow with a broad head.
   (b) A mark placed upon British ordnance and government
     stores, which bears a rude resemblance to a broad
     arrowhead.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrow
   n 1: a mark to indicate a direction or relation [syn: {arrow},
      {pointer}]
   2: a projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on
     one end and stabilizing vanes on the other; intended to be
     shot from a bow

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top