ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*separate*

S EH1 P ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: separate, -separate-
Possible hiragana form: せぱらて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
separate(vt) แยก, See also: จับแยก, แบ่งแยก, Syn. divide, part, Ant. combine, unite
separate(vt) บอกความแตกต่าง, See also: แยกแยะ, วินิจฉัย, Syn. distribute, classify
separate(vi) แยกทาง, See also: แตกกัน, แยกกัน, ถอนตัว, Syn. isolate, insulate, sequester, Ant. reconcile
separate(adj) ซึ่งแยกออกจากกัน
separate(adj) ซึ่งแบ่งออก, See also: ซึ่งแตกต่างกัน
separate(adj) ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่เชื่อมกัน
separate(adj) เด่นชัด, See also: ชัดเจน
separate(adj) ีซึ่งเป็นอิสระ, See also: ีซึ่งไม่ขึ้นกับใคร, เฉพาะบุคคล
separate(n) สิ่งที่แยกออก
separate(n) เสื้อผ้าสตรีที่ไม่เป็นชุดเดียวกัน
separately(adv) อย่างแบ่งแยก, See also: อย่างเป็นอิสระ, อย่างไม่ขึ้นกับผู้ใด, Syn. definitely, distinctly, independently
separate up(phrv) แบ่งเป็นส่วน, See also: แยกเป็นส่วน
separate off(phrv) แยกจากกัน, Syn. divide off, fence off, rall off, wall off
separate out(phrv) แยกเป็นส่วน, See also: แยกเป็นชิ้นๆ, Syn. sift out, sort out
separate from(phrv) แยกจาก, See also: ห่างจาก, Syn. divide from
separate into(phrv) แยกเป็น (ส่วนๆ), Syn. cut in, cut into, divide into
separate the men from the boys(idm) แยกส่วนที่ใช้ได้ออกจากสิ่งที่ใช้ไม่ได้
separate the grain from the chaff(idm) แยกส่วนที่มีค่าออกจากสิ่งที่ไม่มีค่า
separate the sheep from the goats(idm) แยกสิ่งดีและสิ่งไม่ดีออกจากกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
separate(เซพ'พะเรท) vt., vi., adj. แยกออก, แยก, แยกกัน, แบ่งสรร, แยกแยะ, วินิจฉัย, สกัด, กระจายออก, ไม่ต่อเนื่อง, เด่นชัด, ชัดเจน, กระจาย, โดดเดี่ยว, อิสระ, เฉพาะบุคคล, เอกเทศ, เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก, ลูกหลาน., See also: separateness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
separate(vi, vt) แบ่งแยก, แยก, แยกย้าย, สกัด, กระจายออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
separate estateสินส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separate trialsการแยกพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separated personบุคคลที่แยกกันอยู่ (กับคู่สมรส) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separately pumped electron gunปืนอิเล็กตรอนปั๊มแยก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
trials, separateการแยกพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soil Separateกลุ่มอนุภาคดิน [สิ่งแวดล้อม]
Separate Sewerท่อรวบรวมน้ำเสียแยก, Example: ท่อรวบรวมน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสียได้ จัดให้มีขึ้นที่แยกต่างหากออกจากระบบระบายน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Separate Sewerท่อระบายแยก, Example: ท่อระบายสำหรับรับน้ำเสียโดยเฉพาะ ไม่รับน้ำฝน หรือน้ำผิวดินอื่น ๆ เรียกอีกอย่างว่า sanitary sewer [สิ่งแวดล้อม]
Separate Systemระบบแยก, Example: ระบบระบายซึ่งน้ำเสียและน้ำฝนจะแยกกันไหลคนละ ท่อ [สิ่งแวดล้อม]
Separate Sewerระบบบำบัดน้ำเสียรวม, Example: ระบบท่อ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆที่องค์การจัดการน้ำเสียได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรับและบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Separate Sewer Systemระบบระบายแยก, Example: ระบบระบายที่แยกเป็นระบบระบายน้ำเสียกับระบบ ระบายน้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
separate spillwayseparate spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแยก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I must be near you so that no matter what happens, we won't be separated for a moment.ฉันจะอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่เเยกจากกัน Rebecca (1940)
It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.ก็ตอนนี้หน้าที่ของคุณที่จะนั่งลงและพยายามแยกข้อเท็จจริงจากแฟนซี 12 Angry Men (1957)
We seem to have two separate wars going on.We seem to have two separate wars going on. The Ugly American (1963)
I can't separate it!ผมรับฟังคุณไม่ทัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
They separated us. They were trying to make me kill her.มันเเยกเรา บังคับให้ผมฆ่าเธอ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Sal, Tom, the boss says he'll come in a separate car, so you two go on ahead.Sal, Tom, the boss says he'll come in a separate car, so you two go on ahead. The Godfather (1972)
Does it rankle, being separated in this way?ถูกแยกกันอยู่แบบนี้ปวดร้าวมั้ย Gandhi (1982)
How will you separate them?จะแยกพวกเขาได้ยังไง Gandhi (1982)
At that time many families were broken up, many a grandma separated from her grandchildren.ในเวลานั้นหลายครอบครัวถูกทำลาย, หลายคนยายแยกจากหลานของเธอ Idemo dalje (1982)
They can't be easily separated.ไม่สามารถแบ่งแยกได้ง่าย Idemo dalje (1982)
You're wrong. We can't do it separately.เราไม่สามารถทำมัน แยกกัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
We enjoy working with you, Hal, and we will continue to do so even if we are separated by great distance.เราสนุกกับการทำงานร่วมกับ คุณฮาล, และเราจะยังคงทำเช่นนั้น แม้ว่าเราจะแยกจากกันโดย ระยะทางที่ดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
You separated from Miss Scarlet, crossed the hall, opened the cupboard, took the wrench, ran to the conservatory, entered the lounge through the secret passage, killed the motorist with a blow on the head, คุณแยกตัวจากคุณสการ์เล็ต ผ่านห้องโถงเปิดตู้เอาประแจ วิ่งไปที่เรือนกระจก เข้าเลานจ์ผ่านทางลับ Clue (1985)
They are trying to separate us.พวกมันอยากแยกเรา Vampire Hunter D (1985)
Time to separate the men from the boys.ถึงเวลาที่จะแยกคนจากชาย Bloodsport (1988)
Just be careful Chong Li doesn't separate your head from your body.เพียงระมัดระวังช่องหลี่ไม่ได้แยกหัวของคุณจากร่างกายของคุณ Bloodsport (1988)
"A man shouldn't be separated from his luggage." It's neither here nor there, but in the middle.สำนวนของเฮนรี่ คิสซิงเจอร์ "อย่าแยกผู้ชายออกจากกระเป๋า" Punchline (1988)
But not too far so they get separated from us.แต่อย่าไกลจนแยกส่วนจากเรานะ Casualties of War (1989)
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1, 500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1, 500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
My son and I got separated in the confusion and smoke.ข้อเสนอที่คุณบอกว่าจะให้เปิดสำนักพิมพ์น่ะ ยังอยู่ใช่มั้ย Hero (1992)
It's medal time, and John, the top six teams are separated by only half a second.และจอห์น อันดับ 1-6 เวลาห่างกันแค่ครึ่งวินาทีเท่านั้น Cool Runnings (1993)
We've got to separate the sick from the healthy to make room.ต้องแยกผู้ป่วยออกมาเพื่อให้มีที่ Schindler's List (1993)
Come here. Look, separate the sick from the healthy.แยกคนป่วยกับคนแข็งแรง Schindler's List (1993)
You had separate bedrooms?นายแยกห้องนอนกันเหรอ Junior (1994)
No. We didn't always have separate bedrooms.ไม่ เราไม่ได้แยกห้องนอนตลอดหรอก Junior (1994)
that we'll live here on this beach... always... and that should circumstance ever separate us, ซึ่งเราจะอยู่ที่นี่บนชายหาดนี้ ตลอดไป และหากมีสิ่งใดมาพรากเราจากกัน Don Juan DeMarco (1994)
Rach, do you...? Are you gonna separate those?ราเชล เธอจะไม่แยกผ้าเหรอ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
I have to go separate. You can meet me there.ต้องต่างคนต่างไป พบกันที่นั่น Heat (1995)
Thirty seconds flat from now, we are gone on our separate ways.30 วินาทีต่อจากนี้แยกย้ายกันไปเอามั้ย Heat (1995)
I rented that room when I separated from my wife.ผมเช่าห้องนั้นไว้ให้ภรรยาผม Ghost in the Shell (1995)
43 separate remote cameras show exactly the same event.43 กล้องระยะไกลแยกต่างหาก แสดงว่าเหตุการณ์เดียวกัน Contact (1997)
Do like Weir said. Blow the corridor, separate us from the rest of ship.ระเบิดทางเชื่อมแยกเราจากส่วนอื่น ใช้ส่วนหน้าเป็นยานชูชีพ Event Horizon (1997)
Separate them, and you're begging for Darlene to be singled out.ถ้าคุณแยกพวกเขา ดาร์ลีนหมดสิทธิ์รอดแน่ Brokedown Palace (1999)
The "three inseparables", separated.สามทหารเสือ ต้องแยกจากกัน Pola X (1999)
... it'sa Ioteasierfor everyone if we come up at separate times.... มันง่ายกว่าถ้าเราจะไปงานนี้ แบบต่างคนต่างไป The Story of Us (1999)
Separated.แยกกันอยู่น่ะ The Story of Us (1999)
Maybe we should separate.บางที เราควรจะแยกกัน The Story of Us (1999)
And just when the sweet confusion is so intense you think you'll die you kind of do, leaving you alone in your separate body.และเมื่อความอลหม่านนั้นไปถึงขีดสุด เราก็คิดว่าเราจะตายเราก็เหมือนจะ อยู่ตามลำพังในร่างที่แยกออกมา Bicentennial Man (1999)
Gosh. I can't separate a kid that young from his father.ิถ้ายังงั้น ศาลไม่สามารถแยกลูกที่เด็กขนาดนั้นกับพ่อเค้าได้หรอก. Death Has a Shadow (1999)
I don't want to be separated from you any longer.ฉันไม่อยากอยู่แยกจากคุณ Autumn in My Heart (2000)
-It is hardly possible to separate you even when he is summoned to a secret Council and you are not.- เห็นจะยากนักที่จะแยกพวกเจ้าออกจากกัน ...แม้นี่จะเป็นการประชุมลับ และเจ้าก็... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
After a while they sent us to separate orphanages.ไม่นานเราก็ถูกแยกส่งไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Frailty (2001)
Survival separates the dodos from the beasts!ป้องกันโดโดที่เหลือจากสัตว์ร้าย! Ice Age (2002)
I've had two separate folks tell me there have been strangers around these parts last couple nights.มีพลเรือนสองคนบอกผมว่า ไม่กี่คืนมานี่ มีคนแปลกหน้ามาป้วนเปี้ยน Signs (2002)
You have been separated from the bar 6รู้สึกเหมือนจะอยู่ในขั้นที่ 6 Sex Is Zero (2002)
Do not separateDo not separate Sex Is Zero (2002)
You and I, we can just go our separate ways.เธอกับฉันก็จะได้ไป ตามทางของตัวเองซะที Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
"Why" is what separates us from them you from me."ทำไม" แยกเราจากเขา.. ..แยกคุณจาก ผม The Matrix Reloaded (2003)
Tell me how I separated my mind from my body without jacking in.บอกหน่อยว่าทำไมจิตของผมถึงแยกออกจากร่างได้ทั้งๆที่ไม่ได้เสียบปลั๊ก The Matrix Revolutions (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
separateAs more time passed, these Creoles became separate languages: Spanish, French, Italian, etc.
separateAt first we used to go separately, but one day we started going and returning together.
separateBritain is separated from the Continent by the Channel.
separateBy the way, Ren. Should I take your hand? Every year it's you who get separated right off.
separateCertainly there is nothing that will separate people more, and nothing so easy to slip into.
separateCould you wrap this separately, please?
separateDo you charge separately for drink?
separateFarmers separate good apples from bad ones.
separateHe didn't like being separated from his family.
separateHe wished to keep the bank accounts separate for tax purposes.
separateI'll show you how to separate gold from sand.
separateIreland and England are separated by the sea.
separateIt is not always easy to separate right from wrong.
separateIt is no use trying to separate the sheep from the goats while in a state of madness.
separateIt seems that the government wants to separate these three.
separateNo one can separate them.
separateOur teacher separated us into two groups.
separateOut of sight out of mind. When you're separated you lose touch.
separatePlease bill us separately.
separatePleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.
separateSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
separateThe Atlantic Ocean separated America from Europe.
separateThe couple separated, never to see each other again.
separateThe English Channel separates England and France.
separateThe Japan Sea separates Japan from the Asian Continent.
separateThe known must be separated from the unknown.
separateThe oil in mayonnaise sometimes separates from the other ingredients.
separateThe policeman separated the two men who were fighting.
separateThe scandal separated him from his friend.
separateThe "twin tiger cubs get separated ..." story felt a bit trite.
separateThe two towns are separated by a river.
separateThey each paid separately.
separateThey were separated into two groups.
separateThis is important enough for separate treatment.
separateThis question must be discussed separately from that one.
separateTom asked me how long my parents had been married before they separated.
separateWaiter, give us separate checks please.
separateWe cannot separate the sheep from the goats by appearance.
separateWe'd like separate checks.
separateWe'll also have to separate the smoking section won't we?
separateWe moved here separately three years ago.
separateWe must separate politics from religion.
separateWe shouldn't confuse solitude with isolation. They are two separate things.
separateWe would like separate checks please.
separateWhen we deal with people, it would be wise to try to separate the sheep from the goats without letting them know it.
separateYou cannot separate the milk from the coffee once you put it in.
separateYou can't separate language from culture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดออก(v) sort out, See also: separate, weed out, sift out, Syn. ให้ออก, เลือกออก, Example: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
แยกจาก(v) separate from, See also: differentiate from, Syn. จากกัน, Example: จังหวัดอำนาจเจริญแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี, Thai Definition: ไม่ได้อยู่รวมกัน
แยกประเภท(v) separate, See also: divide into, put apart, Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท, แบ่งชนิด
แยกส่วน(v) separate, See also: divide into, put apart, Syn. แยก, แบ่งแยก, แบ่งย่อย, แยกย่อย
แยกเรือน(v) have one's own family, See also: be in a separate house, Syn. แยกบ้าน, แยกครัว, Example: ลูกฝรั่งจะจัดให้พ่อแม่อยู่ต่างหาก หรือแยกเรือนไป, Thai Definition: แยกไปมีครอบครัวของตน
จำแนกแยกแยะ(v) sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
ย่อย(v) divide, See also: be divided, separate, split, Syn. แบ่ง, แยกย่อย, Example: ในสมัยก่อนประเทศราชหรือแว่นแคว้นแดนดินต่างๆ แบ่งย่อยออกเป็นหัวเมืองเอก โท ตรี และจัตวา, Thai Definition: ทำเป็นส่วนน้อยๆ, ทำให้ละเอียด
วิปโยค(v) be separated, See also: disperse, sever, Syn. พลัดพราก, กระจัดกระจาย, จากกัน, แยก, วิปะโยค, Example: แผ่นดินจะวิปโยค แยกออกเป็นสองเสี่ยง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แหก(v) part, See also: break, stretch apart, separate apart, pull apart, Ant. หุบ, Example: รถผ้าป่าพลิกคว่ำ แหกโค้งสะพาน พาผู้โดยสารตายสยองไปตามๆ กัน, Thai Definition: แยกออก, ถ่างออก, ทำให้อ้าออก, ใช้กำลังฟันฝ่าออกไป
หย่าร้าง(v) divorce, See also: separate, Syn. หย่า, เลิกร้าง, แยกทาง, Ant. แต่งงาน, สมรส, Example: ถ้าคู่สมรสไม่สามารถจะอดทนอยู่ด้วยกันได้ ศาลจะอนุญาตให้หย่าร้างได้ตามกฎหมาย, Thai Definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน
แบ่งแยก(v) be divided, See also: split, separate, part, bisect, Syn. แยก, แบ่ง, Example: ระบบการแปลเราแบ่งแยกออกเป็น 4 ส่วน, Thai Definition: แบ่งออกจากกันเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
จากกัน(v) be separated, See also: part from, break up with, diverge from, be estranged with, divide from, Syn. แยกกัน, ลาจาก, ไปจากกัน, พลัดพรากกัน, พรากกัน, Example: ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วย ทำให้เราสองคนต้องจากกันตั้งแต่นั้นมา, Thai Definition: แยกกันไปคนละทิศละทาง, แยกออกจากกันไป
ตัดสายป่าน(v) cut off, See also: sever, break up, separate, Syn. ตัดขาด, ตัดเยื่อใย, Example: คุณจะตัดสายป่านลูกเพราะความผิดแค่นี้ไม่ได้, Thai Definition: ตัดขาดเยื่อใยที่มี, ตัดความสัมพันธ์หรือเลิกเกี่ยวข้องกัน
แยกกัน(v) separate, See also: part, split, Ant. รวมกัน, Example: อาชีพบางอาชีพทำให้คนในครอบครัวต้องแยกกัน, Thai Definition: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน
พรากจากกัน(v) be separated, See also: be scattered, be parted, be sundered, be apart, be divided, be dissociated, Syn. พลัดพราก, Example: เขาสองคนต้องพรากจากกันเพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้รักกัน, Thai Definition: จากกันไปคนละทิศคนละทาง, แยกออกจากกันไป
ขาดกัน(v) be separated, Syn. เลิกรา, จบกัน, จบสิ้นกัน, เลิกกัน, Example: ฉันขอให้เราขาดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป, Thai Definition: เลิกหรือแยกออกจากกันเพราะไม่มีความสัมพันธ์หลงเหลืออยู่
คั่น(v) separate, See also: divide, interpose, partition, intervene, Syn. กั้น, แบ่ง, สอด, แทรก, Example: การทำครัวประกอบอาหารควรแยกเป็นส่วนหนึ่งของเรือน โดยจะมีระเบียงคั่นหรือแยกออกจากเรือนได้ก็ยิ่งดี, Thai Definition: แทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่าง
แยก(v) divide, See also: separate, part, split, bisect, Syn. แบ่ง, Ant. รวม, Example: เขาได้แยกมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วน คือ กาย (body) และจิต (mind), Thai Definition: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน
ปลีกตัว(v) slip away, See also: break up, go off, get away, separate oneself from a group, Syn. แยก, หลีก, ปลีก, Example: เขาปลีกตัวเดินห่างออกไปจากผู้ที่มาชุมนุมกันอยู่ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนัก, Thai Definition: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป
พราก(v) part, See also: separate, deprive, Syn. จาก, แยก, Example: วันเวลาได้พรากเอาเสียงหัวเราะอันสดใสด้วยวัยสาวของเธอไปเสียแล้ว, Thai Definition: จากไป, เอาออกจากกัน, แยกออกจากกัน
พลัด(v) be separated (from), See also: be parted (from), be/get lost, Syn. หลง, พลัดหลง, Example: กระผมเป็นพุทธศาสนิกชาวเอเซียคนเดียวที่พลัดเข้ามาอยู่สถานที่แห่งนี้, Thai Definition: หลงจาก
พลัดพราก(v) be separated from, See also: be parted from, Syn. พลัด, จาก, Example: เขามีความกดดันทางอารมณ์จากการที่พ่อแม่พี่น้องและลูกหลานต้องพลัดพรากจากกัน, Thai Definition: จากกันไป, แยกออกจากกันไป
พิโยค(v) be scattered, See also: to be separated, Syn. พลัดพราก, จากไป
เป็นรายบุคคล(adv) individually, See also: separately, one by one, singly, Syn. เป็นรายตัว, Ant. เป็นกลุ่ม, Example: ผู้จัดการเรียกผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล, Thai Definition: ทีละคนเรียงตามลำดับกันไป
ผละ(v) leave, See also: part with, desert, separate, forsake, repel, abandon, Syn. ละ, ทิ้ง, จาก, Example: ทุกคนต่างร้องด้วยความตกใจและผละถอย, Thai Definition: แยกหรือละทิ้งไปโดยกะทันหัน
เริด(v) part, See also: abandon, forsaken, separate, Syn. เริดร้าง, Thai Definition: จาก หรือพรากไปกลางคัน
เริดร้าง(v) part, See also: separate, Syn. เริด, แรมรา, Thai Definition: จาก หรือพรากไปกลางคัน
แรมรา(v) leave, See also: abandon, be separated, depart, Syn. เริดร้าง
ห่าง(v) separate oneself from, Example: คนที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ถ้าเป็นคนดีต้องห่างคนชั่วเข้าไว้, Thai Definition: แยกตัวออก
ห่างเหิน(v) separate oneself from, See also: be divorced, Example: ผู้คนที่อยู่ในเมืองต่างอยู่กันชนิดตัวใครตัวมัน ดำเนินชีวิตไปคนละทิศละทาง และห่างเหินจากกัน, Thai Definition: แยกตัวออกห่าง
เลิกร้าง(v) divorce, See also: separate, Syn. หย่าร้าง, เลิก, แยกทาง, Example: เมื่อคู่สมรสอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขก็เลิกร้างกันไปง่ายๆ
ต่างหาก(adv) separately, See also: independently, on one's own, on the contrary, far from it, Ant. รวม, Example: เขาแยกบ้านไปอยู่ต่างหากกับเมียของเขา, Thai Definition: อีกส่วนหนึ่ง, อีกแผนกหนึ่ง
ตะกอ(n) heddle, See also: a device to separate the warp from weft in weaving, Syn. เครื่องทอผ้า, Thai Definition: ส่วนของเครื่องทอผ้าทำด้วนเส้นด้ายร้อยกับกรอบไม้สำหรับแยกเส้นด้ายยืนให้ขึ้นลงเพื่อให้ขัดกับเส้นด้ายพุ่ง
ตัดขาด(v) break off, See also: break up, sever, separate, put an end to, Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ, Example: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน, Thai Definition: เลิกติดต่อคบหากัน
ตัดขาด(v) break off, See also: break up, sever, separate, put an end to, Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ, Example: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน, Thai Definition: เลิกติดต่อคบหากัน
ตี่(v) open up, See also: push others aside, part, spread, separate, Syn. แหวกออก, ถ่างออก, Ant. หุบเข้า, Example: แสงไฟส่องตาทำให้เขาต้องพยายามตี่ตาออก เพื่อดูว่าใครมาหา
แตก(v) split, See also: break, separate, Example: เมื่อแผ่นดินทรุด หินแผ่นใหญ่ก็เลยแตกและทรุดตัวลง, Thai Definition: แยกออกจากส่วนรวม
แตกฉานซ่านเซ็น(v) be separated, See also: be scattered, be dispersed, Syn. แตกฉาน, กระจัดกระจาย, Ant. รวมกลุ่ม, Example: เพื่อนฝูงของเราแตกฉานซ่านเซ็นกันไปคนละทาง
แตกฝูง(v) be separated from the herd, See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one's group, Syn. แตกพวก, แตกเหล่า, แตกพวกแตกคณะ, Example: ลูกเป็ดแตกฝูงวิ่งซุกหัวตามพุ่มหญ้าข้างทาง, Thai Definition: ปลีกตัวออกจากหมู่, มีความประพฤติหรือความเห็นผิดแผกไปจากหมู่
แตกแยก(v) split up, See also: become divided, be separated, be discordant, be disunited, Syn. แตกสามัคคี, Ant. กลมเกลียว, สามัคคี, สามัคคีกลมเกลียว, Example: เด็กคนนี้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่รักใคร่กันดี มีศีลธรรม ไม่วิวาท ไม่แตกแยก
ถ่าง(v) widen, See also: spread, open wide, separate, dilate, Syn. แยกออก, Example: หมอถ่างม่านตาคนไข้เพื่อตรวจ, Thai Definition: แยกปลายออกให้ห่างจากกัน
ถือเขาถือเรา(v) discriminate, See also: distinguish, be a partisan, separate, Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก, Example: มัวถือเขาถือเรากันอยู่อย่างนี้จะสามัคคีกันได้อย่างไร, Thai Definition: ถือว่าเป็นคนละพวก
ทิ้ง(v) run away, See also: separate, escape, Syn. ตีจาก, ทิ้งไป, แยกตัว, ลาจาก, หนีหน้า, Example: สามีทิ้งวิภาไป เพราะเธอเป็นบ้า
บำราศ(v) depart, See also: separate, cause to disappear, Thai Definition: หายไป, จากพรากไป
บูรณาการรวมหน่วย(n) grouping separated units together, See also: integration, Example: ขณะนี้โรงเรียนในระบบและนอกระบบได้นำการศึกษาแบบบูรณาการรวมหน่วยมาใช้กันบ้างแล้ว, Thai Definition: การนำหน่วยที่แยกๆ มารวมเข้าเป็นอันเดียวกัน
กระจัด(v) disperse, See also: scatter, spread, separate, keep apart, Syn. แยกย้าย, แยกย้ายไป, Example: พี่น้องชายหญิงถูกกระจัดพลัดพรากไปอยู่คนละประเทศ, Thai Definition: แยกย้ายออกไป
กระจัดพลัดพราย(v) scatter, See also: spread, disperse, separate, Syn. พลัดพราก, แตกซ่านเซ็น, Example: กองทัพที่กระจัดพลัดพรายไปได้เข้ามารวมกันอีกครั้ง, Thai Definition: แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
กระทิงโทน(n) male wild ox, See also: a gaur that lives separately from a herb, Syn. กระทิง, Example: มีคนพบกระทิงโทนในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กระทิงที่ชอบแยกออกจากฝูงโดยสมัครใจ หรือถูกตัวผู้อื่นไล่ออกจากฝูงให้อยู่โดดเดี่ยว
กัน(v) separate, See also: isolate, Syn. แยก, Example: ตำรวจกันผู้ต้องหาจากฝูงชนที่เข้ารุมดูแผนฆาตกรรม
กั้น(v) separate, See also: bar, block, Syn. กัน, Example: หล่อนและเพื่อนแยกห้องนอนกั้นโดยใช้ม่านกั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งงาน[baeng ngān] (v, exp) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks  FR: répartir le travail
แบ่งแยก[baengyaēk] (v) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect  FR: morceler ; démembrer
บูรณาการรวมหน่วย[būranā kān rūam nūay] (n, exp) EN: grouping separated units together ; integration
แหก[haēk] (v) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart  FR: ouvrir ; forcer
แจก[jaēk] (v) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign  FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer
จากกัน[jāk kan] (v, exp) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from  FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำแนก[jamnaēk] (v) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift  FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[jamnaēk yaēkyae] (v, exp) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift  FR: séparer ; trier
กั้น[kan] (v) EN: bar ; dam ; intercept ; block ; separate  FR: barrer ; intercepter ; séparer
กั้นกาง[kankāng] (v) EN: separate ; be in order to make a partition
คั่น[khan] (v) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene  FR: intercaler ; insérer ; séparer
คัด[khat] (v) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate  FR: choisir ; sélectionner
ขาด[khāt] (v) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed
คัดออก[khat øk] (v, exp) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out  FR: exclure ; éliminer
คิดค่าส่งต่างหาก[khit khā song tānghāk] (v, exp) EN: charge carriage separately
กระจัด[krajat] (v) EN: disperse ; scatter ; spread ; separate ; keep apart  FR: disperser
เลิกกัน[loēk kan] (v) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship  FR: se séparer ; rompre ; divorcer
เลิกรา[loēkrā] (v) EN: fall off ; be separated  FR: se détacher
เป็นรายบุคคล[pen rāi bukkhon] (adv) EN: individually ; separately ; one by one ; singly
เป็นรายตัว[pen rāi tūa] (adv) EN: one by one; individually ; separately ; independently ; singly
เป็นส่วนสัด[pen suansat] (adv) EN: in proportion ; separately
ผ่า[phā] (v) EN: split ; split open ; cleave ; cut in two ; slice ; make an incision ; chop ; cut ; separate by force ; chew ; slit ; hew  FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ผละ[phla] (v) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon  FR: s'en aller ; se détacher
พลัด[phlat] (v) EN: be separated (from) ; be parted (from) ; be lost ; get lost ; become lost  FR: se désunir ; se séparer
พลัดพราก[phlatphrāk] (v) EN: be separated from ; be parted from  FR: être séparé ; être éloigné
พราก[phrāk] (v) EN: separate ; part ; bereave  FR: se séparer ; quitter
ปลีก[plīk] (v) EN: get away ; extricate oneself ; slip away ; branch off ; separate ; dissociate ; retire ; evade  FR: dissocier ; séparer
ปราศจาก[prātsajāk] (v) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from  FR: être dépourvu de ; être privé de
ร่อน[rǿn] (v) EN: winnow ; sift ; sieve ; pan ; separate  FR: passer au crible ; tamiser ; cribler
สกัด[sakat] (v) EN: separate ; extract  FR: extraire ; séparer
แตก[taēk] (v) EN: be separated ; separate
แตกแยก[taēkyaēk] (v) EN: split up ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited  FR: se diviser; se désunir
ต่างหาก[tānghāk] (adv) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart  FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment
ถ่าง[thāng] (v) EN: widen ; spread ; open wide ; separate ; dilate ; space  FR: écarter ; ouvrir
ทิ้ง[thing] (v) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender  FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
แยก[yaēk] (v) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect  FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer
แยกจาก[yaēk jāk] (v, exp) EN: separate from ; differentiate from
แยกกัน[yaēk kan] (v, exp) EN: separate ; part ; split
แยกออกจากกัน[yaēk øk jāk kan] (v, exp) EN: separate
แยกประเภท[yaēk praphēt] (v, exp) EN: separate ; divide into ; put apart
แยกร่าง[yaēk rāng] (v, exp) EN: divide; self divide ; split itself into two or more ; part itself ; break up itself ; separate itself
แยกเรือน[yaēk reūoen] (v, exp) EN: have one's own family ; be in a separate house
แยกส่วน[yaēk suan] (v, exp) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split
หย่าร้าง[yārāng] (v) EN: divorce ; separate ; get divorced  FR: répudier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEPARATE S EH1 P ER0 EY2 T
SEPARATE S EH1 P ER0 IH0 T
SEPARATES S EH1 P ER0 EY2 T S
SEPARATES S EH1 P ER0 IH0 T S
SEPARATED S EH1 P ER0 EY2 T IH0 D
SEPARATED S EH1 P ER0 EY2 T AH0 D
SEPARATELY S EH1 P R AH0 T L IY0
SEPARATELY S EH1 P ER0 AH0 T L IY0
SEPARATE(2) S EH1 P R AH0 T
SEPARATENESS S EH1 P ER0 AH0 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
separate (v) sˈɛpərɛɪt (s e1 p @ r ei t)
separate (n) sˈɛprət (s e1 p r @ t)
separated (v) sˈɛpərɛɪtɪd (s e1 p @ r ei t i d)
separates (v) sˈɛpərɛɪts (s e1 p @ r ei t s)
separates (n) sˈɛprəts (s e1 p r @ t s)
separately (a) sˈɛprətliː (s e1 p r @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēn, ㄈㄣ, ] to divide; to separate; to allocate; to distinguish (good and bad); part or subdivision; fraction; one tenth (of certain units); unit of length equivalent to 0.33 cm; minute, #141 [Add to Longdo]
[bié, ㄅㄧㄝˊ, / ] leave; depart; separate; distinguish; classify; other; another; do not; must not; to pin, #367 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] interstice; separate, #505 [Add to Longdo]
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively, #624 [Add to Longdo]
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, ] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore, #687 [Add to Longdo]
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] other; another; separate; separately, #699 [Add to Longdo]
[jiě, ㄐㄧㄝˇ, ] to divide; to break up; to split; to separate; to dissolve; to solve; to melt; to remove; to untie; to loosen; to open; to emancipate; to explain; to understand; to know; a solution; a dissection, #1,887 [Add to Longdo]
各个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] every; various; separately one-by-one, #1,959 [Add to Longdo]
分离[fēn lí, ㄈㄣ ㄌㄧˊ, / ] to separate, #3,279 [Add to Longdo]
[gé, ㄍㄜˊ, ] to separate; to stand or lie between; to divide; to cut off, #3,485 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] different; other; hetero-; unusual; strange; surprising; to distinguish; to separate; to discriminate, #4,009 [Add to Longdo]
脱离[tuō lí, ㄊㄨㄛ ㄌㄧˊ, / ] separate; break away, #4,605 [Add to Longdo]
分开[fēn kāi, ㄈㄣ ㄎㄞ, / ] to separate; to part, #4,745 [Add to Longdo]
隔离[gé lí, ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, / ] to separate; to isolate, #6,962 [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] scatter; separate; to open; to unroll; to spread out, #7,429 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] to disobey; to violate; to separate; to go against, #10,122 [Add to Longdo]
分级[fēn jí, ㄈㄣ ㄐㄧˊ, / ] to sort; to separate into different kinds, #10,704 [Add to Longdo]
相隔[xiāng gé, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ, ] separated by (distance or time etc), #13,699 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] to separate; to divide; to analyze, #13,714 [Add to Longdo]
分头[fēn tóu, ㄈㄣ ㄊㄡˊ, / ] separately; severally, #19,487 [Add to Longdo]
分隔[fēn gé, ㄈㄣ ㄍㄜˊ, ] to divide; to separate; partition, #20,442 [Add to Longdo]
分身[fēn shēn, ㄈㄣ ㄕㄣ, ] to spare time for a separate task, #20,458 [Add to Longdo]
散开[sàn kāi, ㄙㄢˋ ㄎㄞ, / ] to separate; to disperse, #23,466 [Add to Longdo]
无间[wú jiàn, ㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable, #23,488 [Add to Longdo]
分居[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, ] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members), #23,669 [Add to Longdo]
天涯海角[tiān yá hǎi jiǎo, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄠˇ, ] the ends of the earth; separated worlds apart, #25,438 [Add to Longdo]
拆分[chāi fēn, ㄔㄞ ㄈㄣ, ] separate; broken up into separate items, #25,515 [Add to Longdo]
阻隔[zǔ gé, ㄗㄨˇ ㄍㄜˊ, ] to separate; to cut off, #26,642 [Add to Longdo]
分家[fēn jiā, ㄈㄣ ㄐㄧㄚ, ] to separate and live apart; division of a large family into smaller groups, #28,340 [Add to Longdo]
隔开[gé kāi, ㄍㄜˊ ㄎㄞ, / ] to separate, #29,291 [Add to Longdo]
分设[fēn shè, ㄈㄣ ㄕㄜˋ, / ] to establish separate units, #33,154 [Add to Longdo]
析出[xī chū, ㄒㄧ ㄔㄨ, ] to separate out, #33,749 [Add to Longdo]
单行[dān xíng, ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] to come individually; to treat separately; separate edition; one-way traffic, #37,831 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] interstice; separate, #38,233 [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] in opposition to; separated from, #47,195 [Add to Longdo]
牛郎织女[niú láng zhī nǚ, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄤˊ ㄓ ㄋㄩˇ, / ] Cowherd and Weaving maid (characters in folk story); separated lovers; Altair and Vega (stars), #54,346 [Add to Longdo]
另起炉灶[lìng qǐ lú zào, ㄌㄧㄥˋ ㄑㄧˇ ㄌㄨˊ ㄗㄠˋ, / ] to start from scratch; to set up a separate kitchen, #55,277 [Add to Longdo]
单字[dān zì, ㄉㄢ ㄗˋ, / ] individual character; separate character, #58,064 [Add to Longdo]
分洪[fēn hóng, ㄈㄣ ㄏㄨㄥˊ, ] to separate flood; flood defense, #62,489 [Add to Longdo]
难舍难分[nán shě nán fēn, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄈㄣ, / ] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate, #64,994 [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] separated; stare, #73,226 [Add to Longdo]
异事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, / ] sth else; a separate matter; not the same thing; with different jobs (not colleagues); a remarkable thing; sth special; an odd thing; sth strange or incomprehensible, #76,975 [Add to Longdo]
魂不附体[hún bù fù tǐ, ㄏㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] lit. body and soul separated (成语 saw); fig. scared out of one's wits; beside oneself, #80,682 [Add to Longdo]
顿号[dùn hào, ㄉㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] Chinese back-sloping comma 、 (punct. used to separate items in a list), #88,369 [Add to Longdo]
难分难舍[nán fēn nán shě, ㄋㄢˊ ㄈㄣ ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ, / ] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate, #97,097 [Add to Longdo]
分餐[fēn cān, ㄈㄣ ㄘㄢ, ] separate meals; to eat individually, not in common cafeteria, #100,408 [Add to Longdo]
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, / ] entirely different; quite separate, #118,258 [Add to Longdo]
难舍难离[nán shě nán lí, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄌㄧˊ, / ] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate, #150,967 [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, ] to separate, #416,663 [Add to Longdo]
[chā, ㄔㄚ, ] to separate the grain from the husk, #638,163 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
分ける[わける, wakeru] TH: แยก  EN: to separate
離す[はなす, hanasu] TH: จับแยก  EN: separate
別れる[わかれる, wakareru] TH: พรากจากกัน  EN: to separate
単行本[たんこうぼん, tankoubon] TH: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ  EN: separate volume

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremderregung { f }separate excitation [Add to Longdo]
Getrenntheit { f }separateness [Add to Longdo]
fremderregte Gleichstrommaschine { f } [ electr. ]separately excited d. c. machine [Add to Longdo]
Post { f } | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover [Add to Longdo]
Sonderabdruck { m }separate print [Add to Longdo]
Sonderfrieden { m }separate peace [Add to Longdo]
Sonderreglung { f }separate treatment [Add to Longdo]
eheliche Trennung { f }; Scheidung { f } | in Trennung leben | seit ihrer Trennungjudicial separation | to be separated | since they split up; since they (got) separated [Add to Longdo]
die Wirklichkeit von der Fantasie trennento separate fact from fancy [Add to Longdo]
abgesondert; getrennt; abgetrennt { adj }separate [Add to Longdo]
abgesondert { adj } | abgesonderter | am abgesondertstenseparated | more separated | most separated [Add to Longdo]
gesondertseparate [Add to Longdo]
getrennt; separatseparate [Add to Longdo]
getrennt; separat { adv }separately [Add to Longdo]
getrennt; abgesondertseparate [Add to Longdo]
scheiden | scheidend | geschiedento separate | separating | separated [Add to Longdo]
scheidetseparates [Add to Longdo]
separieren; vereinzelnto separate; to unscramble [Add to Longdo]
trennen von; teilen; absondern | trennend; teilend; absondernd | getrennt; geteilt; abgesondert | trenntto separate from | separating | separated | separates [Add to Longdo]
durch Komma getrennte WerteCSV : comma separated values [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんぽん;チャンポン[chanpon ; chanpon] (n, adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
てんでに[tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
セパレーツ[separe-tsu] (n) separates [Add to Longdo]
セパレート;セパレイト[separe-to ; separeito] (adj-f) separate [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[separe-toadoresshingu] (n) { comp } separate addressing [Add to Longdo]
セパレートコース[separe-toko-su] (n) separate course [Add to Longdo]
モンツキベラ[montsukibera] (n) Diana's hogfish (Bodianus diana); Bodianus dictynna (separate species from B. diana since 2006) [Add to Longdo]
一々(P);一一(P)[いちいち(P);いついつ, ichiichi (P); itsuitsu] (adv, n) one by one; separately; (P) [Add to Longdo]
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] (adv, adj-no) one-by-one; separately; in detail; (P) [Add to Longdo]
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river) [Add to Longdo]
一戸建て(P);一戸建[いっこだて, ikkodate] (n) (separate) house; (P) [Add to Longdo]
引き分ける;引分ける;引きわける[ひきわける, hikiwakeru] (v1, vt) to pull apart; to separate [Add to Longdo]
引き離す(P);引離す(io)(P);引きはなす[ひきはなす, hikihanasu] (v5s, vt) to pull apart; to separate; (P) [Add to Longdo]
家庭内別居[かていないべっきょ, kateinaibekkyo] (n) living apart in the same house; separate lives under the same roof [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r, vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]
隔てる(P);距てる[へだてる, hedateru] (v1, vt) to be shut out; to separate; to isolate; (P) [Add to Longdo]
割ける[さける, sakeru] (v1) to be separated; to be divided [Add to Longdo]
割る[わる, waru] (v5r, vt) to divide; to cut; to break; to halve; to separate; to split; to rip; to crack; to smash; to dilute; (P) [Add to Longdo]
泣き別れ;泣別れ[なきわかれ, nakiwakare] (exp) part in tears; come to grief; have to take a different tack; go separate ways [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n) (1) court lady; lady-in-waiting (Heian period); (2) (See 曹司・1) separate room in a palace (esp. for a lady) (Heian period); (3) room for a very low class prostitute; (4) (See 局女郎) very low class prostitute [Add to Longdo]
個々(P);個個;箇々;箇箇[ここ, koko] (n, adj-no) individual; one by one; separate; (P) [Add to Longdo]
個々に;個個に[ここに, kokoni] (adv) individually; separately [Add to Longdo]
個々別々;個々別別;個個別別[ここべつべつ, kokobetsubetsu] (n) each one separately [Add to Longdo]
個別[こべつ, kobetsu] (n, adj-no) particular case; discrete; individual; separate; (P) [Add to Longdo]
孤雁[こがん, kogan] (n) solitary wild goose (i.e. separated from its flock, esp. flying) [Add to Longdo]
孤絶[こぜつ, kozetsu] (vs) to become isolated; to become separated [Add to Longdo]
戸建て;戸建[こだて, kodate] (n) (See 一戸建て) (separate) house; detached house [Add to Longdo]
散り散り[ちりぢり, chiridiri] (adj-na, n) scattered; separated; dispersed [Add to Longdo]
四畿内[しきない, shikinai] (n) (arch) (See 五畿内) the Four Home Provinces (Yamato, Yamashiro, Settsu, and Kawachi); obsolete in 757 when Izumi was established as a separate province from Kawachi [Add to Longdo]
死に別れる[しにわかれる, shiniwakareru] (v1, vi) to be separated by death [Add to Longdo]
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t, adv-to, adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent [Add to Longdo]
従属コンパイル[じゅうぞくコンパイル, juuzoku konpairu] (n) { comp } dependent compilation; separate compilation [Add to Longdo]
小上がり;小上り[こあがり, koagari] (n) raised tatami-floored seating area (usu. in a Japanese restaurant); small separate dining room [Add to Longdo]
炊き合わせ;炊き合せ[たきあわせ, takiawase] (n) food (meat, fish, vegetables, etc.) cooked separately but served together on one dish [Add to Longdo]
税別[ぜいべつ, zeibetsu] (n) (See 税込み・ぜいこみ) tax not included (in price); tax separate [Add to Longdo]
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp, adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble [Add to Longdo]
切り放つ[きりはなつ, kirihanatsu] (v5t, vt) (1) to cut loose; to let loose; to cut off; to detach; to dismember; to cut in two; (2) to separate in thought; to consider as independent [Add to Longdo]
切り離れる[きりはなれる, kirihanareru] (v1) to cut off and separate [Add to Longdo]
洗い分ける[あらいわける, araiwakeru] (v1) to separate by washing [Add to Longdo]
他励[たれい, tarei] (n, adj-no) separate excitation [Add to Longdo]
単行本[たんこうぼん, tankoubon] (n) special book; separate volume; book of lectures; (P) [Add to Longdo]
単体[たんたい, tantai] (n) (1) simple substance (e.g. chemical); (2) something standing alone; separate item [Add to Longdo]
単独で[たんどくで, tandokude] (exp) independently; individually; separately; alone; singlehanded; unassisted [Add to Longdo]
単独講和[たんどくこうわ, tandokukouwa] (n) separate peace [Add to Longdo]
独立コンパイル[どくりつコンパイル, dokuritsu konpairu] (n) { comp } independent compilation; separate compilation [Add to Longdo]
夫婦別姓[ふうふべっせい, fuufubessei] (n) (system of) husband and wife retaining separate family names [Add to Longdo]
分かつ(P);分つ;別つ[わかつ, wakatsu] (v5t, vt) (1) to divide; to separate; (2) (also written as 頒つ) to share; to distribute; (3) to distinguish; (P) [Add to Longdo]
分かれる(P);分れる[わかれる, wakareru] (v1, vi) (1) (also written as 岐れる) to branch; to fork; to diverge; (2) to separate; to split; to divide; (3) to disperse; to scatter; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing [Add to Longdo]
従属コンパイル[じゅうぞくコンパイル, juuzoku konpairu] dependent compilation, separate compilation [Add to Longdo]
独立コンパイル[どくりつコンパイル, dokuritsu konpairu] independent compilation, separate compilation [Add to Longdo]
翻訳単位のプログラム[ほんやくたんいのプログラム, honyakutan'ino puroguramu] separately compiled program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Separate \Sep"a*rate\, v. i.
   To part; to become disunited; to be disconnected; to withdraw
   from one another; as, the family separated.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Separate \Sep"a*rate\, p. a. [L. separatus, p. p. ]
   1. Divided from another or others; disjoined; disconnected;
    separated; -- said of things once connected.
    [1913 Webster]
 
       Him that was separate from his brethren. --Gen.
                          xlix. 26.
    [1913 Webster]
 
   2. Unconnected; not united or associated; distinct; -- said
    of things that have not been connected.
    [1913 Webster]
 
       For such an high priest became us, who is holy,
       harmless, undefiled, separate from sinnere. --Heb.
                          vii. 26.
    [1913 Webster]
 
   3. Disunited from the body; disembodied; as, a separate
    spirit; the separate state of souls.
    [1913 Webster]
 
   {Separate estate} (Law), an estate limited to a married woman
    independent of her husband.
 
   {Separate maintenance} (Law), an allowance made to a wife by
    her husband under deed of separation.
    [1913 Webster] -- {Sep"a*rate*ly}, adv. --
    {Sep"a*rate*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Separate \Sep"a*rate\, v. t. [imp. & p. p. {Separated}; p. pr. &
   vb. n. {Separating}.] [L. separatus, p. p. of separare to
   separate; pfref. se- aside + parare to make ready, prepare.
   See {Parade}, and cf. {Sever}.]
   1. To disunite; to divide; to disconnect; to sever; to part
    in any manner.
    [1913 Webster]
 
       From the fine gold I separate the alloy. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Separate thyself, I pray thee, from me. --Gen. xiii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Who shall separate us from the love of Christ?
                          --Rom. viii.
                          35.
    [1913 Webster]
 
   2. To come between; to keep apart by occupying the space
    between; to lie between; as, the Mediterranean Sea
    separates Europe and Africa.
    [1913 Webster]
 
   3. To set apart; to select from among others, as for a
    special use or service.
    [1913 Webster]
 
       Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto
       I have called thaem.         --Acts xiii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   {Separated flowers} (Bot.), flowers which have stamens and
    pistils in separate flowers; diclinous flowers. --Gray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 separate
   adj 1: independent; not united or joint; "a problem consisting
       of two separate issues"; "they went their separate ways";
       "formed a separate church" [ant: {joint}]
   2: standing apart; not attached to or supported by anything; "a
     freestanding bell tower"; "a house with a separate garage"
     [syn: {freestanding}, {separate}]
   3: separated according to race, sex, class, or religion;
     "separate but equal"; "girls and boys in separate classes"
   4: have the connection undone; having become separate [syn:
     {disjoined}, {separate}]
   n 1: a separately printed article that originally appeared in a
      larger publication [syn: {offprint}, {reprint}, {separate}]
   2: a garment that can be purchased separately and worn in
     combinations with other garments
   v 1: act as a barrier between; stand between; "The mountain
      range divides the two countries" [syn: {separate},
      {divide}]
   2: force, take, or pull apart; "He separated the fighting
     children"; "Moses parted the Red Sea" [syn: {separate},
     {disunite}, {divide}, {part}]
   3: mark as different; "We distinguish several kinds of maple"
     [syn: {distinguish}, {separate}, {differentiate}, {secern},
     {secernate}, {severalize}, {severalise}, {tell}, {tell
     apart}]
   4: separate into parts or portions; "divide the cake into three
     equal parts"; "The British carved up the Ottoman Empire after
     World War I" [syn: {divide}, {split}, {split up}, {separate},
     {dissever}, {carve up}] [ant: {unify}, {unite}]
   5: divide into components or constituents; "Separate the wheat
     from the chaff"
   6: arrange or order by classes or categories; "How would you
     classify these pottery shards--are they prehistoric?" [syn:
     {classify}, {class}, {sort}, {assort}, {sort out},
     {separate}]
   7: make a division or separation [syn: {separate}, {divide}]
   8: discontinue an association or relation; go different ways;
     "The business partners broke over a tax question"; "The
     couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and
     I split up" [syn: {separate}, {part}, {split up}, {split},
     {break}, {break up}]
   9: go one's own way; move apart; "The friends separated after
     the party" [syn: {separate}, {part}, {split}]
   10: become separated into pieces or fragments; "The figurine
     broke"; "The freshly baked loaf fell apart" [syn: {break},
     {separate}, {split up}, {fall apart}, {come apart}]
   11: treat differently on the basis of sex or race [syn:
     {discriminate}, {separate}, {single out}]
   12: come apart; "The two pieces that we had glued separated"
     [syn: {separate}, {divide}, {part}]
   13: divide into two or more branches so as to form a fork; "The
     road forks" [syn: {branch}, {ramify}, {fork}, {furcate},
     {separate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top