Search result for

พลัดพราก

(24 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลัดพราก-, *พลัดพราก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลัดพราก[V] be separated from, See also: be parted from, Syn. พลัด, จาก, Example: เขามีความกดดันทางอารมณ์จากการที่พ่อแม่พี่น้องและลูกหลานต้องพลัดพรากจากกัน, Thai definition: จากกันไป, แยกออกจากกันไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลัดพราก(-พฺราก) ก. แยกออกจากบุคคลหรือสถานที่ที่เคยผูกพัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And she taught me what it meant to miss somebody.และเธอสอนให้ผม ได้รู้ มีความหมายแค่ไหน ที่พลัดพรากใครบางคน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I mean the roadside bombings, the assassination of Iraqi police the kidnappings, the crowded marketplaces and innocent families that have been wiped off the face of the Earth.ผมหมายถึงระเบิดข้างถนน การลอบยิงตำรวจ การลักพาตัว การค้าขายที่พังพินาศ คนบริสุทธิ์ต้องล้มตาย หรือไม่ก็พลัดพรากจากกัน Body of Lies (2008)
And the distance is the same no matter who's doing the leaving.และการพลัดพรากก็ไม่สำคัญเลยว่า ใครคือคนที่จากไป. Keep This Party Going (2009)
You were all too cool to do anything.ที่พวกเราต้องพลัดพรากและพวกเธอก็เจ๋งซะเหลือเกิน ที่จะทำอะไรก็ได้ English as a Second Language (2010)
I love him already. Like a long lost brother.ฉันหลงรักหมอนั่นแล้ว ยังกับน้องชายที่พลัดพรากกันไปนานแน่ะ Tooth Fairy (2010)
So you must feel like you're about to find your long-lost soul mate.งั้นคุณก็คงรู้สึกว่าคุณกำลัง ตามหาเนื้อคู่ที่พลัดพรากไปใช่มั้ยคะ Letters to Juliet (2010)
Episode 7: "Eternal Love and Separation"รักนิรันดร์และการพลัดพราก Episode #2.7 (2011)
I hate to see the four of you drifting apart.ฉันไม่อยากที่จะเห็นเธอทั้งสี่คนพลัดพรากจากกัน Through Many Dangers, Toils, and Snares (2012)
Two helpless children, lost and alone, the family torn asunder.เด็กที่ช่วยตัวเองไม่ได้สองคน พลัดหลง และ อยู่กันตามลำพัง ครอบครัวพลัดพราก กระซ่านกระเซน True North (2012)
Yes. Will we always lose each other, too?ใช่ เราจะพลัดพรากจากกันเสมอด้วยใช่ไหม Into the Deep (2012)
I've only connected a family of strays, and thank you for feeding them while I was away.ฉันแค่เชื่อมโยงครอบครัวที่พลัดพราก และขอบคุณที่เลี้ยงดูพวกเขา ตอนที่ฉันไม่อยู่ Oeuf (2013)
A love that reunites torn countries and sets captive spirits free.ความรักที่ต้องถูกพลัดพราก เเละชุดวิญญาณของเชลย Now You See Me, Now You Don't (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลัดพราก[v.] (phlatphrāk) EN: be separated from ; be parted from   FR: être séparé ; être éloigné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bereave[VT] ทำให้สูญเสีย, See also: พลัดพราก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก,ถูกริบหรือยึดทรัพย์,ถูกพลัดพราก
straggle(สแทรก'เกิล) vi. หลงทาง,หลงพวก,พลัดฝูง,พลัดพราก,ล้าหลัง,กระจัดกระจาย,เรี่ยราด -straggler n., See also: stragglingly adv.
straggly(สแทรก'ลี) adj. พลัดพราก,กระจัดกระจาย, Syn. straggling
stray(สเทร) vi. บ่ายเบน,หันเห,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน,พเนจร.adj.,n. (ผู้) หลงทาง,พลัดพราก,พเนจร,ร่อนเร่., See also: strayer n., Syn. rove,roam,lose,deviate

English-Thai: Nontri Dictionary
lovelorn(adj) อกหัก,พลัดพราก,ถูกทอดทิ้ง
straggle(vi) เรี่ยราด,กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top