ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลือกออก

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลือกออก-, *เลือกออก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My parents still think it was an act of rebellion.ใช่... ค่ะ ฉันเลือกออกจากวิทยาลัยแพทย์ Deep Throat (1993)
They can run the world... but can't pick out a tie.แต่ไม่สามารถเลือกออกเสมอ The Birdcage (1996)
everyone saw it huhแล้วเค้าก็เข้าโณงบาลเลย เค้าเลือกออกเยอะมาก ถูกๆคนพูดถึงมัน Let the Right One In (2008)
So, tell me-What made you leave the estimable...งั้นบอกผมหน่อย ทำไมคุณเลือกออกจาก Marley & Me (2008)
And we already have it picked out.และเราพร้อมที่จะเลือกออกแล้ว. Princess Protection Program (2009)
Head c.t. Showed a subdural.Shepherd's coming in.ผลซีทีสแกนพบว่ามีเลือกออกใต้เยื่อหุ้มสมอง\เชพเพิร์ดกำลังมา Invest in Love (2009)
Make him bleed.ทำให้เลือกออก Predators (2010)
Took me less than an hour to find the right skip.ฉันใช้เวลาไม่เกินชั่วโมง เพื่อตัดตัวเลือกออกไป A Study in Pink (2010)
Come on.ไม่เอาน่า ฉันหมายถึง ชายคนนี้ เลือกออกทีวี Samaritan (2010)
We still don't know why Ryan coughed blood, and now he's got small hemorrhages in his eyes.เรายังไม่รู้ว่าทำไม ไรอันจึงไอเป็นเลือด และตอนนี้เขามีเลือกออกเล็กๆในตาเขา Bombshells (2011)
We always say that.แม้ว่าฉันพูดว่าเลือกออกฝันดี Is There Life After Death? (2011)
We need to narrow our choices down to the top three.เราต้องคัดตัวเลือกออกให้เหลือท็อปสาม Nationals (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opt out[PHRV] คัดเลือกออก, See also: เลือกออก, Ant. opt in
pick out[PHRV] เลือกออก, See also: หยิบออกจาก (กลุ่ม)
screen out[PHRV] คัดออก, See also: เลือกออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top