ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sort out

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sort out-, *sort out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sort out(phrv) จัดลำดับ, See also: เรียงลำดับ, Syn. separate out, sift out
sort out(phrv) แยกออก, See also: แบ่งออกมา, เลือก
sort out(phrv) ทำให้กระจ่าง, See also: แก้ไข, ทำให้ชัดเจน, Syn. straighten out

WordNet (3.0)
classify(v) arrange or order by classes or categories, Syn. sort, sort out, assort, class, separate
clear(v) make free from confusion or ambiguity; make clear, Syn. sort out, illuminate, shed light on, elucidate, crystalize, clear up, crystalise, enlighten, crystallise, crystallize, straighten out
discipline(v) punish in order to gain control or enforce obedience, Syn. sort out, correct

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sort out this motorcar. Anson!- แอนสัน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
If you had to sort out all that junk, like that thing with the movies.ถ้าคุณมีการจัดเรียงออกขยะทั้งหมดว่าเหมือนสิ่งมีภาพยนตร์ที่ 12 Angry Men (1957)
Just go back to the main stairwell and everything will be sorted out there. The hell it will.กลับไปบันไดใหญ่ดีกว่า\ที่นั่นเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว Titanic (1997)
It will all get sorted out back there. Go back to the main stairwell.ทุกอย่างจัดไว้แล้ว กลับไปที่บันไดใหญ่ Titanic (1997)
I just moved here. I've got to get everything sorted out.ฉันเพิ่งเข้ามาอยู่ จะต้องจัดการอะไรอีกเยอะ April Story (1998)
She needs to sort out her priorities.เธอน่าจะรู้อะไรมาก่อนมาหลังนะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I'll help you get this all sorted out, all right?ฉันจะช่วยนายละกันโอเค? Underworld (2003)
In the age of biology the politics is going to sort out between those who believe life first has intrinsic value and therefore we should choose technologies and commercial venues that honour the intrinsic value...ในยุคชีวภาพ การเมืองคือการแบ่งขั้วระหว่าง คนที่เชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ xxxx และเราควรเลือกเทคโนโลยี The Corporation (2003)
I can just tell her and get this all sorted out.ฉันว่าฉันจะหาโอกาสบอกเธอ Eating Out (2004)
How do we sort out the liars?เราจะแยกผู้ที่โกหกได้อย่างไร Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
They sort out problems for other people.คอยคุ้มครองคนให้ปลอดภัย พอพ่อเริ่มทำงานใหม่นี้นะ House of Fury (2005)
- Yes. He has some issues to be sorted out.ผมว่ามีบางประเด็นที่ควรรู้เกี่ยวเกี่ยวกับเขา The Last King of Scotland (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sort outIt took quite a while to sort out all our luggage.
sort outWould you please sort out all the white clothes from the wash?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดออก(v) sort out, See also: separate, weed out, sift out, Syn. ให้ออก, เลือกออก, Example: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
จำแนกแยกแยะ(v) sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
สังคายนา(v) check up, See also: sort out, Syn. สะสาง, Example: มีคนเสนอให้สังคายนากฎต่างๆ เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารใหม่, Thai Definition: ทำให้เรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้หายยุ่ง
คัดแยก(v) sort out, See also: pick out, screen, choose, select, Syn. คัด, เลือกเฟ้น, Example: หลังจากเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดแล้ว เกษตรกรจะคัดแยกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาก่อน, Thai Definition: เลือกสิ่งที่รวมกันอยู่ออกจากกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ออก[hai-øk] (v) EN: sort out ; retire
จำแนก[jamnaēk] (v) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift  FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[jamnaēk yaēkyae] (v, exp) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift  FR: séparer ; trier
จัดให้[jat hai] (v) EN: manage ; sort out  FR: diriger
คัดออก[khat øk] (v, exp) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out  FR: exclure ; éliminer
คัดแยก[khatyaēk] (v) EN: sort out ; pick out ; screen ; choose ; select  FR: trier ; séparer ; sélectionner
สะสาง[sasāng] (v) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle  FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
สะสางเอกสาร[sasāng ekkasān] (v, exp) EN: sort out documents  FR: trier des documents ; ranger des documents
แยกประเภท[yaēk praphēt] (v, exp) EN: classify ; categorize ; sort out ; arrange in classes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shé, ㄕㄜˊ, ] sort out divining stalks #168,805 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1, vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P) #8,352 [Add to Longdo]
選り分ける(P);より分ける;えり分ける[よりわける(選り分ける;より分ける)(P);えりわける(選り分ける;えり分ける), yoriwakeru ( yori wake ru ; yori wake ru )(P); eriwakeru ( yori wake ru ; eri wake ] (v1, vt) to classify; to sort out; to sift through; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top