ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reconcile

R EH1 K AH0 N S AY2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconcile-, *reconcile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reconcile(vt) ทำให้ปรองดองกัน, See also: ประนีประนอม, ไกล่เกลี่ย, Syn. conciliate
reconcile(vt) ทำให้ยอมรับ, See also: ทำให้ยอมจำนน, Syn. accept, submit
reconcile to(phrv) ทำให้เคยชินและพร้อมยอมรับ, Syn. resign to
reconcilement(n) การทำให้ปรองดองกันอีก, See also: การไกล่เกลี่ย
reconcile with(phrv) ทำให้คืนดีกับ
reconcile with(phrv) ปรองดอง, See also: ทำให้เข้ากัน, Syn. square with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม, ไกล่เกลี่ย, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้คืนดีกัน, ทำให้ลงรอยกัน, ทำให้เชื่อมกัน, , See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate

English-Thai: Nontri Dictionary
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง, ทำให้คืนดี, ไกล่เกลี่ย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
reconcile(n) กระทบยอด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So while I understand your impulse to do your own thing and I admire it in some small way if you want to stay with Steel Dragon then you have to reconcile yourself to doing the Steel Dragon thing.เราจะเหลือคนดูอยู่แค่ครึ่งเดียว พวกลูกแกะก็หมดสนุก กับสไตล์ร็อคที่เขาชอบ ฉันเข้าใจแรงกระตุ้นในการแต่งเพลงของนาย Rock Star (2001)
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I'm just not sure how to reconcile this...ผมเพียงแค่ไม่แน่ใจว่าจะทำให้มันลงตัวได้อย่างไร The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I could not reconcile sleep since then.มันทำให้ชั้นนอนไม่หลับเลยนับแต่นั้นมา Quantum of Solace (2008)
- How are we gonna reconcile them?- วิธีที่เราไงกระทบพวกเขามีอะไรบ้าง Inception (2010)
It is one thing to reconcile these things with God, นั่นเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อความถูกต้อง.. Guadalcanal/Leckie (2010)
It's just hard for me to reconcile this suburban housewife with the girl...ฉันแทบทนดูไม่ได้ที่เห็น แม่บ้านชานเมืองกับเพื่อนเก่า Remember Paul? (2010)
I just want to reconcile with her.ผมแค่อยากคืนดีกับเธอ Episode #1.7 (2010)
Seriously now. How do you reconcile your belief in a higher power--in a God-- with what you've done?จริงจังกันหน่อยดีกว่า แกจะบอกว่าเชื่อในพระเจ้าได้ยังไง กับสิ่งที่แกทำลงไป? Those Kinds of Things (2011)
Julian's radical view of time grows out of the Wheeler-DeWitt equation, a mathematical exercise from the 1960s that sought to reconcile Einstein's relativity with quantum mechanics.มุมมองความรุนแรงของเวลาจูเลียน เติบโตจากการล้อดีวิท สม, การออกกำลังกายทางคณิตศาสตร์ จากปี 1960 Does Time Really Exist? (2011)
This business planning program does not only reconcile with the residents, it's also simultaneously helpful to the resort.เอกสารการวางแผนธุรกิจฉบับนี้ คือช่วยประนีประนอมกับชาวบ้านและเวลาเดียวกันก็ช่วยรีสอร์ทด้วย Episode #1.9 (2011)
I come up here sometimes when I can't sleep or I'm trying to reconcile particle data, or when Darcy's driving me crazy.ฉันมาขึ้นบนนี้บางครั้ง เวลาที่ฉันนอนไม่หลับ หรือเวลาฉันพยายามวิเคราะห์ข้อมูล หรือตอนดราซี่ทำให้ฉันสติแตก Thor (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reconcileAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
reconcileAt last they were reconciled.
reconcileCustom reconciles us to everything.
reconcileHe was reconciled to his fate.
reconcileHe will reconcile their dispute.
reconcileI asked him to reconcile them with each other.
reconcileI might as well kill myself as reconcile myself to my fate.
reconcileI reconciled myself to the loss.
reconcileI would rather kill myself than reconcile myself to my fate.
reconcileMy mother attempted to reconcile the couple.
reconcileShe became reconciled him with her friend.
reconcileShe reconciled herself to living there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลี่ยไกล่(v) reconcile, See also: mediate, harmonize, arrange for agreement, settle matter, Syn. ไกล่เกลี่ย, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้ สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai Definition: พูดจาให้ตกลงกัน, พูดให้ปรองดองกัน
คืนดี(v) reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน, Thai Definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ดีกัน(v) reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. คืนดี, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: พ่อหายเมาแล้วกลับมาดีกันกับแม่ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น, Thai Definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ง้อ(v) reconcile, See also: make friendly again, Syn. ขอคืนดี, ขอดีด้วย, งอนง้อ, ง้องอน, Ant. โกรธ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ, Example: เขาตั้งใจว่าหลังจากทะเลาะกันคราวนี้เขาจะไม่ง้อหล่อนอีกต่อไป
ง้องอน(v) reconcile, See also: make friendly again, conciliate, Syn. ง้อ, งอนง้อ, ขอคืนดี, Ant. โกรธ, ไม่สนใจ, Example: นพพรสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมกลับไปง้องอนหล่อนเด็ดขาด, Thai Definition: ขอคืนดีด้วยโดยไม่มีทิฐิมานะถือโกรธ, อ่อนเข้าหาเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ
งอนง้อ(v) reconcile, See also: make friendly again, conciliate, Syn. ง้องอน, ขอคืนดี, ขอดีด้วย, Ant. โกรธ, Example: ถ้าหล่อนโกรธก็ไปงอนง้อเสียสิ เดี๋ยวก็ใจอ่อนยอมคืนดีเองแหล่ะ, Thai Definition: ขอคืนดีด้วยโดยไม่มีทิฐิมานะถือโกรธ, อ่อนเข้าเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ
ปรับความเข้าใจ(v) reconcile, See also: negotiate for mutual understanding, adjust differences, come to an understanding, Example: สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อสองฝ่ายยอมปรับความเข้าใจกัน
ญาติดี(v) reconciled after estrangement, See also: be an friendly terms, Syn. เป็นมิตร, คืนดี, Ant. โกรธ, Example: ผมไม่อยากญาติดีกับเขา, Thai Definition: เป็นมิตรกันดังเดิม
ญาติดีกัน(v) reconcile, Syn. คืนดีกัน, Example: เมื่อหายโกรธกันแล้ว เรามาญาติดีกันเถอะ
ไกล่เกลี่ย(v) reconcile, See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up, Syn. ประนีประนอม, Example: ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี, Thai Definition: พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
ดีกัน[dīkan] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[kheūndī] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ;
ไกล่เกลี่ย[klaiklīa] (v) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene  FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท[klaiklīa khøphiphāt] (v, exp) EN: settle a dispute ; arrange differences ; reconcile differencies
เกลี่ยไกล่[klīaklai] (v) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter  FR: réconcilier
ง้อ[ngø] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to  FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ง้องอน[ngø-ngøn] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; conciliate
ประนีประนอม[pranīpranøm] (v) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile  FR: transiger ; composer
ปรับความเข้าใจ[prap khwām khaojai] (v, exp) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECONCILE R EH1 K AH0 N S AY2 L
RECONCILED R EH1 K AH0 N S AY2 L D
RECONCILES R EH1 K AH0 N S AY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reconcile (v) rˈɛkənsaɪl (r e1 k @ n s ai l)
reconciled (v) rˈɛkənsaɪld (r e1 k @ n s ai l d)
reconciles (v) rˈɛkənsaɪlz (r e1 k @ n s ai l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] reconciled; smooth #30,357 [Add to Longdo]
调停[tiáo tíng, ㄊㄧㄠˊ ㄊㄧㄥˊ, / 調] reconcile #43,828 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp, v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
融和を図る;融和をはかる[ゆうわをはかる, yuuwawohakaru] (exp, v5r) to try to be reconciled (with); to take measures to bring about reconciliation [Add to Longdo]
縒りを戻す;よりを戻す[よりをもどす, yoriwomodosu] (exp, v5s) to get back together again; to be reconciled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reconcile \Rec"on*cile`\ (-s?l`), v. t. [imp. & p. p.
   {Reconciled} (-s?ld`); p. pr. & vb. n. {Reconciling}.] [F.
   r['e]concilier, L. reconciliare; pref. re- re- + conciliare
   to bring together, to unite. See {Conciliate}.]
   1. To cause to be friendly again; to conciliate anew; to
    restore to friendship; to bring back to harmony; to cause
    to be no longer at variance; as, to reconcile persons who
    have quarreled.
    [1913 Webster]
 
       Propitious now and reconciled by prayer. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The church [if defiled] is interdicted till it be
       reconciled [i.e., restored to sanctity] by the
       bishop.                --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       We pray you . . . be ye reconciled to God. --2 Cor.
                          v. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to acquiescence, content, or quiet submission;
    as, to reconcile one's self to affictions.
    [1913 Webster]
 
   3. To make consistent or congruous; to bring to agreement or
    suitableness; -- followed by with or to.
    [1913 Webster]
 
       The great men among the ancients understood how to
       reconcile manual labor with affairs of state.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Some figures monstrous and misshaped appear,
       Considered singly, or beheld too near;
       Which, but proportioned to their light or place,
       Due distance reconciles to form and grace. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To adjust; to settle; as, to reconcile differences.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reunite; conciliate; placate; propitiate; pacify;
     appease.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reconcile \Rec"on*cile`\, v. i.
   To become reconciled. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reconcile
   v 1: make (one thing) compatible with (another); "The scientists
      had to accommodate the new results with the existing
      theories" [syn: {accommodate}, {reconcile}, {conciliate}]
   2: bring into consonance or accord; "harmonize one's goals with
     one's abilities" [syn: {harmonize}, {harmonise}, {reconcile}]
   3: come to terms; "After some discussion we finally made up"
     [syn: {reconcile}, {patch up}, {make up}, {conciliate},
     {settle}]
   4: accept as inevitable; "He resigned himself to his fate" [syn:
     {resign}, {reconcile}, {submit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top