ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reconcile

R EH1 K AH0 N S AY2 L   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconcile-, *reconcile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reconcile[VT] ทำให้ปรองดองกัน, See also: ประนีประนอม, ไกล่เกลี่ย, Syn. conciliate
reconcile[VT] ทำให้ยอมรับ, See also: ทำให้ยอมจำนน, Syn. accept, submit
reconcile to[PHRV] ทำให้เคยชินและพร้อมยอมรับ, Syn. resign to
reconcilement[N] การทำให้ปรองดองกันอีก, See also: การไกล่เกลี่ย
reconcile with[PHRV] ทำให้คืนดีกับ
reconcile with[PHRV] ปรองดอง, See also: ทำให้เข้ากัน, Syn. square with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate

English-Thai: Nontri Dictionary
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง,ทำให้คืนดี,ไกล่เกลี่ย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reconcile (n ) กระทบยอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I cannot reconcile all this with the world I know.ข้าไม่อาจเข้าใจสิ่งทั้งหมดนี้ ด้วยเหตุผลในโลกที่ข้ารู้จัก Risen (2016)
Then why wouldn't he use it? The equation couldn't reconcile relativity with quantum mechanics.คุณต้องมากกว่านี้ Interstellar (2014)
It must be difficult for you to reconcile the two.มันคงจะลำบากมาก ที่จะปรองดองทั้งสองความคิด Size Matters (2014)
I cannot reconcile its strange properties with everything else my senses tell me.ฉันไม่สามารถคืนดี คุณสมบัติแปลก กับทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกของฉันบอกฉัน Hiding in the Light (2014)
Well, given how long it's taken for me to reconcile my nature, I can't figureถ้าให้ฉันทำตัวแบบที่นายว่านานๆ โดยที่ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ ฉันก็คงบอกได้แค่ว่าฉันคิดอะไรไม่ออกแน่นอน The Long Bright Dark (2014)
She helped you reconcile with your dad.หล่อนช่วยเธอคืนดีกับพ่อนะ Herstory of Dance (2013)
Oh, I'm sorry if I can't reconcile the taking of a life as easily as you.โอ้ ขอโทษทีนะ ถ้าผมจัดการชีวิต ได้ไม่ง่ายเหมือนพ่อ Illumination (2013)
We don't fit. How do you reconcile what you are with what you do?เราไม่ใช่ นายคืนดีกับสิ่งที่นายอยู่ด้วยยังไง? Man's Best Friend with Benefits (2013)
My mother's dying wish was that I reconcile with him, but he lives on the street.แม่ผมก็หวังเหลือเกินจะให้ผมกับพ่อคืนดีกัน แต่เขาอยู่ข้างถนน Closer (2013)
You can't reconcile that? Just keep knocking on doors, looking in windows.คงต้องค้นหากันต่อไป Prisoners (2013)
Captain, I'm finding it difficult to reconcile the man on this piece of paper with the one I'm looking at.ผู้กอง ฉันทำใจยากนะที่เห็น ผู้ชายประวัติการรบระดับนี้ ที่เป็นคนเดียวกับนาย John Carter (2012)
I'm still trying to reconcile that.ฉันกำลังพยายามยอมรับมัน P.S. You're an Idiot (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reconcileAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
reconcileAt last they were reconciled.
reconcileCustom reconciles us to everything.
reconcileHe was reconciled to his fate.
reconcileHe will reconcile their dispute.
reconcileI asked him to reconcile them with each other.
reconcileI might as well kill myself as reconcile myself to my fate.
reconcileI reconciled myself to the loss.
reconcileI would rather kill myself than reconcile myself to my fate.
reconcileMy mother attempted to reconcile the couple.
reconcileShe became reconciled him with her friend.
reconcileShe reconciled herself to living there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลี่ยไกล่[V] reconcile, See also: mediate, harmonize, arrange for agreement, settle matter, Syn. ไกล่เกลี่ย, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้ สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: พูดจาให้ตกลงกัน, พูดให้ปรองดองกัน
คืนดี[V] reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ดีกัน[V] reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. คืนดี, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: พ่อหายเมาแล้วกลับมาดีกันกับแม่ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ง้อ[V] reconcile, See also: make friendly again, Syn. ขอคืนดี, ขอดีด้วย, งอนง้อ, ง้องอน, Ant. โกรธ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สนใจ, Example: เขาตั้งใจว่าหลังจากทะเลาะกันคราวนี้เขาจะไม่ง้อหล่อนอีกต่อไป
ง้องอน[V] reconcile, See also: make friendly again, conciliate, Syn. ง้อ, งอนง้อ, ขอคืนดี, Ant. โกรธ, ไม่สนใจ, Example: นพพรสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมกลับไปง้องอนหล่อนเด็ดขาด, Thai definition: ขอคืนดีด้วยโดยไม่มีทิฐิมานะถือโกรธ, อ่อนเข้าหาเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ
งอนง้อ[V] reconcile, See also: make friendly again, conciliate, Syn. ง้องอน, ขอคืนดี, ขอดีด้วย, Ant. โกรธ, Example: ถ้าหล่อนโกรธก็ไปงอนง้อเสียสิ เดี๋ยวก็ใจอ่อนยอมคืนดีเองแหล่ะ, Thai definition: ขอคืนดีด้วยโดยไม่มีทิฐิมานะถือโกรธ, อ่อนเข้าเพื่อให้ยอมหรือช่วยเหลือ
ปรับความเข้าใจ[V] reconcile, See also: negotiate for mutual understanding, adjust differences, come to an understanding, Example: สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อสองฝ่ายยอมปรับความเข้าใจกัน
ญาติดี[V] reconciled after estrangement, See also: be an friendly terms, Syn. เป็นมิตร, คืนดี, Ant. โกรธ, Example: ผมไม่อยากญาติดีกับเขา, Thai definition: เป็นมิตรกันดังเดิม
ญาติดีกัน[V] reconcile, Syn. คืนดีกัน, Example: เมื่อหายโกรธกันแล้ว เรามาญาติดีกันเถอะ
ไกล่เกลี่ย[V] reconcile, See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up, Syn. ประนีประนอม, Example: ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี, Thai definition: พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท[v. exp.] (klaiklīa khøphiphāt) EN: settle a dispute ; arrange differences ; reconcile differencies   
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter   FR: réconcilier
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to   FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ง้องอน[v.] (ngø-ngøn) EN: reconcile ; make friendly again ; conciliate   
ประนีประนอม[v.] (pranīpranøm) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile   FR: transiger ; composer
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām khaojai) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding   

CMU English Pronouncing Dictionary
RECONCILE    R EH1 K AH0 N S AY2 L
RECONCILED    R EH1 K AH0 N S AY2 L D
RECONCILES    R EH1 K AH0 N S AY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reconcile    (v) rˈɛkənsaɪl (r e1 k @ n s ai l)
reconciled    (v) rˈɛkənsaɪld (r e1 k @ n s ai l d)
reconciles    (v) rˈɛkənsaɪlz (r e1 k @ n s ai l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] reconciled; smooth, #30,357 [Add to Longdo]
调停[tiáo tíng, ㄊㄧㄠˊ ㄊㄧㄥˊ, / 調] reconcile, #43,828 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
融和を図る;融和をはかる[ゆうわをはかる, yuuwawohakaru] (exp,v5r) to try to be reconciled (with); to take measures to bring about reconciliation [Add to Longdo]
縒りを戻す;よりを戻す[よりをもどす, yoriwomodosu] (exp,v5s) to get back together again; to be reconciled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reconcile \Rec"on*cile`\ (-s?l`), v. t. [imp. & p. p.
   {Reconciled} (-s?ld`); p. pr. & vb. n. {Reconciling}.] [F.
   r['e]concilier, L. reconciliare; pref. re- re- + conciliare
   to bring together, to unite. See {Conciliate}.]
   1. To cause to be friendly again; to conciliate anew; to
    restore to friendship; to bring back to harmony; to cause
    to be no longer at variance; as, to reconcile persons who
    have quarreled.
    [1913 Webster]
 
       Propitious now and reconciled by prayer. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The church [if defiled] is interdicted till it be
       reconciled [i.e., restored to sanctity] by the
       bishop.                --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       We pray you . . . be ye reconciled to God. --2 Cor.
                          v. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to acquiescence, content, or quiet submission;
    as, to reconcile one's self to affictions.
    [1913 Webster]
 
   3. To make consistent or congruous; to bring to agreement or
    suitableness; -- followed by with or to.
    [1913 Webster]
 
       The great men among the ancients understood how to
       reconcile manual labor with affairs of state.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Some figures monstrous and misshaped appear,
       Considered singly, or beheld too near;
       Which, but proportioned to their light or place,
       Due distance reconciles to form and grace. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To adjust; to settle; as, to reconcile differences.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reunite; conciliate; placate; propitiate; pacify;
     appease.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reconcile \Rec"on*cile`\, v. i.
   To become reconciled. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reconcile
   v 1: make (one thing) compatible with (another); "The scientists
      had to accommodate the new results with the existing
      theories" [syn: {accommodate}, {reconcile}, {conciliate}]
   2: bring into consonance or accord; "harmonize one's goals with
     one's abilities" [syn: {harmonize}, {harmonise}, {reconcile}]
   3: come to terms; "After some discussion we finally made up"
     [syn: {reconcile}, {patch up}, {make up}, {conciliate},
     {settle}]
   4: accept as inevitable; "He resigned himself to his fate" [syn:
     {resign}, {reconcile}, {submit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top