ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intervene

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intervene-, *intervene*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intervene(vi) เกิดขึ้น, Syn. happen, occur
intervene(vi) สอดแทรก, See also: แทรก, ยื่นมือเข้ามายุ่ง, เข้าขวาง, Syn. mediate, interfere, Ant. ignore
intervene in(phrv) ช่วยกั้นขวาง, See also: ช่วยขวาง, Syn. interpose in
intervene between(phrv) เข้ามาแทรกระหว่าง, See also: แทรกแซงระหว่าง, Syn. interpose between

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intervene(อินเทอวีน') vt. แทรกแซง, ก้าวก่าย, เกิดขึ้นระหว่าง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, ยุ่ง, See also: intervener, intervenor n. intervenient adj., Syn. interfere

English-Thai: Nontri Dictionary
intervene(vi) อยู่ระหว่าง, ก้าวก่าย, แทรกแซง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intervene๑. ร้องขัดทรัพย์ (ป. วิ. แพ่ง)๒. สอดเข้าแย้งขัด (ก. แพ่ง)๓. สอดเข้าแก้หน้า (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intervener๑. ผู้ร้องขัดทรัพย์ (ป. วิ. แพ่ง)๒. ผู้สอดเข้าแย้งขัด (ก. แพ่ง)๓. ผู้สอดเข้าแก้หน้า (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
interveneขัดทรัพย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I cannot intervene as I had planned.I cannot intervene as I had planned. Anna and the King (1999)
Will the U.N. intervene to stop the bloodshed?U.N. จะสามารถหยุดการนองเลือดครั้งนี้ได้มั๊ย? Hotel Rwanda (2004)
How can they not intervene when they witness such atrocities?พวกเขาจะไม่เข้ามาช่วยเหลือได้ยังไง เมื่อภาพมันโหดร้่ายจะๆขนาดนี้ Hotel Rwanda (2004)
The Angel intervenes in time.เหล่าเทวดาเข้ามาขวางทันเวลา Hannibal Rising (2007)
People die when they are meant to die. You cannot intervene in any way.ผู้คนจะตายเมื่อพวกเขาต้องตาย และคุณไม่สามารถขัดขวางมันได้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Like if you were to intervene into someone else's death that would end it.อย่างถ้ามีคนเข้ามาแทรกก่อนที่จะมีใครตาย มันอาจจะจบลง The Final Destination (2009)
In January, 1971 President Nixon asks me to intervene in Vietnam something that his predecessors would not ask.มกราคม ปี 1971... ... ประธานาธิบดีนิกสัน ขอให้ผมร่วมศึกในเวียดนาม... ... เป็นอะไรที่ผู้นำคนก่อน ไม่คิดทำแน่ Watchmen (2009)
Is eager to intervene inอยากที่จะเข้ามาแทรกแซง The Mandalore Plot (2010)
For him you intervene and put us all at risk?เข้าไปแทรกแซงเพื่อเขา และทำให้พวกเราทุกคนต้องเสี่ยงชีวิตงั้นเหรอ Full Measure (2010)
I have no intention to intervene with your love affair but...ฉันไม่ตั้งใจที่จะเข้าแทรกระหว่างความรักของนาย แต่.. Episode #1.10 (2010)
All they said, is intervene in some sort of accident.เขาแค่บอกว่า มีการผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ The Crazies (2010)
You shouldn't intervene in someone else's relationship. It's not a good thing to do.เธอไม่ควรก้าวก่ายในความสัมพันธ์ของคนอื่น มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่ควรจะทำนะ Episode #1.9 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interveneHe intervened and settled the matter peacefully for the time being.
interveneIn order to prevent a further drop of the Japanese currency, the Bank of Japan intervened in the market to support it at around 150 yen to the dollar.
interveneThat country intervened in the internal affairs of our nation.
interveneThe police intervened in the disturbance.
interveneThere may be other factors that intervene in the relation between these two constants.
interveneThe teacher intervened in the quarrel between then two student.
interveneThey should not intervene in the internal affairs of another country.
interveneWe take health for granted until illness intervenes.
interveneWhen it is seen to have risen too far, the central banks of major countries cooperate to intervene.
interveneYears intervene between the two incidents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้อน(v) intervene, See also: interpose, Syn. แทรก, Example: มีปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมา ในขณะที่ปัญหาเก่าก็ยังสะสางไม่เสร็จ
ก้าวก่าย(v) interfere, See also: intervene, overlap, meddle, tamper, Syn. แทรกแซง, สอดแทรก, ล่วงล้ำ, เหลื่อมล้ำ, Example: ภรรยาไม่ควรก้าวก่ายงานของสามี, Thai Definition: ล่วงล้ำเข้าไปยุ่งเกี่ยวหน้าที่ผู้อื่น, เหลื่อมล้ำไม่เป็นระเบียบ
จุ้นจ้าน(v) meddle, See also: intervene, interfere, Example: เขาคงไม่สบายใจที่อ้ายหมีควายมาจุ้นจ้านอยู่ใกล้ๆ เช่นนี้, Thai Definition: เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสถานที่หรือในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวจนน่าเกลียด
ยื่นมือ(v) interfere, See also: intervene, Example: กลุ่มแสงเทียนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส, Thai Definition: เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย, Notes: (สำนวน)
เสียดแทรก(v) intervene, See also: interfere (in), Example: ชาวบ้านพยายามเอาใจช่วยลูกหมาตัวน้อยที่พยายามเสียดแทรกให้หลุดพ้นจากกับดักสัตว์ที่วางไว้, Thai Definition: เข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอด
แทรกแซง(v) intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai Definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกแซง(v) intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai Definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
สอดแทรก(v) intervene (in), See also: interfere (in), meddle (in), put one's nose into, Syn. แทรกสอด, Example: การค้นหาหรือสอดแทรกข้อมูลเหล่านี้ ไม่ค่อยสะดวกทันใจเท่าไรนัก
แทรกแซง(v) intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai Definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
สอดแทรก(v) intervene (in), See also: interfere (in), meddle (in), put one's nose into, Syn. แทรกสอด, Example: การค้นหาหรือสอดแทรกข้อมูลเหล่านี้ ไม่ค่อยสะดวกทันใจเท่าไรนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าวก่าย[kāokāi] (v) EN: interfere ; intervene ; overlap ; meddle ; tamper  FR: interférer ; se mêler de ; fourrer le nez (dans qqch.) (fam.)
คั่น[khan] (v) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene  FR: intercaler ; insérer ; séparer
ไกล่เกลี่ย[klaiklīa] (v) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene  FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ผู้ร้องขัดทรัพย์[phūrøng khat sap] (n, exp) EN: intervener
แทรกแซง[saēksaēng] (v) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in  FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
สอดรู้[søtrū] (v) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive  FR: fouiner ; fureter
สอดแทรก[søtsaēk] (v) EN: intervene
ยื่นมือ[yeūnmeū] (v, exp) EN: interfere ; intervene ; barge in  FR: interférer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
intervene
intervened
intervenes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intervene
intervened
intervenes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
介入[jiè rù, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ,  ] intervene; get involved #4,343 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
執り成す;取り成す;執成す;取成す[とりなす, torinasu] (v5s, vt) to mediate; to intervene; to smooth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intervene \In`ter*vene"\, v. i. [imp. & p. p. {Intervened}; p.
   pr. & vb. n. {Intervening}.] [L. intervenire, interventum, to
   intervene, to hinder; inter between + venire to come; akin to
   E. come: cf. F. intervenir. See {Come}.]
   [1913 Webster]
   1. To come between, or to be between, persons or things; --
    followed by between; as, the Mediterranean intervenes
    between Europe and Africa.
    [1913 Webster]
 
   2. To occur, fall, or come between, points of time, or
    events; as, an instant intervened between the flash and
    the report; nothing intervened ( i. e., between the
    intention and the execution) to prevent the undertaking.
    [1913 Webster]
 
   3. To interpose; as, to intervene to settle a quarrel.
    [1913 Webster]
 
   4. In a suit to which one has not been made a party, to put
    forward a defense of one's interest in the subject matter.
    --Abbott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intervene \In`ter*vene"\, v. t.
   To come between. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Self-sown woodlands of birch, alder, etc., intervening
      the different estates.          --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intervene \In`ter*vene"\, n.
   A coming between; intervention; meeting. [Obs.] --Sir H.
   Wotton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intervene
   v 1: get involved, so as to alter or hinder an action, or
      through force or threat of force; "Why did the U.S. not
      intervene earlier in WW II?" [syn: {intervene}, {step in},
      {interfere}, {interpose}]
   2: be placed or located between other things or extend between
     spaces and events; "This interludes intervenes between the
     two movements"; "Eight days intervened"
   3: occur between other event or between certain points of time;
     "the war intervened between the birth of her two children"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top