Search result for

กระทิง

(30 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระทิง-, *กระทิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทิง[N] Gaur, See also: wild ox, seladang, Syn. วัวกระทิง, Example: กระทิงจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งของประเทศไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อวัวป่าชนิด Bos gaurus ในวงศ์ Bovidae ขนยาว ตัวสีดำหรือดำแกมน้ำตาล เว้นแต่ที่ตรงหน้าผากและครึ่งล่างของขาทั้ง 4 เป็นสีขาวเทาๆ หรือเหลืองอย่างสีทอง
กระทิงโทน[N] male wild ox, See also: a gaur that lives separately from a herb, Syn. กระทิง, Example: มีคนพบกระทิงโทนในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร, Count unit: ตัว, Thai definition: กระทิงที่ชอบแยกออกจากฝูงโดยสมัครใจ หรือถูกตัวผู้อื่นไล่ออกจากฝูงให้อยู่โดดเดี่ยว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทิงน. ชื่อวัวป่าขนาดใหญ่ที่สุดชนิด Bos gaurus Smith ในวงศ์ Bovidae ขนสีดำหรือดำแกมน้ำตาลแซมด้วยขนยาวสีเทาหรือเทาอมดำ ยกเว้นบริเวณหน้าผากมีขนสีเทา และครึ่งล่างของขาทั้ง ๔ เป็นขนสีขาวอมเหลือง ขนเหล่านี้อาจเห็นเป็นสีเหลืองทอง เนื่องจากเหงื่อที่เป็นน้ำมันที่ขับออกมา.
กระทิงน. ชื่อไม้ต้นชนิด Calophyllum inophyllum L. ในวงศ์ Guttiferae ใบและผลคล้ายสารภี แต่ใบขึ้นสันมากและผลกลมกว่า เปลือกเมล็ดแข็ง ใช้ทำลูกฉลากหรือกระบวยของเล่น, กระทึง กากะทิง หรือ สารภีทะเล ก็เรียก.
กระทิงน. ชื่อปลานํ้าจืดในสกุล Mastacembelus วงศ์ Mastacembelidae ลำตัวยาว แบนข้างเล็กน้อย ปลายจะงอยปากบนเรียวแหลมคล้ายปลาหลด แต่มีครีบหลังและครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหาง สีสดสวยกว่าและมีขนาดใหญ่กว่า อาศัยอยู่ในแม่นํ้าลำคลองและที่ลุ่ม ที่พบทั่วไปในประเทศไทย เช่น ชนิด M. armatus (Lacepéde), M. favus Hora, และกระทิงไฟ ( M. erythrotaeniaBleeker) ซึ่งมีขนาดยาวได้ถึง ๘๐ เซนติเมตร.
กระทิงโทนน. กระทิงที่ชอบแยกออกจากฝูงโดยสมัครใจหรือถูกตัวผู้อื่นไล่ออกจากฝูงให้อยู่โดดเดี่ยว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gaurกระทิง [TU Subject Heading]
Krathingdang (Trademark)กระทิงแดง [TU Subject Heading]
Bull in the Ringกระทิงแหกคอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, if you're planning on giving me some bull-winder about getting right with Jesus or turning myself in.ผมหมายถึง ถ้าคุณกำลังวางแผน บางอย่างให้ผมล่ะก็... ...ฮีโร่ขี่วัวกระทิงเป็นพ่อนักบุญมาโปรด หรือให้ผมเข้ามอบตัว Pilot (2008)
It's like getting humped in the neck by a mountain ox.เหมือนกระทิงขย่มคอก็ไม่ปาน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Look, you ever had your stomach tounged by a mountain ox with a 5-foot tong?นี่อยากโดนกระทิง เอาลิ้นล้วงเข้าไปในกระเพาะบ้างมั๊ยล่ะ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Without women, it's like back in the stir.ขาดผู้หญิงกระทิงเฉาตาย Public Enemies (2009)
You just messed with the bull, sister.คุณกำลังมีปัญหากับพ่อกระทิงหนุ่มซะแล้ว น้องสาว Crime Doesn't Pay (2009)
Rafael first ran with the Pamplona bulls the week after he turned 18, following in the footsteps of his two older brothers, and had run five consecutive runs without a scratch.การวิ่งครั้งแรก กับกระทิงพัมโพลนา อาทิตย์เดียวหลังจากที่เขาอายุเข้า 18 Shake and Fingerpop (2009)
Bull... human...กระทิง... คน... Scratches (2009)
Head of a bull. That's what she said.หัวกระทิง ที่เธอบอก Scratches (2009)
So you didn't see this, uh, bull man, huh?นายก็เลยไม่เห็น เออ.. มนุษย์กระทิง งั้นสิ? Scratches (2009)
With a bull mask and these giant claws.หน้ากากกระทิง พร้อมกรงเล็บยักษ์ Release Me (2009)
- The bull.วัวกระทิง Timebomb (2009)
With claws. A bull.มีกรงเล็บด้วย วัวกระทิง Timebomb (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทิง[n.] (krathing) EN: bison ; seladan ; gaur ; bull ; wild ox   FR: bison [m]
กระทิง[n.] (krathing) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bison[N] กระทิง, See also: วัวกระทิง, Syn. buffalo
gaur[N] กระทิง, See also: วัวป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bison(ไบ'เซิน) n. วัวกระทิงอเมริกา
paseo(พาเซ'โอ) n. การเดินเล่น,พิธีเข้าสู่สนามวัวของนักสู้ วัวกระทิง

English-Thai: Nontri Dictionary
bison(n) วัวกระทิง,วัวป่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Red Bull (name ) กระทิงแดง

French-Thai: Longdo Dictionary
course de taureaux(phrase) corrida, การแข่งวัวกระทิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top