ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แตก

   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แตก-, *แตก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แตกเลือดมูมมาม, ตะกละตะกราม
แตกเลือด (slang ) มูมมาม

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โป๊ะแตก (phrase slang ) ความลับถูกเปิดเผย โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เช่น ผู้ชายที่แอ๊บแมนมาตลอดแล้วเผลอหลุดสาวแตก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตก[V] split, See also: break, separate, Example: เมื่อแผ่นดินทรุด หินแผ่นใหญ่ก็เลยแตกและทรุดตัวลง, Thai definition: แยกออกจากส่วนรวม
แตก[V] sprout, See also: bud, be in bud, Syn. ผลิ, Example: ต้นกล้วยหลังบ้านแตกหน่อออกมาเยอะจริงๆ
แตก[V] break, Example: เสียงแตกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น, Thai definition: เสียงห้าวเมื่อเริ่มเป็นหนุ่ม
แตก[V] sweat, See also: perspire, Example: ผมไม่มีความสบายเลยทั้งกายและใจ เหงื่อแตกท่วมไปทั้งตัว, Thai definition: ไหลออกมาเอง
แตก[ADV] fluently, See also: clearly, Syn. คล่อง, ชำนาญ, Example: คุณยายชอบให้ผมอ่านหนังสือให้ท่านฟัง เพราะท่านเห็นว่าผมอ่านหนังสือแตกกว่าหลานคนอื่นๆ, Thai definition: อ่านหนังสือออกคล่อง
แตก[V] segregate, See also: divide, separate, Syn. แตกแยก, Example: หากคนในสังคมใดๆ ก็ตามแตกสามัคคีกัน สังคมนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้, Thai definition: ทำให้แยกออกจากส่วนรวม
แตกคอ[V] splinter, See also: disagree, split, break up, be at loggerheads with, be on bad terms, have disagreement, dis, Syn. หมางใจกัน, แตกสามัคคี, บาดหมาง, Ant. สามัคคี, Example: นายกรัฐมนตรีกับสภารสช.แตกคอกันอย่างรุนแรง, Thai definition: หมางใจกันเพราะภายหลังเกิดมีความเห็นหรือรสนิยมไม่ตรงกัน
แตกตา[V] put forth scion, See also: put forth bud, Syn. งอกหน่อ, Example: ต้นไม้ที่พ่อติดตาไว้เริ่มแตกตาออกมาแล้ว
แตกใบ[V] put forth leaves, See also: put forth shoots, sprout, bud, Example: ผักบุ้งของคุณสวยจริงๆ แตกยอดแตกใบเร็วจังเลย
แตกกัน[V] break, See also: split, break off relations, have disagreement, have dissension, have differences, Syn. ทะเลาะกัน, ไม่ถูกกัน, แตกคอ, Ant. เข้าใจกัน, Example: เพราะเธอคนเดียวจึงทำให้เขาแตกกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตกก. แยกออกจากส่วนรวม เช่น แก้วแตก ชามแตก, ทำให้แยกออกจากส่วนรวม เช่น แตกสามัคคี แตกหมู่คณะ
แตกคุมหรือควบคุมไว้ไม่อยู่ เช่น แตกฝูง ไฟธาตุแตก ใจแตก ตบะแตก
แตกปะทุ เช่น ถ่านแตก
แตกผลิ เช่น แตกกิ่งก้าน แตกใบอ่อน แตกหน่อ
แตกไหลออกมาเอง เช่น เหงื่อแตก เยี่ยวแตก ขี้แตก
แตกมีรอยแยก, แยกออกเป็นรอย, เช่น กำแพงแตก หน้าขนมแตก
แตกเรียกการอ่านหนังสือออกคล่อง ว่า อ่านหนังสือแตก, เรียกเสียงห้าวเมื่อเริ่มเป็นหนุ่ม ว่า เสียงแตก, เรียกอาการที่พูดจนแสบคอหรือตะโกนดังจนสุดเสียง ว่า พูดจนคอแตก ตะโกนจนคอแตก.
แตกคอก. หมางใจกันเพราะภายหลังเกิดมีความเห็นหรือรสนิยมไม่ตรงกัน, แตกสามัคคี.
แตกคอกก. ไม่ปฏิบัติตามที่เคยทำกันมา.
แตกฉาน ๑ว. ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, เช่น มีความรู้แตกฉาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dehiscentแตก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
loculicidalแตกกลางพู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramose; ramousแตกกิ่ง, แตกแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramous; ramoseแตกกิ่ง, แตกแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
circumscissileแตกตามขวาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
poricidalแตกตามช่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
septifragalแตกตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
septicidalแตกตามรอยประสาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
panicแตกตื่น, อลหม่าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
brachiate; brachiferousแตกสาขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Branchingแตกแขนง,กิ่งก้านสาขา,เป็นเส้นแตกกิ่ง,ลักษณะเป็นกิ่งก้าน,การแตกแขนงกิ่งก้าน [การแพทย์]
Comminutedแตกเป็นหลายชิ้น [การแพทย์]
Dissociateแตกตัว,การแตกตัว,แตกออก [การแพทย์]
Ionizeแตกตัวเป็นอิออน, แตกตัว, การแตกตัวเป็นอิออน, อิออนไนซ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't see it like that.ฉันไม่เห็นความแตกต่างเลย The Great Dictator (1940)
Makes no difference who you areทำให้ไม่แตกต่างว่าคุณเป็นใคร Pinocchio (1940)
That makes a big difference.ที่ทำให้ความแตกต่างใหญ่ Pinocchio (1940)
It's all a mistake, Mrs. Danvers. Apparently, Mrs. De Winter broke the cupid herself and forgot to say anything about it.เป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะ คุณนายแดนเวอร์ส คุณผู้หญิงเป็นคนทำตุ๊กตาแตกแต่ลืมบอกไป Rebecca (1940)
Are their faces really different from our own?หน้าตาพวกเค้า จะแตกต่างจากเราหรือไม่? Night and Fog (1956)
- What's the difference?- อะไรคือความแตกต่างกันอย่างไร 12 Angry Men (1957)
They proved it a dozen different ways in court.พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามันโหลวิธีการที่แตกต่างกันในศาล 12 Angry Men (1957)
What's the difference how long it takes? Supposin' we take five minutes?สิ่งที่แตกต่างว่าจะใช้เวลานานหร​​ือไม่ Supposin 'ที่เราใช้เวลาห้านาที? 12 Angry Men (1957)
It may have been two too many. Everyone has a breaking point.มันอาจจะเป็นสองมากเกินไป ทุกคนมีจุดแตกหัก 12 Angry Men (1957)
No, he didn't say "slapped". He said "punched". There's a difference.ไม่มีเขาไม่ได้บอกว่า "ต​​บ" เขากล่าวว่า "ชก" มีความแตกต่างเป็น 12 Angry Men (1957)
This is where the stories offered by the State and the boy diverge slightly.ซึ่งเป็นที่ที่เรื่องราวที่นำเสนอโดยรัฐและเด็กแตกต่างกันเล็กน้อย 12 Angry Men (1957)
I've got a different technique.ฉันมีเทคนิคที่แตกต่างกัน 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แตก[v.] (taēk) EN: break ; shatter ; be broken ; be shattered ; fracture   FR: se briser ; se casser ; fracturer ; casser ; éclater
แตก[v.] (taēk) EN: be separated ; separate   
แตก[adj.] (taēk) EN: broken   FR: brisé ; éclaté
แตกง่าย[adj.] (taēk ngāi) EN: fragile ; brittle   FR: fragile ; cassant
แตกตัว[v.] (taēktūa) EN: spli   
แตกต่าง[v.] (taēktāng) EN: be different ; be unlike ; be dissimilar ; differ from ; vary   FR: différer ; se différencier ; varier
แตกต่าง[adj.] (taēktāng) EN: different , dissimilar ; unlike ; distinct   FR: différent ; distinct
แตกต่างกัน[X] (taēktāng kan) FR: différent ; divers
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง[adj.] (taēktāng kan dōisinchoēng) EN: vastly different   
แตกระแหง[adj.] (taēkrahaēng) EN: cracked ; broken ; split   

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
come apart(vi) แยก, แตกออกเป็นส่วนๆ
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
acute stroke(n phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
dichotomy(n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
NFT(abbrev name ) ย่อมาจาก Non-fungible token ใช้เรียก cryptographic token แบบที่แต่ละ token มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทดแทนด้วย token อื่นได้ ซึ่งจะต่างจาก fungible token เช่น Bitcoin ที่แต่ละ Bitcoin มีค่าเท่ากัน สามารถแลกเปลี่ยนกันโดยที่มููลค่ายังคงเท่าเดิม ไม่ได้มีความแตกต่าง ขณะที่ NFT แต่ละ token จะมีความแตกต่างกัน. ตัวอย่างเปรียบเทียบในโลกแห่งความจริง ได้แก่ รถยนต์ใหม่ มีลักษณะ fungible คือ ผลิตมาจากโรงงานเหมือนๆ กัน คันไหนก็เหมือนๆ กัน ขณะที่รถยนต์เก่าใช้แล้ว 10 ปี เป็น non-fungible คือ แต่ละคันจะมีความแตกต่างกัน ทดแทนกันไม่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
branch[VI] แตกแขนง, See also: แตกกิ่ง, Syn. spread
break[VT] แตก, See also: หัก
break[VI] แตก
breakable[VT] เปราะบาง, See also: แตกง่าย, Syn. fragile
break[VT] กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา break, See also: แตกหัก, Syn. cracked
break[VT] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา break, See also: แตกหัก, Syn. cracked
broken[ADJ] แตก, See also: แตกสลาย, แตกหัก, วิกฤต
bud[VI] แตกหน่อ, See also: แตกยอด, แตกตา, Syn. sprout
bud[N] แตกเนื้อหนุ่มสาว, See also: เป็นหนุ่มเป็นสาว
budding[N] การผลิดอก, See also: แตกใบ, เริ่มผลิ, Syn. bloom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander)
alienage(เอ' เลียนเนจ, แอล' เยินเนจ) n. ภาวะที่เป็นคำต่างด้าว, ภาวะที่แตกต่างกับตน, ความแปลกหน้า (state of being an alien)
amnirrhexisเยื่อถุงน้ำคร่ำแตก
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
apoplexy(แอพ'พะเพบคซี) n. การเป็นลมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก, ภาวะตกโลหิตและไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อ (โดยเฉพาะสมอง) -apoplectiform, apoplectoid adj.
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
bloom(n) ดอกไม้บาน,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว
blowout(n) ยางแตก
branch(vi,vt) แบ่ง,แยกเป็นสาขา,แผ่กิ่งก้าน,แตกแขนง
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
breach(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้บาดหมาง
break(vi,vt) แตก,หัก,พัง,เสีย,หยุด,ทุบ,ต่อย
breakage(n) การทำแตก,ค่าเสียหาย,ค่าสึกหรอ,ความแตกแยก
breaker(n) ผู้ทำลาย,เครื่องบด,คลื่นหัวแตก
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aufkeimend {adj} (adj) แตกหน่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
欠けら[かけら, kakera] (n) แตกกระจาย,แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
対照的[たいしょうてき, taishouteki] แตกต่างกันอย่างชัดเจน
千差万別[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi vt) แตกต่างกันนานา
いつになく[いつになく, itsuninaku] (adv ) แตกต่างจากปกติที่เคยเป็น เช่น คุณแม่วันนี้ใจดีกว่าปกติ มีอะไรเกิดขึ้นกันนะ (お母さんはいつになく楽しそうだ。何があったんだろう。)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
異なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different
違う[ちがう, chigau] Thai: แตกต่าง
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken
異なる[ことなる, kotonaru] Thai: แตกต่าง English: to differ

German-Thai: Longdo Dictionary
ander(Ind-pron.) อื่นๆ, ที่แตกต่างไป เช่น eine andere Meinung haben, eine andere Stellen suchen
anders(adv) ต่างไป, ที่แตกต่าง เช่น Ich denke anders. ฉันคิดต่างกัน
verschiedenแตกต่างกันไป
unterscheiden(vt) |unterschied, hat unterschieden| แยกความแตกต่าง
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil
verwechseln(vt) |verwechselte, hat verwechselt| แยกความแตกต่างไม่ได้ เช่น Es tut mir leid. Ich habe Sie mit ihrem Bruder verwechselt. ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณเป็นน้องชายของคุณ
spüren(vi vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ) , See also: Related: fühlen
sonderbar(adj) ที่ไม่เหมือนใคร, ที่แปลกแตกต่าง , See also: S. S. merkwürdig, eigenartig,,
Tschüß!(phrase) ลาก่อน, บ๊ายบาย (ข้อแตกต่างจาก Auf Wiedersehen! คือ Tschüß! สามารถใช้พูดได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสู่เพื่อน, คนสนิทหรือคนที่ทำงานที่เจอกันเกือบทุกวัน, หรือตามร้านค้าสำนักงาน), See also: S. Ciao!, Auf Wiedersehen!,
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
se distinguer (vi) แตกต่างกัน
See also: S. être différent ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top