ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

block

B L AA1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -block-, *block*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
blockchain(n) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block(n) ตึกใหญ่
block(n) ที่วางของโชว์ในการประมูล
block(n) ชิ้นของวัสดุที่เป็นของแข็งและมีลักษณะแบนราบ
block(vt) กีดขวาง, Syn. obstruct
block(vt) อัดให้เข้ารูป
block(vt) หยุด, See also: ห้าม, ขวาง, Syn. prevent, stop
block(n) สิ่งกีดขวาง, Syn. obstruction
block(n) ช่วงตึก, [ แถวติดต่อกันของอาคาร ]
block(vi) ถ่วงความเจริญ, Syn. hinder
block(n) การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
block(บลอค) { blocked, blocking, blocks } n. ท่อนไม้, ท่อนหิน, ก้อนใหญ่, ชิ้นใหญ่, ห่อดินระเบิด, แท่นโลหะ, เขียง, แม่พิมพ์, ลูกรอก, ตะแลงแกง, ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน, เครื่องกีดขวาง, ทั้งแถว, ทั้งก้อน, ทั้งปีก, ตึกใหญ่, คฤหาสน์ใหญ่, อุปสรรค, การขัดขวาง, เขตหนึ่งของตัวเมือง, เขตห่างไกลท
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
block letterตัวพิมพ์ใหญ่
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม, การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด, การปิดล้อม, การขัดขวาง, ภาวะที่ถูกปิด, ภาวะที่ถูกขัดขวาง
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า, หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ
blockish(บลอค'คิช) adj. คล้ายท่อนไม้, โง่
breechblockn. ส่วนหุ้มท้ายของกระบอกปืน
cellblockn. ตึกในคุกที่ประกอบด้วยห้องขังเป็นห้อง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
block(n) ท่อนไม้, ตึกทั้งแถว, แม่พิมพ์, เครื่องกีดขวาง
block(vt) สกัด, กีดกัน, ขัดขวาง, ต้าน, ปิดล้อม
blockade(n) การปิดล้อม, การกั้นด่าน, การขัดขวาง
blockade(vt) กีดกั้น, ปิดล้อม, กั้นด่าน, ขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม, การอุด, การขัดขวาง
blockhead(n) คนโง่, คนปัญญาทึบ
blockhouse(n) ป้อม
CHOPPING chopping block(n) เขียง
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
block๑. กลุ่มระเบียน๒. บล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blockกลุ่มอาคาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
block๑. กลุ่มระเบียน๒. บล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block๑. เศษบล็อก๒. บล็อกรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block bookหนังสือพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block designแผนแบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block diagramแผนภาพบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block diagramแผนภาพบล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block faultingการเลื่อนเป็นบล็อก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block header๑. ส่วนหัวกลุ่มระเบียน๒. ส่วนหัวบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blockพื้นที่ที่แบ่งเป็นแปลงสัมปทานทั้งบนบกและในทะเล, Example: สำหรับให้บริษัทน้ำมันมายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม โดยทั่วไปการแบ่งแปลงจะแบ่งตามแนวเส้นรุ้งและเส้นแวง [ปิโตรเลี่ยม]
Blockบล็อก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Blockกั้น, สกัดกั้น, ลูกบาศก์, การอุดตัน, ห้าม, ไม้ท่อน, อุดตันหยุดยั้ง [การแพทย์]
Block Gavingอุโมงค์กล่องดินถล่ม, Example: เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่สามารถพังลงมาได้ง่าย โดยการตัดออกเป็นบล็อค ๆ ให้ถล่มลงมา [สิ่งแวดล้อม]
Block Houseบร็อคเฮาส์ [การแพทย์]
Block rubberยางแท่งเป็นยางธรรมชาติที่ผลิตโดยมีการควบคุมคุณภาพให้ได้ตรงตาม มาตรฐานที่กำหนด โดยในการผลิตจะนำยางมาทำให้เป็นก้อนเล็กๆ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร) เพื่อให้ง่ายต่อการชำระล้างสิ่งสกปรกและง่ายต่อการทำให้แห้งด้วยการอบ และหลังจากอบยางให้แห้งด้วยอากาศร้อนแล้วก็จะนำยางแห้งที่เป็นก้อนเล็กๆ เหล่านี้ไปอัดให้เป็นแท่งมาตรฐาน 330x670x170 มิลลิเมตร มีน้ำหนักประมาณ 33.33 กิโลกรัม การจัดชั้นของยางแท่งจะพิจารณาจากปริมาณสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในยางเป็นสำคัญ นอกจากนั้นก็อาจพิจารณาตัวแปรอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปริมาณเถ้า ดัชนีความอ่อนตัว ฯลฯ ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานยางแท่ง เรียกว่า Standard Thai Rubber (STR) [เทคโนโลยียาง]
Block, Functionalการทำงานส่งผ่านสัญญาณไม่สามารถทำได้ [การแพทย์]
Block, Intraventricularการปิดกั้นภายในเวนตริเกิ้ล [การแพทย์]
Block, Partialการถูกปิดกั้นเป็นบางส่วน [การแพทย์]
Block, Physiologicalการทำงานส่งผ่านสัญญาณไม่สามารถทำได้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
blockbusterภาพยนตร์หรือหนังสือที่ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมจากผู้ชมหรือผู้อ่าน, หนังทำเงิน, หนังสือขายดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll- - I'll knock your block off!ฉันจะฉันจะเคาะบล็อกของคุณ ออก! Pinocchio (1940)
The only visitor to the blocks now is the camera.สิ่งเดียวที่มาเยี่ยมเยือนในขณะนี้ ก็มีแต่เพียงกล้องถ่ายทำนี้เท่านั้น Night and Fog (1956)
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions, ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร Night and Fog (1956)
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์ 12 Angry Men (1957)
Block and tackle!โค่นมันลงมันซะ... Beneath the Planet of the Apes (1970)
Rocco, sit on the other side. You block the rear-view mirror.ร็อคโค, นั่งในด้านอื่น ๆ คุณสามารถป้องกันกระจกมองหลัง The Godfather (1972)
Listen to me. We've got some road block signs outside.ฟังผมนะ เรามืป้ายปิดถนนอยู่ข้างนอก Jaws (1975)
Yeah, get those road block signs out on the highway.ใช่ เอาป้ายปิดถนนไปวางบนทางด่วน Jaws (1975)
The assistant warden wants this one out of the block early.ผู้ช่วยพัศดีต้องการคนนี้ออกแต่เช้า The Blues Brothers (1980)
- What wing? - Maximum wing, Block 9.ส่วนอะไร ส่วนสูงสุด-ตอน9 The Blues Brothers (1980)
Sad Sack was sitting on a block of stoneแซดแซค กำลังนั่งบนท่อนหิน The Blues Brothers (1980)
There were three of us in the cell block down there!มีสามคนในเซลล์ที่นั้น First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blockA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
blockA car lying on its side blocked the passage.
blockA car was blocking the gateway.
blockA curtain of mist blocked our view.
blockA fallen tree blocked up the passage.
blockAfter the storm, the road was blocked with fallen trees.
blockAnd so the method that works is treading down the snow to harden it, making blocks and piling them up.
blockAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
blockAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
blockA wheelbarrow fills the bill for moving concrete blocks.
blockBob's really chip off the old block.
blockChildren play with blocks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดป่า(v) blockade the forest, Ant. เปิดป่า, Example: นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งปิดป่าสัมปทาน หยุดการทำไม้ในภาคใต้ทั้งหมด, Thai Definition: ห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้
ดักหน้า(v) block the way, Example: ชายร่างใหญ่ 2 คนมาดักหน้าแล้วทักทายอย่างกวนอารมณ์, Thai Definition: มายืนอยู่ข้างหน้าอย่างขวางทางไม่ให้ไป
คนโง่เง่า(n) stupid, See also: block head, stupid person, doltish person, dunce, idiot, Syn. คนโง่, Ant. คนฉลาด, Example: อย่าคิดว่าชาวป่าชาวดอยเป็นคนโง่เง่า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทันอย่างมาก
สกัด(v) intercept, See also: block, catch, interrupt, obstruct, stop, head off, Syn. กั้น, ขวาง, Example: ตำรวจตั้งด่านเพื่อสกัดคนร้ายไม่ให้หนีออกนอกประเทศ, Notes: (เขมร)
ปิดทาง(v) block off, See also: shut off, close off, Syn. กักกัน, Example: ปชป.สู้ไม่จริง และจะหันมาหนุนให้สมัคร สุนทรเวช ปิดทางสุดารัตน์แห่งไทยรักไทย, Thai Definition: ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นได้ดีหรือทำกิจเป็นผลสำเร็จ
ปิดล้อม(v) blockade, Syn. ล้อม, Example: ทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีเราและหวังจะปิดล้อม, Thai Definition: รุมล้อมเข้ามาเพื่อจะทำร้าย
อุดตัน(adj) blocked, See also: clogged, Syn. ตัน
อุดตัน(v) block up, See also: clog up, Syn. ตัน, Example: การกินไขมันมากๆ มักทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง รูเล็กลง และอาจอุดตันได้
ตัน(v) clog, See also: block, choke, (get) stuck, Ant. กลวง, ทะลุ, Example: เธอชอบทิ้งเศษอาหารลงไปในนี้ทำให้ท่อตันและส่งกลิ่นเหม็น, Thai Definition: ไม่กลวง, ไม่ทะลุตลอด
รีๆ ขวางๆ(v) obstruct, See also: block, impede, hinder, Syn. ขวางๆ รีๆ, กีดเกะกะ, เก้งก้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บล็อก[blǿk] (x) EN: block ; crucible
ช่วง[chūang] (n) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance  FR: intervalle [ m ] ; espace [ m ] ; phase [ m ] ; période ]f ] ; section [ f ] ; portion [ f ] ; partie [ f ]
ดัก[dak] (v) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block  FR: prendre ; attraper ; piéger ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
จุก[juk] (v) EN: stop ; block ; fill  FR: boucher
กั้น[kan] (v) EN: bar ; dam ; intercept ; block ; separate  FR: barrer ; intercepter ; séparer
กันแดด[kandaēt] (adj) EN: sunproof ; sunblock  FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
การปิดล้อม[kān pitløm] (n) EN: blockade ; obstruction  FR: blocus [ m ]
การปิดล้อมเบอร์ลิน[kān pitløm Boēlin] (n, exp) EN: Berlin Blockade   FR: Le blocus de Berlin
กันท่า[kanthā] (v) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist  FR: faire de l'obstruction
เกะกะ[keka] (v) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way  FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLOCK B L AA1 K
BLOCKS B L AA1 K S
BLOCKER B L AA1 K ER0
BLOCK'S B L AA1 K S
BLOCKED B L AA1 K T
BLOCKING B L AA1 K IH0 NG
BLOCKADE B L AA2 K EY1 D
BLOCKERS B L AA1 K ER0 Z
BLOCKAGE B L AA1 K IH0 JH
BLOCKADED B L AA2 K EY1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
block (v) blˈɒk (b l o1 k)
blocks (v) blˈɒks (b l o1 k s)
blocked (v) blˈɒkt (b l o1 k t)
blockade (v) blˈɒkˈɛɪd (b l o1 k ei1 d)
blockage (n) blˈɒkɪʤ (b l o1 k i jh)
blocking (v) blˈɒkɪŋ (b l o1 k i ng)
blockaded (v) blˈɒkˈɛɪdɪd (b l o1 k ei1 d i d)
blockades (v) blˈɒkˈɛɪdz (b l o1 k ei1 d z)
blockages (n) blˈɒkɪʤɪz (b l o1 k i jh i z)
blockhead (n) blˈɒkhɛd (b l o1 k h e d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
封锁[fēng suǒ, ㄈㄥ ㄙㄨㄛˇ, / ] blockade; seal off #7,948 [Add to Longdo]
受阻[shòu zǔ, ㄕㄡˋ ㄗㄨˇ, ] blocked; obstructed; detained #12,490 [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, ] block; gate pillar; pier #13,823 [Add to Longdo]
梗死[gěng sǐ, ㄍㄥˇ ㄙˇ, ] blockage; obstruction; infarction #28,294 [Add to Longdo]
蠢货[chǔn huò, ㄔㄨㄣˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] blockhead; idiot; dunce; moron; fool #38,508 [Add to Longdo]
滑轮[huá lún, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] block and tackle #45,116 [Add to Longdo]
愚民[yú mín, ㄩˊ ㄇㄧㄣˊ, ] block-head #48,485 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] block (hat); stretch (shoe) #48,891 [Add to Longdo]
刻本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, ] block printed edition #58,162 [Add to Longdo]
木块[mù kuài, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] block [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
blockieren(vt) |blockierte, hat blockiert| ขัดขวาง, See also: durchkreuzen, stören S. verhindern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Block { m }; Klotz { m } | Blöcke { pl }block | blocks [Add to Longdo]
Block { m } (Platte; Disk)physical record [Add to Longdo]
Blockade { f }; Sperre { f } | Blockaden { pl }blockade | blockades [Add to Longdo]
Blockbergung { f }block excavation [Add to Longdo]
Blockbildung { f }arrangement into blocks; blocking [Add to Longdo]
Blockbuch { n }blockbook [Add to Longdo]
Blockdiagramm { n }; Blockschaltbild { n }block diagram [Add to Longdo]
Blockende { n }end of block [Add to Longdo]
Blockfeld { n }boulder field [Add to Longdo]
Blockflöte { f } [ mus. ]recorder; fipple flute; fipple pipe [Add to Longdo]
Blockhaus { n } | Blockhäuser { pl }blockhouse; log house | blockhouses; log houses [Add to Longdo]
Blockheizkraftwerk { n } (BHKW)communal heating/power station; thermal power station [Add to Longdo]
Blockierschaltung { f }clamping circuit [Add to Longdo]
Blockierschutz...anti-lock [Add to Longdo]
Blockierschutzbremsen { pl }anti-lock brakes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
町(P);街[まち(P);ちょう(町), machi (P); chou ( machi )] (n) (1) town; block; neighbourhood; neighborhood; (2) street; road; (3) (町, ちょう only) 109.09 m; (4) (町, ちょう only) 0.99 hectares; (P) #68 [Add to Longdo]
ブロック[burokku] (vs) (1) to block (e.g. the way); (n) (2) block (lump of something (usu. square), area of town, etc.); (3) bloc; (n, vs) (4) { comp } block; physical record (e.g. on magnetic tape); (P) #214 [Add to Longdo]
丁目[ちょうめ, choume] (n) district of a town; city block (of irregular size); (P) #477 [Add to Longdo]
区画(P);区劃[くかく, kukaku] (n, vs) division; section; compartment; boundary; area; block; (P) #1,964 [Add to Longdo]
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m #2,197 [Add to Longdo]
[とます, tomasu] (n) (1) (obs) to (measure of volume, approx. 18 litres); (2) (See 枡形) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (See 二十八宿) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions); (P) #2,785 [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] (n, vs, adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) { math } factorization; (3) { chem } decomposition; resolution; (4) { comp } deblocking; (P) #5,291 [Add to Longdo]
町内[ちょうない, chounai] (n) neighborhood; neighbourhood; street; block; town; (P) #6,713 [Add to Longdo]
アパート[apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P) #8,183 [Add to Longdo]
テナント[tenanto] (n) tenant (usu. office block, shopping center, etc.); (P) #9,554 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block [Add to Longdo]
テキストブロック[てきすとぶろっく, tekisutoburokku] text block [Add to Longdo]
ノンブロッキング[のんぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック[ぶろっく, burokku] block, physical record [Add to Longdo]
ブロックサイズ[ぶろっくさいず, burokkusaizu] block size [Add to Longdo]
ブロックソフト[ぶろっくそふと, burokkusofuto] blocking software [Add to Longdo]
ブロックチェック[ぶろっくちえっく, burokkuchiekku] block check [Add to Longdo]
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] block check character (BCC) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
丸太小屋[まるたごや, marutagoya] Blockhuette [Add to Longdo]
封鎖[ふうさ, fuusa] Blockade [Add to Longdo]
[ちつ, chitsu] BLOCKIEREN, VERSPERREN, STICKSTOFF [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Block \Block\ (bl[o^]k), v. t. [imp. & p. p. {Blocked}
   (bl[o^]kt); p. pr. & vb. n. {Blocking}.] [Cf. F. bloquer, fr.
   bloc block. See {Block}, n.]
   1. To obstruct so as to prevent passage or progress; to
    prevent passage from, through, or into, by obstructing the
    way; -- used both of persons and things; -- often followed
    by up; as, to block up a road or harbor; to block an
    entrance.
    [1913 Webster]
 
       With moles . . . would block the port. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       A city . . . besieged and blocked about. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To secure or support by means of blocks; to secure, as two
    boards at their angles of intersection, by pieces of wood
    glued to each.
    [1913 Webster]
 
   3. To shape on, or stamp with, a block; as, to block a hat.
    [1913 Webster]
 
   4. to cause (any activity) to halt by creating an
    obstruction; as, to block a nerve impulse; to block a
    biochemical reaction with a drug.
    [PJC]
 
   {To block out}, to begin to reduce to shape; to mark out
    roughly; to lay out; to outline; as, to block out a plan.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Block \Block\ (bl[o^]k), n. [OE. blok; cf. F. bloc (fr. OHG.),
   D. & Dan. blok, Sw. & G. block, OHG. bloch. There is also an
   OHG. bloch, biloh; bi by + the same root as that of E. lock.
   Cf. {Block}, v. t., {Blockade}, and see {Lock}.]
   [1913 Webster]
   1. A piece of wood more or less bulky; a solid mass of wood,
    stone, etc., usually with one or more plane, or
    approximately plane, faces; as, a block on which a butcher
    chops his meat; a block by which to mount a horse;
    children's playing blocks, etc.
    [1913 Webster]
 
       Now all our neighbors' chimneys smoke,
       And Christmas blocks are burning.   --Wither.
    [1913 Webster]
 
       All her labor was but as a block
       Left in the quarry.          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. The solid piece of wood on which condemned persons lay
    their necks when they are beheaded.
    [1913 Webster]
 
       Noble heads which have been brought to the block.
                          --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. The wooden mold on which hats, bonnets, etc., are shaped.
    Hence: The pattern or shape of a hat.
    [1913 Webster]
 
       He wears his faith but as the fashion of his hat; it
       ever changes with the next block.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A large or long building divided into separate houses or
    shops, or a number of houses or shops built in contact
    with each other so as to form one building; a row of
    houses or shops.
    [1913 Webster]
 
   5. A square, or portion of a city inclosed by streets,
    whether occupied by buildings or not.
    [1913 Webster]
 
       The new city was laid out in rectangular blocks,
       each block containing thirty building lots. Such an
       average block, comprising 282 houses and covering
       nine acres of ground, exists in Oxford Street.
                          --Lond. Quart.
                          Rev.
    [1913 Webster]
 
   6. A grooved pulley or sheave incased in a frame or shell
    which is provided with a hook, eye, or strap, by which it
    may be attached to an object. It is used to change the
    direction of motion, as in raising a heavy object that can
    not be conveniently reached, and also, when two or more
    such sheaves are compounded, to change the rate of motion,
    or to exert increased force; -- used especially in the
    rigging of ships, and in tackles.
    [1913 Webster]
 
   7. (Falconry) The perch on which a bird of prey is kept.
    [1913 Webster]
 
   8. Any obstruction, or cause of obstruction; a stop; a
    hindrance; an obstacle; -- also called {blockage}; as, a
    block in the way; a block in an artery; a block in a
    nerve; a block in a biochemical pathway.
    [1913 Webster]
 
   9. A piece of box or other wood for engravers' work.
    [1913 Webster]
 
   10. (Print.) A piece of hard wood (as mahogany or cherry) on
     which a stereotype or electrotype plate is mounted to
     make it type high.
     [1913 Webster]
 
   11. A blockhead; a stupid fellow; a dolt. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        What a block art thou !       --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. A section of a railroad where the block system is used.
     See {Block system}, below.
     [1913 Webster]
 
   13. In Australia, one of the large lots into which public
     land, when opened to settlers, is divided by the
     government surveyors.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. (Cricket)
     (a) The position of a player or bat when guarding the
       wicket.
     (b) A block hole.
     (c) The popping crease. [R.]
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   15. a number of individual items sold as a unit; as, a block
     of airline ticketes; a block of hotel rooms; a block of
     stock.
     [PJC]
 
   16. the length of one side of a city block[5], traversed
     along any side; as, to walk three blocks ahead and turn
     left at the corner.
     [PJC]
 
   17. a halt in a mental process, especially one due to stress,
     memory lapse, confusion, etc.; as, a writer's block; to
     have a block in remembering a name.
     [PJC]
 
   18. (computers) a quantity of binary-encoded information
     transferred, or stored, as a unit to, from, or on a data
     storage device; as, to divide a disk into 512-byte
     blocks.
     [PJC]
 
   19. (computers) a number of locations in a random-access
     memory allocated to storage of specific data; as, to
     allocate a block of 1024 bytes for the stack.
     [PJC]
 
   {A block of shares} (Stock Exchange), a large number of
    shares in a stock company, sold in a lump. --Bartlett.
 
   {Block printing}.
     (a) A mode of printing (common in China and Japan) from
       engraved boards by means of a sheet of paper laid on
       the linked surface and rubbed with a brush. --S. W.
       Williams.
     (b) A method of printing cotton cloth and paper hangings
       with colors, by pressing them upon an engraved
       surface coated with coloring matter.
 
   {Block system} on railways, a system by which the track is
    divided into sections of three or four miles, and trains
    are so run by the guidance of electric signals that no
    train enters a section or block before the preceding train
    has left it.
 
   {Back blocks}, Australian pastoral country which is remote
    from the seacoast or from a river.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 block
   n 1: a solid piece of something (usually having flat rectangular
      sides); "the pyramids were built with large stone blocks"
   2: a rectangular area in a city surrounded by streets and
     usually containing several buildings; "he lives in the next
     block" [syn: {block}, {city block}]
   3: a three-dimensional shape with six square or rectangular
     sides [syn: {block}, {cube}]
   4: a number or quantity of related things dealt with as a unit;
     "he reserved a large block of seats"; "he held a large block
     of the company's stock"
   5: housing in a large building that is divided into separate
     units; "there is a block of classrooms in the west wing"
   6: (computer science) a sector or group of sectors that function
     as the smallest data unit permitted; "since blocks are often
     defined as a single sector, the terms `block' and `sector'
     are sometimes used interchangeably"
   7: an inability to remember or think of something you normally
     can do; often caused by emotional tension; "I knew his name
     perfectly well but I had a temporary block" [syn: {block},
     {mental block}]
   8: a simple machine consisting of a wheel with a groove in which
     a rope can run to change the direction or point of
     application of a force applied to the rope [syn: {pulley},
     {pulley-block}, {pulley block}, {block}]
   9: a metal casting containing the cylinders and cooling ducts of
     an engine; "the engine had to be replaced because the block
     was cracked" [syn: {engine block}, {cylinder block}, {block}]
   10: an obstruction in a pipe or tube; "we had to call a plumber
     to clear out the blockage in the drainpipe" [syn:
     {blockage}, {block}, {closure}, {occlusion}, {stop},
     {stoppage}]
   11: a platform from which an auctioneer sells; "they put their
     paintings on the block" [syn: {auction block}, {block}]
   12: the act of obstructing or deflecting someone's movements
     [syn: {blocking}, {block}]
   v 1: render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade
      the streets"; "stop the busy road" [syn: {barricade},
      {block}, {blockade}, {stop}, {block off}, {block up},
      {bar}]
   2: hinder or prevent the progress or accomplishment of; "His
     brother blocked him at every turn" [syn: {obstruct},
     {blockade}, {block}, {hinder}, {stymie}, {stymy},
     {embarrass}]
   3: stop from happening or developing; "Block his election";
     "Halt the process" [syn: {stop}, {halt}, {block}, {kibosh}]
   4: interfere with or prevent the reception of signals; "Jam the
     Voice of America"; "block the signals emitted by this
     station" [syn: {jam}, {block}]
   5: run on a block system; "block trains"
   6: interrupt the normal function of by means of anesthesia;
     "block a nerve"; "block a muscle"
   7: shut out from view or get in the way so as to hide from
     sight; "The thick curtain blocked the action on the stage";
     "The trees obstruct my view of the mountains" [syn:
     {obstruct}, {block}]
   8: stamp or emboss a title or design on a book with a block;
     "block the book cover"
   9: obstruct; "My nose is all stuffed"; "Her arteries are
     blocked" [syn: {stuff}, {lug}, {choke up}, {block}] [ant:
     {loosen up}, {unstuff}]
   10: block passage through; "obstruct the path" [syn: {obstruct},
     {obturate}, {impede}, {occlude}, {jam}, {block}, {close up}]
     [ant: {disengage}, {free}]
   11: support, secure, or raise with a block; "block a plate for
     printing"; "block the wheels of a car"
   12: impede the movement of (an opponent or a ball); "block an
     attack" [syn: {parry}, {block}, {deflect}]
   13: be unable to remember; "I'm drawing a blank"; "You are
     blocking the name of your first wife!" [syn: {forget},
     {block}, {blank out}, {draw a blank}] [ant: {call back},
     {call up}, {recall}, {recollect}, {remember}, {retrieve},
     {think}]
   14: shape by using a block; "Block a hat"; "block a garment"
   15: shape into a block or blocks; "block the graphs so one can
     see the results clearly"
   16: prohibit the conversion or use of (assets); "Blocked funds";
     "Freeze the assets of this hostile government" [syn:
     {freeze}, {block}, {immobilize}, {immobilise}] [ant: {free},
     {release}, {unblock}, {unfreeze}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 block
  v.
 
   [common; from process scheduling terminology in OS theory]
 
   1. vi. To delay or sit idle while waiting for something. ?We're blocking
   until everyone gets here.? Compare {busy-wait}.
 
   2. block on vt. To block, waiting for (something). ?Lunch is blocked on
   Phil's arrival.?
 

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 block
  block; pad

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Block /blɔk/ 
  block

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top