ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แบ่งประเภท

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบ่งประเภท-, *แบ่งประเภท*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't want rank the teaข้าไม่ต้องการแบ่งประเภทของชาหรอก Fearless (2006)
"Binsfeld's classification of demons.""การแบ่งประเภทปีศาจของบินส์ฟิลด์" The Magnificent Seven (2007)
That's subtle but sexy.และการแบ่งประเภทของ Chlo? นั่นคือลึกลับ แต่เซ็กซี่ The Witches of Bushwick (2010)
Different classification entirely...การจัดแบ่งประเภทแตกต่างกันทั้งหมดเลย Aftermath (2010)
Ironically, their taxonomy is procyon lotor, or "washer dog."ในทางเสียดสี, ตามหลักแบ่งประเภทของพวกมันคือแรคคูนอเมริกาเหนือ หรือ Washer dog Neighborhood Watch (2012)
That's where the classifieds were.มันเป็นการแบ่งประเภทไง True Genius (2012)
Fear-- base, raw, mortal fear-- is the dividing line in our species.ความกลัว ความเจ็บปวด คือเส้นแบ่งประเภทของมนุษย์ Ghosts (2013)
Probably committing an assortment of felonies.อาจกระทำ การแบ่งประเภทของ felonies Chappie (2015)
We take it back to Geneva for taxonomy and isolation.เราเอามันกลับเจนีวา เพื่อแบ่งประเภทและแยกสสาร Inferno (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assort(อะซอร์ทฺ') vt.,vi. เลือกสรร,แบ่งประเภท,ไปหาสู่กัน. -assortive adj.
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
taxonomy(แทคซอน'นะมี) n. วิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเกี่ยวกับการแบ่งประเภท,การจัดแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ, See also: taxonomic adj. taxonomical adj. taxonomist n. taxonomer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
bracket(vt) ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท
class(vt) แบ่งประเภท,จัดพวก,แบ่งชั้น
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
range(vt) เที่ยวไป,จัดแถว,แผ่อาณาเขต,จัดระเบียบ,แบ่งประเภท,ตั้งระยะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top