ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forsaken

F AO0 R S EY1 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forsaken-, *forsaken*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forsaken(ฟอร์เซ'เคิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forsake. adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งถูกละทิ้ง, See also: forsakenness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง, ที่ถูกละทิ้ง, ที่ถูกตัดขาด
forsaken(vt pp ของ) forsake

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Schultz, why have you forsaken me?ชูลท์ซ ทำไมทำกับฉันอย่างนี้ The Great Dictator (1940)
So you were gang raped, forsaken by your parents and became a runaway. My father beat me up.เธอเป็นพวกเด็กมีปัญหา พ่อเม่เลิกกันงั้นสิ Platonic Sex (2001)
Well, since I'm doomed to die on this forsaken island, งั้น, ตั้งแต่ฉันถูกกำหนดมาเพื่อตาย บนเกาะที่ถูกที้งนี้, Madagascar (2005)
The Lord has forsaken me, Richard.พระผู้เป็นเจ้า ทอดทิ้งฉันไปแล้ว ริชาร์ด An American Haunting (2005)
Now that she's been forsaken by His Majesty, she'll know what it feels like to be me.ตอนนี้นางถูกฝ่าบาททอดทิ้ง แล้วนางจะรู้สึกเช่นเดียวกับข้า The Book of the Three Hans (2006)
This is what kept you sealed up in that God forsaken rock.นี่คือสิ่งที่ผนึกพวกแก่ให้อยู่ในหินน่ะซิ Dead Space: Downfall (2008)
Since you've abused, neglected, betrayed and forsaken her love since the moment she could feel.ทั้งๆที่คุณทั้งทำร้าย ทิ้งขว้าง หักหลัง และละเลยความรักจากเธอ ตั้งแต่เธอเริ่มจำความได้ Nothing But the Blood (2009)
The gods have forsaken us. We make our own chances now. Aargh!พระเจ้าทอดทิ้งเราแล้ว เราต้องหาโอกาศรอดเอง มาครอส มาครอส Centurion (2010)
That we would fade from memory, forsaken by history.พวกเรากำลังจะกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ถูกลบไปจากประวัติศาสตร์ Delicate Things (2010)
My so-called friends have forsaken me.เพื่อนฉัน\ ทิ้งฉันกันหมด The Excelsior Acquisition (2010)
Have you completely forsaken your nature?นายเคยละทิ้งธรรมชาติของนาย อย่างหมดสิ้นรึเปล่า? Memory Lane (2010)
I crafted our lurid reputation in order to fend off the most insidious evil that's been lurking this forsaken country of ours.เราสรรสร้างเรื่องขนหัวลุกต่างๆ ขึ้นไว้เพื่อป้องกันตัว จากปีศาจเจ้าเล่ห์ที่บุกรุกเข้ามา ในดินแดนที่ถูกทอดทิ้งของพวกเรา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้าง[rāng] (adj) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied  FR: désert ; abandonné

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORSAKEN F AO0 R S EY1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forsaken (v) fˈəsˈɛɪkən (f @1 s ei1 k @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n, adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody [Add to Longdo]
班女が閨[はんじょがねや;はんじょがけい, hanjoganeya ; hanjogakei] (exp) (arch) (See 秋の扇) bedroom of a forsaken woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forsake \For*sake"\, v. t. [imp. {Forsook}; p. p. {Forsaken}; p.
   pr. & vb. n. {Forsaking}.] [AS. forsacan to oppose, refuse;
   for- + sacan to contend, strive; akin to Goth. sakan. See
   {For-}, and {Sake}.]
   1. To quit or leave entirely; to desert; to abandon; to
    depart or withdraw from; to leave; as, false friends and
    flatterers forsake us in adversity.
    [1913 Webster]
 
       If his children forsake my law, and walk not in my
       judgments.              --Ps. lxxxix.
                          30.
    [1913 Webster]
 
   2. To renounce; to reject; to refuse.
    [1913 Webster]
 
       If you forsake the offer of their love. --Shak.
 
   Syn: To abandon; quit; desert; fail; relinquish; give up;
     renounce; reject. See {Abandon}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top