ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จากไป

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จากไป-, *จากไป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จากไป[V] depart, See also: leave, go away from, Syn. ไปจาก, Ant. กลับมา, Example: ตั้งแต่วันที่เอจากไป ก็มีคนมากมายที่เข้ามาในชีวิตผม, Thai definition: ออกพ้นไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's gone.เขาจากไปแล้ว The Role You Were Born to Play (2012)
Passing?จากไปChainsaw (2015)
Why shouldn't I? You're here today and gone tomorrow.ฉันไม่สมควรหรอ คุณอยู่ที่นี่วันนี้ และจากไปในวันพรุ่งนี้ The Great Dictator (1940)
You wouldn't think she'd been gone so long, would you?คุณคงไม่คิดว่าคุณนายจากไปนานเเล้วใช่มั้ย Rebecca (1940)
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก Rebecca (1940)
- She's gone.- หล่อนจากไปแล้ว Rebecca (1940)
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย Night and Fog (1956)
But he'd gone and taken his mystery with him.แต่เขาก็จากไปพร้อมกับความเร้นลับ The Little Prince (1974)
Tommy's gone.ทอมมี่จากไปแล้ว Phantasm (1979)
Peaceful, nonviolent noncooperation till you yourself see the wisdom of leaving Your Excellency.ใช้สันติ ใช้อหิงสา ไม่ร่วมมือ จนกว่าคุณจะจากไป พณ. Gandhi (1982)
# Is where it tirra-lirra lies #ที่ทำให้เธอจากไป An American Tail (1986)
For walking awayที่เดินจากไป Labyrinth (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จากไป[v.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon   FR: partir ; quitter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be off[PHRV] จากไป, See also: ออกไป, Syn. go away
decamp with[PHRV] จากไปทันทีและรวดเร็ว
die out[PHRV] หายไป, See also: จากไป
depart[VT] จากไป, See also: แยกไป, ออกไป, Syn. leave, leave place
exit[VT] ออกจาก, See also: จากไป, ออกจาก, Syn. depart, leave
exit[VI] ออกไปจาก, See also: จากไป, ออกจาก, Syn. depart, leave
go off with[PHRV] ออกไปพร้อมกับ, See also: จากไปกับ, Syn. go away
go to glory come[IDM] จากไปแล้ว (คำพูดเลี่ยงของคำว่า ตาย), See also: เสียชีวิต
go to kingdom come[IDM] จากไปแล้ว (คำพูดเลี่ยงของคำว่า ตาย), See also: เสียชีวิต
gone[ADJ] จากไป, See also: ผ่านไป, Syn. moved, traveled, Ant. returned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apopemptic(แอพพะเพม'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจากไป, เกี่ยวกับคำพูดที่ลาจากไป. -n. คำพูดลาจาก (leave-taking departing; valedictory)
away(อะเวย์') adj.,adv. ไปเสีย,ไป,จากไป,หมดไป, Syn. elsewhere,absent,gone)
begone(บิกอน') vt. จากไป,ไปจาก
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
decamp(ดิแคมพฺ') vi. ออกจากค่าย,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: decampment n., Syn. escape
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. (the departed ผู้ตาย,ผู้ตายที่อ้างถึง)
departee(ดิพาท'ที) n. ผู้จากไป
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
exit(เอค'ซิท,เอค'ซิท) n. ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การลงจากเวที,การตาย. vi. ออกไป,จากไป,ลงจากเวที,ตาย. -make one's exit ออกไป,จากไป, Syn. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ (operating systems) หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป
depart(vi,vt) จากไป,ตายแล้ว,สิ้นไป,ออกจาก
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป
desert(vi,vt) จากไป,หนีทัพ,หลบหนี,ทอดทิ้ง,ทิ้งหน้าที่
deserter(n) ผู้จากไป,ผู้ละทิ้ง,ทหารหนีทัพ
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ
exit(n) ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การตาย
exodus(n) การออกไป,การจากไป,การไหลออก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
去る[さる, saru] Thai: จากไป

German-Thai: Longdo Dictionary
Abfahrt(n) |die, nur Sg.| การจากไป, การออกเดินทาง เช่น Die Abfahrt ist vorverlegt. , See also: A. Ankunft,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top