Search result for

ลาจาก

(25 entries)
(0.0458 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาจาก-, *ลาจาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาจาก[V] die, See also: pass away, perish, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. ตาย, Ant. กำเนิด, เกิด, Example: คุณปู่ท่านลาจากพวกเราไปแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Bible is "basic instructions before leaving earth".ไบเบิลก็คือ "คำสอน เบื้องต้น ก่อน ลาจาก โลก" The Love Guru (2008)
# No goodbyes 'cause I can't bear to say itไม่มีการลาจาก เพราะฉันทำจะพูดมันไม่ได้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# I'd never survive the one that's comingฉันคงไม่อาจรอดชีวิตไปจากการลาจากที่กำลังจะมาถึง High School Musical 3: Senior Year (2008)
# 'Cause I don't think I'll survive a goodbye againเพราะฉันไม่คิดว่าฉันจะทนการลาจากได้อีก High School Musical 3: Senior Year (2008)
They show up here and we're ten yards off the shore, we're target practice.พวกมันจะมาที่นี่และเราจะอยู่ห่างราวๆ 10 หลาจากฝั่งและเราจะตกเป็นเป้า Hell or High Water (2008)
- That's the worst goodbye I have ever heard and you stole it from a movie.- นั่นเป็นคำลาจากที่แย่ที่สุดเลย แล้วคุณก็ขโมยมาจากหนังด้วย Zombieland (2009)
Or getting some distance from the person you've become.หรือการมีช่วงเวลาจากตัวคุณเอง Remains of the J (2009)
They risked their... if not their lives, their livelihood to speak out.พวกเขากำลังจับปลาจาก แหล่งที่กำลังจะหมดไป และผมคิดว่าพวกเขากลัวจริงๆ ที่จะไม่มีอาหารเหลือแล้ว The Cove (2009)
If you give me two days then I can give you and Michael your complete and utter freedom.ถ้าต้องการเวลาจากฉัน ฉันก็จะให้เวลานายไมเคิล เพื่อทำให้ตัวเองเป็นอิสระ The Mother Lode (2009)
He especially loves eating fish cakes from street vendors.โดยเฉพาะอาหารเค้ก ปลาจากถนนเว็นเดอร์ Episode #1.24 (2009)
He especially likes eating fish cakes from street vendors.เขาชอบที่จะกินลูกชิ้นปลาจากแผงข้างทางเป็นพิเศษ Episode #1.24 (2009)
- And what is it?ประจบประแจง,การไว้วางใจ เลือกเอาละกัน ฉันบินลาจากเมืองนี้ไป เพราะว่าคุณ Family Ties (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apopemptic(แอพพะเพม'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจากไป, เกี่ยวกับคำพูดที่ลาจากไป. -n. คำพูดลาจาก (leave-taking departing; valedictory)
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerio(เชีย'ริโอ) intetj. คำอวยพรเวลาดื่มหรืออำลาจากกัน,โชคดี,สวัสดี!, Syn. cheerioh,cheero
conge(คอน'เจ) n. การอำลา,การขออนุญาตลาจาก
good-by(กูด'ไบ) n. interj. สวัสดี! ลาก่อน! n. การลาจาก -pl. -good-bys
goodby(กูด'ไบ) n. interj. สวัสดี! ลาก่อน! n. การลาจาก -pl. -good-bys
leave-taking(ลิฟว'เทคคิง) n. การลาจาก,การจากไป, Syn. farewell
left(เลฟทฺ) adj. ซ้าย,ข้างซ้าย,ด้านซ้าย,มือซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย,สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ,การหันซ้าย,การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป,ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ,หมัดซ้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
farewell(adj) เป็นการลาจาก,เป็นการอำลา
farewell(n) การอำลา,การร่ำลา,การลาจาก,คำอำลา
leave(vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,ร่ำลา,ลาหยุด

French-Thai: Longdo Dictionary
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top