ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คัด

   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คัด-, *คัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัด[V] select, See also: pick, choose, assort, Syn. เลือกสรร, คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: ในอดีตปฏิทินแม่โขงนั้นดังมากที่สุดเพราะคัดเอาบรรดาสาวสวยมานุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายภาพกันให้เห็น, Thai definition: เลือกจากสิ่งที่รวมกันอยู่
คัด[V] steer, See also: helm, take the tiller, Example: เขาคัดหางเสือเปลี่ยนทิศเดินเรือเฉียงคลื่นลมมุ่งลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Thai definition: ใช้พายหรือแจวงัดน้ำออกจากตัว
คัด[V] force, See also: prize, lever, Example: เมื่อรวบรวมไม้ซุงได้จำนวนมากพอแล้วจึงคัดหรือกลิ้งไม้ซุงนั้นลงน้ำเรียกกันว่า การคัดไม้ลงน้ำ, Thai definition: งัดให้เผยอหรือเคลื่อนที่
คัด[V] copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Example: ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจักเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากทีเดียวจึงขออนุญาตคัดข้อความดังกล่าวนั้นมาเสนอท่านผู้อ่าน, Thai definition: ลอกข้อความหรือลวดลายออกจากต้นฉบับ
คัด[ADJ] congested, See also: obstructive, stuffy, Example: การใส่ยกทรงจะช่วยป้องกันอาการนมคัดได้ แต่ต้องเป็นยกทรงที่ไม่รัดควรเป็นแบบที่พยุงเต้านม, Thai definition: แน่นหรือตึง
คัดฉาก[V] steer, See also: helm, take the tiller, operate the rudder, Syn. คัดจังกูด, คัดหางเสือ, คัดท้าย, Thai definition: ถือท้ายเรือ
คัดตัว[V] choose, See also: select, pick, Example: พรรคการเมืองมีทางเลือกที่จะเติบโตอย่างช้าๆ โดยคัดตัวผู้สมัครที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ร่วมกันมาเข้าร่วมพรรค, Thai definition: เลือกบุคคลที่เหมาะสม
คัดลอก[V] copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Syn. ลอก, ลอกแบบ, อัดสำเนา, Example: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตนและให้ขีดเส้นใต้ประโยคใจความสำคัญ
คัดออก[V] sort out, See also: separate, weed out, sift out, Syn. ให้ออก, เลือกออก, Example: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
คัดแยก[V] sort out, See also: pick out, screen, choose, select, Syn. คัด, เลือกเฟ้น, Example: หลังจากเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดแล้ว เกษตรกรจะคัดแยกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาก่อน, Thai definition: เลือกสิ่งที่รวมกันอยู่ออกจากกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คัดก. เลือก, แยกสิ่งที่รวมกันอยู่, เช่น คัดออก คัดเอาไว้
คัดงัดให้เผยอหรือเคลื่อนที่ เช่น คัดไม้ซุง, ใช้พายหรือแจวงัดนํ้าออกจากตัว ตรงข้ามกับ วาดเรือ
คัดลอกข้อความหรือลวดลายออกมาจากต้นฉบับ เช่น เอาหนังสือนี้ไปคัด.
คัดว. แน่นหรือตึง เช่น จมูกคัด นมคัด.
คัดก. เขียนด้วยตัวบรรจง เช่น เขียนเร็ว ๆ อย่ามัวแต่คัด.
คัดคลองเลื่อยก. ดัดฟันเลื่อยให้เบนออกจากแนว โดยดัดฟันหนึ่งเว้นฟันหนึ่งจนตลอดทั้งตัวเลื่อยแล้วจึงดัดฟันที่เว้นไว้ให้เบนออกทางด้านตรงข้ามกับฟันที่ได้ดัดไว้แล้ว.
คัดค้านก. แสดงอาการไม่เห็นด้วย.
คัดง้างก. ขัดแย้ง, ไม่ลงรอยกัน.
คัดฉากก. ถือท้ายเรือ.
คัดช้อนน. เครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง ใหญ่กว่าสวิง ถักเป็นร่างแห ขอบเป็นรูปสามเหลี่ยม มีด้ามจับ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transcribeคัด(เปลี่ยน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extractคัดย่อความ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloningคัดเลือก,การแยกพันธุ์ให้บริสุทธิ์ [การแพทย์]
Excludeคัดออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Just a few dissenters.- เพียงไม่กี่คนที่คัดค้าน The Great Dictator (1940)
- Then wipe them out!- คัดชื่อพวกมันออก The Great Dictator (1940)
Let him who refuses beware!พวกที่คัดค้านพึงระวังตัว The Great Dictator (1940)
Death makes its first cut.ความตายได้คัดสรร เอาคนพวกแรกไปแล้ว Night and Fog (1956)
The night's dead throw the figures off.ที่ตายเมื่อคืนก็ถูกคัดออกไป Night and Fog (1956)
For some, the cut has already been made.สำหรับบางกลุ่ม ได้โดนคัดทิ้งไปแล้ว Night and Fog (1956)
For the rest, it will be done soon enough.พวกที่เหลือ กำลังจะโดนคัดทิ้งไปในไม่ช้า Night and Fog (1956)
I. G. Farben, Siemens, Hermann Goering recruit their labour here.ไอ จี ฟาร์เบน, ซีเมนส์, เฮอร์มัน กอริ่ง ต่างก็มาคัดสรรคนงานกันที่นี่ Night and Fog (1956)
Well, that sounds fair to me. Anyone object?ดีที่เสียงธรรมกับผม ใครคัดค้าน? 12 Angry Men (1957)
Stay awake and steer.ตื่นนอนและคัดท้าย The Old Man and the Sea (1958)
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี Help! (1965)
- Why?การสนใจบทคัดย่อ Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัด[v.] (khat) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate   FR: choisir ; sélectionner
คัด[v.] (khat) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize   FR: recopier ; reproduire ; plagier
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คัดค้านคำกล่าวหา[v. exp.] (khatkhān kham klāohā) EN: reject an accusation   
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: steer ; helm ; take the tiller   FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
คัดทิ้ง[n. exp.] (khat thing) EN: reject   
คัดลอก[v.] (khatløk) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce   FR: copier ; transcrire; reproduire
คัดสำเนา[v. exp.] (khat samnao) EN: copy ; transcribe ; make a copy of   FR: copier ; reproduire
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out   FR: exclure ; éliminer
คัดเค้า[n.] (khatkhao) EN: Fragrant randia ; Randia siamensis   

English-Thai: Longdo Dictionary
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balk[VI] ขัดขวาง, See also: คัดค้าน, ต้านทาน, หยุดยั้ง, Syn. refuse
balk at[PHRV] คัดค้าน, See also: ไม่เห็นด้วย, Syn. bail at, burke at, jib at
baulk at[PHRV] คัดค้าน, See also: ไม่ยอมทำตาม, Syn. balk at
borrow from[PHRV] คัดลอก (ความคิด, รูปแบบ, แนว)จาก
choose[VT] เลือก, See also: คัดเลือก, เลือกสรร, คัด, Syn. pick out, select
cox[VT] คัดท้ายเรือ, See also: ทำหน้าที่เป็นคนถือท้ายเรือแข่ง
cox[VI] คัดท้ายเรือ, See also: ทำหน้าที่เป็นคนถือท้ายเรือแข่ง
coxswain[VI] คัดท้ายเรือแข่ง
coxswain[VT] คัดท้ายเรือแข่ง
cull[VT] คัดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
amanuensis(อะแมนนูเอน' ซิส) n., (pl. -ses) เลขานุการ, เจ้าหน้าที่คัดลอกหรือจดตามคำบอกหรือจดชวเลข (secretary)
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
calligraphy(คะลิก'กระพี) n. ลายมือดี,ลายมือสวย,การคัดลายมือ,ศิลปะการคัดลายมือ., See also: calligrapher n. ผู้มีลายมือดี calligraphist n. ผู้มีลายมือดี calligraphic adj. ลายมือดี calligraphical adj. ลายมือดี

English-Thai: Nontri Dictionary
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
blackball(n) บัตรคัดค้าน
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ
con(n) ความตรงข้าม,การแย้ง,การโต้แย้ง,การต่อต้าน,ผู้คัดค้าน
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
copy(n) ฉบับคัดลอก,ต้นฉบับ,สำเนา,การลอกเลียนแบบ,การก๊อบปี้
copy(vt) ลอกแบบ,เลียนแบบ,ถ่ายสำเนา,ถ่ายแบบ,คัดลอก,คัดสำเนา
copybook(n) สมุดลอกแบบ,สมุดคัดลายมือ
copyist(n) คนคัดสำเนา,คนลอกแบบ,ผู้เลียนแบบ
cull(n) สิ่งที่ไม่เอา,การเลือก,การคัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
challenge (vt) คัดค้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
書き写す[かきうつす, kakiutsusu] (vt) คัดลอก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: คัดเลือก English: to select

German-Thai: Longdo Dictionary
Schnupfen(n) |der, nur Sg.| อาการจามคัดจมูก เนื่องจากไข้หวัด
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: S. reklamieren, opposieren,
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: S. die Übersicht, die Kurzfassung, das Schlusswort,

French-Thai: Longdo Dictionary
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top