Search result for

ร่อน

(68 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่อน-, *ร่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่อน[V] winnow, See also: sift, separate large and small solid bits, Example: เขาร่อนเอาปลายข้าวออกจากเมล็ดข้าว, Thai definition: แยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบโดยใช้เครื่องแยกแกว่งยักไปย้ายมา ให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป
ร่อน[V] hover, Syn. บินร่อน, Example: เครื่องบินขับไล่ร่อนลงมาที่สนามบินอุดรธานี, Thai definition: อาการของสิ่งมีลักษณะแบนที่เลื่อนลอย วนไปวนมา
ร่อนเร่[V] wander, See also: be nomadic, have no permanent home, Syn. พเนจร, เร่ร่อน, ร่อนเร่พเนจร, เร่ร่าย, Example: เมื่อก่อนมนุษย์เราร่อนเร่หาที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆ ไม่มีหลักแหล่งแน่นอน, Thai definition: เที่ยวเตร่ซัดเซพเนจรไปไม่มีหลักแหล่งแน่นอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่อนก. อาการของสิ่งมีลักษณะแบนเลื่อนลอยไปหรือมาในอากาศ, ทำให้สิ่งแบน ๆ เคลื่อนไปในอากาศหรือบนผิวน้ำ เช่น ร่อนรูป ร่อนกระเบื้องไปบนผิวน้ำ
ร่อนกางปีกแผ่ถาไปมาหรือถาลง เช่น นกร่อน เครื่องบินร่อนลง
ร่อนแยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบ โดยใช้เครื่องแยกมีแร่งเป็นต้นแกว่งยักไปย้ายมา ให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป เช่น ร่อนข้าว, แกว่งวนเวียนไปรอบตัว เช่น ร่อนดาบ
ร่อนเอาคมมีดถูวนเบา ๆ ที่หิน ในคำว่า ร่อนมีด.
ร้อนว. มีความรู้สึกตามผิวหนังเหมือนถูกไฟเป็นต้น, ตรงข้ามกับ เย็น
ร้อนกระวนกระวาย เช่น ร้อนใจ
ร้อนรีบเร่ง, ช้าอยู่ไม่ได้.
ร้อน ๆ หนาว ๆก. ครั่นเนื้อครั่นตัว, มีอาการคล้ายจะเป็นไข้เพราะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว, โดยปริยายหมายความว่า มีความเร่าร้อนใจกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือถูกตำหนิเป็นต้น, สะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือ หนาว ๆ ร้อน ๆ ก็ว่า.
ร้อนตัวก. กลัวว่าโทษหรือความเดือดร้อนจะมาถึงตัว.
ร่อนทองน. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ใช้ทำยาได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Samuel Irons, Engineering Specialist.แซมมวล ไอร่อน ผมอยู่ฝ่ายวิศวะ Dead Space: Downfall (2008)
Yoda has made a grave mistake, straying this far from Coruscant.โยดามันพลาดอย่างหมันต์ ร่อนเร่ออกมาไกลจากคอรัสซังขนาดนี้ Ambush (2008)
This is the kind of magic that undermines our authority, challenges all we've done.เวทย์มนต์พวกนี้มัน กัดกร่อนอำนาจของข้า ท้าทายกับสิ่งที่เรากำหนด The Mark of Nimueh (2008)
I can't let her throw her life away and live as an exile for the rest of her lifeข้าจะไม่ปล่อยให้นางทิ้งอนาคต ไปร่อนเร่กับคนที่ถูกเนรเทศอย่างเจ้า Portrait of a Beauty (2008)
And they just released this trip wire.แล้วก็จะปล่อยสลิงให้ร่อนลงมา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He worked as accompanist in a troupe to support himself.เขาเล่นดนตรีกับคณะเร่ร่อน เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง Beethoven Virus (2008)
ANIMAL CONTROL OFFICERศูนย์กักกันสัตว์เร่ร่อน Bolt (2008)
Go here, go there, wander most of the time.ไปโน่น ไปนี่ เร่ร่อนไปเรื่อยซะส่วนใหญ่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'll take any man who wants to kick the shit out of Japs and Huns.คนที่อยากจะเตะญีปุ่นกับพวกเร่ร่อนให้กระเด็นออกไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
These are vagabonds who'll stop at nothing to take your money.พวกนี้เป็นพวกเร่ร่อนที่จะไม่มีวันหยุดจนกว่าจะได้เงินจากเธอ The Other Boleyn Girl (2008)
And then Dustfinger a traveling fire juggler with magical powers.แล้วก็นิ้วผุ่น... นักเล่นกลไฟเร่ร่อน ที่มีพลังเวทมนตร์ Inkheart (2008)
They say in a mining village, there are aggrieved ghosts drifting around.พวกเขาพูดกันในหมู่บ้างเหมืองฯ, ว่ามีผีที่เศร้าโศกเร่ร่อนอยู่โดยรอบ Episode #1.7 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้อน[v.] (røn) FR: il fait chaud
ร้อน[adj.] (røn) EN: hot ; warm   FR: chaud
ร้อน[adj.] (røn) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need   FR: urgent ; pressant
ร่อน[v.] (rǿn) EN: winnow ; sift ; sieve ; pan ; separate   FR: passer au crible ; tamiser ; cribler
ร่อน[v.] (rǿn) EN: hover (over) ; soar ; sail ; circle in the air   FR: planer ; tournoyer ; rôder ; voler
ร้อน ๆ[X] (røn-røn) EN: piping hot   FR: très chaud
ร่อนกรวด[v. exp.] (rǿn krūat) EN: riddle gravel   
ร้อนจริง ๆ เลย[xp] (røn jing-jing loēi) FR: il fait une chaleur écrasante
ร้อนจัด[adj.] (røn jat) FR: brûlant ; torride
ร้อนชื้น [adj.] (røn cheūn) EN: muggy ; warm and humid   FR: lourd ; chaud et humide

English-Thai: Longdo Dictionary
frisbee(n) จานร่อน เช่น What makes a Frisbee fly?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
errant[ADJ] ที่ท่องเที่ยวไปทั่ว, See also: ร่อนเร่, พเนจรไปทั่ว
gad[VI] ร่อนเร่ไปไม่มีจุดหมาย, Syn. roam, wander, dirft
pan[VI] ร่อน, See also: ร่อนเพื่อคัดแร่, Syn. rinse, separate, sort
plane[VI] บินร่อน, See also: ร่อน, Syn. glide, soar
pan for[PHRV] ร่อนหา, See also: ร่อนแร่, ร่อนทอง
pan off[PHRV] ร่อนออก, See also: ร่อนล้าง, Syn. pan out
riddle[VT] ร่อนด้วยตะแกรง, Syn. sift
rove[VI] ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย, See also: ร่อนเร่, เตร็ดเตร่, Syn. roam, wander
rove[VT] ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย, See also: ร่อนเร่, เตร็ดเตร่, Syn. roam, wander
sieve[VI] กรอง, See also: ร่อนด้วยตะแกรง, Syn. screen, winnow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
aerodrone(แอ' โรโดรน) n. เครื่องร่อน
airborne(แอร์' บอร์น) adj. ลอยในอากาศ, ลงมาจากอากาศ,ร่อน,ขนมาทางอากาศ (in flight)
airman(แอร์' เมิน) n., (pl. -men) นักขับเครื่องบิน, ทหารอากาศ. -airmanship n. เทคนิคการบินหรือร่อน, Syn. aviator)
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว
attrited(อะไทร'ทิด) adj. สึกกร่อน
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)

English-Thai: Nontri Dictionary
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
bindle(n) คนร่อนเร่,คนพเนจร
bolt(n) สลัก,กลอนประตู,ดาล,เครื่องกรอง,เครื่องร่อน
bolt(vt) กรอง,ร่อน,เผ่น,วิ่งหนี,เขมือบ
bum(n) สะโพก,ก้น,คนพเนจร,คนร่อนเร่,ขอทาน
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
caustic(n) สิ่งที่กัดกร่อน
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
cautery(n) เหล็กร้อน,สารกัดกร่อน,สิ่งที่ทำให้ไหม้
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น
Obdachlose(n) |der/die, pl. Obdachlosen| คนพเนจรร่อนเร่, คนที่ไม่มีบ้านอยู่ เช่น Im August 2005 wird in Dahlewitz (Brandenburg) der Obdachlose Dieter Meier von fünf jungen Männern in einem leer stehenden Gartenbungalow erschlagen.; Der Berliner Asylverein für Obdachlose wurde 1868 von Berliner Würdeträgern gegründet und organisierte Unterkünfte für Obdachlose., See also: R. ein Obdachloser, eine Obdachlose

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top