ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จบกัน

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จบกัน-, *จบกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จบกัน[V] come to an end, See also: end, wind up, Syn. สิ้นสุด, Example: ถ้าคุณเลือกงานเราสองคนก็จบกันแค่นี้, Thai definition: จบสิ้นกันไป, เลิกรากันไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bang.จบกันSuspiria (1977)
It's all over. Let's go!จบกันแล้ว ไปกันเถอะ The Road Warrior (1981)
And now I've got to turn my back on you.แล้วเราคงต้องจบกันแค่นี้ Goodfellas (1990)
So that's it for me?เราจบกันแค่นี้เหรอ? The Bodyguard (1992)
After which time, we're even.หนึ่งปีจบกัน... Schindler's List (1993)
I have to find every rag buried up here and burn it.จบกันที ทุกคนจะถูกส่งไปเอาซวิทช์ Schindler's List (1993)
Ah, no, it's good it's over.ไม่ ดีแล้วที่จบกัน Junior (1994)
the intense desire to merge as one... it all came together... in one brilliant flash.ปรารถนาแรงกล้าที่รวมเป็นหนึ่ง มันมาบรรจบกันดุจสายฟ้าแลบ Don Juan DeMarco (1994)
That´s it. We´re dead, man.จบกัน เราตายแน่ Nothing to Lose (1997)
If I thought you had secrets, it would be over.ถ้าฉันรู้ว่าคุณมีความลับ เราจบกันทันที Pola X (1999)
All right, everybody, let's go to the end.โอเค, ทุกคน ไปตอนจบกันเถอะ A Walk to Remember (2002)
Landon and I are way over.แลนด้อนกับฉันจบกันแล้ว A Walk to Remember (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: come to an end ; end ; wind up   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confluence(คอน'ฟลูเอินซฺ) n. การไหลบรรจบกันของแม่น้ำหลายสาย,ที่บรรจบกันของสายแม่น้ำ,แม่น้ำที่เกิดจากการบรรจบกันดังกล่าว,การชุมนุม,กลุ่มคน,กลุ่มชุมชน., Syn. conflux,juncture,gathering
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
conterminousadj. มีพรมแดนร่วมกัน,ซึ่งบรรจบกันตรงปลาย., See also: conterminousness n. ด
converge(คันเวอจฺ') {converged,converging,converges} vi. เบนเข้าหากัน,เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
convergence(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergency(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergent(คันเวอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ซึ่งเบนเข้าหากัน
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus

English-Thai: Nontri Dictionary
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
confluence(n) การไหลมารวมกัน,การบรรจบกัน,การชุมนุม
confluent(adj) ไหลมารวมกัน,ซึ่งบรรจบกัน
conflux(n) การไหลมารวมกัน,การบรรจบกัน,แควน้ำ
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
convergence(n) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top