ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คัดออก

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คัดออก-, *คัดออก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดออก[V] sort out, See also: separate, weed out, sift out, Syn. ให้ออก, เลือกออก, Example: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excludeคัดออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The night's dead throw the figures off.ที่ตายเมื่อคืนก็ถูกคัดออกไป Night and Fog (1956)
Maybe we're underestimating him. Maybe he is an impostor and maybe the director found out about it. That could be his motive.บางทีคุณอาจประเมิณเขาต่ำเกินไป เขาอาจโกงได้แต่ก็อาจถูกผู้ตรวจสอบคัดออกไป แต่นั้นก็เป็นแรงจูงใจสำหรับเขาได้นะ Gattaca (1997)
Rejected! The shame!น่าอายนัก โดนคัดออก The Red Violin (1998)
Today we are going to eliminate 6 of you.เราจะทำการคัดออก 6คนจากทั้งหมด Go Go G-Boys (2006)
who is the next one to go.ใครจะเป็นคนต่อไปที่จะถูกคัดออก Go Go G-Boys (2006)
The wedding will take place on the 17th of the current monthเริ่มปฏิบัติงานทะเบียนสมรส หน่วยที่ 17 เดือนกันยายน และคัดออก Golden Door (2006)
Either you get admitted to your first choice or you get rejected.ไม่ว่าคุณจะถูกเลือกหรือว่าถูกคัดออก Attack on the Pin-Up Boys (2007)
But still I was eliminated, then am I supposed to go and die?แต่ผมก็ยังโดนคัดออก, แล้วไง ผมควรจะไปและตายงั๊นเหรอ? Beethoven Virus (2008)
You did something that got you expelled, didn't you?คุณได้ทำอะไรบางอย่าง ที่ทำให้คุณถูกคัดออกรึเปล่า? Harbingers in a Fountain (2009)
I cut 30 guys when we had tryouts at the beginning of the season.ฉันคัดออกไป30คนตอนที่พวกเราคัดตัว ช่วงเริ่มต้นฤดูกาล The Sue Sylvester Shuffle (2011)
But that's all we could extract.เราคัดออกมาได้แค่นั้น Now You See Me (2011)
We must remain an objective observer, even if one of these people is eliminated.เราจะต้องยึดมั่นในจุดประสงค์ แม้ว่าหนึ่งในคนเหล่านี้จะถูกคัดออก Would You Rather (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out   FR: exclure ; éliminer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cull[VT] คัดออก
cull out[PHRV] คัดออกมาจากกลุ่ม, Syn. cut out
cut out[PHRV] คัดออกมา, See also: คัดสรร, Syn. cull out
delist[VT] คัดออกจากรายการ, See also: คัดชื่อออก, เอาชื่อออก, Syn. discontinue, leave off, refrain from
deselect[VT] ยุติการฝึกงานก่อนกำหนด, See also: คัดออก
pick apart[PHRV] เด็ดออก, See also: คัดออก, เลือกออก, ถอนออก
screen out[PHRV] คัดออก, See also: เลือกออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cull(คัล) {culled,culling,culls} vt.,n. (การ) เลือก,เลือกสรร,คัด,คัดเลือก,เก็บ,เด็ด,รวม,สิ่งที่เลือก,สิ่งที่คัดออกมา,ของที่ไม่ดีที่ถูกคัดออก, Syn. select,collect,pick
disk cacheหน่วยความจำแคชบนจานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะกันไว้เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ โดยคัดออกจากจานบันทึกไปเก็บไว้ โปรแกรมบางโปรแกรมจะจัดแบ่งเนื้อที่ในหน่วยความจำไปให้ บางโปรแกรมจะแบ่งเนื้อที่ในฮาร์ดิสก์ให้ เช่น เมื่อเราทำสำเนาจากแผ่นจานบันทึก
eliminate(อิลิม'มะเนท) vt. ขจัด,กำจัด,คัดออก,ขับไล่,ทำลาย,ลบทิ้ง,ขับออก, See also: eliminability n. ดูeliminate eliminable adj. ดูeliminate eliminator n. ดูeliminate
weed(วีด) n. วัชพืช,ต้นยาสูบ,สัตว์ผอมที่อ่อนแอ,แถบผ้าสีดำไว้ทุกข์,เสื้อผ้า vt. vi. กำจัดวัชพืชทิ้ง,ขจัด,ถอนราก,คัดออก -Phr. (the weed ต้นยาสูบ), Syn. hoe,clear

English-Thai: Nontri Dictionary
omission(n) การเว้น,การละเลย,การละเว้น,การคัดออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top