Search result for

แทรก

(68 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แทรก-, *แทรก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทรกซอน [V] insert, See also: penetrate, pass in (as a wedge), through, squeeze in, Syn. ซอนไช, Example: เขาแทรกซ้อนผ่านกลุ่มคนดูจนได้ออกมายืนแถวหน้า, Thai definition: แทรกไปทั่ว
แทรกซึม [V] infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
แทรกตัว [V] push through, See also: shove, jostle, press, Syn. เบียด, Example: เธอแทรกตัวขึ้นบันไดหน้าของรถคันแรกได้โดยไม่ยากนัก, Thai definition: เบียดเข้าไป
แทรกตัว [V] mix, See also: intermingle, mingle, blend, combine, Syn. ปะปน, Example: มีตำรวจสากลเยอรมันหรือหน่วยข่าวกรองเยอรมัน (DND) แทรกตัวปะปนอยู่กับบรรดานักท่องเที่ยวต่างถิ่นเพื่อจับตานักลงทุนชาวเยอรมันในเมืองไทยที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
แทรกแซง [V] intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกแซง [V] intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกแซง [V] intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกโพน [V] catch an elephant in the open area, Thai definition: จับช้างกลางแปลง
แทรกซ้อน [V] have complications, Syn. สอดแทรก, เข้าแทรก, แทรก, Example: เขาตัดสินใจอำลาการเมือง เนื่องจากเข้าผ่าตัดลำไส้ใหญ่แล้วอาการต่างๆ ที่แทรกซ้อนยังไม่ดีขึ้น, Thai definition: การที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อีกสิ่งหนึ่งกำลังเกิดอยู่
แทรกซ้อน [V] cause complications, See also: create side issues, raise obstacles, deliberately complicate an issue, Syn. แทรก, Example: คนเรามีอยู่มากที่เป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัว จนกระทั่งเกิดโรคอื่นแทรกซ้อนจึงจะรู้ตัว, Thai definition: ลักษณะที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อีกสิ่งหนึ่งกำลังเกิดอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แทรก(แซก) ก. เข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอดเป็นต้น เช่น แทรกตัว
แทรกเจือเพียงนิดหน่อย เช่น แทรกยาดำ แทรกพิมเสน, เกิดขึ้นในระหว่าง เช่น มีโรคปอดบวมแทรก
แทรกเติมเข้าไปในระหว่าง เช่น แทรกเนื้อความ
แทรกโดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พูดแทรก.
แทรก(แซก) น. เรียกม้าหลวงหรือช้างหลวงพวกหนึ่ง ที่จัดให้เดินคั่นระหว่างกระบวนแห่หรือกองทัพแต่ละกระบวน ว่า ม้าแทรก ช้างแทรก.
แทรก(แซก) น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง, เดิมเขียนเป็น แซก.
แทรกซอนก. แทรกไปทั่ว.
แทรกซ้อนก. เกิดขึ้นในระหว่าง เช่น มีโรคแทรกซ้อน มีปัญหาแทรกซ้อน.
แทรกซึมก. อาการที่ค่อย ๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว.
แทรกเตอร์(แทฺรก-) น. รถทุ่นแรงที่ใช้ในงานเกษตรกรรมหรืองานก่อสร้าง มีทั้งแบบตีนตะขาบและแบบล้อ ใช้ลากหรือขับเคลื่อนอุปกรณ์อย่างอื่นที่ติดเข้ากับตัวรถตามลักษณะงานที่ใช้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astrocytoma, Infiltrativeแทรกแซงเข้าไปในเนื้อสมองข้างเดียวอย่างกว้างขวาง [การแพทย์]
Infiltrateแทรก, การแทรก, แทรกแซง [การแพทย์]
Invasionแทรกซึม, การแทรกลง, การรุกราน, ลุกลาม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทรก[X] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce   FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกข้อกำหนด[v. exp.] (saēk khøkamnot ) EN: insert a clause   FR: insérer une clause
แทรกซอน[v.] (saēksøn) EN: insert ; penetrate ; pass in ; through ; squeeze in   
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   
แทรกซึม[v.] (saēkseum) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant   FR: s'imprégner ; s'imbiber
แทรกตัว[v.] (saēk tūa) EN: push through ; shove ; jostle ; press   
แทรกตัว[v.] (saēk tūa) EN: mix ; intermingle ; mingle ; blend ; combine   
แทรกเข้า[v. exp.] (saēk khao) FR: insérer ; intercaler
แทรกเตอร์[n.] (thraēktoē) EN: tractor   FR: tracteur [m]
แทรกแซง[v.] (saēksaēng) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in   FR: intervenir ; interférer ; se mêler de

English-Thai: Longdo Dictionary
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baffle    [VT] แทรกเข้ามาควบคุม (การไหลของก๊าซ, การส่งคลื่นเสียงหรือแสง)
break in on    [PHRV] ขัดจังหวะ, See also: แทรก, Syn. burst in on
break in upon    [PHRV] ขัดจังหวะ, See also: แทรก, Syn. burst in on
edge in    [PHRV] พูดแทรก, See also: แทรก
go between    [PHRV] แทรกระหว่าง
infiltrate into    [PHRV] แทรกซึมเข้าไป, See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป, ซึมเข้าไป
infiltrate through    [PHRV] แทรกซึมผ่าน, See also: แทรกผ่าน, ทุะลุผ่าน, ซึมผ่าน
insert between    [PHRV] แทรกระหว่าง, See also: สอดแทรกระหว่าง, ใส่ระหว่าง
insert in    [PHRV] แทรกเข้าไปใน, See also: สอดเข้าไปใน, ใส่เข้าไปใน
interleave with    [PHRV] สอดแทรกด้วย, See also: แทรกด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaptyxis(แอนแนพทิค' ซิส) n., (pl. tyxes) การแทรกสระ. -anaptytic (al) adj. (epenthesis of a vowel)
astragalus(แอสแทรก'กะลัส) n., (pl. -li) กระดูกข้อต่อตาตุ่ม. -astragalar adj.
bloop(บลูพ) n. เสียงแทรก,อุปกรณ์กันเสียงแทรก.
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
by-effectn. ผลแทรกซ้อน
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
complication(n) ความซับซ้อน,ความสับสน,ความยุ่งยาก,ความแทรกซ้อน
corollary(n) บทเทียบ,บทแทรก,ควันหลง,ข้อพิสูจน์
incident(n) เหตุการณ์,เรื่องราว,การบังเกิด,บทแทรก
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง
insert(n) สิ่งที่ใส่ไว้,ใบแทรก,สิ่งที่แทรกไว้
insert(vt) ใส่ไว้,สอด,แทรก,บรรจุ
insertion(n) การสอดแทรก,การแทรก,สิ่งที่ใส่ไว้
inset(n) สิ่งที่สอดไว้,ชิ้นผ้า,ใบแทรก,การสอดแทรก
inset(vt) สอดไว้,แทรกไว้,ใส่ไว้
insinuate(vt) ลอบเข้าไป,สอดแทรก,พูดแนะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
干渉[かんしょう, kanshou] (n) แทรกแซง ก้าวก่าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: แทรก(ในการพิมพ์) English: to cut in (printing)
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between

Are you satisfied with the result?

Go to Top