ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reprint

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reprint-, *reprint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprint(vt) พิมพ์ซ้ำ, See also: พิมพ์อีก, Syn. duplicate, republish
reprint(n) สำเนา, Syn. copy, duplicate
reprint(n) หนังสือที่พิมพ์ซ้ำ, See also: สิ่งที่ตีพิมพ์ซ้ำ, Syn. new edition, reissue
reprint in(phrv) พิมพ์ใหม่, See also: พิมพ์อีก, Syn. reproduce in
reprint from(phrv) พิมพ์ใหม่, See also: พิมพ์อีก, Syn. reproduce from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reprint(รีพรินทฺ') vt. พิมพ์อีก, พิมพ์ใหม่ n. การพิมพ์อีก, การพิมพ์ใหม่, สิ่งตีพิมพ์อีก, สิ่งตีพิมพ์ใหม่, See also: reprinter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
reprint(n) สำเนา, การพิมพ์ใหม่, การตีพิมพ์อีก
reprint(vt) ตีพิมพ์อีก, พิมพ์ใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reprint editionฉบับพิมพ์ซ้ำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm having them reprinted now, and I'II have them for you tomorrow;ฉันกำลังจะพิมพ์ และมอบให้พวกคุณในวันพรุ่งนี้ Changeling (2008)
You just reprinted it.คุณแค่ปริ๊นใหม่เท่านั้น Know Your Frenemies (2011)
It's alright, we'll just have to reprint them.งั้นก็ไปปริ๊นให้เรียบร้อยสิ Episode #1.6 (2011)
It's been reprinted all over the world.มันถูกตีพิมพ์ใหม่ไปทั่วโลก Jackie (2016)
All three books that you've already published... are going to be reprinted!นิยายของคุณทั้งหมดสามเรื่อง ที่เคยตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ กำลังจะกลับมาพิมพ์ใหม่ครับ Confrontation (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reprintIs it possible to reprint this article?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิมพ์ซ้ำ[phim sam] (v, exp) EN: reprint  FR: réimprimer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reprint
reprints
reprinted
reprinting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprint
reprint
reprints
reprints
reprinted
reprinting

WordNet (3.0)
reprint(v) print anew, Syn. reissue
offprint(n) a separately printed article that originally appeared in a larger publication, Syn. reprint, separate
reissue(n) a publication (such as a book) that is reprinted without changes or editing and offered again for sale, Syn. reprint, reprinting

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Reprint

v. t. 1. To print again; to print a second or a new edition of. [ 1913 Webster ]

2. To renew the impression of. [ 1913 Webster ]

The whole business of our redemption is . . . to reprint God's image upon the soul. South. [ 1913 Webster ]

Reprint

n. A second or a new impression or edition of any printed work; specifically, the publication in one country of a work previously published in another. [ 1913 Webster ]

Reprinter

n. One who reprints. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翻印[fān yìn, ㄈㄢ ㄧㄣˋ,  ] reprint; to reissue; to publish a new edition #79,443 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reprint { m }Reprint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
転載[てんさい, tensai] (n, vs) reprinting #1,931 [Add to Longdo]
複製[ふくせい, fukusei] (n, vs, adj-no) reproduction; duplication; reprinting; (P) #7,905 [Add to Longdo]
リプリント[ripurinto] (n, vs) reprint [Add to Longdo]
再刊[さいかん, saikan] (n, vs) reprint; republication [Add to Longdo]
再掲[さいけい, saikei] (vs) to reproduce; to reprint [Add to Longdo]
再版[さいはん, saihan] (n, vs) reprint(ing); second edition [Add to Longdo]
刷り直す;刷りなおす[すりなおす, surinaosu] (v5s) to reprint (book) [Add to Longdo]
重刻[じゅうこく, juukoku] (n, vs) reprinting [Add to Longdo]
焼き増し;焼増し[やきまし, yakimashi] (n) photo reprint [Add to Longdo]
増し刷り[ましずり, mashizuri] (n, vs) reprinting; additional printing [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top