ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go off-, *go off*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go off(phrv) ผลุนผลันออกไป, See also: ออกไปทันที, Syn. go away
go off(phrv) ออกจาก (เวที, ฉาก, นักแสดง)
go off(phrv) หยุด, See also: เลิก, Syn. go away, pass away
go off(phrv) ดับ, See also: ปิด, ไม่ติด ไฟฟ้า, Syn. put off
go off(phrv) ปลุก (นาฬิกา), See also: ส่งเสียงดัง, Syn. let off, set off
go off(phrv) ประสบความสำเร็จ, See also: เป็นไปตามที่คาด, Syn. bring off, carry off
go off(phrv) แย่ลง, Syn. drop away, fall away
go off(phrv) เริ่มเหม็นบูด, See also: บูด, เน่า, เสีย, Syn. be off, go bad
go off(phrv) หลับ, Syn. doze off
go off(phrv) หนีตามกันไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We fire the engines at the wrong time, we go off the wrong direction and we don't have the fuel to make a correction.วงโคจรในวันพรุ่งนี้ เรายิง เครื่องมือเหล่านั้น ที่ผิดเวลาเราออกไปในทางที่ผิด ทิศทางที่เราไม่ได้มีเชื้อเพลิง เพียงพอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
This whole event has to go off without a hitch, otherwise, heads will roll.ทั้งหมดนี้ ต้องดำเนินไป อย่าให้มีอุปสรรคได้ ไม่งั้น บางคนลำบากแน่ Mannequin: On the Move (1991)
I could go off in them hills there and find a cave.ไปอยู่บนภูเขานั่น หาถ้ำสักถ้ำ Of Mice and Men (1992)
George, if you don't want me, I go off in them hills and get a cave.จอร์จ ถ้านายไม่ต้องการฉัน ฉันก็จะขึ้นเขาและหาถ้ำอยู่ Of Mice and Men (1992)
All right now, this watch is set to go off every four hours... to remind you to take the Expectane.นี่เป็นนาฬิกาที่จะเตือนทุกสี่ชั่วโมง เพื่อที่นายจะได้ทานยาเอ็กซ์เพกเทน Junior (1994)
- Don't go off rope.- อย่าไปปิดเชือก Dante's Peak (1997)
Then you're gonna go off to Stanford.พอคุณนึกขึ้นได้แล้วก็ไปแต่งงาน กับคนรวยๆคนที่พ่อแม่คุณพอใจ Good Will Hunting (1997)
It said to go off 2 minutes ago.มันตั้งไว้ 2 นาทีก่อน The Jackal (1997)
Cos when you take off your clothes in private, you might be expressing your joy, but you always knew you had to go off by yourself to do it.เพราะเวลาคุณถอดเสื้อผ้าในที่รโหฐาน คุณจะรู้สึกถึงความปิติของคุณ แล้วก็จะรู้สึกว่า คุณจะต้องทำมันบ่อยๆ Hope Springs (2003)
The only people who saw the gun go off were Mr. Atwood, Miss Cooper, and the other Mr. Atwood-- who may or may not wake up.คนที่เห็นตอนปืนลั่น มีแค่คุณแอ๊ทวูด คุณคูปเปอร์ แล้วก็คุณแอ๊ทวูดอีกคน ที่ไม่รู้ว่าจะฟื้นรึเปล่า The O.C. (2003)
Yeah, because I put the safety back on to make sure it didn't go off again.เพราะผมไปเข้าห้ามไกไว้ มันจะได้ไม่ลั่นขึ้นมาอีก The O.C. (2003)
And beneath an inch of bulletproof glass is an army of sensors and heat monitors that will go off if someone gets too close with a high fever.และภายใต้กระจกกันกระสุนหนาหนึ่งนิ้ว เป็นเครื่องตรวจจับความร้อนที่ใช้ทางทหาร แค่คนเป็นไข้เข้าไปใกล้ มันก็จะทำงานแล้ว. National Treasure (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go offAs soon as our manager got off our backs, everything started to go off without a hitch.
go offDon't go off without saying good-by.
go offGo off right now!
go offIf you need to go off-line, that is fine.
go offI have to go off because I have an appointment with a friend.
go offI overslept because my alarm didn't go off.
go offI was allowed to go off by myself provided that I promised to be careful.
go offLet go off the rope.
go offMy alarm clock didn't go off this morning.
go offThe color will not go off.
go offThey heard a gun go off in the distance.
go offWe heard the bomb go off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกราง(v) derail, See also: go off the rails, Example: ในปีหนึ่งๆ ยังมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง, Thai Definition: รถไฟแล่นพลาดออกจากราง
ออกยาม(v) go off duty, See also: be off duty, Ant. อยู่ยาม, เข้ายาม, Thai Definition: พ้นหน้าที่จากการอยู่ยาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[kē] (v) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent  FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
ลั่น[lan] (v) EN: fire ; shoot ; fire ; pull the trigger ; discharge ; go off  FR: déclencher ; tirer ; décharger
ไม่ถูกลงโทษ[mai thūk longthōt] (v, exp) EN: go off scot-free  FR: s'en tirer à bon compte
ตกราง[tokrāng] (v) EN: derail ; go off the rails ; be derailed  FR: dérailler
ยุติการกระจายเสียง[yutti kān krajāisīeng] (v, exp) EN: stop broadcasting ; go off air

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボリジ[boriji] (n) borage (Borago officinalis) [Add to Longdo]
頭が変になる[あたまがへんになる, atamagahenninaru] (exp, v5r) to go crazy; to go off one's head [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go off
   v 1: run away; usually includes taking something or somebody
      along; "The thief made off with our silver"; "the
      accountant absconded with the cash from the safe" [syn:
      {abscond}, {bolt}, {absquatulate}, {decamp}, {run off}, {go
      off}, {make off}]
   2: be discharged or activated; "the explosive devices went off"
   3: go off or discharge; "The gun fired" [syn: {fire},
     {discharge}, {go off}]
   4: stop running, functioning, or operating; "Our power went off
     during the hurricane" [ant: {come on}, {come up}, {go on}]
   5: happen in a particular manner; "how did your talk go over?"
     [syn: {go off}, {come off}, {go over}]
   6: burst inward; "The bottle imploded" [syn: {implode}, {go
     off}] [ant: {burst}, {explode}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top