ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*appear*

AH0 P IH1 R   
486 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: appear, -appear-
English-Thai: Longdo Dictionary
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appear[VI] ดูเหมือนจะ, See also: ดูเหมือนว่า, Syn. look, seem, resemble
appear[VI] ปรากฏตัว, See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น, Syn. emerge, come into view, be in sight, Ant. disappear, vanish
appear[VT] ปรากฏตัวต่อสาธารณะ, Syn. be in attendance, put in an appearance, Ant. be absent, leave, be missing
appear[VI] ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล
appear[VI] พิมพ์จำหน่าย
appear at[PHRV] ปรากฏตัวขึ้นที่ (เวลาหรือสถานที่), See also: มาถึง
appear at[PHRV] แสดงที่
appear in[PHRV] ปรากฏตัวใน (ชุดหรือสถานที่)
appear on[PHRV] ปรากฏบน, See also: ปรากฏตัว
disappear[VT] หายไป, See also: สาบสูญ, สูญหาย, ไม่ปรากฏตัว, Syn. fade, vanish, Ant. appear
appear for[PHRV] เป็นทนายให้, Syn. act for, plead for
appearance[N] การปรากฏตัว, Syn. presentation, coming
appearance[N] ภาพลักษณ์, See also: สิ่งที่ปรากฎให้เห็น
appearance[N] รูปร่างหน้าตา, See also: รูปร่าง, รูปลักษณะ, รูปลักษณ์, รูปโฉม, Syn. look, looks, aspect, features
disappear to[PHRV] รีบไป, See also: รีบออกไปยัง, Syn. become of, come of, get to, go to
appear before[PHRV] ปรากฏตัวต่อหน้า, Syn. appear at
disappearence[N] การหายไป, See also: การสาบสูญ, การสูญหาย
disappear from[PHRV] หายไปจาก (สถานที่หรือสายตา), See also: ลับหายไปจาก
non-appearance[N] การไม่ปรากฏตัว
by all appearances[IDM] อย่างเห็นได้ชัด, See also: อย่างที่บอกไว้
make an appearance[IDM] ปรากฏตัว
keep up appearances[IDM] แสร้งทำ, See also: เสเเสร้ง, แกล้งทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look,form)
disappear(ดิสซะเพียร์') vt. หายไป,สาบสูญ,สูญหาย,หายลับ, Syn. vanish
disappearance(ดิสซะเพีย'เรินซฺ) n. การหายไป,การสาบสูญ,การสูญหาย,การหายลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
disappear(vt) สาบสูญ,หายไป,สูญหาย
disappearance(n) การสาบสูญ,การหายไป,การสูญหาย
reappear(vi) ปรากฏอีกครั้ง,เกิดขึ้นอีกครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjudge to have disappearedสั่งให้เป็นคนสาบสูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appear, failure toการขาดนัดไม่มาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appearanceสภาพปรากฏ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
appearanceการมาศาล (ในฐานะคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mysterious disappearanceความสูญหายโดยปราศจากร่องรอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional appearanceการมาศาลโดยมีข้อโต้แย้ง (อำนาจศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
default of appearanceขาดนัดพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disappearanceการสาบสูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disappearing streamธารดำดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
failure to appearการขาดนัดไม่มาศาล [ดู non-appearance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entering appearance; enter an appearanceการมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter an appearance; entering appearanceการมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-appearanceการขาดนัดไม่มาศาล [ดู failure to appear] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of appearanceการไม่มาศาลตามนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disappeared personsบุคคลสูญหาย [TU Subject Heading]
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2006)อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย (ค.ศ. 2006) [TU Subject Heading]
Physical appearanceภาพสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Appearanceรูปร่าง, ลักษณะ [การแพทย์]
Appearance and Attitudeรูปร่างท่าทาง [การแพทย์]
Appearance, Frayedลักษณะกะรุ่งกะริ่ง [การแพทย์]
Appearance, Generalลักษณะส่วนที่ปรากฎโดยทั่วไป [การแพทย์]
Appearance, Wedge Shapeลักษณะแบบรูปลิ่ม [การแพทย์]
Appearances, Generalลักษณะทั่วไป [การแพทย์]
Arteries, Silver-Wire Appearance ofหลอดเลือดแดงมีลักษณะเหมือนขดลวดสีเงิน [การแพทย์]
Ballooning Appearanceลักษณะแบบลูกโป่ง [การแพทย์]
Beaded Appearanceเป็นตุ่มแบบลูกปัด,เหมือนลูกปัด [การแพทย์]
Bended Appearanceลักษณะเป็นตุ่มนูนแบบลูกประคำ [การแพทย์]
Bloom Like Appearanceลักษณะคล้ายไม้กวาด [การแพทย์]
Blown-Out Appearanceลักษณะแบบโป่งพองออก [การแพทย์]
Bone, Candle-Wax Appearance ofโรคกระดูกหนาลักษณะเหมือนน้ำตาเทียน [การแพทย์]
Bone-Within-Bone Appearanceลักษณะกระดูกซ้อนกระดูก [การแพทย์]
Butterfly Appearanceคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Cauliflower-Like Appearanceคล้ายดอกกระหล่ำ [การแพทย์]
Chalky Appearanceลักษณะขาวทึบเป็นเนื้อเดียวกันแบบชอล์ค [การแพทย์]
Cloudy like Appearanceลักษณะทึบขาวที่สม่ำเสนอคล้ายปุยเมฆ [การแพทย์]
Cotton Ball Appearanceลักษณะก้อนสำลี [การแพทย์]
Curd-Like Appearanceตกขาวลักษณะคล้ายตะกอนนม [การแพทย์]
Disappearanceสูญหาย [การแพทย์]
Disappearence Rateอัตราการจางหายไป [การแพทย์]
Fern Leaf Appearanceรูปใบเฟิร์น [การแพทย์]
Fern-Leaf Appearanceรูปคล้ายใบเฟิร์น [การแพทย์]
Fish-Eye Appearanceตาปลา [การแพทย์]
Foamy Appearanceคล้ายกับเป็นฟองสบู่ [การแพทย์]
Frog-Belly Appearanceสีน้ำเงินขาวเหมือนสีท้องของกบ [การแพทย์]
disappearing streamdisappearing stream, ธารน้ำมุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Granular Appearanceลักษณะเป็นจุดบางๆทั่วไป [การแพทย์]
Grapelike Appearanceคล้ายพวงองุ่น [การแพทย์]
Greyish-White Appearanceลักษณะขุ่นขาวเทาๆ [การแพทย์]
Ground Glass Appearanceลักษณะแบบกระจกฝ้า, [การแพทย์]
Ground-Glass Appearanceขุ่นมัว [การแพทย์]
Groundglass Appearanceลักษณะแบบกระจกฝ้า [การแพทย์]
Jitters, Preappearanceอาการสั่นๆ [การแพทย์]
Lacelike Appearance, Peculiarลักษณะคล้ายลายฉลุแบบริมผ้าลูกไม้ที่แปลก [การแพทย์]
Lacework Appearanceลักษณะคล้ายลูกไม้ [การแพทย์]
Leafless Winter Tree Appearanceลักษณะเหมือนต้นไม้ไม่มีใบ [การแพทย์]
Length, Appearanceความยาวที่วัดได้ [การแพทย์]
Lobulated Appearanceลักษณะเป็นกลีบๆ [การแพทย์]
Macroscopic Appearanceลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Map-Like Appearanceลักษณะคล้ายแผนที่ [การแพทย์]
Marbled Appearanceสีขาวมันคล้ายหินอ่อน [การแพทย์]
Microscopic Appearanceลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]
Mosaic Appearanceคล้ายกระเบื้องมุงหลังคา [การแพทย์]
Moth-Eaten Appearanceลักษณะคล้ายถูกแมลงแทะ [การแพทย์]
Mottled Appearanceหย่อมขาวทึบที่ไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
But he's disappeared.แต่เขาหายดีแล้ว The Great Dictator (1940)
Disappeared?หายหรอ The Great Dictator (1940)
"Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ. The Great Dictator (1940)
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
For her first public appearance.For her first public appearance. 12 Angry Men (1957)
I don't know many... It appears I need one card.แค่ดูเหมือนว่ามันฉันจำคือต้องใช้ บัตร Help! (1965)
Now that gold has disappeared.ตอนนี้ทองหายไปแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He also mentioned somethin' about a certain cash box which Just happened to disappear.เขาพูดถึงบางอย่างที่ เกี่ยวกับสถานที่... ...ที่เงินนั้นปรากฎ และหายไป The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He disappears and becomes Bill Carson.เขาหายตัวไป เปลี่ยนชื่อเป็นบิล คาร์สัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
that things aren't as rosy as they appear to be under the surface?นั่นคือสิ่งที่ไม่คือสีดอกกุหลาบ ขณะที่มันดูเหมือนจะคือภายใต้ พื้นผิว? Yellow Submarine (1968)
If we slip back through time at this rate, very soon we'll all disappear up our own existence.เราลื่นหลังผ่านช่วงเวลาที่อัตรานี้ เร็ว ๆ นี้เราจะหายไปทั้งหมด ขึ้นดำรงอยู่ของเราเอง Yellow Submarine (1968)
Newspaper taxis appear on the shoreหนังสือพิมพ์แท็กซี่ปรากฏบนฝั่ง Yellow Submarine (1968)
Twelve. Twelve of my finest scouts just disappeared.เสือพรานมีอดีของผม 12 นาย Beneath the Planet of the Apes (1970)
He could make your future union problems disappear.เขาจะทำให้ปัญหาสหภาพแรงงานในอนาคตของคุณหายไป The Godfather (1972)
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ The Godfather (1972)
We hope you'll sign a contract to appear five times a year.We hope you'll sign a contract to appear five times a year. The Godfather (1972)
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย... Blazing Saddles (1974)
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า The Little Prince (1974)
It's too far, and my birds have disappeared.มันไกลเกินไป แล้วนกของผมก็หายไปแล้ว The Little Prince (1974)
Do you mean, if I move, you will disappear again? - Of course.- ถ้าผมขยับตัว คุณจะหายไปอีกเหรอ The Little Prince (1974)
But in recent days a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community.เเต่ในช่วงหลังนี่... เมฆได้เข้าบดบังเเหส่งท่องเที่ยวที่สวยงามนี่ Jaws (1975)
I don't like to brag, but if I appeared to you just as God how I really am, what I really am, your mind couldn't grasp it.ผมไม่ชอบพูดมาก แต่ถ้าต้อง เปรียบเทียบกับคุณ ผมคือพระเจ้า ผมเป็นใคร จริง ๆ ผมคืออะไรกันแน่ คุณคงไม่สามารถเข้าใจได้ Oh, God! (1977)
If you wanted to see me, why didn't you just appear over my bed?ถ้าท่านอยากพบผม ทำไมท่านไม่ปรากฏตัวที่เตียงของผม Oh, God! (1977)
Look, I can't make appearances all over. Don't you understand?ที่ปรากฏร่างทุกหนแห่งไม่ได้ คุณไม่เข้าใจเหรอ Oh, God! (1977)
According to the story, God has appeared on earth to reaffirm that He lives and our world can work.ตามเรื่องที่เขาบอก พระเจ้าปรากฏร่างบนโลก และประกาศว่าท่านมีตัวตน Oh, God! (1977)
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้ Oh, God! (1977)
I've been invited to appear before a theology group.เขาเชิญผมร่วมประชุม กับกลุ่มศาสนศาสตร์ Oh, God! (1977)
If He created us why wouldn't he appear to us as one of us?ทำไมท่านไม่ปรากฏกายให้... - เหมือนกับเรา Oh, God! (1977)
Look, I don't know when or if he'll ever appear again.ผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ท่านจะปรากฏกายอีก Oh, God! (1977)
"Why have you chosen to appear at this time?"ทำไมท่านเลือกปรากฏกายในตอนนี้ Oh, God! (1977)
Yes, I've seen them make cards appear and disappear.ผมเคยเห็นคนเสกไพ่มา และเสกให้หายไป Oh, God! (1977)
As a matter of fact, I once saw a magician make an elephant disappear. Good.ที่จริงผมเคยเห็นนักมายากล ทำให้ช้างหายตัวไปครั้งนึง Oh, God! (1977)
-He made himself and the cards disappear.ท่านทำให้ตัวเองและไพ่หายตัวไป Oh, God! (1977)
...or rather the lack of it that as much as we all may think that what we saw here today was real God did not, in fact, appear here before us.หรืออาจจะเป็น... ช่องโหว่ของมัน แม้ว่าเราทุกคนจะคิดว่า สิ่งที่เราเห็นในวันนี้เป็นความจริง Oh, God! (1977)
They disappeared.มันหายไปแล้ว. Suspiria (1977)
She's disappeared.หล่อนหายตัวไป. Suspiria (1977)
Well, she disappeared from school this morning.เอ้อ, เธอหายไปจาก ร.ร. เมื่อเช้านี้เอง. Suspiria (1977)
Make her disappear, understand?ทำให้มัน หายไปซะ, เข้าใจมั๊ย? Suspiria (1977)
Disappeared since yesterday. Took off with his bike somewhere.หายไป ตั้งแต่เมื่อวาน เอา ออก ด้วย จักรยานของเขา อยู่ที่ไหนสักแห่ง I Spit on Your Grave (1978)
My husband fucking never disappears on me.สามี ของฉันไม่เคย ร่วมเพศ หายไป กับฉัน I Spit on Your Grave (1978)
Your appearance is exactly the way I imagined.ภาพลักษณ์ของคุณเหมือนกับที่ผมคิดไว้เลย Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You and the girl must disappear in the hold. Go, go!คุณกับผู้หญิงต้องหลบเข้าไปในรู ไป,ไป! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We're gonna make you look more presentable for your courtroom appearance.เราจะทำให้คุณดูเรียบร้อย สำหรับลักษณะห้องพิจารณาคดี First Blood (1982)
She often appeared In his dreams.เธอมักจะปรากฏตัวในฝันของเขา Idemo dalje (1982)
Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs.เอาละ เราจะมาเริ่มการวินิจฉัยละนะ นี่คืออวัยวะภายใน ไม่ว่าจะเป็น The Thing (1982)
Somebody in this camp ain't what he appears.ต้องมีการทดสอบบางอย่าง ใช่มั้ยครับ หมอ The Thing (1982)
At this level all functions appear normal.ในระดับนี้ฟังก์ชั่นทั้งหมดจะ ปรากฏตามปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The last human being who did that disappeared.มนุษย์ที่ผ่านมา ที่ไม่ว่าหายไป 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appearA big ship appeared on the horizon.
appearA boat suddenly appeared out of the mist.
appearA cat appeared from behind the curtain.
appearA cat appeared from under the desk.
appearActors are used to appearing in public.
appearA face appeared at the window.
appearA favorable review of your play will appear in the next issue.
appearA form appeared from over there.
appearA form appeared in the darkness.
appearAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
appearA girl appeared before me.
appearA great man doesn't care about his appearance.
appearAll of a sudden, three dogs appeared in front of us.
appearAll the snow on the mountain has disappeared.
appearA look of contentment appeared on his face.
appearA man appeared at the door.
appearA man appeared at the site.
appearA man appeared from behind the door.
appearA man cannot be judged by his appearance.
appearA man suddenly appeared in the doorway.
appearA man's worth has nothing to do with his appearance.
appearAmericans appear unsettled and uncontrolled to Japanese.
appearA miserable appearance.
appearAn announcement of his death appeared in the newspapers.
appearAn article about our school appeared in the newspaper.
appearAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
appearAn eclipse of the sun is a rare appearance.
appearA new actor was billed to appear as Hamlet.
appearAppearance is deceptive.
appearAppearances are against her.
appearAppear before us now.
appearA rash appeared on his face.
appearAs a tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.
appearA silhouette of a girl appeared on the curtain.
appearAs the sun rose, the fog disappeared.
appearAt her age, she still preserved the appearance of a young girl.
appearA tiger appears near here.
appearAt last he appeared.
appearAt the sudden appearance of a bear, the kids made believe they were dead.
appearA woman appeared from behind a tree.
appearBefore long, the ghost disappeared into a thick fog.
appearBefore long the moon began to appear.
appearBetween E->J translations and J->E, it appears that more people want English-Japanese translations.
appearBlood stains don't usually disappear.
appearBy and by the moon appeared on the horizon.
appearCarriages gradually disappeared with the advent of the motorcar.
appearCertain animals are fast disappearing.
appearDick takes after his mother in appearance.
appear"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.
appearDon't be deceived by appearances.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูดี[V] look good, See also: have good appearance, Ant. ดูไม่ดี, ดูแย่, Example: ใครมั่นใจว่ารูปหล่อ ดูดี เชิญมาคุยกันก่อนนะคะ
ศูนย์[V] disappear, See also: lose, Syn. หาย, สูญสิ้น, หมดไป
สูญ[V] lose, See also: mislay, disappear, Syn. หายไป, สูญหาย, หาย
สูญหาย[V] loss, See also: disappear, mislay, Syn. หาย, สูญ
รักสวยรักงาม[V] be conscious of one's appearance, See also: be fond of dressing up, be proud of one's appearance, Example: ใครจะรักสวยรักงามเกินเธอนั้น ไม่มีแล้ว, Thai definition: ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
รักสวยรักงาม[ADJ] beauty-loving, See also: be conscious of one's appearance, Example: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว, Thai definition: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
ปรากฏ[V] appear, See also: happen, occur, Syn. บังเกิด, มีขึ้น, อุบัติ, เกิด, Example: เมื่อเราป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
ปรากฏ[V] appear, See also: show oneself, emerge, turn up, be visible, Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย, แสดงตัว, Example: เป็นที่รู้กันดีว่า ไม่ว่าจะงานไหนๆ เขาก็จะไม่ไปปรากฏตัว, Thai definition: แสดงตัวให้เห็น, ให้เห็นเป็นรูปร่าง
ล่องหนหายตัว[V] become invisible, See also: disappear, escape by magic, wander invisibly, Syn. ล่องหน, หายตัว, Example: มีผู้กล่าวว่าเขาล่องหนหายตัวได้, Thai definition: ลอดช่องแคบๆ ไปด้วยเวทมนตร์ ไม่ปรากฏให้เห็นตัว
ละลาย[V] disappear, See also: vanish, dissolve, Syn. หายไป, หมดไป, สูญไป, Example: ทรัพย์สมบัติอันมากมายของเขาได้ละลายไปแล้ว
ศูนย์[V] disappear, See also: vanish, be lost, Syn. สูญสิ้น, หาย, หมดไป, Thai definition: หายสิ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สูญ[V] lose, See also: vanish, be lost, disappear, Syn. สูญหาย, หาย, เสีย, สิ้น, หมด, Example: เขาสูญเงินไปสองหมื่นบาท, Thai definition: ทำให้หายสิ้นไป
รูปโฉม[N] looks, See also: appearance, aspect, mien, figure, form, Syn. รูปโฉมโนมพรรณ, Example: ขุนแผนมีรูปโฉมเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น
รูปร่างหน้าตา[N] countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
ลับ[V] fade, See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane, Syn. หายไป, จากไป, เลือนลับ, ลาลับ, Example: ผู้ชายคนนี้ไม่เคยลับไปจากความจำของผมเลย
ลักษณะ[N] quality, See also: character, characteristic, appearance, Example: การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประมวลผลข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกัน, Count unit: ลักษณะ, Thai definition: เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
วางแผง[V] be on the market, See also: be on sale, appear on the market, Syn. วางตลาด, Example: อัลบั้มชุดนี้จะวางแผงในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.นี้, Thai definition: นำสินค้าออกขายตามร้านทั่วไป
หายสูญ[V] be lost, See also: disappear, vanish, be missing, Syn. สูญหาย, หาย, สูญ, Example: จารึกคงจะสลายหายสูญไปกับกรุงแตกครั้งหลังสุด
ขึ้นศาล[V] go to law, See also: go to court, appear in court, Syn. ขึ้นโรงขึ้นศาล, ไปศาล, Example: จำเลยต้องขึ้นศาลวันนี้เพื่อฟังคำตัดสิน, Thai definition: ไปร่วมอยู่ในที่พิจารณาหรือพิพากษาคดีโดยผู้พิพากษา ซึ่งอาจมีฐานะเป็นจำเลยหรือโจทก์ เป็นต้น
เข้าเฝ้า[V] have an audience with royalty, See also: be received in audience, appear before royalty, Example: นายตำรวจที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ยังไม่ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ เลย, Thai definition: ไปหาเจ้านาย
เข้าฝัน[V] appear in one's dream, Example: ชายชราคนหนึ่งหน้าตาดุๆ มาเข้าฝันแต่ไม่ได้บอกหวยอะไรทั้งนั้น, Thai definition: ปรากฏให้เห็นในความฝัน, มาบันดาลให้เห็นฝัน
ระอุ[V] break out, See also: erupt, appear, Syn. คุกรุ่น, ปะทุ, เดือดดาล, Ant. ดับ, Example: ไฟสงครามเริ่มระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: ใช้ในเชิงเปรียบเทียบในทางลบ เช่น การเมือง สงคราม
คุ้นตา[V] be familiar, See also: appear familiar, Syn. ชินตา, Ant. แปลกตา, Example: ท่าเดินของเขาดูคุ้นตามาก น่าจะเป็นเพื่อนเก่า
เค้าหน้า[N] face, See also: visage, appearance, countenance, look, Syn. โครงหน้า, รูปหน้า, หน้าตา, Example: เด็กคนนี้มีเค้าหน้าคุ้นๆ เหมือนใครก็นึกไม่ออกเสียที
ปลาสนาการ[V] disappear, See also: flee, vanish, Example: พอหันมาอีกทีของบนโต๊ะทั้งหลายก็ปลาสนาการไปเสียแล้ว, Thai definition: หายไป, หนีไป, Notes: (บาลี)
เปลือกนอก[N] appearance, See also: look, feature, aspect, Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา, Example: การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูจากภาพของเปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้, Thai definition: ลักษณะที่เห็นภายนอก
เป็นรูปเป็นร่าง[V] become visible, See also: appear, show up, Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นรูปธรรม, Example: ความฝันของเขาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ก็เพราะความวิริยะอุตสาหะของเขาเอง, Thai definition: ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน
หาย[V] be lost, See also: be missing, disappear, vanish, Syn. สูญ, Example: สร้อยทองของเธอหายไป ตอนเธอถอดไว้ในห้องน้ำ, Thai definition: หาไม่พบ, ไม่ปรากฏ
เปลือกนอก[N] appearance, See also: outer, look, Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา, Example: การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูแค่เปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้, Thai definition: ลักษณะที่เห็นภายนอก
อันตรธาน[V] disappear, See also: vanish, Syn. หาย, สูญ, สูญหาย, Example: เมื่อใดที่ราคาที่ดิน และดัชนีหุ้นตกต่ำ ความร่ำรวยของประเทศก็จะอันตรธานไป, Thai definition: สูญหายไป, ลับไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สารรูป[N] appearance, See also: look, Syn. รูปร่างหน้าตา, Example: นายควรจะดูสารรูปของนายก่อนที่จะเดินเข้าไปในงานนั้น, Thai definition: สภาพภายนอกที่เห็นได้, ภาพปรากฏภายนอก (มักใช้ในทางไม่ดีเกี่ยวกับร่างกาย หรือการแต่งตัว)
สาบสูญ[V] disappear, See also: vanish, Syn. หาย, สูญหาย, สูญ, หายสาบสูญ, Example: เขาสาบสูญไปตั้งแต่ปี่ที่แล้ว ลูกๆ ของเขาก็ไม่มีใครคิดจะเอาธุระเลยสักคน, Thai definition: สูญหายไปอย่างไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ
แสดงตน[V] appear, See also: show up, Syn. แสดงตัว, ปรากฏตัว, Ant. ปิดบังตน, Example: การรับสมัครงานในหลายๆ ตำแหน่ง ผู้สมัครจะต้องมาแสดงตนพร้อมกับนำหลักฐานการศึกษามายื่นด้วย, Thai definition: ปรากฏตัวให้เห็น
ตัวตน[N] body, See also: shape, physique, form, human body, appearance, substance, Syn. ตัว, Example: คำสอนของศาสนาพุทธเน้นเรื่องความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรยึดติดกับความเป็นตัวตนของตนให้มาก, Thai definition: สิ่งที่เป็นรูป, ความเป็นมนุษย์
ตัวตน[N] body, See also: shape, physique, form, human body, appearance, substance, Syn. ตัว, Example: คำสอนของศาสนาพุทธเน้นเรื่องความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรยึดติดกับความเป็นตัวตนของตนให้มาก, Thai definition: สิ่งที่เป็นรูป, ความเป็นมนุษย์
ทรวดทรง[N] shape, See also: contour, figure, appearance, outline, carriage, posture, stature, Syn. รูปร่าง, หุ่น, รูปทรง, สัณฐาน, Example: เด็กหญิงเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมทรวดทรงให้งดงาม
ท่าทาง[N] demeanor, See also: bearing, manner, look, appearance, Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว, Example: ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียด นับตั้งแต่ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย ปฏิกิริยาทางอารมณ์ ฯลฯ
บำราศ[V] depart, See also: separate, cause to disappear, Thai definition: หายไป, จากพรากไป
โบยบิน[V] disappear, See also: flee, Syn. จากไป, หายลับไป, Example: ความสุขบนกองเงินกองทองเริ่มโบยบินไปจากชีวิตของเขา ตั้งแต่พ่อเสียชีวิตลง, Thai definition: จากหายไปหรือสูญไปไม่มีร่องรอย
รูปพรรณ[N] description, See also: signalment, appearance, Syn. สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน, Example: พยานแจ้งรูปพรรณคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
รูปสัณฐาน[N] appearance, See also: description, signalment, Syn. สัณฐาน, รูปพรรณสัณฐาน, รูปพรรณ, Example: เมื่อพระมหากัสสปยกเอาโกศพระธาตุขึ้นตั้งวางไว้เหนือก้อนหินอันมีรูปสัณฐานเหมือนมะนาวตัดครึ่ง พระบรมธาตุก็เปล่งรัศมีรังสี 6 ประการเป็นเวลาถึง 7 วัน 7 คืน
รูปพรรณสัณฐาน[N] appearance, See also: description, signalment, Syn. รูปพรรณ, Example: ตำรวจสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ถึงรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายที่ปล้นธนาคาร, Thai definition: ลักษณะของคน หรือสัตว์ใหญ่ ที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นใคร หรืออะไร
ปรากฏตัว[V] appear, See also: emerge, turn up, show, Syn. เผยตัว, แสดงตัว, Example: รายงานข่าวแจ้งว่า อดีตแชมป์โลกวัย 29 ปี อาจจะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับจากแขวนนวมเมื่อ 5 ปีก่อน
ปรากฏ[V] appear, See also: be apparent, happen, manifest oneself, be visible, emerge, Syn. เกิด, แสดง, บังเกิด, มีขึ้น, สำแดง, Example: ดาวหางฮัลเลย์ปรากฏบนท้องฟ้าทำให้ทุกคนตื่นเต้น, Thai definition: สำแดงออกมาให้เห็น
ประพิมพ์ประพาย[N] feature, See also: resemblance, appearance, Syn. รูปพรรณสัณฐาน, ลักษณะที่คล้ายกัน, รูปร่างท่าทาง, สัณฐาน, Example: เด็กคนนี้มีประพิมพ์ประพายคล้ายพ่อ, Thai definition: รูปพรรณสัณฐาน โดยเฉพาะหมายถึงลักษณะหรือส่วนที่คล้ายคลึงกัน
โฉม[N] appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ร่าง, รูปร่าง, ทรวดทรง, Example: ประชาชนพากันรอชมโฉมนางงามจักรวาล, Thai definition: รูปร่าง, รูปทรง, ลักษณะที่เห็นภายนอก
โฉมหน้า[N] face, See also: appearance, figure, features, Syn. เค้าหน้า, หน้าตา, ใบหน้า, Example: ตำรวจเพิ่งเผยโฉมหน้าแก๊งค์โจรวัยรุ่น
ชินตา[V] look familiar, See also: appear familiar, Syn. คุ้นตา, คุ้น, Example: สิงห์เทวสถานนี้ปรากฎในหนังสือศิลปะพิมพ์ขายไปทั่วโลก หลายคนคงจะชินตาบ้างแล้ว
การแสดงตัว[N] appearance, Syn. การปรากฏตัว, Example: การแสดงตัวของเขาทำให้ทุกคนรู้ความจริง, Thai definition: การปรากฏตัวให้เห็น
ดำดิน[V] disappear, See also: hide, flee, escape, vanish, Syn. หายตัว, หายไป, Example: เขาได้รับการประกันตัวและดำดินหนีหายไปตราบจนบัดนี้, Thai definition: หลบหายไป, หายไปโดยไม่มีร่องรอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชินตา[v. exp.] (chin tā) EN: look familiar ; appear familiar   
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ได้ความว่า[v. exp.] (dāikhwām wā) EN: understand that ; gather ; it appears   
ดี[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if   FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือน[v.] (dūmeūoen) EN: seem ; like ; appear ; look as if   FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูท่า[v.] (dūthā) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like   FR: avoir l'air ; sembler
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose   FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายหัว[v.] (hāihūa) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen   FR: se faire rare
หายไป[v. exp.] (hāi pai) EN: disappear ; be lost   FR: disparaître ; être perdu
หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[v. exp.] (hāi pai dōi mai thing rǿngrøi wai) EN: vanish into the air ; disappear without trace   FR: disparaître sans laisser de trace
หายตัว[v.] (hāitūa) EN: disappear ; be invisible ; vanish   FR: se rendre invisible ; disparaître
เห็นจะ[v.] (henja) EN: look like ; seem ; appear ; feel ; be probably   FR: sembler
เห็นท่า[v. exp.] (hen thā) EN: seem ; look like ; appear   
การปรากฏตัว[n. exp.] (kān prākot tūa) EN: appearance   FR: apparition [f]
การแสดงตัว[n. exp.] (kān sadaēng tūa) EN: appearance   FR: apparence [f]
การสูญหาย[n. exp.] (kān sūnhāi) EN: disappearance ; distinction   
ขึ้นศาล[v. exp.] (kheun sān) EN: go to court ; appear in court   
คุ้นตา[v. exp.] (khun tā) EN: appear familiar   
เกิดขึ้นมา[X] (koētkheun mā) EN: appear   FR: apparaître ; faire son apparition
ลักษณะ[X] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style   FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m]
ลักษณะอาการ[n. exp.] (laksana ākān) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait   
ลักษณะภายนอก[n. exp.] (laksana phāinøk) EN: appearance   FR: apparence [f]
ล่องหน[v.] (lønghon) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish   FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāitūa) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly   FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
หมายเรียก[n.] (māirīek) EN: summons ; warrant ; writ of summons to appear ; subpoena   
มีท่าที[v. exp.] (mī thāthī) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is   
มีทีท่า[v. exp.] (mī thīthā) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is   
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen rāng) EN: become visible ; appear ; show up   
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default   FR: manquer un rendez-vous
โผล่[v.] (phlō) EN: emerge ; appear ; surface   FR: émerger ; surgir
เปลือกนอก[n. exp.] (pleūak nøk) EN: appearance ; look ; feature ; aspect   
เปลี่ยนรูป [v. exp.] (plīen rūp) EN: be changed ; have a changed appearance ; become different ; alter ; modify ; turn   FR: transformer
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge   FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
ปรากฏตัว[v.] (prākot tūa) EN: appear ; emerge ; turn up ; show   
รักษาเกียรติยศ[v. exp.] (raksā kīattiyot) EN: keep up appearances   
ร่าง[n.] (rāng) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasinghāt) EN: window or balcony where royalty make their public appearance   
รูปโฉม [n.] (rūp chōm) EN: look ; appearance ; aspect   FR: look [m] ; apparence [f] ; aspect [m]
รูปโฉมโนมพรรณ[n. exp.] (rūp chōm nōmphan) EN: overall appearance   
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature   FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
รูปพรรณสัณฐาน[n.] (rūppaphan santhān) EN: appearance ; description   
รูปร่าง [n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; physique   FR: aspect [m] ; forme [f]
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nātā) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face   FR: apparence [f] ; expression [f]
แสดงท่าทาง[v. exp.] (sadaēng thāthāng) EN: appear ; show ; exhibit   FR: apparaître ; se montrer
แสดงท่าที[v. exp.] (sadaēng thāthī) EN: act ; behave ; do ; conduct ; perform ; appear ; show sign (of) ; give an indication (of)   FR: agir ; se comporter ; se conduire ; montrer des signes de
แสดงตน[v. exp.] (sadaēng ton) EN: appear ; show up   FR: apparaître
แสดงตัว[v.] (sadaēng tūa) EN: make a personal appearance , appear   FR: se présenter ; se faire connaître
สำอาง[v.] (sam-āng) EN: pay much attention to one's appearance   
สาบสูญ[v.] (sāpsūn) EN: disappear ; vanish   FR: disparaître ; se volatiliser

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEAR    AH0 P IH1 R
APPEARS    AH0 P IH1 R Z
REAPPEAR    R IY2 AH0 P IH1 R
APPEARED    AH0 P IH1 R D
REAPPEARS    R IY2 AH0 P IH1 R Z
DISAPPEAR    D IH2 S AH0 P IY1 R
DISAPPEAR    D IH2 S AH0 P IH1 R
APPEARING    AH0 P IH1 R IH0 NG
REAPPEARED    R IY2 AH0 P IH1 R D
APPEARANCE    AH0 P IH1 R AH0 N S
DISAPPEARS    D IH2 S AH0 P IY1 R Z
DISAPPEARS    D IH2 S AH0 P IH1 R Z
APPEARANCES    AH0 P IH1 R AH0 N S AH0 Z
DISAPPEARED    D IH2 S AH0 P IH1 R D
DISAPPEARED    D IH2 S AH0 P IY1 R D
REAPPEARANCE    R IY2 AH0 P IH1 R AH0 N S
DISAPPEARING    D IH2 S AH0 P IY1 R IH0 NG
DISAPPEARING    D IH2 S AH0 P IH1 R IH0 NG
DISAPPEARANCE    D IH2 S AH0 P IY1 R AH0 N S
DISAPPEARANCE    D IH2 S AH0 P IH1 R AH0 N S
DISAPPEARANCES    D IH2 S AH0 P IH1 R AH0 N S IH0 Z
DISAPPEARANCES    D IH2 S AH0 P IY1 R AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appear    (v) ˈəpˈɪəʳr (@1 p i@1 r)
appears    (v) ˈəpˈɪəʳz (@1 p i@1 z)
appeared    (v) ˈəpˈɪəʳd (@1 p i@1 d)
reappear    (v) rˌiːəpˈɪəʳr (r ii2 @ p i@1 r)
appearing    (v) ˈəpˈɪəʳrɪŋ (@1 p i@1 r i ng)
disappear    (v) dˌɪsəpˈɪəʳr (d i2 s @ p i@1 r)
reappears    (v) rˌiːəpˈɪəʳz (r ii2 @ p i@1 z)
appearance    (n) ˈəpˈɪəʳrəns (@1 p i@1 r @ n s)
disappears    (v) dˌɪsəpˈɪəʳz (d i2 s @ p i@1 z)
reappeared    (v) rˌiːəpˈɪəʳd (r ii2 @ p i@1 d)
appearances    (n) ˈəpˈɪəʳrənsɪz (@1 p i@1 r @ n s i z)
disappeared    (v) dˌɪsəpˈɪəʳd (d i2 s @ p i@1 d)
reappearing    (v) rˌiːəpˈɪəʳrɪŋ (r ii2 @ p i@1 r i ng)
disappearing    (v) dˌɪsəpˈɪəʳrɪŋ (d i2 s @ p i@1 r i ng)
reappearance    (n) rˌɪəʳpˈɪəʳrəns (r i@2 p i@1 r @ n s)
disappearance    (n) dˌɪsəpˈɪəʳrəns (d i2 s @ p i@1 r @ n s)
reappearances    (n) rˌɪəʳpˈɪəʳrənsɪz (r i@2 p i@1 r @ n s i z)
disappearances    (n) dˌɪsəpˈɪəʳrənsɪz (d i2 s @ p i@1 r @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出现[chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] to appear; to arise; to emerge, #191 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] to see; to meet; to appear (to be sth); to interview, #211 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear, #211 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem, #215 [Add to Longdo]
产生[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield, #587 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] appearance; portrait; picture, #825 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear; present; now; existing; current, #882 [Add to Longdo]
现象[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] appearance; phenomenon, #929 [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, ] color; look; appearance; sex, #983 [Add to Longdo]
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, ] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly, #1,033 [Add to Longdo]
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, / ] apparently; it seems that; it appears; it seems, #1,097 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] elephant; shape; form; appearance; of that shape; comparable to; such as...; image under a map (math.), #1,483 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals, #1,547 [Add to Longdo]
显得[xiǎn de, ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙, / ] to seem; to look; to appear, #1,773 [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] to seem; to appear; to resemble; similar; -like; pseudo-, #2,067 [Add to Longdo]
消失[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, ] disappear; fade away, #2,109 [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, / ] manner; pattern; way; appearance; shape, #2,171 [Add to Longdo]
表面[biǎo miàn, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, ] surface; face; outside; appearance, #2,223 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] to appear; to look; form; shape, #2,301 [Add to Longdo]
呈现[chéng xiàn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] to appear; to emerge; present (a certain appearance); demonstrate, #2,533 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] to cut short; extinct; to disappear; to vanish; absolutely; by no means, #3,300 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] to hold; to contain; to allow; appearance; look; countenance, #3,340 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, / ] apparatus; rites; appearance; present; ceremony, #3,717 [Add to Longdo]
面向[miàn xiàng, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] to face; to turn towards; to incline to; geared towards; catering for; -oriented; facial feature; appearance; aspect; facet, #3,728 [Add to Longdo]
外观[wài guān, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ, / ] exterior appearance; to view sth from the outside; exterior condition, #4,160 [Add to Longdo]
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, ] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day, #4,354 [Add to Longdo]
看上去[kàn shang qu, ㄎㄢˋ ㄕㄤ˙ ㄑㄩ˙, ] it would appear; it seems (that), #4,761 [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, ] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person, #4,831 [Add to Longdo]
出场[chū chǎng, ㄔㄨ ㄔㄤˇ, / ] to appear (on stage, in a show, in a photo etc); to play (for a team); to enter (arena or stage); to send sb out (e.g. off the field for a foul), #4,994 [Add to Longdo]
形容[xíng róng, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, ] describe; look or appearance, #5,070 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] consume; news; subside; to disappear; to vanish, #5,281 [Add to Longdo]
模样[mú yàng, ㄇㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] look; style; appearance; approximation; about, #5,309 [Add to Longdo]
外表[wài biǎo, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] external; outside; outward appearance, #6,219 [Add to Longdo]
犹如[yóu rú, ㄧㄡˊ ㄖㄨˊ, / ] similar to; appearing to be, #6,876 [Add to Longdo]
复发[fù fā, ㄈㄨˋ ㄈㄚ, / ] to recur (of a disease); to reappear; to relapse (into a former bad state), #6,892 [Add to Longdo]
显现[xiǎn xiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] appearance; to appear, #6,922 [Add to Longdo]
面貌[miàn mào, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ, ] appearance; face; features, #7,214 [Add to Longdo]
姿[zī, , 姿] beauty; disposition; looks; appearance, #7,498 [Add to Longdo]
上报[shàng bào, ㄕㄤˋ ㄅㄠˋ, / ] to report to one's superiors; to appear in the news; to reply to a letter, #7,803 [Add to Longdo]
潇洒[xiāo sǎ, ㄒㄧㄠ ㄙㄚˇ, / ] natural and unrestrained (of a person's appearance, demeanor, carriage); elegant and unconventional, #7,981 [Add to Longdo]
现身[xiàn shēn, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄣ, / ] to appear in the flesh, #9,105 [Add to Longdo]
[hóu, ㄏㄡˊ, / ] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit, #9,728 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] appearance, #9,916 [Add to Longdo]
长相[zhǎng xiāng, ㄓㄤˇ ㄒㄧㄤ, / ] countenance; appearance; looks, #10,604 [Add to Longdo]
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] appearance; bearing; a meter (measuring equipment), #11,072 [Add to Longdo]
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] appear in one's mind; come back to (one's mind), #11,920 [Add to Longdo]
出土[chū tǔ, ㄔㄨ ㄊㄨˇ, ] to dig up; to appear in an excavation; unearthed; to come up out of the ground, #12,053 [Add to Longdo]
露面[lòu miàn, ㄌㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, ] to show one's face; to appear (in public), #12,105 [Add to Longdo]
改观[gǎi guān, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄢ, / ] change of appearance; to revise one's point of view, #13,450 [Add to Longdo]
面容[miàn róng, ㄇㄧㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, ] appearance; facial features, #13,478 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出る[でる, deru] Thai: ปรากฎตัว English: to appear
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance
化ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
無くなる[なくなる, nakunaru] Thai: หายไป English: to disappear
載る[のる, noru] Thai: ตีพิมพ์ English: to appear (in print)
飛び出す[とびだす, tobidasu] Thai: โผล่ออกมา English: to appear suddenly
思われる[おもわれる, omowareru] Thai: ดูเหมือนว่า English: to appear

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschein {m}; Erscheinung {f}; Erscheinungsbild {n}appearance [Add to Longdo]
Aussehen {n}; Äußere {n}; Äußeres | geschniegeltes Aussehen | jdm. ein neues Aussehen verpassenappearance | slickness (of appearance) | to give sb. a complete makeover [Add to Longdo]
Erscheinen {n}; Auftreten {n}; Vorkommen {n}appearance [Add to Longdo]
Erscheinung {f} | Erscheinungen {pl}appearance | appearances [Add to Longdo]
in Erscheinung tretento appear; to manifest themselves [Add to Longdo]
Erscheinungsweise {f} | Erscheinungsweise: monatlichpublication dates; publication frequency; frequency | appearing monthly [Add to Longdo]
Nichterscheinung {f}non appearance [Add to Longdo]
Sein oder Scheinappearance and reality [Add to Longdo]
Verschwinden {n}disappearance [Add to Longdo]
Wiedererscheinung {f}reappearance; reemergence [Add to Longdo]
allem Anschein nachto all appearances [Add to Longdo]
sich andeutento appear in outlines; be in the offing [Add to Longdo]
auftreten; fungieren | auftretend; fungierend | aufgetreten; fungiert | er/sie tritt auf | ich/er/sie trat auf | er/sie ist/war aufgetreten | als Zeuge auftretento appear | appearing | appeared | he/she appeares | I/he/she appeared | he/she has/had appeared | to appear as a witness [Add to Longdo]
sich auswachsento disappear in time; to sort itself out in time [Add to Longdo]
befremden | befremdeteto appear strange | appeared strange [Add to Longdo]
erscheinen; auftauchen; auftreten | erscheinend | erschienen | er/sie/es erscheint | ich/er/sie/es erschien | er/sie/es ist/war erschienento appear | appearing | appeared | he/she/it appeares | I/he/she/it appeared | he/she/it has/had appeared [Add to Longdo]
pro forma {adv} as a matter of form; for appearance's sake [Add to Longdo]
scheinen; erscheinen | scheinend; scheinbar | es schien | es scheint, dass...; es scheint, als ob ... | wie es scheintto seem; to appear | seeming; appearing | it seemed; it appeared | it seems that ...; it appears as if ... | as it seems; as it would appear [Add to Longdo]
seriös {adv} | seriös auftretenrespectable | to appear respectable [Add to Longdo]
spurlos adv | spurlos verschwunden | an jdm. spurlos vorübergehencompletely; without trace | completely disappeared | to leave sb. untouched [Add to Longdo]
stiften gehen; stiftengehen [alt]to disappear; to hop it; to do a bunk [Add to Longdo]
trat wieder auf; wiederaufgetretenreappeared [Add to Longdo]
tritt wieder aufreappears [Add to Longdo]
tritt aufappears [Add to Longdo]
verschwanddisappeared [Add to Longdo]
verschwinden; sich verlieren | verschwindend | verschwunden | er/sie/es verschwindet | ich/er/sie/es verschwand | er/sie/es ist/war verschwundento disappear | disappearing | disappeared | he/she disappears | I/he/she disappeared | he/she has/had disappeared [Add to Longdo]
den Schein wahrento keep up appearances [Add to Longdo]
wieder erscheinendreappearing [Add to Longdo]
wieder erscheinen | wieder erschienento reappear | reappeared [Add to Longdo]
wiederauftreten | wiederauftretendto reappear | reappearing [Add to Longdo]
Aus Ihrem Schreiben ist (wird) ersichtlich, dass ...From your letter it would appear that ... [Add to Longdo]
Daraus wird ersichtlich, dass ...Thus it appears that ... [Add to Longdo]
Er erschien nicht.He failed to appear. [Add to Longdo]
Er scheint (sehr) krank zu sein.He appears to be (very) sick. [Add to Longdo]
Er verschwand von der Bildfläche.He disappeared from the picture. [Add to Longdo]
Sie sind verduftet.They disappeared into thin air. [Add to Longdo]
Wenn man vom Teufel spricht, dann ist er nicht weit.Talk of the devil, and he is bound to appear. [Add to Longdo]
Schönheitsfehler {m}blemish; defective appearance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
お出まし;御出まし;御出座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence [Add to Longdo]
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear) [Add to Longdo]
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing [Add to Longdo]
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight [Add to Longdo]
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance [Add to Longdo]
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) [Add to Longdo]
とろん[, toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.) [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
どうやら[, douyara] (adv) it seems like; it appears that; somehow or other; (P) [Add to Longdo]
どこからともなく[, dokokaratomonaku] (exp) suddenly (appears) out of nowhere [Add to Longdo]
どこへともなく[, dokohetomonaku] (exp) suddenly disappears somewhere [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
めく[, meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P) [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
アピアランスマネー[, apiaransumane-] (n) appearance money [Add to Longdo]
キャッチコピー[, kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention) [Add to Longdo]
ゲスト出演[ゲストしゅつえん, gesuto shutsuen] (n,vs) making a guest appearance; guest starring [Add to Longdo]
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing [Add to Longdo]
パジャマ姿[パジャマすがた, pajama sugata] (n) (appearance while) in pajamas (pyjamas) [Add to Longdo]
フッ[, futsu] (int) (1) hah (derisively); pooh; (adv-to) (2) (on-mim) pfft (of something disappearing); poof; (3) (on-mim) huff; puff [Add to Longdo]
フットライトを浴びる[フットライトをあびる, futtoraito woabiru] (exp,v1) to appear on the stage; to be in the limelight [Add to Longdo]
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head) [Add to Longdo]
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one [Add to Longdo]
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P) [Add to Longdo]
伊達メガネ;伊達眼鏡[だてメガネ(伊達メガネ);だてめがね(伊達眼鏡), date megane ( date megane ); datemegane ( date megane )] (n) glasses for show; fashionable eyeglasses worn for appearance's sake; glasses with no lenses or 'window glass' lenses [Add to Longdo]
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance [Add to Longdo]
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance [Add to Longdo]
異形;異型[いけい, ikei] (n,adj-no) atypical appearance; atypicality; heteromorphy [Add to Longdo]
異趣[いしゅ, ishu] (n) extraordinary appearance [Add to Longdo]
衣替え(P);更衣;衣更え[ころもがえ, koromogae] (n,vs) (1) seasonal change of clothing; changing (one's) dress for the season; (2) renovation; facelift; changing appearance; (P) [Add to Longdo]
一番星[いちばんぼし, ichibanboshi] (n) the first star to appear in the evening [Add to Longdo]
引き立て役;引立て役;引立役[ひきたてやく, hikitateyaku] (n) person who makes someone else appear better; foil [Add to Longdo]
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance [Add to Longdo]
隠る[なまる;かくる, namaru ; kakuru] (v5r,vi) (arch) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear [Add to Longdo]
隠れる(P);匿れる[かくれる, kakureru] (v1,vi) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear; (P) [Add to Longdo]
隠見;隠顕[いんけん, inken] (n,vs) appearance and disappearance [Add to Longdo]
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear [Add to Longdo]
噂通り[うわさどおり, uwasadoori] (n) rumor that appears to be quite true (rumour) [Add to Longdo]
雲隠れ[くもがくれ, kumogakure] (n,vs) disappearance [Add to Longdo]
雲霞[うんか;くもかすみ, unka ; kumokasumi] (n) clouds and haze (fog); disappearing; fleeing [Add to Longdo]
雲気[うんき, unki] (n) (1) cloud; look of the sky; movement of clouds; (2) kabuki accessory representing a cloud; (3) type of strange mist appearing in the sky, used for divination [Add to Longdo]
影がさす;影が差す;影が射す[かげがさす, kagegasasu] (exp,v5s) (1) to cast a shadow; to appear; (2) to loom (of a threat, etc.); to manifest (of symptoms, etc.) [Add to Longdo]
影も形も無い;影も形もない[かげもかたちもない, kagemokatachimonai] (exp) disappear without a trace; nowhere to be seen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format [Add to Longdo]
出現頻度[しゅつげんひうんど, shutsugenhiundo] frequency (of appearance) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appear \Ap*pear"\, v. i. [imp. & p. p. {Appeared}; p. pr. & vb.
   n. {Appearing}.] [OE. apperen, aperen, OF. aparoir, F.
   apparoir, fr. L. appar?re to appear + par?reto come forth, to
   be visible; prob. from the same root as par?re to produce.
   Cf. {Apparent}, {Parent}, {Peer}, v. i.]
   1. To come or be in sight; to be in view; to become visible.
    [1913 Webster]
 
       And God . . . said, Let . . . the dry land appear.
                          --Gen. i. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. To come before the public; as, a great writer appeared at
    that time.
    [1913 Webster]
 
   3. To stand in presence of some authority, tribunal, or
    superior person, to answer a charge, plead a cause, or the
    like; to present one's self as a party or advocate before
    a court, or as a person to be tried.
    [1913 Webster]
 
       We must all appear before the judgment seat. --2
                          Cor. v. 10.
    [1913 Webster]
 
       One ruffian escaped because no prosecutor dared to
       appear.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To become visible to the apprehension of the mind; to be
    known as a subject of observation or comprehension, or as
    a thing proved; to be obvious or manifest.
    [1913 Webster]
 
       It doth not yet appear what we shall be. --1 John
                          iii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Of their vain contest appeared no end. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To seem; to have a certain semblance; to look.
    [1913 Webster]
 
       They disfigure their faces, that they may appear
       unto men to fast.           --Matt. vi.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To seem; look. See {Seem}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appear \Ap*pear"\, n.
   Appearance. [Obs.] --J. Fletcher.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top