ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีขึ้น

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีขึ้น-, *มีขึ้น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นโดยกะทันหัน เช่น เกิดตายไปเสียก่อนที่จะได้รับมรดก เกิดฝนตกลงมา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll have no trouble up there.คุณจะมีปัญหาไม่มีขึ้นที่นั่น หญ้าสีเขียวเพียง Mad Max (1979)
Something incredible is happening up there.สิ่งที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นมีขึ้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
The race will be on now.การแข่งขันจะมีขึ้นในขณะนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
If you supply to me worth information about most stinger missiles you're planning to deliver, it could provide a way out of this further post.ถ้าแกให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับ จรวดสตริงเจอร์ ที่แกมีแผนจะส่งมอบ เส้นทางลำเลียงที่จะมีขึ้นต่อไปจากนี้ Rambo III (1988)
Gosh, I do hope there's more of them.เอ้ยฉันหวังว่าจะมีขึ้นของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Now, you know, a little Primatene might just help to clear that up there.ตอนนี้คุณรู้ว่า Primatene เล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจะช่วยในการล้างที่มีขึ้น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
God. No, no. Although, Aruba.แต่ไม่ ไม่มีขึ้นหลังคานะ ยิ่งฤดูแบบนี้จิ้งจก The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
There are more of them!มีขึ้นของพวกเขา! Princess Mononoke (1997)
You said my instincts were good.งาน เลี้ยงเฉลิมฉลองมีขึ้นเมื่อไร่เพค่ะ ? Anna and the King (1999)
The highest ridge is up there. Come on.สันเขาที่สูงที่สุดคือมีขึ้น มาใน Wrong Turn (2003)
- I don't think anyone's up there.- ฉันไม่คิดว่าทุกคนมีขึ้น Wrong Turn (2003)
What about our ordination in a month?แล้วงานพิธีบวช ที่จะมีขึ้นในเดือนนี้อีกล่ะ Love So Divine (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีขึ้น[v. exp.] (mī kheun) EN: come into existence   FR: avoir lieu ; se passer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
date back from[PHRV] มีขึ้นเมื่อ, See also: มีมาตั้งแต่, Syn. go back, go back to, reckon from
date back to[PHRV] มีขึ้นเมื่อ, See also: มีมาตั้งแต่, Syn. go back, go back to, reckon from
fall on[PHRV] มีขึ้น, See also: เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ทำให้ปรากฎออกมา
fall upon[PHRV] มีขึ้น, See also: เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ทำให้ปรากฎออกมา
fall[VI] มีขึ้น, See also: จัดขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banns(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
bans(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
leap yearปีอธิกสุรทิน,ปีที่มี366วันโดยเดือนกุมภาพันธ์มี29 วันมีขึ้นทุก4ปี,ปีอธิกสุรทิน

English-Thai: Nontri Dictionary
impregnation(n) การทำให้มีขึ้น,การทำให้ท้อง,การทำให้ชุ่ม
occur(vi) เกิดขึ้น,มีขึ้น,ปรากฏขึ้น,บังเกิดขึ้น

German-Thai: Longdo Dictionary
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top