ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

face

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -face-, *face*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา
surface tension(n) แรงตึงผิว
stuff one's face(v, phrase) กินจนพุงกาง เช่น He won't lose any weight if he keeps stuffing his face like that., Syn. feed one's face
Cake face[เคก เฟส] (n) หน้าแน่น, ผู้หญิงที่แต่งหน้าจัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
face(n) ใบหน้า, See also: ใบหน้า, หน้าตา
face(n) สีหน้า, Syn. expression, countenance
face(n) พื้นผิว, See also: ผิวสัมผัส, ด้านหน้า
face(n) รูปลักษณ์, See also: ลักษณะภายนอก, Syn. outward appearance
face(n) ชื่อเสียง, Syn. reputation
face(vt) เผชิญหน้า, See also: เผชิญ, พบ, เจอ, Syn. confront
face(vi) หันหน้าออกไปทาง, See also: หันหน้าไปทาง
face(vt) มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด
faced(sl) เมามาก
facet(n) ด้านมุมมอง, See also: ด้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
face(เฟส) { faced, facing, faces } n. ใบหน้า, หน้า, โฉม, รูปโฉม, หน้าตา, ด้านหน้า, ความหน้าด้าน, ความทะลึ่ง, การแสแสร้ง, ชื่อเสียง, ผิวหน้า, การเผชิญหน้า, ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง, เผชิญหน้าโดยตรง, เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ, หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
face valueค่าแท้จริง, ค่าตามที่พิมพ์ไว้หน้าบัตร
face-lift(เฟส' ลิฟทฺ) n. ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าหายย่น, การตกแต่งใหม่, Syn. facelifting
face-off(เฟส' ออฟ) n. การเปิดลูก
face-sheetn. ใบปะหน้า
face-to-faceadv. ประจันหน้ากัน, ต่อหน้า
facedown(เฟส' ดาวน์) adv. หน้าคว่ำลง
faceguard(เฟส' การ์ด) n. หน้ากาก
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน, เหลี่ยม, หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว, หน้าประกบ, หน้า, หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง, แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
facete(ฟะซีท') adj. ทะเล้น, ชอบเล่นตลก, ช่างรู้ -facetely adv., See also: faceteness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
face(n) หน้า, โฉมหน้า, ผิวหน้า, ชื่อเสียง, การเผชิญหน้า
face(vt) เผชิญหน้า, หันหน้าไปทาง, หงาย(ไพ่), เหลียว, ฉาบ
facet(n) ด้าน, เหลี่ยมเพชรพลอย, แง่ปัญหา
facetious(adj) ชอบคุยสนุก, ทะเล้น, ตลก, ขบขัน, ชอบเล่นตลก
barefaced(adj) กล้า, หน้าด้าน, ไม่รู้จักอาย
boldface(n) คนกล้า, ตัวพิมพ์หนา
deface(vt) ทำให้เสียโฉม, ทำให้เสียรูป, ทำให้ไม่สวย, ทำให้นุ่มสลวย
efface(vt) ลบล้าง, ขจัด, ทำนาย
preface(n) คำนำ, บทนำ, ส่วนนำ
shamefaced(adj) ขายหน้า, ละอายใจ, อับอาย, ขี้อาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faceหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
face amountจำนวนเงินเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
face amountจำนวนเงินตามตราสาร [ ดู face value ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
face area of coil; coil face areaพื้นที่หน้าคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
face bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหน้า [ มีความหมายเหมือนกับ normal bend test ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
face cleatแนวแตกแยกหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
face maskหน้ากาก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
face of judgmentจำนวนเงินตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
face of policyจำนวนเงินตามกรมธรรม์ (ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
face of recordเต็มตามสำนวนความ (ใช้แก่ข้อความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faceใบหน้า [TU Subject Heading]
Faceหน้า [การแพทย์]
Faceท่าหัวที่เงยมากเกินไป, ท่าหน้า [การแพทย์]
Face Liftการผ่าตัดดึงหน้า [การแพทย์]
Face onภาพรังสีท่าตรง [การแพทย์]
Face Packsครีมพอกและลอกหน้า [การแพทย์]
Face Partกระดูกกะโหลกศีรษะส่วนใบหน้า [การแพทย์]
Face Powdersสิ่งปรุงผัดหน้า, แป้งผัดหน้า [การแพทย์]
Face Presentationท่าหน้า [การแพทย์]
Face Tentsกระโจมหน้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Face paintลักษณะของการนำสีมาทาหน้าให้เหมือนกับชาวป่า หรือ ชาวเผ่าโบราญ
face, mask(n) หน้า, หน้ากาก
facepalm[เฟซ'ปาล์ม] (vt) เอามือก่ายหน้าผากแสดงอาการผิดหวัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He said he was gonna push my face in everybody's eye.เขาบอกว่าเขากำลังจะผลักดัน ใบหน้าของฉัน ในสายตาของทุกคน Pinocchio (1940)
She was face to face with me.หล่อนยืนประจันหน้ากับผม Rebecca (1940)
Are their faces really different from our own?หน้าตาพวกเค้า จะแตกต่างจากเราหรือไม่? Night and Fog (1956)
I just can't see two slaps in the face provoking him into committing murder.ฉันไม่สามารถเห็นสองตบที่ใบหน้าของเขาเข้าไปกระตุ้นการฆาตกรรมกระทำ 12 Angry Men (1957)
- Well, I gotta wear two faces too.- อืมมมม - ดีฉันต้องสวมใส่สองใบหน้ามากเกินไป The Ugly American (1963)
# Turn my face to the wallเปิดใบหน้าของฉันกับผนัง Help! (1965)
You know that you have a face beautiful enough to be worth $2000?นายรู้ไหมว่าหน้าของนาย หล่อพอที่จะมีค่าถึง 2000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Stand still. - Face your front.ด้านหน้าของคุณ ฉัน. How I Won the War (1967)
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น How I Won the War (1967)
- Halt. Face your front.ด้านหน้าของคุณ หุบปาก. How I Won the War (1967)
Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the doorที่เธอเก็บในขวดถัดไปประตู Yellow Submarine (1968)
Let's face it, with all due respect, the Don - rest in peace - was slipping.ปล่อยให้หน้ามันด้วยความเคารพจากทุกส่วนที่เหลือดอนในความสงบได้รับการลื่นไถล The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faceA blush came over her face.
faceAbout face!
faceA dark figure with a pale face.
faceA face appeared at the window.
faceA face with too much make-up looks strange.
faceAll the color drained away from his face.
faceAll the colour went from Shoichi's face.
faceA look of contentment appeared on his face.
faceAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
faceAnger showed on his face.
faceA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
faceAnxiety lined his face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผชิญความจริง(v) confront the truth, See also: face reality, Syn. สู้กับความจริง, Example: ผู้ที่ปรับตัวได้ดีจะเผชิญความจริงอย่างกล้าหาญ โดยไม่พยายามบิดเบือนความจริงต่อผู้อื่น, Thai Definition: ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ใบปะหน้า(n) face sheet, Example: หัวหน้าสั่งให้เลขาทำใบปะหน้าเพิ่ม ซึ่งจะต้องระบุจำนวนเอกสารทั้งหมดว่ามีกี่แผ่น, Count Unit: ใบ, แผ่น, Thai Definition: แผ่นกระดาษที่อยู่ด้านหน้าสุดของเอกสารเพื่อแจ้งข้อความสำคัญ
ประสบปัญหา(v) face a problem, See also: confront a problem, Example: ปัจจัยในประเทศที่ทำให้เศรษฐกิจไทยประสบปัญหา คือ การตกต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ, Thai Definition: พบกับความยุ่งยาก หรือข้อที่ต้องแก้ไข
โดนดี(v) face the problem, See also: face the music, be in trouble, Example: ถ้าคุณขัดขืนคำสั่งของผมคุณจะโดนดี, Thai Definition: เป็นถ้อยคำเชิงประชด
เผชิญ(v) confront, See also: face, brave, meet, Syn. ประเชิญ, ชนกัน, ปะทะกัน, ต่อกัน, Example: พม่ากำลังเผชิญกับปัญหาภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง, Notes: (เขมร)
หัน(v) turn around, See also: face about, move around, reverse, revolt, rotate, Syn. หมุน, Example: เขาไม่อยากจะเผชิญหน้าผม เพราะเช่นนั้นเขาจึงหันไปเสียทางอื่น, Thai Definition: ผิน, หมุน, กลับจากที่ตั้งหรือที่ยืนอยู่เดิม
เผชิญหน้า(v) face, See also: meet, encounter, confront, Syn. ประจันหน้า, Example: พวกเรากำลังจะเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วย เพื่อชี้แจงจุดประสงค์ให้ฟัง, Thai Definition: พบเจอกันหรือปะทะกันซึ่งๆ หน้า
เข้าหน้า(v) face, See also: meet, confront, see, Syn. พบหน้า, Example: ผมคงเข้าหน้าเจ้านายไม่ได้ไปอีกนาน, Thai Definition: เข้าไปหาหรือเข้าไปพบปะเจอะเจอ
ยัน(v) face, See also: confront, be in a stalemate, make a stand against, Syn. ประจัน, เผชิญ, Example: กองทัพทั้งสองยันกันอยู่ที่แม่น้ำไรน์
เค้าหน้า(n) face, See also: visage, appearance, countenance, look, Syn. โครงหน้า, รูปหน้า, หน้าตา, Example: เด็กคนนี้มีเค้าหน้าคุ้นๆ เหมือนใครก็นึกไม่ออกเสียที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชลี[anchalī] (v) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
อารัมภกถา[āramphakathā] (n) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble  FR: préambule [ m ] ; prologue [ m ] ; introduction [ f ] ; préface [ f ]
ใบหน้า[bainā] (n) EN: face ; visage  FR: visage [ m ]
บากหน้า[bāknā] (v) EN: turn to face ; set about ; strive
โบกปูน[bōk pūn] (v, exp) EN: apply cement (over a surface)  FR: appliquer du ciment (sur une surface)
บดบัง[botbang] (v) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal  FR: éclipser ; occulter ; effacer
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
เช็ดหน้า[chet nā] (v, exp) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face  FR: essuyer le visage
เชิดหน้า[choēt nā] (v, exp) EN: turn the face upwards  FR: porter la tête haute ; relever le front

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
face
faced
facer
faces
faces
facet
facey
facets
facet's
faceted

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
face
faced
facer
faces
facet
facers
facets
faceless
face-ache
face-card

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎn, ㄌㄧㄢˇ, / ] face #626 [Add to Longdo]
面孔[miàn kǒng, ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ,  ] face #8,193 [Add to Longdo]
面对面[miàn duì miàn, ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ,    /   ] face to face #10,357 [Add to Longdo]
面值[miàn zhí, ㄇㄧㄢˋ ㄓˊ,  ] face value; par value #14,466 [Add to Longdo]
脸庞[liǎn páng, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄤˊ,   /  ] face #15,184 [Add to Longdo]
脸面[liǎn miàn, ㄌㄧㄢˇ ㄇㄧㄢˋ,   /  ] face #22,835 [Add to Longdo]
应战[yìng zhàn, ㄧㄥˋ ㄓㄢˋ,   /  ] face a challenge; face an attack and meet it #24,484 [Add to Longdo]
面谈[miàn tán, ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ,   /  ] face-to-face meeting; an interview #25,159 [Add to Longdo]
脸孔[liǎn kǒng, ㄌㄧㄢˇ ㄎㄨㄥˇ,   /  ] face #30,439 [Add to Longdo]
面庞[miàn páng, ㄇㄧㄢˋ ㄆㄤˊ,   /  ] face #34,286 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Facette { f }; Fassette { f }facet [Add to Longdo]
Gesicht { n } | Gesichter { pl } | im Gesicht | sein wahres Gesicht zeigen | Gesichter schneiden | ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetterface | faces | facial | to show one's true colours (colors) | to make faces | a face as long as a fiddle [Add to Longdo]
Gesichtsurne { f }face urn [Add to Longdo]
Schriftseite nach obenface up [Add to Longdo]
Schriftseite nach untenface down [Add to Longdo]
facettenreich; fassettenreichmultifarious; multifaceted [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, pref) upper; upward; outer; surface; top #111 [Add to Longdo]
表記[ひょうき, hyouki] (n, vs, adj-no) (1) writing on the surface (e.g. an address on an envelope); inscribing on the face; (2) expression in writing; notation; transcription; (P) #378 [Add to Longdo]
[めん, men] (n) (1) face; (2) surface; (3) (おもて, もて only) mask (esp. a noh or kyogen mask); (P) #530 [Add to Longdo]
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) { MA } (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n, suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) #530 [Add to Longdo]
面(P);頬[つら, tsura] (n) (1) (See 顔・かお) face (often derog. or vulg.); mug; (2) surface; (3) (arch) surrounding area; (4) (arch) cheek; cheeks; (P) #530 [Add to Longdo]
上部[じょうぶ, joubu] (n, adj-no) top part; surface; (P) #575 [Add to Longdo]
[ばん, ban] (n, n-suf) (1) disk; disc; record; clock face; (2) tray; shallow bowl; (3) grid; board (e.g. in shogi); (P) #972 [Add to Longdo]
顔(P);顏(oK)[かお, kao] (n) face (person); (P) #1,658 [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity #1,658 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インタフェース[いんたふぇーす, intafe-su] interface [Add to Longdo]
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address [Add to Longdo]
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Face \Face\ (f[=a]s), n. [F., from L. facies form, shape, face,
   perh. from facere to make (see {Fact}); or perh. orig.
   meaning appearance, and from a root meaning to shine, and
   akin to E. fancy. Cf. {Facetious}.]
   1. The exterior form or appearance of anything; that part
    which presents itself to the view; especially, the front
    or upper part or surface; that which particularly offers
    itself to the view of a spectator.
    [1913 Webster]
 
       A mist . . . watered the whole face of the ground.
                          --Gen. ii. 6.
    [1913 Webster]
 
       Lake Leman wooes me with its crystal face. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. That part of a body, having several sides, which may be
    seen from one point, or which is presented toward a
    certain direction; one of the bounding planes of a solid;
    as, a cube has six faces.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.)
    (a) The principal dressed surface of a plate, disk, or
      pulley; the principal flat surface of a part or
      object.
    (b) That part of the acting surface of a cog in a cog
      wheel, which projects beyond the pitch line.
    (c) The width of a pulley, or the length of a cog from end
      to end; as, a pulley or cog wheel of ten inches face.
      [1913 Webster]
 
   4. (Print.)
    (a) The upper surface, or the character upon the surface,
      of a type, plate, etc.
    (b) The style or cut of a type or font of type.
      [1913 Webster]
 
   5. Outside appearance; surface show; look; external aspect,
    whether natural, assumed, or acquired.
    [1913 Webster]
 
       To set a face upon their own malignant design.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This would produce a new face of things in Europe.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       We wear a face of joy, because
       We have been glad of yore.      --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   6. That part of the head, esp. of man, in which the eyes,
    cheeks, nose, and mouth are situated; visage; countenance.
    [1913 Webster]
 
       In the sweat of thy face shalt thou eat bread.
                          --Gen. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   7. Cast of features; expression of countenance; look; air;
    appearance.
    [1913 Webster]
 
       We set the best faceon it we could.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. (Astrol.) Ten degrees in extent of a sign of the zodiac.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   9. Maintenance of the countenance free from abashment or
    confusion; confidence; boldness; shamelessness;
    effrontery.
    [1913 Webster]
 
       This is the man that has the face to charge others
       with false citations.         --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   10. Presence; sight; front; as in the phrases, before the
     face of, in the immediate presence of; in the face of,
     before, in, or against the front of; as, to fly in the
     face of danger; to the face of, directly to; from the
     face of, from the presence of.
     [1913 Webster]
 
   11. Mode of regard, whether favorable or unfavorable; favor
     or anger; mostly in Scriptural phrases.
     [1913 Webster]
 
        The Lord make his face to shine upon thee. --Num.
                          vi. 25.
     [1913 Webster]
 
        My face [favor] will I turn also from them. --Ezek.
                          vii. 22.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mining) The end or wall of the tunnel, drift, or
     excavation, at which work is progressing or was last
     done.
     [1913 Webster]
 
   13. (Com.) The exact amount expressed on a bill, note, bond,
     or other mercantile paper, without any addition for
     interest or reduction for discount; most commonly called
     {face value}. --McElrath.
     [1913 Webster]
 
   Note: Face is used either adjectively or as part of a
      compound; as, face guard or face-guard; face cloth;
      face plan or face-plan; face hammer.
      [1913 Webster]
 
   {Face ague} (Med.), a form of neuralgia, characterized by
    acute lancinating pains returning at intervals, and by
    twinges in certain parts of the face, producing convulsive
    twitches in the corresponding muscles; -- called also {tic
    douloureux}.
 
   {Face card}, one of a pack of playing cards on which a human
    face is represented; the king, queen, or jack.
 
   {Face cloth}, a cloth laid over the face of a corpse.
 
   {Face guard}, a mask with windows for the eyes, worn by
    workman exposed to great heat, or to flying particles of
    metal, stone, etc., as in glass works, foundries, etc.
 
   {Face hammer}, a hammer having a flat face.
 
   {Face joint} (Arch.), a joint in the face of a wall or other
    structure.
 
   {Face mite} (Zool.), a small, elongated mite ({Demdex
    folliculorum}), parasitic in the hair follicles of the
    face.
 
   {Face mold}, the templet or pattern by which carpenters,
    etc., outline the forms which are to be cut out from
    boards, sheet metal, etc.
 
   {Face plate}.
     (a) (Turning) A plate attached to the spindle of a lathe,
       to which the work to be turned may be attached.
     (b) A covering plate for an object, to receive wear or
       shock.
     (c) A true plane for testing a dressed surface. --Knight.
 
   {Face wheel}. (Mach.)
     (a) A crown wheel.
     (b) A wheel whose disk face is adapted for grinding and
       polishing; a lap.
 
   {face value} the value written on a financial instrument;
    same as {face[13]}. Also used metaphorically, to mean
    apparent value; as, to take his statemnet at its face
    value.
    [1913 Webster]
 
   {Cylinder face} (Steam Engine), the flat part of a steam
    cylinder on which a slide valve moves.
 
   {Face of an anvil}, its flat upper surface.
 
   {Face of a bastion} (Fort.), the part between the salient and
    the shoulder angle.
 
   {Face of coal} (Mining), the principal cleavage plane, at
    right angles to the stratification.
 
   {Face of a gun}, the surface of metal at the muzzle.
 
   {Face of a place} (Fort.), the front comprehended between the
    flanked angles of two neighboring bastions. --Wilhelm.
 
   {Face of a square} (Mil.), one of the sides of a battalion
    when formed in a square.
 
   {Face of a} {watch, clock, compass, card etc.}, the dial or
    graduated surface on which a pointer indicates the time of
    day, point of the compass, etc.
 
   {Face to face}.
     (a) In the presence of each other; as, to bring the
       accuser and the accused face to face.
     (b) Without the interposition of any body or substance.
       "Now we see through a glass darkly; but then face to
       face." 1 --Cor. xiii. 12.
     (c) With the faces or finished surfaces turned inward or
       toward one another; vis [`a] vis; -- opposed to {back
       to back}.
 
   {To fly in the face of}, to defy; to brave; to withstand.
 
   {To make a face}, to distort the countenance; to make a
    grimace; -- often expressing dislike, annoyance, or
    disagreement. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Face \Face\ (f[=a]s), v. t. [imp. & p. p. {Faced}; p. pr. & vb.
   n. {Facing}.]
   1. To meet in front; to oppose with firmness; to resist, or
    to meet for the purpose of stopping or opposing; to
    confront; to encounter; as, to face an enemy in the field
    of battle.
    [1913 Webster]
 
       I'll face
       This tempest, and deserve the name of king.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To Confront impudently; to bully.
    [1913 Webster]
 
       I will neither be facednor braved.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To stand opposite to; to stand with the face or front
    toward; to front upon; as, the apartments of the general
    faced the park; some of the seats on the train faced
    backward.
    [1913 Webster]
 
       He gained also with his forces that part of Britain
       which faces Ireland.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To cover in front, for ornament, protection, etc.; to put
    a facing upon; as, a building faced with marble.
    [1913 Webster]
 
   5. To line near the edge, esp. with a different material; as,
    to face the front of a coat, or the bottom of a dress.
    [1913 Webster]
 
   6. To cover with better, or better appearing, material than
    the mass consists of, for purpose of deception, as the
    surface of a box of tea, a barrel of sugar, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mach.) To make the surface of (anything) flat or smooth;
    to dress the face of (a stone, a casting, etc.); esp., in
    turning, to shape or smooth the flat surface of, as
    distinguished from the cylindrical surface.
    [1913 Webster]
 
   8. To cause to turn or present a face or front, as in a
    particular direction.
    [1913 Webster]
 
   {To face down}, to put down by bold or impudent opposition.
    "He faced men down." --Prior.
 
   {To face (a thing) out}, to persist boldly or impudently in
    an assertion or in a line of conduct. "That thinks with
    oaths to face the matter out." --Shak.
 
   {to face the music} to admit error and accept reprimand or
    punishment as a consequence for having failed or having
    done something wrong; to willingly experience an
    unpleasant situation out of a sense of duty or obligation;
    as, as soon as he broke the window with the football,
    Billy knew he would have to face the music.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Face \Face\, v. i.
   1. To carry a false appearance; to play the hypocrite. "To
    lie, to face, to forge." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn the face; as, to face to the right or left.
    [1913 Webster]
 
       Face about, man; a soldier, and afraid! --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To present a face or front.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 face
   n 1: the front of the human head from the forehead to the chin
      and ear to ear; "he washed his face"; "I wish I had seen
      the look on his face when he got the news" [syn: {face},
      {human face}]
   2: the feelings expressed on a person's face; "a sad
     expression"; "a look of triumph"; "an angry face" [syn:
     {expression}, {look}, {aspect}, {facial expression}, {face}]
   3: the general outward appearance of something; "the face of the
     city is changing"
   4: the striking or working surface of an implement
   5: a part of a person that is used to refer to a person; "he
     looked out at a roomful of faces"; "when he returned to work
     he met many new faces"
   6: a surface forming part of the outside of an object; "he
     examined all sides of the crystal"; "dew dripped from the
     face of the leaf" [syn: {side}, {face}]
   7: the part of an animal corresponding to the human face
   8: the side upon which the use of a thing depends (usually the
     most prominent surface of an object); "he dealt the cards
     face down"
   9: a contorted facial expression; "she made a grimace at the
     prospect" [syn: {grimace}, {face}]
   10: a specific size and style of type within a type family [syn:
     {font}, {fount}, {typeface}, {face}, {case}]
   11: status in the eyes of others; "he lost face"
   12: impudent aggressiveness; "I couldn't believe her boldness";
     "he had the effrontery to question my honesty" [syn:
     {boldness}, {nerve}, {brass}, {face}, {cheek}]
   13: a vertical surface of a building or cliff
   v 1: deal with (something unpleasant) head on; "You must
      confront your problems"; "He faced the terrible
      consequences of his mistakes" [syn: {confront}, {face up},
      {face}] [ant: {avoid}]
   2: oppose, as in hostility or a competition; "You must confront
     your opponent"; "Jackson faced Smith in the boxing ring";
     "The two enemies finally confronted each other" [syn:
     {confront}, {face}]
   3: be oriented in a certain direction, often with respect to
     another reference point; be opposite to; "The house looks
     north"; "My backyard look onto the pond"; "The building faces
     the park" [syn: {front}, {look}, {face}] [ant: {back}]
   4: be opposite; "the facing page"; "the two sofas face each
     other"
   5: turn so as to face; turn the face in a certain direction;
     "Turn and face your partner now"
   6: present somebody with something, usually to accuse or
     criticize; "We confronted him with the evidence"; "He was
     faced with all the evidence and could no longer deny his
     actions"; "An enormous dilemma faces us" [syn: {confront},
     {face}, {present}]
   7: turn so as to expose the face; "face a playing card"
   8: line the edge (of a garment) with a different material; "face
     the lapels of the jacket"
   9: cover the front or surface of; "The building was faced with
     beautiful stones"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FACE
     Framed Access Command Environment (Unix, SVR4)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 face /fas/ 
  face

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 face
  cheek

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top