ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be visible

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be visible-, *be visible*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Ninja must not be visible to anyone other than his lord.นินจาน่ะจะต้องไม่แสดงออกต่อ ใครก็ตาม ยกเว้นหัวหน้าของเขาเท่านั้น Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
And without water, your tracks will be visible for even more.ละปราศจากน้ำ ก็จะเห็นร่องรอยคุณได้มากขึ้น Rescue Dawn (2006)
We do it in the day, we'll only be visible to the two guard towers.เราจะไปกันตอนกลางวัน มีเพียงยาม 2 คน บนหอนั้นที่จะมองเห็นเราได้ Interference (2007)
Won't be visible in a scan.มันจะเห็นในสแกนไหม? Birthmarks (2008)
And we will be visible from the Milky Way as a tiny little puff of smoke.ทางช้างเผือก เฉกเช่นกลุ่มควันที่พวยพุ่ง 2012 (2009)
Eyewitnesses remain adamant that the object was some sort of aircraft, but officials with the Department of Defense insist it was simply a meteor large enough to be visible during daylight.พยานยังคงยืนยัน ว่ามีวัตถุคล้ายเครื่องบิน แต่ทางการ ยังยืนยันว่าเป็นดาวตก มีขนาดใหญ่พอที่จะเห็นได้ ในเวลากลางวัน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
It will be visible from 20 miles away.มันจะมองเห็นได้จาก 20 ห่างออกไป Locke (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกแขก[V] make public appearance, See also: be visible, appear before guests/the public, Thai definition: แสดงต่อหน้าแขก, แสดงตัวในสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge   FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir

Japanese-English: EDICT Dictionary
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]
透き通す;透通す;透き徹す;透徹す(io)[すきとおす, sukitoosu] (v5s) to be visible through; to be seen through; to shine through [Add to Longdo]
浮き上がる;浮き上る;浮上がる;浮上る[うきあがる, ukiagaru] (v5r,vi) (1) to float; to rise to the surface; (2) to stand out; to be visible; (3) to be alienated [Add to Longdo]
目にかかる;目に掛かる;目に懸かる[めにかかる, menikakaru] (exp,v5r) (1) (See お目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
目に見える[めにみえる, menimieru] (exp,v1) (1) to be visible; to be clearly seen; (2) to be certain [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top