ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appear in

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appear in-, *appear in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appear in[PHRV] ปรากฏตัวใน (ชุดหรือสถานที่)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With Abercrombie and Blair, your friend's book is virtually guaranteed to appear in total secrecy.หนังสือของเพื่อนของคุณมีการรับประกันจริงที่จะปรากฏในความลับทั้งหมด The Russia House (1990)
That name did appear in Mr Conlon's statement. We investigated it.ชื่อที่ไม่ปรากฏในนาย Conlon ของ คำแถลง เราตรวจสอบมัน In the Name of the Father (1993)
It means: appear in 5 films.มันก็คือเงินที่ใช้ในภาพยนตร์ 5เรื่อง Platonic Sex (2001)
Appear in front of Eunchaeผมจะไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าอึนเช Sorry, I Love You (2004)
And I remember that she was— Well, if she does not appear in my records here—- และผมก็จำได้ด้วยว่า - เอ่อ ถ้าเธอไม่ได้อยู่ในบันทึกตรงนี้ -- The Constant Gardener (2005)
Someone is going to appear in a few seconds.จะมีคนไปหาในอีกไม่กี่วินาที. Transporter 2 (2005)
They appear in human form, they feed on human flesh, they can make themselves invisible, and they cannot enter a home without first being invited to.พวกมันกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหาร พวกมันสามารถหายตัวได้ และพวกมันไม่สามารถเข้าบ้านคนได้ ถ้าไม่ได้รับเชิญเสียก่อน Everybody Loves a Clown (2006)
They appear in a numerical sequence.มันปรากฎณ์จากลำดับของตัวเลข Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Why would Anhora appear in Camelot, and then lie to you?นั่นเป็นเหตุผลที่เขามาปรากฎตัวที่คาเมรอต และโกหก The Labyrinth of Gedref (2008)
I don't care what you have to say, you don't have the right to appear in front of Dong Wook.ฉันไม่สนว่าเธอต้องการพูดอะไร, เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะปรากฎตัว ต่อหน้าดงอุค Episode #1.9 (2008)
You'll have to appear in court.คุณจะต้องแสดงตัวในศาล I Lied, Too. (2009)
Absolute locations appear in a radial curve.เริ่มการแสดงพิกัดตำแหน่งบนจอคลื่นโค้ง Ben 10: Alien Swarm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appear inA favorable review of your play will appear in the next issue.
appear inHe was summoned to appear in court.
appear inHis novels also appear in English and French.
appear inKelly will appear in the TV.
appear inSome stars began to appear in the night sky.
appear inStar began to appear in the sky.
appear inThe king will appear in person tomorrow evening.
appear inThe politician didn't appear in public after the incident.
appear inThe results of the election will appear in the evening paper.
appear inWhat sort of current affairs appear in the civil service examination?
appear inYou have to appear in person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าฝัน[V] appear in one's dream, Example: ชายชราคนหนึ่งหน้าตาดุๆ มาเข้าฝันแต่ไม่ได้บอกหวยอะไรทั้งนั้น, Thai definition: ปรากฏให้เห็นในความฝัน, มาบันดาลให้เห็นฝัน
หน้าตาเฉย[ADV] deadpan, See also: appear indifferent, appear detached, look unconcerned, Syn. เฉย, Example: เด็กชายถือวิสาสะหยิบของใช้ของเพื่อนไปหน้าตาเฉย
ไม่ยินดียินร้าย[V] appear indifferent, See also: look unmoved, seem unconcerned, Syn. เฉยชา, Ant. ยินดียินร้าย, Example: ร้านรวงยังคงปิดประตูสนิทราวกับไม่ยินดียินร้ายที่จะค้าขายในวันนี้, Thai definition: ไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมา
หน้าตาเฉย[ADV] deadpan, See also: appear indifferent, appear detached, look unconcerned, Syn. เฉย, Example: เด็กชายถือวิสาสะหยิบของใช้ของเพื่อนไปหน้าตาเฉย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นศาล[v. exp.] (kheun sān) EN: go to court ; appear in court   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] appear in one's mind; come back to (one's mind), #11,920 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番星[いちばんぼし, ichibanboshi] (n) the first star to appear in the evening [Add to Longdo]
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P) [Add to Longdo]
鎌鼬[かまいたち, kamaitachi] (n) (1) type Japanese folkloric monster (yokai), thought to be a trio of weasels who appear in a whirlwind to cut their victim; (2) cut caused by whirlwind [Add to Longdo]
出盛る[でさかる, desakaru] (v5r,vi) to appear in profusion [Add to Longdo]
新聞に載る[しんぶんにのる, shinbunninoru] (exp,v5r) to appear in the newspaper [Add to Longdo]
紛れ込む[まぎれこむ, magirekomu] (v5m,vi) to disappear into; to slip into; to be lost in; to be mixed up with [Add to Longdo]
法廷に臨む[ほうていにのぞむ, houteininozomu] (exp,v5m) to appear in court [Add to Longdo]
夢枕に立つ[ゆめまくらにたつ, yumemakuranitatsu] (exp,v5t) to appear in one's dream [Add to Longdo]
木守り[きまもり;きまぶり, kimamori ; kimaburi] (n) (arch) fruits left on a tree during winter (supposedly causing more fruits to appear in the next season) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top