ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล่องหน

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่องหน-, *ล่องหน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่องหน[V] disappear, See also: vanish, Example: คาโปนได้ล่องหนออกจากเรือนจำไปก่อนแล้ว, Thai definition: หายไปเร็วมาก
ล่องหน[V] become invisible, See also: be invisible, Syn. ล่องหนหายตัว, Example: ท่านอาจารย์ล่องหนได้
ล่องหน[V] become invisible, See also: be invisible, Syn. ล่องหนหายตัว, Example: ท่านอาจารย์ล่องหนได้
ล่องหน[V] disappear, See also: vanish, Example: คาโปนได้ล่องหนออกจากเรือนจำไปก่อนแล้ว, Thai definition: หายไปเร็วมาก
ล่องหนหายตัว[V] become invisible, See also: disappear, escape by magic, wander invisibly, Syn. ล่องหน, หายตัว, Example: มีผู้กล่าวว่าเขาล่องหนหายตัวได้, Thai definition: ลอดช่องแคบๆ ไปด้วยเวทมนตร์ ไม่ปรากฏให้เห็นตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่องหนก. หายตัวไปด้วยเวทมนตร์, มักใช้เข้าคู่กับคำ หายตัว เป็น ล่องหนหายตัว คือ ไม่ปรากฏให้เห็นตัว, โดยปริยายหมายความว่า หายไปโดยไม่มีร่องรอย เช่น กระเป๋าสตางค์บนโต๊ะล่องหนไปแล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wonder Woman? Wonder Woman flew an invisible jet....ขับเครื่องบินเจ๊ทล่องหน Punchline (1988)
But you must never stop practicing the art of ninja the art of invisibility.แต่คุณต้องไม่เคยหยุดการฝึกศิลปะของนินจา ... ... ศิลปะการล่องหน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
What if it turns out there wasn't any truth?นี่ชั้นเปนมนุษย์ล่องหนไปแล้วเหรอไง นี่หนูๆ เหนชั้นมั้ยจ๊ะ Hero (1992)
- You're a moron. - l'm gonna have to ask you to leave.เหมือนถูกติดตามโดยมนุษย์ล่องหน Fight Club (1999)
- Characters in comics... are often attributed special powers- invisibility, X-ray vision, things of that sort.ตัวละครในการ์ตูนมักมีพลังพิเศษ ล่องหน... ตาเอ็กซ์เรย์... Unbreakable (2000)
I know what that is. That's an invisibility cloak!รู้แล้วว่าอะไร มันคือผ้าคลุมล่องหน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
We were invisible when we were God's Hands.เราจะล่องหนได้ ตอนที่เป็นหัตถ์พระเจ้า Frailty (2001)
Oh, no! The Invisibility Booster must be faulty.ปุ่มล่องหนไม่ยอมทำงาน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I think it's time to get my dad's old cloak out again.ถึงเวลาใช้ผ้าคลุมล่องหน ของพ่ออีกแล้ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
He's the invisible man.เขาคงเป็นมนุษย์ล่องหน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Ben Gates, you are now the Invisible Man.เบน เกทส์, ตอนนี้นายเป็นมนุษย์ล่องหนแล้ว. National Treasure (2004)
Now if this thing's in invisible ink, how do we look at it?ทีนี้ ถ้ามันเป็นหมึกล่องหน, เราจะทำยังไงกับมัน? National Treasure (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่องหน[v.] (lønghon) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish   FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāitūa) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly   FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top