ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come along

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come along-, *come along*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come along(phrv) ผ่านมา, See also: มาถึง, Syn. come by, get by, get past
come along(phrv) มาพร้อมกับ, Syn. be along, bring along, get along
come along(phrv) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. turn up
come along(phrv) ปรับปรุง, See also: แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น, Syn. come on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come along now. Follow me.มาเถอะ ตามฉันมา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite.แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว The Little Prince (1974)
Now, come along and join the others.มาเลย ร่วมกับคนอื่น. ไม่เอาน่า; Suspiria (1977)
And then after dark, a train must have come along and...el smacko.และเมื่อมืดแล้ว รถไฟยังวิ่งอยู่ และแล้ว... ก็ชนตู้ม Stand by Me (1986)
I was kind of hoping that something would come along and replace it.หวังว่าจะมีอะไรดีๆ เข้ามาแทนที่ Punchline (1988)
Now come along sis. Time to see the doctor. Oh, hello doctor.โอ้ สวัสดีค่ะคุณหมอ สบายดีมั้ยคะ? Aladdin (1992)
When she died, Lennie just come along with me working. Uh-huh. I used to play jokes on him cos he's too damn dumb to take care of himself.พอเธอตาย เลนนี่เลยมาทำงานกับฉัน ฉันเคยแกล้งเขา เพราะเขาโง่จนดูแลตัวเองไม่ได้ Of Mice and Men (1992)
So I'm gonna go in the bunkhouse, and then you give me a minute, then you come out and tell the guys about her, and then I'll come along and make like I never seen her.ฉันจะเข้าไปบ้านพัก ขอเวลาสักนาที แล้วลุงก็ออกมาบอกพวกนั้นเรื่องนี้ ฉันจะทำเหมือนไม่เคยเห็นเธอเลย ลุงจะทำได้มั้ย Of Mice and Men (1992)
Practice down here with the boys a bit more, and when you're a little further along, I'll come along and see you...คุณฝึกเด็กพวกนี้ไปก่ลน แล้วอีกสักพัก ผมจะไปดู... Cool Runnings (1993)
Come along now!ไปสิ! Hocus Pocus (1993)
Come along now!ไปสิ! Hocus Pocus (1993)
Well, come along to the pub later, all right?งั้นเอ่อ... แล้วค่อยมาที่ผับละกันนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come alongCome along!
come alongCome along.
come alongCome along after me.
come alongCome along with me.
come alongCome along with me and go fishing.
come alongCome along with us.
come alongCome along with us if you like.
come alongDo you want to come along?
come alongDo you want to come along and give it a go?
come alongHe and his companion asked me to come along with them.
come alongHe nodded to her to come along.
come alongHe wants to come along with us to the movie.

Japanese-English: EDICT Dictionary
やって来る[やってくる, yattekuru] (exp, vk) to come along; to come around; to turn up; (P) [Add to Longdo]
付いてくる(P);付いて来る(P)[ついてくる, tsuitekuru] (vk) (uk) to follow; to come along with one; to accompany; (P) [Add to Longdo]
来合わせる[きあわせる, kiawaseru] (v1) to happen to come along [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come along
   v 1: come into being or existence, or appear on the scene; "Then
      the computer came along and changed our lives"; "Homo
      sapiens appeared millions of years ago" [syn: {appear},
      {come along}] [ant: {disappear}, {vanish}]
   2: develop in a positive way; "He progressed well in school";
     "My plants are coming along"; "Plans are shaping up" [syn:
     {progress}, {come on}, {come along}, {advance}, {get on},
     {get along}, {shape up}] [ant: {regress}, {retrograde},
     {retrogress}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top