ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绝-, *绝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[绝, jué, ㄐㄩㄝˊ] to cut, to sever; to break off, to terminate
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 562

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] to cut short; extinct; to disappear; to vanish; absolutely; by no means, #3,300 [Add to Longdo]
[jué duì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] absolute; unconditional, #1,000 [Add to Longdo]
[jù jué, ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to refuse; to decline; to reject, #1,842 [Add to Longdo]
[jué bù, ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ, / ] in no way; not in the least; absolutely not, #3,510 [Add to Longdo]
大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] absolute majority; overwhelming majority, #5,096 [Add to Longdo]
[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, / ] desperation; forlorn; hopeless, #6,078 [Add to Longdo]
大部分[jué dà bù fen, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ˙, / ] overwhelming majority, #7,900 [Add to Longdo]
[dù jué, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] put an end to, #8,141 [Add to Longdo]
[miè jué, ㄇㄧㄝˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to extinguish; extinct; to die out, #16,687 [Add to Longdo]
[duàn jué, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to sever; to break off, #18,455 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I refuse.[CN] 我拒 Bakuman (2015)
Deny![CN] 拒 Our Idiot Brother (2011)
- No way![CN] 对不可 Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
- Never.[CN] - 不会 The Watchers on the Wall (2014)
Never.[CN] 不会 Jaane Tu... Ya Jaane Na (2008)
Sukchae hurry and wake up. The sun is up your butt hole you guys![CN] 我不会放过你 Episode #1.2 (2004)
Never?[CN] 不? Carrnal Knowledge (2009)
Absolute Victory at the National Baseball Championship![JA] 对甲子园优胜! We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Cool![CN]  Fit Lover (2008)
Never![CN]  Twist of Fate (2013)
Absolutely.[CN]  L'étudiante (1988)
and you're dead![CN] 你对死定了 Episode #1.4 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top