ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รูปโฉม

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปโฉม-, *รูปโฉม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปโฉม[N] looks, See also: appearance, aspect, mien, figure, form, Syn. รูปโฉมโนมพรรณ, Example: ขุนแผนมีรูปโฉมเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปโฉมน. รูปร่าง, ทรวดทรง, เช่น นางมีรูปโฉมงดงาม.
รูปโฉมโนมพรรณน. รูปร่างและผิวพรรณ เช่น นางในวรรณคดีมักมีรูปโฉมโนมพรรณงดงามยิ่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The ephors choose only the most beautiful Spartan girls to live among them as oracles.รูปโฉมที่หล่อนมีคือคำสาป สำหรับเหล่าชายชราผู้สามานย์ ที่ไม่สิ้นตัญหา... 300 (2006)
He took my look, my words, everything that makes me successful to the opposite sex.เขาใช้รูปโฉมของผม คำพูดของผม ทุกอย่างที่ทำให้ผลประสพความสำเร็จกับผู้หญิง 52 Pickup (2008)
Looks can be deceiving, and, at first,รูปโฉมอาจหลอกตา และ ก่อนอื่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I see the appeal, and I would never take it away from anyone.ผมเห็นรูปโฉมที่ดึงดูดใจ และผมก็จะไม่มีวันแย่งมันไปจากใคร Comparative Religion (2009)
But his appearance takes a bit to warm up to.แต่รูปโฉมเขาอาจดูแปลกสักหน่อย Batman: Under the Red Hood (2010)
Hey, looks can be deceiving.เฮ้ รูปโฉมอาจจะหลอกลวงก็ได้ Picture This (2011)
Are you still dissatisfied with the way I look?คุณยังไม่พอใจกับ รูปโฉมของฉันหรือ The Don't in the Do (2012)
I complain because it's an irritating inconvenience, not because I'm unhappy with the way I look.ฉันบ่นเพราะมันไม่สะัดวก น่ารำคาญ ไม่ใช่ไม่พอใจ รูปโฉมตัวเอง The Don't in the Do (2012)
Are you unhappy with the way I look?คุณไม่พอใจรูปโฉมฉันหรือ The Don't in the Do (2012)
But it's not the looks we're interested in. It's what goes on underneath that bodywork.แต่รูปโฉมไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจ แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในคันนี้ Episode #18.4 (2012)
Okay, right, we've got a photograph here of the one before.โอเค ได้ เรามีรูปโฉมตัวก่อนหน้า Episode #18.4 (2012)
A single man living by himself, forcing Emma to hide as a wolf from the police?ผู้ชายคนเดียวอาศัยอยู่เพียงลำพัง บังคับให้เอมม่าต้องซ่อนตัวจากตำรวจ ภายใต้รูปโฉมสุนัขป่างั้นสิ The Sun (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปโฉม [n.] (rūp chōm) EN: look ; appearance ; aspect   FR: look [m] ; apparence [f] ; aspect [m]
รูปโฉมโนมพรรณ[n. exp.] (rūp chōm nōmphan) EN: overall appearance   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
shape(เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ

English-Thai: Nontri Dictionary
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
colouring(n) การทาสี,สีหน้า,รูปโฉมภายนอก
seeming(n) รูปโฉมภายนอก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
身だしなみ[みだしなみ, midashinami] (n ) รูปโฉม, รูปลักษณ์, ลักษณะภายนอก

German-Thai: Longdo Dictionary
Äußere(n) |das, nur Sg.| ภาพลักษณ์ภายนอก, รูปโฉมภายนอก เช่น Das Äußere spielt heute bei Bewerbungsgesprächen eine größere Rolle. ภาพลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลมากต่อการสัมภาษณ์งานในปัจจุบัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top