ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go to-, *go to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go to(phrv) ไปยัง, See also: เดินทางไปยัง, เคลื่อนไปยัง, Syn. come to, get to, send to, take to
go to(phrv) นำไปถึง (สถานที่), See also: พาไปสู่, Syn. lead to, reach to
go to(phrv) เข้าเรียน, See also: เข้าร่วม
go to(phrv) ขอความช่วยเหลือ
go to(phrv) หายไปยัง (สถานที่)
go to(phrv) สอบถาม, See also: ขอความช่วยเหลือหรือข้อมูล
go to(phrv) มอบให้, See also: มอบ, มอบกับ
go to(phrv) ประสบปัญหา
go to(phrv) จัดอยู่ในอันดับ (สูงสุดหรือต่ำสุดของการแข่งขัน)
go to(phrv) เข้าสู่สภาพของ (บางสิ่ง), Syn. put to

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If things get worse we can go to Osterlich.หากสถานะการณ์แย่ลง เราจะไป ออสเตอลิค The Great Dictator (1940)
How wonderful if we didn't have to go to another country.มันจะดีมาก ถ้าเราไม่ต้องย้ายไปต่างประเทศ The Great Dictator (1940)
We can go to Osterlich. That's still free.เราจะไป ออสตินลิค ที่นั้นยังคงมีเสรี The Great Dictator (1940)
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า The Great Dictator (1940)
Let's go to some quiet place where we can talk-a things over.เราไปหาที่เงียบๆดีกว่านะ ที่ๆเราพูดได้มากกว่านี้ The Great Dictator (1940)
We go to bed.เราไปที่เตียง Pinocchio (1940)
Now go to sleep, my little mermaid.ตอนนี้ไปนอนเงือกน้อยของฉัน Pinocchio (1940)
Come on. We go to sleep.มาสิ เราจะไปนอน Pinocchio (1940)
That was close. Maybe we'd better go to bed... before something else happens.ที่อยู่ใกล้ บางทีเราควรที่จะไป นอน Pinocchio (1940)
Now, close your eyes and go to sleep.ตอนนี้ปิดตาของคุณและไป นอน Pinocchio (1940)
and Cleo... and, and besides, tomorrow you've got to go to school.และและนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ คุณได้มีการ ไปโรงเรียน. Pinocchio (1940)
You can't go to the theatre, say "Thank you just the same,"คุณไม่สามารถไปที่โรงละคร พูดว่า "ขอบคุณเพียงเดียวกัน" Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go toA considerable number of students want to go to college.
go toA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
go toAfter school, I go to an English school to practice English conversation.
go toAll educated Americans, first or last, go to Europe.
go toAll the property will go to his daughter.
go toAlthough her parents had said no for a long time, they finally let her go to Europe alone.
go toAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
go toAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
go toAnyhow, lunch ... is where I wanted to go but I decided to go to the toilet first.
go toA passport is something you cannot go without when you go to a foreign country.
go toAre you going to go to Tokyo tomorrow?
go toAs a rule, I go to school before eight o'clock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พักตากอากาศ(v) go for a change of air, See also: go to a summer resort, Syn. ตากอากาศ, พักผ่อนตากอากาศ, Example: ก่อนหน้าสงครามจะเกิด พ่อเคยพาไปตากอากาศหัวหินมาแล้วครั้งหนึ่ง, Thai Definition: ไปพักผ่อนในที่ที่มีอากาศดี
สลักหักพัง(v) be ruined, See also: go to ruin, lie in ruins, Syn. ปรักหักพัง, ชำรุด, Example: ประชาชนปล่อยให้อารามเหล่านี้สลักหักพังไป
วินาศ(v) be destroyed, See also: go to the dogs, go to ruin, be ruined, be annihilated, Syn. พินาศ, หายนะ, Example: ถ้าเงินบาทลงไปถึง 60 บาทต่อดอลลาร์เมื่อไร บ้านเมืองวินาศแน่, Thai Definition: ที่เสียหายร้ายแรง
หลุดพ้น(v) be free from evil, See also: go to nirvana, Example: จะเห็นได้ว่าภิกษุจำนวนหนึ่งมิได้บวช เพราะต้องการที่จะหลุดพ้น แต่เพราะเห็นว่าสามารถหาประโยชน์จากการบวชได้, Thai Definition: หมดกิเลส
ไปสู่สุขคติ(v) go to heaven, Syn. ไปสู่สวรรค์, Example: ขอให้วิญญาณตำรวจผู้กล้าจงไปสู่สุขคติ
เป็นคดี(v) go to court, See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit against, Syn. เป็นคดีความ, Example: เรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยกลายเป็นคดีขึ้นมาเมื่อคู่กรณีต่างไม่ยอมกัน, Thai Definition: กลายเป็นเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ขึ้นโรงขึ้นศาล(v) go to court, See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit, Syn. ขึ้นศาล, ฟ้องร้อง, เป็นความ, Example: ในช่วงที่ผ่านมาเขาต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในข้อหาหมิ่นประมาทหลายคดี, Thai Definition: มีคดีฟ้องร้องกันในศาล
ย่อยยับ(v) be totally destroyed, See also: go to ruin, fall to pieces, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: แผนการย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีเพราะลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องของเขา, Thai Definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
ขึ้นศาล(v) go to law, See also: go to court, appear in court, Syn. ขึ้นโรงขึ้นศาล, ไปศาล, Example: จำเลยต้องขึ้นศาลวันนี้เพื่อฟังคำตัดสิน, Thai Definition: ไปร่วมอยู่ในที่พิจารณาหรือพิพากษาคดีโดยผู้พิพากษา ซึ่งอาจมีฐานะเป็นจำเลยหรือโจทก์ เป็นต้น
เข้าวัดเข้าวา(v) go to temple to practise Buddhist teaching, Syn. เข้าวัด, Example: เธอลองหัดเข้าวัดเข้าวาเสียบ้าง อาจช่วยลดความเครียดให้บรรเทาลงได้, Thai Definition: ไปที่วัดเพื่อฟังคำสั่งสอนของพระ, ไปสงบจิตสงบใจที่วัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิบหาย[chiphāi] (v) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin  FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ดำเนินคดี[damnoēnkhadī] (v, exp) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings  FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ฟ้องต่อศาล[føng tø sān] (v, exp) EN: go to court ; bring an action
เข้านอน[khaonøn] (v, exp) EN: go to bed ; retire  FR: aller dormir ; aller se coucher ; aller au lit
ขึ้นศาล[kheun sān] (v, exp) EN: go to court ; appear in court
ขี้[khī] (v) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels  FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
กินกัน[kinkan] (v) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other  FR: s'harmoniser ; s'accorder
หลับใหล[laplai] (v) EN: sleep ; be asleep ; go to bed
หลับไหล[laplai] (v) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze
หลับนอน[lapnøn] (v) EN: sleep ; take a nap ; go to bed  FR: dormir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèn, ㄅㄣˋ, ] go to; towards, #3,321 [Add to Longdo]
上床[shàng chuáng, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄤˊ, ] go to bed, #9,583 [Add to Longdo]
入狱[rù yù, ㄖㄨˋ ㄩˋ, / ] go to jail; get sent to prison, #18,945 [Add to Longdo]
安歇[ān xiē, ㄢ ㄒㄧㄝ, ] go to bed; retire for the night, #66,188 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] go to and fro, #686,575 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scher dich zum Teufel!Go to hell! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うらぶれる[urabureru] (v1, vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs [Add to Longdo]
ばらつく;バラつく[baratsuku ; bara tsuku] (v5k, vi) (See ばらばら) to rain (drops on the large side); to go to pieces; to be taken apart [Add to Longdo]
やり過ぎる;遣り過ぎる[やりすぎる, yarisugiru] (v1) to overdo; to go too far; to go to excess [Add to Longdo]
イレブる[irebu ru] (v5r) to go to a Seven-Eleven [Add to Longdo]
エステサロン[esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei [Add to Longdo]
オケる[oke ru] (v5r) (sl) (See 空オケ) to go to a karaoke bar [Add to Longdo]
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) { chem } oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars) [Add to Longdo]
カフェる[kafe ru] (v5r) (sl) to go to a cafe [Add to Longdo]
スタバる[sutaba ru] (v5r) (obsc) (sl) to go to Starbucks [Add to Longdo]
ビニる;びにる[bini ru ; biniru] (v5r) (sl) to go to a convenience store [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
言語トランスレータ[げんごトランスレータ, gengo toransure-ta] language translator [Add to Longdo]
眠る[ねむる, nemuru] to go to sleep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Go \Go\, v. i. [imp. {Went} (w[e^]nt); p. p. {Gone} (g[o^]n;
   115); p. pr. & vb. n. {Going}. Went comes from the AS,
   wendan. See {Wend}, v. i.] [OE. gan, gon, AS. g[=a]n, akin to
   D. gaan, G. gehn, gehen, OHG. g[=e]n, g[=a]n, SW. g[*a], Dan.
   gaae; cf. Gr. kicha`nai to reach, overtake, Skr. h[=a] to go,
   AS. gangan, and E. gang. The past tense in AS., eode, is from
   the root i to go, as is also Goth. iddja went. [root]47a. Cf.
   {Gang}, v. i., {Wend}.]
   1. To pass from one place to another; to be in motion; to be
    in a state not motionless or at rest; to proceed; to
    advance; to make progress; -- used, in various
    applications, of the movement of both animate and
    inanimate beings, by whatever means, and also of the
    movements of the mind; also figuratively applied.
    [1913 Webster]
 
   2. To move upon the feet, or step by step; to walk; also, to
    walk step by step, or leisurely.
    [1913 Webster]
 
   Note: In old writers go is much used as opposed to run, or
      ride. "Whereso I go or ride." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         You know that love
         Will creep in service where it can not go.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Thou must run to him; for thou hast staid so long
         that going will scarce serve the turn. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         He fell from running to going, and from going to
         clambering upon his hands and his knees.
                          --Bunyan.
      [1913 Webster]
 
   Note: In Chaucer go is used frequently with the pronoun in
      the objective used reflexively; as, he goeth him home.
      [1913 Webster]
 
   3. To be passed on fron one to another; to pass; to
    circulate; hence, with for, to have currency; to be taken,
    accepted, or regarded.
    [1913 Webster]
 
       The man went among men for an old man in the days of
       Saul.                 --1 Sa. xvii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       [The money] should go according to its true value.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To proceed or happen in a given manner; to fare; to move
    on or be carried on; to have course; to come to an issue
    or result; to succeed; to turn out.
    [1913 Webster]
 
       How goes the night, boy ?       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I think, as the world goes, he was a good sort of
       man enough.              --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Whether the cause goes for me or against me, you
       must pay me the reward.        --I Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To proceed or tend toward a result, consequence, or
    product; to tend; to conduce; to be an ingredient; to
    avail; to apply; to contribute; -- often with the
    infinitive; as, this goes to show.
    [1913 Webster]
 
       Against right reason all your counsels go. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       To master the foul flend there goeth some complement
       knowledge of theology.        --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. To apply one's self; to set one's self; to undertake.
    [1913 Webster]
 
       Seeing himself confronted by so many, like a
       resolute orator, he went not to denial, but to
       justify his cruel falsehood.     --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   Note: Go, in this sense, is often used in the present
      participle with the auxiliary verb to be, before an
      infinitive, to express a future of intention, or to
      denote design; as, I was going to say; I am going to
      begin harvest.
      [1913 Webster]
 
   7. To proceed by a mental operation; to pass in mind or by an
    act of the memory or imagination; -- generally with over
    or through.
    [1913 Webster]
 
       By going over all these particulars, you may receive
       some tolerable satisfaction about this great
       subject.               --South.
    [1913 Webster]
 
   8. To be with young; to be pregnant; to gestate.
    [1913 Webster]
 
       The fruit she goes with,
       I pray for heartily, that it may find
       Good time, and live.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To move from the person speaking, or from the point whence
    the action is contemplated; to pass away; to leave; to
    depart; -- in opposition to stay and come.
    [1913 Webster]
 
       I will let you go, that ye may sacrifice to the Lord
       your God; . . . only ye shall not go very far away.
                          --Ex. viii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   10. To pass away; to depart forever; to be lost or ruined; to
     perish; to decline; to decease; to die.
     [1913 Webster]
 
        By Saint George, he's gone!
        That spear wound hath our master sped. --Sir W.
                          Scott.
     [1913 Webster]
 
   11. To reach; to extend; to lead; as, a line goes across the
     street; his land goes to the river; this road goes to New
     York.
     [1913 Webster]
 
        His amorous expressions go no further than virtue
        may allow.              --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   12. To have recourse; to resort; as, to go to law.
     [1913 Webster]
 
   Note: Go is used, in combination with many prepositions and
      adverbs, to denote motion of the kind indicated by the
      preposition or adverb, in which, and not in the verb,
      lies the principal force of the expression; as, to go
      against to go into, to go out, to go aside, to go
      astray, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Go to}, come; move; go away; -- a phrase of exclamation,
    serious or ironical.
 
   {To go a-begging}, not to be in demand; to be undesired.
 
   {To go about}.
     (a) To set about; to enter upon a scheme of action; to
       undertake. "They went about to slay him." --Acts ix.
       29.
       [1913 Webster]
 
          They never go about . . . to hide or palliate
          their vices.           --Swift.
     (b) (Naut.) To tack; to turn the head of a ship; to wear.
       
 
   {To go abraod}.
     (a) To go to a foreign country.
     (b) To go out of doors.
     (c) To become public; to be published or disclosed; to be
       current.
       [1913 Webster]
 
          Then went this saying abroad among the
          brethren.            --John xxi.
                          23.
 
   {To go against}.
     (a) To march against; to attack.
     (b) To be in opposition to; to be disagreeable to.
 
   {To go ahead}.
     (a) To go in advance.
     (b) To go on; to make progress; to proceed.
 
   {To go and come}. See {To come and go}, under {Come}.
 
   {To go aside}.
     (a) To withdraw; to retire.
       [1913 Webster]
 
          He . . . went aside privately into a desert
          place.              --Luke. ix.
                          10.
     (b) To go from what is right; to err. --Num. v. 29.
 
   {To go back on}.
     (a) To retrace (one's path or footsteps).
     (b) To abandon; to turn against; to betray. [Slang, U.
       S.]
 
   {To go below}
     (Naut), to go below deck.
 
   {To go between}, to interpose or mediate between; to be a
    secret agent between parties; in a bad sense, to pander.
    
 
   {To go beyond}. See under {Beyond}.
 
   {To go by}, to pass away unnoticed; to omit.
 
   {To go by the board} (Naut.), to fall or be carried
    overboard; as, the mast went by the board.
 
   {To go down}.
     (a) To descend.
     (b) To go below the horizon; as, the sun has gone down.
     (c) To sink; to founder; -- said of ships, etc.
     (d) To be swallowed; -- used literally or figuratively.
       [Colloq.]
       [1913 Webster]
 
          Nothing so ridiculous, . . . but it goes down
          whole with him for truth.    --L' Estrange.
 
   {To go far}.
     (a) To go to a distance.
     (b) To have much weight or influence.
 
   {To go for}.
     (a) To go in quest of.
     (b) To represent; to pass for.
     (c) To favor; to advocate.
     (d) To attack; to assault. [Low]
     (e) To sell for; to be parted with for (a price).
 
   {To go for nothing}, to be parted with for no compensation or
    result; to have no value, efficacy, or influence; to count
    for nothing.
 
   {To go forth}.
     (a) To depart from a place.
     (b) To be divulged or made generally known; to emanate.
       [1913 Webster]
 
          The law shall go forth of Zion, and the word of
          the Lord from Jerusalem.     --Micah iv. 2.
 
   {To go hard with}, to trouble, pain, or endanger.
 
   {To go in}, to engage in; to take part. [Colloq.]
 
   {To go in and out}, to do the business of life; to live; to
    have free access. --John x. 9.
 
   {To go in for}. [Colloq.]
     (a) To go for; to favor or advocate (a candidate, a
       measure, etc.).
     (b) To seek to acquire or attain to (wealth, honor,
       preferment, etc.)
     (c) To complete for (a reward, election, etc.).
     (d) To make the object of one's labors, studies, etc.
       [1913 Webster]
 
          He was as ready to go in for statistics as for
          anything else.          --Dickens.
       
 
   {To go in to} or {To go in unto}.
     (a) To enter the presence of. --Esther iv. 16.
     (b) To have sexual intercourse with. [Script.]
 
   {To go into}.
     (a) To speak of, investigate, or discuss (a question,
       subject, etc.).
     (b) To participate in (a war, a business, etc.).
 
   {To go large}.
     (Naut) See under {Large}.
 
   {To go off}.
     (a) To go away; to depart.
       [1913 Webster]
 
          The leaders . . . will not go off until they
          hear you.            --Shak.
     (b) To cease; to intermit; as, this sickness went off.
     (c) To die. --Shak.
     (d) To explode or be discharged; -- said of gunpowder, of
       a gun, a mine, etc.
     (e) To find a purchaser; to be sold or disposed of.
     (f) To pass off; to take place; to be accomplished.
       [1913 Webster]
 
          The wedding went off much as such affairs do.
                          --Mrs.
                          Caskell.
 
   {To go on}.
     (a) To proceed; to advance further; to continue; as, to
       go on reading.
     (b) To be put or drawn on; to fit over; as, the coat will
       not go on.
 
   {To go all fours}, to correspond exactly, point for point.
    [1913 Webster]
 
       It is not easy to make a simile go on all fours.
                          --Macaulay.
 
   {To go out}.
     (a) To issue forth from a place.
     (b) To go abroad; to make an excursion or expedition.
       [1913 Webster]
 
          There are other men fitter to go out than I.
                          --Shak.
       [1913 Webster]
 
          What went ye out for to see ?  --Matt. xi. 7,
                          8, 9.
     (c) To become diffused, divulged, or spread abroad, as
       news, fame etc.
     (d) To expire; to die; to cease; to come to an end; as,
       the light has gone out.
       [1913 Webster]
 
          Life itself goes out at thy displeasure.
                          --Addison.
 
   {To go over}.
     (a) To traverse; to cross, as a river, boundary, etc.; to
       change sides.
       [1913 Webster]
 
          I must not go over Jordan.    --Deut. iv.
                          22.
       [1913 Webster]
 
          Let me go over, and see the good land that is
          beyond Jordan.          --Deut. iii.
                          25.
       [1913 Webster]
 
          Ishmael . . . departed to go over to the
          Ammonites.            --Jer. xli.
                          10.
     (b) To read, or study; to examine; to review; as, to go
       over one's accounts.
       [1913 Webster]
 
          If we go over the laws of Christianity, we
          shall find that . . . they enjoin the same
          thing.              --Tillotson.
     (c) To transcend; to surpass.
     (d) To be postponed; as, the bill went over for the
       session.
     (e) (Chem.) To be converted (into a specified substance
       or material); as, monoclinic sulphur goes over into
       orthorhombic, by standing; sucrose goes over into
       dextrose and levulose.
 
   {To go through}.
     (a) To accomplish; as, to go through a work.
     (b) To suffer; to endure to the end; as, to go through a
       surgical operation or a tedious illness.
     (c) To spend completely; to exhaust, as a fortune.
     (d) To strip or despoil (one) of his property. [Slang]
     (e) To botch or bungle a business. [Scot.]
 
   {To go through with}, to perform, as a calculation, to the
    end; to complete.
 
   {To go to ground}.
     (a) To escape into a hole; -- said of a hunted fox.
     (b) To fall in battle.
 
   {To go to naught} (Colloq.), to prove abortive, or
    unavailling.
 
   {To go under}.
     (a) To set; -- said of the sun.
     (b) To be known or recognized by (a name, title, etc.).
     (c) To be overwhelmed, submerged, or defeated; to perish;
       to succumb.
 
   {To go up}, to come to nothing; to prove abortive; to fail.
    [Slang]
 
   {To go upon}, to act upon, as a foundation or hypothesis.
 
   {To go with}.
     (a) To accompany.
     (b) To coincide or agree with.
     (c) To suit; to harmonize with.
 
   {To go well with}, {To go ill with}, {To go hard with}, to
    affect (one) in such manner.
 
   {To go without}, to be, or to remain, destitute of.
 
   {To go wrong}.
     (a) To take a wrong road or direction; to wander or
       stray.
     (b) To depart from virtue.
     (c) To happen unfortunately; to unexpectedly cause a
       mishap or failure.
     (d) To miss success; to fail.
 
   {To let go}, to allow to depart; to quit one's hold; to
    release.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go to
   v 1: be present at (meetings, church services, university),
      etc.; "She attends class regularly"; "I rarely attend
      services at my church"; "did you go to the meeting?" [syn:
      {attend}, {go to}] [ant: {miss}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top