ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมด

   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมด-, *หมด*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะสำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่สำหรับฉัน ฉันกลับมองว่าการชอปปิ้งการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเป็นการซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมี รวมไปถึงการใช้สอยในโอกาสต่างๆ และการชอปปิ้งของฉันในแต่ละครั้งก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้สอย เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้าของฉัน หากมีแล้วหรือใกล้เคียงกันฉันก็จะไม่ซื้อมันซ้ำอีกเพราะมันเป็นการสิ้นเปลือง และถึงฉันจะชอบในการชอปปิ้งมากแต่ฉันก็เป็นคนที่เก็บออมด้วยเช่นกัน

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เหม็ด (vt ) หมด

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แหม็ดหมด ไม่เหลือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมด[V] be finished, See also: come to an end, terminate, Syn. สิ้น, จบ, Thai definition: ไม่มีอะไรเหลือ
หมดจด[ADV] cleanly, See also: purely, clearly, Syn. สะอาด, บริสุทธิ์, ใสสะอาด, Ant. สกปรก, เปรอะเปื้อน, Example: ถ้าจะดูว่าบ้านใดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดหมดจดแล้ว ให้ดูครัวเป็นสำคัญ, Thai definition: สะอาด, ไม่มีตำหนิ
หมดจด[ADJ] clear, See also: flawless, Syn. ผุดผ่อง, เกลี้ยง, Example: เขาเป็นคนหน้าตาหมดจด ท่าทางซื่อ ตรงไปตรงมา, Thai definition: ผ่องใส, ไม่มีตำหนิ
หมดลม[V] pass away, See also: perish, succumb, croak, expire, die, breathe one's last, Syn. หมดลมหายใจ, ตาย, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม, มรณะ, เสีย, สิ้น, ดับ, ล่วงลับ, สิ้นลม, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีพ, สิ้นใจ, Example: เขาสั่งเสียกับหล่อนก่อนที่จะหมดลมไป
หมดค่า[V] be worthless, See also: be valueless, Syn. ไม่มีค่า, Ant. มีค่า, Example: ผู้หญิงจะหมดค่าถ้าวิ่งไล่จับผู้ชาย
หมดตัว[V] become bankrupt, See also: become insolvent, Syn. หมดกระเป๋า, หมดตูด, หมดพก, หมดเนื้อหมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว, ล้มละลาย, Example: เขาผรุสวาทอย่างแสนแค้น เพราะหมดตัวจากวงไฮโล, Thai definition: หมดเงิน, ไม่มีเงินเหลือ, ไม่มีสมบัติเหลือ, Notes: (ปาก)
หมดตูด[V] nothing left, See also: have lost every thing
หมดทาง[V] have no way, See also: be driven to the limit, Syn. จน, จนมุม, จนตรอก, จนแต้ม, หมดหนทาง, หมดทางไป, Example: นักการเมืองไทยถ้าไม่หมดทางจริงๆ เขาไม่นิยมยุบสภากัน, Thai definition: ไม่มีทางสู้, ไม่มีทางสู้
หมดท่า[ADV] desperately, See also: hopelessly, Syn. สิ้นท่า, บ้อท่า, สิ้นแต้ม, Example: การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ทำให้รัฐบาลร่วงจากเวทีอย่างหมดท่า, Thai definition: สิ้นหนทาง, ไม่มีทางสู้, หมดหนทางคิดอ่าน
หมดบุญ[V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, สิ้นบุญ, Example: การที่ต้องอยู่จนแก่ชราจึงต้องทนทุกข์อยู่ไปจนกว่าจะตายที่เรียกกันว่าหมดบุญก็คือสิ้นกรรมนั่นเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมดก. สิ้น เช่น หมดลม หมดกิเลส หมดปัญญา, ไม่มี เช่น เงินหมด ฝนหมด, จบ เช่น หมดรายการ.
หมดว. ไม่มีอะไรเหลือ เช่น กินหมด ใช้หมด.
หมดกรรม, หมดกรรมหมดเวร, หมดเวร, หมดเวรหมดกรรมก. สิ้นสุดในการที่ต้องรับทุกข์อีกต่อไป, สิ้นกรรม สิ้นกรรมสิ้นเวร สิ้นเวร หรือ สิ้นเวรสิ้นกรรม ก็ว่า
หมดกรรม, หมดกรรมหมดเวร, หมดเวร, หมดเวรหมดกรรมตาย.
หมดกระเป๋า, หมดพกว. หมดเงิน, ไม่มีเงินเหลือ, เช่น เขาเสียการพนันจนหมดกระเป๋า, หมดตูด ก็ว่า.
หมดกันคำออกเสียงแสดงความเสียดายหรือผิดหวังเป็นต้น.
หมดกันทีก. สิ้นสุดกันที.
หมดจดว. สะอาด, ผ่องใส, เช่น เขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสะอาดหมดจด
หมดจดไม่มีตำหนิ, ไม่ด่างพร้อย, เช่น เขามีความประพฤติหมดจด.
หมดตัว, หมดเนื้อ หมดตัวว. สิ้นเนื้อประดาตัว เช่น เขาถูกโกงจนหมดเนื้อหมดตัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
menopausalหมดระดู, หมดประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
syncope; swoonหมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ faint; fainting ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swoon; syncopeหมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ faint; fainting ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
timeoutหมดเวลารอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coma, Deepหมดสติลึก,หมดสติอย่างลึก,การรู้สติลดต่ำจนถึงขีดที่สุด [การแพทย์]
Coma, Hypoglycemicหมดสติจากภาวะน้ำตาลตก,หมดสติจากกลูโคสต่ำในเลือด [การแพทย์]
Coma, Posthypoglycemicหมดสติหลังน้ำตาลในเลือดต่ำ [การแพทย์]
Coma, Uraemicหมดสติจากยูรีเมีย [การแพทย์]
Comatoseหมดสติ,ไม่รู้สติ [การแพทย์]
Comatose, Deepหมดสติอย่างลึก [การแพทย์]
Exhaustionหมดแรง [การแพทย์]
Insensitiveหมดความไว, ขาดความไว [การแพทย์]
Loss of Conciousnessหมดสติ [การแพทย์]
Loss of Consciousnessหมดสติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pound!หมดChuck Versus Tom Sawyer (2008)
ALL:ทั้งหมดJonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
All?หมดเลย? Walk of Punishment (2013)
Ava.ทั้งหมด Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's all уou have to doนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And all because I was afraid.และทั้งหมดเป็นเพราะฉันกลัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Everything's going to be all right.ทุกอย่างเป็นไปได้ถูกต้อง ทั้งหมด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And all females is poison!และเพศหญิงทั้งหมดเป็นพิษ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Magic Mirror on the wall, who now is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ซึ่งตอนนี้เป็นสังขารหนึ่ง ทั้งหมดหรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-We'll be all right, ma'am.เราจะโอเคทั้งหมดแหม่ม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't worry. I'll be all right.ไม่ต้องกังวล ฉันจะได้รับสิทธิ์ ทั้งหมด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out   FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมด[adj.] (mot) FR: fini ; épuisé ; écoulé ; à bout de
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly   FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดกำลัง[adj.] (mot kamlang) FR: épuisé ; exténué ; éreinté ; lessivé (fam.)
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlangjai) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten   FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
หมดลาน[v. exp.] (mot lān) EN: wound down   
หมดสติ[v. exp.] (mot sati) EN: lose conscious ; faint   FR: perdre connaissance ; perdre conscience ; s'évanouir
หมดสภาพ[v. exp.] (mot saphāp) EN: be ruined ; be damaged ; be dilapidated ; be out of order   
หมดสภาพ[adj.] (mot saphāp) EN: defunct   
หมดหนี้หมดสิน[xp] (mot nī mot sin) EN: free of debts   

English-Thai: Longdo Dictionary
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,
Time is up.หมดเวลาแล้ว
backorder(n vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
syncope(n) โรควูบ, โรคหมดสติชั่ววูบ เช่น The records of 121 patients hospitalized in Presbyterian-University Hospital, Pittsburgh, during 1976 to 1980 for syncope of unknown origin were reviewed.
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
black out(vi ) เป็นลม หมดสติ เช่น If your child blacks out, even for a few seconds, he should probably see a doctor.
brick(vi vt slang ) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.
Bae(slang ) คำนี้เป็นตัวย่อของ Before. Anyone. Else. (มาก่อนใครทั้งหมด) และหมายถึงคนรักของคุณ – ไม่ว่าจะเป็นแฟนหนุ่ม แฟนสาว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
away[ADV] หมดไป
at one's wits' end[IDM] จนปัญญา, See also: หมดปัญญา
beaten[ADJ] หมดเรี่ยวแรง, See also: อ่อนแรง, เหนื่อย, Syn. exhausted
be all up with someone[IDM] หมดหวังสำหรับ (คำไม่เป็นทางการ)
be at a dead end[IDM] หมดหวัง, See also: สิ้นหวัง, Syn. bring to, come to
be at an end[IDM] หมด, See also: ยุติ, สิ้นสุด, Syn. bring to, put to
be bereft of[PHRV] สูญเสีย, See also: หมดไป
be off one's hands[IDM] เลิกรับผิดชอบ, See also: หมดภาระ, หยุดรับภาระ, Syn. be on
be off[PHRV] หมด (อาหาร), Syn. take off
be off[PHRV] เลิกงาน, See also: หมดหน้าที่, (ทำงาน)เสร็จ, ทำหน้าที่เสร็จแล้ว, Syn. get off, stay off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
abulia(อะบู' เลีย) n. โรคจิตเสื่อม, การหมดกำลังจิต -abulic, adj.
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
aerospace(แอ' โรสเพส) n. บรรยากาศและอวกาศทั้งหมด
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน

English-Thai: Nontri Dictionary
all(adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
away(adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
beggar(vt) ทำให้ยากจน,ทำให้หมดตัว,ทำให้หมดเกลี้ยง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
権利が消失する[けんりがしょうしつする, kenrigashoushitsusuru] หมดสิทธิ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お手上げだ[おてあげだ, oteageda] หมดตำราแล้ว, ทำอะไรไม่ได้แล้ว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
絶える[たえる, taeru] Thai: หมดไป English: to become extinct
切れる[きれる, kireru] Thai: หมดอายุ English: to expire (e.g. visa)

German-Thai: Longdo Dictionary
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allen(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
allesทั้งหมด ทุกอย่าง เช่น alles in allem, über alles, Das ist alles.
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
ganz(adv adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ , See also: S. völlig
ganze(adj) der/die/das ganze + คำนาม แปลว่า ทั้งหมด, See also: ganz
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
insgesamt(adv) รวมทั้งหมด, ทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น Was kostet das insgesamt? ทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่, See also: S. zusammen
völligทั้งหมด, ชัดเจน

French-Thai: Longdo Dictionary
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน
en fin de course(phrase) หมดแรง , See also: sur son déclin
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง
moitié(n) |f| ครึ่งหนึ่ง เช่น la moitié des habitants ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด, faire moitié-moitié ทำหรือแบ่งห้าสิบห้าสิบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top