ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feature

F IY1 CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feature-, *feature*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
feature film(n) ภาพยนตร์เรื่องยาว เช่น Seeking professional actors/actresses for independent feature film to be shot in Buenos Aires at the beginning of August., See also: a full-length motion picture, Syn. full-length movie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feature(n) ลักษณะหน้าตา, See also: รูปหน้า, รูปพรรณสัณฐาน, เค้าโครงหน้า
feature(n) สารคดีพิเศษ, See also: บทความพิเศษ, Syn. article, column, editorial, letters to the editor
feature(n) ภาพยนตร์
feature(vt) ทำให้เด่น, See also: ทำให้เด่นชัด, ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้เห็นลักษณะสำคัญ, Syn. highlight, star
feature(vt) จินตนาการ, See also: นึกคิด
featured(adj) ซึ่งให้ความสำคัญ, See also: ซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษ, Syn. promoted, highlighted
feature in(phrv) มีส่วนสำคัญใน, See also: เข้าร่วมเป็นส่วนสำคัญ, มีบทบาทสำคัญใน
featureless(adj) ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: ไร้จุดเด่น, ซึ่งไม่มีลักษณะพิเศษ, Syn. blank, characterless, null

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feature(ฟี'เชอะ) n. หน้าตา, ลักษณะโฉมหน้า, ภูมิประเทศ, ลักษณะเฉพาะ, สารคดีพิเศษ, รูป, แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ, เป็นลักษณะสำคัญ, ทำให้เด่น, Syn. attribute
featured(ฟี'เชอดฺ) adj. เด่น, เป็นจุดเด่น, เป็นลักษณะสำคัญ
featurelessadj. ไม่น่าสนใจ, ไร้จุดเด่น, ไม่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
featuretten. ภาพยนตร์นิทานสั้น ๆ
disfeature(ดิสฟี'เชอะ) n. ทำให้เสียโฉม

English-Thai: Nontri Dictionary
feature(n) ลักษณะเฉพาะ, รูป, แบบ, หน้าตา, สารคดีพิเศษ, ภูมิประเทศ
feature(vt) เป็นลักษณะเฉพาะ, แสดงลักษณะ, ทำให้เด่น, แสดงให้เห็น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feature storiesสารคดี [TU Subject Heading]
Feature writingการเขียนสารคดี [TU Subject Heading]
Features, Essentialข้อมูลสำคัญ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
featureโครงหลัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Double feature today.- สองเรื่องควบครับวันนี้. Cinema Paradiso (1988)
I feel a permanent position as feature writer for the Chicago Tribune calling my name.ฉันรู้สึกว่า ตำแหน่งนักข่าวประจำ ของ ชิคาโก ทรีบูน กำลังเรียกชื่อฉัน. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
If you're gonna wear a cast, feature it more. lt's part of the story.พี่คะ มาทำอะไรอยู่ตรงนี้เหรอคะ - อ๊ะ -คุณพ่อรอเราอยู่นะคะ Hero (1992)
We'll feature Gale's cast. My cast is only interesting until the hero shows up.ชายหนุ่มคนนี้ได้คบหากับลูกสาวผมอยู่ Hero (1992)
Distinguishing features include large ocular cavities.ศพอยู่ในสภาพผุพัง และแห้ง Deep Throat (1993)
-Well, now that is true that permanent features are sometimes allowed, but...ถ้ามันเป็นสิ่งถาวร ก็อาจรวมได้ แต่... The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Her features are not at all handsome. Her complexion has no brilliancy.ลักษณะหน้าตาของหล่อนก็ไม่สวย ผิวพรรณก็ไม่แจ่มใส Episode #1.5 (1995)
My first undercover feature by Josie geiler!งานสายลับงานแรกของโจซี่ Never Been Kissed (1999)
We must incorporate these features into your design so that you can be the only one of you.เราต้องใส่คุณสมบัติพวกนี้ให้คุณ เพื่อคุณจะได้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น Bicentennial Man (1999)
One expert tells me this has features reminiscent of the Aztecs.ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งบอกว่า ดูแล้วนึกถึงชนเผ่าแอสเทค AVP: Alien vs. Predator (2004)
This pyramid contains the features of all three cultures.ปิรามิดนี้ มี 3 ศิลปกรรม AVP: Alien vs. Predator (2004)
That feature interview worked better than I thought.บทสัมภาษณ์เวิร์คกว่าที่ผมคิด The Longest Yard (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
featureA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
featureAll the papers featured the case.
featureAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
featureBecause of its origins, Canadian English has features of both American and British English.
featureCan you tell us the natural features of the district?
featureCarelessness is his principle feature.
featureGreat speed is a feature of the Concorde.
featureHer eyes are her best feature.
featureHer features are expressive of her fear.
featureHiroko has charming features.
featureHis nose is his best feature.
featureI expected more classical features, but hers is a beauty that would do well even in this age.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบด้วย(v) feature, Syn. มี, กอบด้วย, มีอยู่, Example: ในควันบุหรี่ประกอบด้วยสารนิโคติน แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารพิษอื่นๆ
สารคดี(n) feature, See also: documentary, Example: กำแพงลมเป็นงานเขียนกึ่งสารคดีกึ่งเรื่องสั้นอีกเล่มหนึ่งที่ทำให้คนอ่านหลายคนชื่นชอบ, Thai Definition: เรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ
ประพิมพ์ประพาย(n) feature, See also: resemblance, appearance, Syn. รูปพรรณสัณฐาน, ลักษณะที่คล้ายกัน, รูปร่างท่าทาง, สัณฐาน, Example: เด็กคนนี้มีประพิมพ์ประพายคล้ายพ่อ, Thai Definition: รูปพรรณสัณฐาน โดยเฉพาะหมายถึงลักษณะหรือส่วนที่คล้ายคลึงกัน
ลักษณะอาการ(n) feature (of one's behavior or condition), See also: appearance, characteristic, character, property, trait, Example: ลักษณะอาการของโรคยางไหลที่เกิดในส้มโอคือ มียางไหลออกมาตามรอยแตกของเปลือกและกิ่งแห้ง ใบมีอาการม้วนงอ, Thai Definition: สิ่งที่แสดงออกถึงกิริยาท่าทางหรือสภาพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [ m ] ; physionomie [ m ]
จุดเด่น[jutden] (n, exp) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point
เค้าหน้า[khao nā] (n, exp) EN: facial features
ข้อเปรียบเทียบ[khø prīepthīep] (n, exp) EN: comparison ; contrast ; distinguishing feature
ลักษณะ[laksana] (x) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style  FR: caractéristique [ f ] ; propriété [ f ] ; attribut [ m ] ; trait [ m ] ; particularité [ f ] ; qualité [ f ] ; nature [ f ] ; apparence [ f ] ; forme [ f ] ; caractère [ m ] ; air [ m ] ; acabit [ m ]
ลักษณะอาการ[laksana ākān] (n, exp) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait
ลักษณะเด่น[laksana den] (n, exp) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature  FR: trait dominant [ m ]
ลักษณะภูมิประเทศ[laksana phūmīprathēt] (n, exp) EN: geographical features ; topography  FR: caractéristiques topographiques [ fpl ]
หน้าตา[nātā] (n) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression  FR: apparence [ f ] ; expression [ f ] ; physionomie [ f ] ; contenance [ f ] ; mine [ f ]
ภูมิประเทศ[phūmīprathēt] (n) EN: landscape ; terrain ; topography ; scenery ; geographical features  FR: topographie [ f ] ; paysage [ m ] ; relief [ m ] ; caractéristiques géographiques [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FEATURE F IY1 CH ER0
FEATURED F IY1 CH ER0 D
FEATURES F IY1 CH ER0 Z
FEATURELESS F IY1 CH ER0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feature (v) fˈiːtʃər (f ii1 ch @ r)
featured (v) fˈiːtʃəd (f ii1 ch @ d)
features (v) fˈiːtʃəz (f ii1 ch @ z)
featureless (j) fˈiːtʃələs (f ii1 ch @ l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特写[tè xiě, ㄊㄜˋ ㄒㄧㄝˇ,   /  ] feature article #20,689 [Add to Longdo]
体势[tǐ shì, ㄊㄧˇ ㄕˋ,   /  ] feature #105,020 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] TH: ลักษณะเฉพาะ  EN: feature

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fähigkeit { f } | Fähigkeiten { pl }feature | features [Add to Longdo]
Feuilleton { n } (Artikel)feature (article); feuilleton [Add to Longdo]
Feuilleton { n } (Unterhaltungsteil einer Zeitung)feature pages; arts pages [Add to Longdo]
Hauptfilm { m } | Hauptfilme { pl }feature film | feature films [Add to Longdo]
Kenngröße { f }feature size [Add to Longdo]
Leistungsmerkmal { n }feature of performance [Add to Longdo]
Spielfilm { m }feature film [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機能[きのう, kinou] (n, vs) function; facility; faculty; feature; (P) #178 [Add to Longdo]
特徴[とくちょう, tokuchou] (n) feature; trait; characteristic; pecularity; (P) #1,091 [Add to Longdo]
特集(P);特輯[とくしゅう, tokushuu] (n, vs) feature (e.g. newspaper); special edition; report; (P) #2,388 [Add to Longdo]
地形[ちけい(P);じぎょう, chikei (P); jigyou] (n) terrain; geographical features; topography; (P) #3,838 [Add to Longdo]
地質[ちしつ, chishitsu] (n) geological features; (P) #5,367 [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) #6,529 [Add to Longdo]
コラム[koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P) #6,853 [Add to Longdo]
横手[よこて(P);よこで, yokote (P); yokode] (n, adj-no) (1) side; beside; (2) feature of a sword blade; (P) #8,797 [Add to Longdo]
特色[とくしょく, tokushoku] (n) (1) characteristic; feature; idiosyncrasy; personal colour; (2) spot color (in printing); (P) #9,474 [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1, vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) #17,407 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーフィーチャ[きーふぃーちゃ, ki-fi-cha] key feature [Add to Longdo]
フィーチャーグループ[ふぃーちゃーぐるーぷ, fi-cha-guru-pu] feature group [Add to Longdo]
フィーチャコネクタ[ふぃーちゃこねくた, fi-chakonekuta] feature connector [Add to Longdo]
マーク最小化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] markup minimization feature [Add to Longdo]
機能[きのう, kinou] facility, function, feature [Add to Longdo]
機能試験マクロ[きのうしけんマクロ, kinoushiken makuro] feature test macro [Add to Longdo]
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] distinguishing feature [Add to Longdo]
省電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature) [Add to Longdo]
新機能[しんきのう, shinkinou] new functionality, new feature [Add to Longdo]
特質[とくしつ, tokushitsu] feature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feature \Fea"ture\ (?; 135), n. [OE. feture form, shape,
   feature, OF. faiture fashion, make, fr. L. factura a making,
   formation, fr. facere, factum, to make. See {Feat}, {Fact},
   and cf. {Facture}.]
   1. The make, form, or outward appearance of a person; the
    whole turn or style of the body; esp., good appearance.
    [1913 Webster]
 
       What needeth it his feature to descrive? --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Cheated of feature by dissembling nature. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The make, cast, or appearance of the human face, and
    especially of any single part of the face; a lineament.
    (pl.) The face, the countenance.
    [1913 Webster]
 
       It is for homely features to keep home. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The cast or structure of anything, or of any part of a
    thing, as of a landscape, a picture, a treaty, or an
    essay; any marked peculiarity or characteristic; as, one
    of the features of the landscape.
    [1913 Webster]
 
       And to her service bind each living creature
       Through secret understanding of their feature.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. A form; a shape. [R.]
    [1913 Webster]
 
       So scented the grim feature, and upturned
       His nostril wide into the murky air. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feature
   n 1: a prominent attribute or aspect of something; "the map
      showed roads and other features"; "generosity is one of his
      best characteristics" [syn: {feature}, {characteristic}]
   2: the characteristic parts of a person's face: eyes and nose
     and mouth and chin; "an expression of pleasure crossed his
     features"; "his lineaments were very regular" [syn:
     {feature}, {lineament}]
   3: the principal (full-length) film in a program at a movie
     theater; "the feature tonight is `Casablanca'" [syn:
     {feature}, {feature film}]
   4: a special or prominent article in a newspaper or magazine;
     "they ran a feature on retirement planning" [syn: {feature},
     {feature article}]
   5: (linguistics) a distinctive characteristic of a linguistic
     unit that serves to distinguish it from other units of the
     same kind [syn: {feature of speech}, {feature}]
   6: an article of merchandise that is displayed or advertised
     more than other articles
   v 1: have as a feature; "This restaurant features the most
      famous chefs in France" [syn: {have}, {feature}] [ant:
      {lack}, {miss}]
   2: wear or display in an ostentatious or proud manner; "she was
     sporting a new hat" [syn: {sport}, {feature}, {boast}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 feature
  n.
 
   1. [common] A good property or behavior (as of a program). Whether it was
   intended or not is immaterial.
 
   2. [common] An intended property or behavior (as of a program). Whether it
   is good or not is immaterial (but if bad, it is also a {misfeature}).
 
   3. A surprising property or behavior; in particular, one that is purposely
   inconsistent because it works better that way ? such an inconsistency is
   therefore a {feature} and not a {bug}. This kind of feature is sometimes
   called a {miswart}; see that entry for a classic example.
 
   4. A property or behavior that is gratuitous or unnecessary, though perhaps
   also impressive or cute. For example, one feature of Common LISP's format
   function is the ability to print numbers in two different Roman-numeral
   formats (see {bells whistles and gongs}).
 
   5. A property or behavior that was put in to help someone else but that
   happens to be in your way.
 
   6. [common] A bug that has been documented. To call something a feature
   sometimes means the author of the program did not consider the particular
   case, and that the program responded in a way that was unexpected but not
   strictly incorrect. A standard joke is that a bug can be turned into a
   {feature} simply by documenting it (then theoretically no one can complain
   about it because it's in the manual), or even by simply declaring it to be
   good. ?That's not a bug, that's a feature!? is a common catchphrase. See
   also {feetch feetch}, {creeping featurism}, {wart}, {green lightning}.
 
   The relationship among bugs, features, misfeatures, warts, and miswarts
   might be clarified by the following hypothetical exchange between two
   hackers on an airliner:
 
   A: ?This seat doesn't recline.?
 
   B: ?That's not a bug, that's a feature. There is an emergency exit door
   built around the window behind you, and the route has to be kept clear.?
 
   A: ?Oh. Then it's a misfeature; they should have increased the spacing
   between rows here.?
 
   B: ?Yes. But if they'd increased spacing in only one section it would have
   been a wart ? they would've had to make nonstandard-length ceiling panels
   to fit over the displaced seats.?
 
   A: ?A miswart, actually. If they increased spacing throughout they'd lose
   several rows and a chunk out of the profit margin. So unequal spacing would
   actually be the Right Thing.?
 
   B: ?Indeed.?
 
   Undocumented feature is a common, allegedly humorous euphemism for a {bug}.
   There's a related joke that is sometimes referred to as the ?one-question
   geek test?. You say to someone ?I saw a Volkswagen Beetle today with a
   vanity license plate that read FEATURE?. If he/she laughs, he/she is a
   {geek}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top